commit: r3298 - /gnome/master/desktop/totem.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 05:07:31 2012
New Revision: 3298

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/totem.po

Modified: gnome/master/desktop/totem.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/totem.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/totem.po [utf-8] Sun Sep 23 05:07:31 2012
@@ -16,13 +16,13 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-22 23:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-21 09:18+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <>\n"
+"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Stopped"
@@ -391,20 +391,19 @@
 msgid "Videos"
 msgstr "Videod"
 
-#, fuzzy
 msgid "Play movies"
-msgstr "Filmi esitamine"
+msgstr "Filmide esitamine"
 
 msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Video;Film;Klipp;Kaader;Seeriad;Seebikad;Seebiooperid;Esitaja;Mängija;Pleier;"
+"DVD;TV;Plaat;"
+
 msgid "_Open"
-msgstr "_Ava..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Ava"
+
 msgid "Open _Location"
-msgstr "Ava a_sukoht..."
+msgstr "Ava a_sukoht"
 
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Täisekraanvaade"
@@ -412,11 +411,9 @@
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Eelistused"
 
-#, fuzzy
 msgid "Shuff_le"
 msgstr "_Segatud režiim"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Repeat"
 msgstr "_Kordav režiim"
 
@@ -658,32 +655,28 @@
 msgstr "Subtiiter nr. %d"
 
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
-msgstr ""
+msgstr "Server, millega üritad ühenduda, on tundmatu."
 
 msgid "The connection to this server was refused."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "See server keeldus ühendusest."
+
 msgid "The specified movie could not be found."
-msgstr "Filmi pole võimalik lindistada."
+msgstr "Antud filmi ei leitud."
 
 msgid "The server refused access to this file or stream."
-msgstr ""
+msgstr "Server keeldus ligipääsust failile või voole."
 
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ligipääsuks sellele failile või voole on vajalik autentimine."
+
 msgid "You are not allowed to open this file."
-msgstr "Totem ei suutnud seda plaati mängida."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sul puuduvad õigused selle faili avamiseks."
+
 msgid "This location is not a valid one."
-msgstr "Fail pole korrektne .desktop fail"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Asukoht pole korrektne."
+
 msgid "The movie could not be read."
-msgstr "Filmi pole võimalik lindistada."
+msgstr "Filmi pole võimalik lugeda."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
 #, c-format
@@ -693,10 +686,9 @@
 "installed:\n"
 "\n"
 "%s"
-msgstr[0] ""
-"Selle filmi esitamiseks on vaja %s pluginat, see plugin pole aga paigaldatud."
+msgstr[0] "Selle filmi esitamiseks on vaja %s pluginat, mis pole paigaldatud."
 msgstr[1] ""
-"Selle filmi esitamiseks on vaja järgnevaid dekoodereid, need pole aga "
+"Selle filmi esitamiseks on vaja järgnevaid dekoodereid, mis pole "
 "paigaldatud:\n"
 "\n"
 "%s"
@@ -705,14 +697,15 @@
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Audio- või videovoogu pole võimalik puuduva koodeki tõttu kasutada. Mõnede "
+"eriliiki videote mängimiseks võib olla vajalik lisapluginate paigaldamine."
+
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
 msgstr ""
-"Seda faili pole võimalik otse võrgust mängida. Proovi see kõigepealt kettale "
-"laadida."
+"Seda faili pole võimalik otse võrgust mängida. Proovi see kõigepealt "
+"allalaadida."
 
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
@@ -727,6 +720,8 @@
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
 msgstr ""
+"Mõned vajalikud pluginad on puudu. Veendu, et see rakendus on korrektselt "
+"paigaldatud."
 
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -1212,7 +1207,7 @@
 #. eg: 75 %
 #, c-format
 msgid "%lf %%"
-msgstr ""
+msgstr "%lf %%"
 
 #. eg: Paused, 0:32 / 1:05
 #, c-format
@@ -1220,9 +1215,9 @@
 msgstr "%s, %s"
 
 #. eg: Buffering, 75 %
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, %f %%"
-msgstr "%s, %d%%"
+msgstr "%s, %f %%"
 
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Aktiivne lokaat"
@@ -1339,7 +1334,7 @@
 msgstr "Filmide või esitusnimekirjade valimine"
 
 msgid "Add Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Kataloogi lisamine"
 
 msgid "No video URI"
 msgstr "Video-URI'd pole"
@@ -1367,18 +1362,16 @@
 msgstr "Kestus"
 
 msgid "Apple Trailers"
-msgstr ""
+msgstr "Apple'i treilerid"
 
 msgid "Sets the user agent for the Apple Trailers site"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Apple'i treilerite saidi jaoks kasutajaagendi määramine"
+
 msgid "Autoload Subtitles"
-msgstr "Filmi subtiitrite allalaadimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Subtiitrite automaatne laadimine"
+
 msgid "Autoloads text subtitles"
-msgstr "Subtriitrite allalaadimine…"
+msgstr "Tekstisubtriitrite automaatne laadimine"
 
 msgid "Video Disc Recorder"
 msgstr "Videoplaadi lindistaja"
@@ -1458,9 +1451,8 @@
 msgid "Chapters"
 msgstr "Peatükid"
 
-#, fuzzy
 msgid "Support chapter markers in movies"
-msgstr "Peatükimarkerite tugi filmidele."
+msgstr "Peatükimarkerite tugi filmidele"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1517,9 +1509,8 @@
 msgid "Failed to parse CMML file"
 msgstr "Tõrge CMML-faili parsimisel"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add Chapter"
-msgstr "Lisa peatükk..."
+msgstr "Peatüki lisamine"
 
 msgid "D-Bus Service"
 msgstr "D-Bus teenus"
@@ -1550,17 +1541,14 @@
 msgid "Grilo Browser"
 msgstr "Grilo sirvija"
 
-#, fuzzy
 msgid "A plugin to let you browse media content from various sources"
-msgstr "Plugin erinevatest allikatest meedia sirvimiseks."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Plugin erinevatest allikatest meedia sirvimiseks"
+
 msgid "Add to Playlist"
-msgstr "_Lisa esitusnimekirja"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Esitusnimekirja lisamine"
+
 msgid "Copy Location"
-msgstr "_Kopeeri asukoht"
+msgstr "Asukoha kopeerimine"
 
 msgid "Browse"
 msgstr "Sirvi"
@@ -1583,7 +1571,6 @@
 msgid "The gromit binary was not found."
 msgstr "gromit-i binaarfaili ei leitud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Instant Messenger Status"
 msgstr "Välksõnumirakenduse olek"
 
@@ -1602,12 +1589,11 @@
 msgid "Couldn't read lirc configuration."
 msgstr "Lirc'i sätteid pole võimalik lugeda."
 
-#, fuzzy
 msgid "Media Player Keys"
-msgstr "Filmiesitaja"
+msgstr "Meediaesitaja klahvid"
 
 msgid "Support additional media player keys"
-msgstr ""
+msgstr "Meediaesitaja lisaklahvide tugi"
 
 msgid "Always On Top"
 msgstr "Alati pealmine"
@@ -1618,9 +1604,8 @@
 msgid "Subtitle Downloader"
 msgstr "Subtiitrite allalaadija"
 
-#, fuzzy
 msgid "Look for subtitles for the currently playing movie"
-msgstr "Esitatavale filmile subtiitrite otsimine."
+msgstr "Praegu esitatavale filmile subtiitrite otsimine."
 
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Brasiilia-portugali"
@@ -1677,13 +1662,11 @@
 msgid "The language to search for subtitles for movies in."
 msgstr "Filmides kasutatavate subtiitrite keel."
 
-#, fuzzy
 msgid "Movie Properties"
-msgstr "Omadused"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Filmi omadused"
+
 msgid "Adds movie properties to the sidebar"
-msgstr "Külgriba näitamine või peitmine"
+msgstr "Filmi omaduste lisamine külgribale"
 
 msgid "Properties"
 msgstr "Omadused"
@@ -1701,9 +1684,8 @@
 msgid "Python Console"
 msgstr "Pythoni konsool"
 
-#, fuzzy
 msgid "Interactive Python console"
-msgstr "Interaktiivne Pythoni konsool."
+msgstr "Interaktiivne Pythoni konsool"
 
 msgid "Python Console Menu"
 msgstr "Pythoni konsooli menüü"
@@ -1737,19 +1719,17 @@
 "ühendust. Kui DConfi's pole siluri parooli määratud, siis kasutatakse "
 "vaikimisi parooli ('totem')."
 
-#, fuzzy
 msgid "Recent files"
-msgstr "Videofailid"
+msgstr "Hiljutised failid"
 
 msgid "Adds files that have been played to recent files"
-msgstr ""
+msgstr "Esitatud failide lisamine hiljutiste failide nimekirja"
 
 msgid "Rotation Plugin"
 msgstr "Pööramise plugin"
 
-#, fuzzy
 msgid "Allows videos to be rotated if they are in the wrong orientation"
-msgstr "Võimaldab videot pöörata, kui see on vales suunas."
+msgstr "Võimaldab videot pöörata, kui see on vales suunas"
 
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "_Pööra päripäeva"
@@ -1757,13 +1737,11 @@
 msgid "Rotate Counterc_lockwise"
 msgstr "Pööra _vastupäeva"
 
-#, fuzzy
 msgid "Save Copy"
 msgstr "Koopia salvestamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Save a copy of the currently playing movie"
-msgstr "Koopia praegu mängivast DVD'st"
+msgstr "Koopia salvestamine praegu mängivast filmist"
 
 msgid "Save a Copy..."
 msgstr "Salvesta koopia..."
@@ -1783,11 +1761,10 @@
 msgstr "Filmivoog"
 
 msgid "Screen Saver"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ekraanisäästja"
+
 msgid "Deactivates the screen saver when a movie is playing"
-msgstr "Ekraanisäästja keelamine esituse ajaks"
+msgstr "Ekraanisäästja keelamine filmi mängimise ajaks"
 
 msgid "Screenshot width (in pixels):"
 msgstr "Stoppkaadri laius (pikslites):"
@@ -1800,23 +1777,22 @@
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Screenshot from %s.png"
-msgstr "Stoppkaader.png"
+msgstr "%s stoppkaader.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Screenshot from %s - %d.png"
-msgstr "Stoppkaader-%s-%d.png"
-
-#, fuzzy
+msgstr "%s - %d stoppkaader.png"
+
 msgid "Screenshot"
-msgstr "Stoppkaader.png"
+msgstr "Stoppkaader"
 
 msgid "Allows screenshots and galleries to be taken of videos"
-msgstr ""
+msgstr "Võimaldab videotest stoppkaadrite ja galeriide loomise"
 
 msgid "Save Gallery"
 msgstr "Galerii salvestamine"
@@ -1844,9 +1820,8 @@
 msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
 msgstr "Seda ei oleks tohtinud juhtuda; palun saada veateade."
 
-#, fuzzy
 msgid "Take _Screenshot"
-msgstr "Võta _stoppkaader..."
+msgstr "Võta _stoppkaader"
 
 msgid "Take a screenshot"
 msgstr "Stoppkaadri võtmine"
@@ -1861,7 +1836,7 @@
 msgstr "Asukoha vahetamine"
 
 msgid "Provides the \"Skip to\" dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Pakub dialoogi \"Asukoha vahetamine\""
 
 msgid "_Skip to:"
 msgstr "_Liikumine asukohale:"
@@ -1882,654 +1857,7 @@
 msgstr "8"
 
 msgid "_Skip To..."
-msgstr "_Hüppa asukohale..."
+msgstr "_Liigu asukohale..."
 
 msgid "Skip to a specific time"
 msgstr "Liikumine määratud ajahetkele"
-
-#~ msgid "Play movies and songs"
-#~ msgstr "Filmide ja muusika esitamine"
-
-#~ msgid "1.5 Mbps T1/Intranet/LAN"
-#~ msgstr "1.5 Mb/s T1/intranet/kohtvõrk"
-
-#~ msgid "112 Kbps Dual ISDN/DSL"
-#~ msgstr "112 kb/s duaalne ISDN/DSL"
-
-#~ msgid "14.4 Kbps Modem"
-#~ msgstr "14.4 kb/s modem"
-
-#~ msgid "19.2 Kbps Modem"
-#~ msgstr "19.2 kb/s modem"
-
-#~ msgid "256 Kbps DSL/Cable"
-#~ msgstr "256 kb/s DSL/kaabel"
-
-#~ msgid "28.8 Kbps Modem"
-#~ msgstr "28.8 kb/s modem"
-
-#~ msgid "33.6 Kbps Modem"
-#~ msgstr "33.6 kb/s modem"
-
-#~ msgid "34.4 Kbps Modem"
-#~ msgstr "34.4 kb/s modem"
-
-#~ msgid "384 Kbps DSL/Cable"
-#~ msgstr "384 kb/s DSL/kaabel"
-
-#~ msgid "512 Kbps DSL/Cable"
-#~ msgstr "512 kb/s DSL/kaabel"
-
-#~ msgid "56 Kbps Modem/ISDN"
-#~ msgstr "56 kb/s modem/ISDN"
-
-#~ msgid "Configure the application"
-#~ msgstr "Rakenduse seadistamine"
-
-#~ msgid "Connection _speed:"
-#~ msgstr "Ühenduse kii_rus:"
-
-#~ msgid "Intranet/LAN"
-#~ msgstr "Intranet/kohtvõrk"
-
-#~ msgid "Networking"
-#~ msgstr "Võrk"
-
-#~ msgid "Open a file"
-#~ msgstr "Faili avamine"
-
-#~ msgid "Open a non-local file"
-#~ msgstr "Faili avamine võrgust"
-
-#~ msgid "Quit the program"
-#~ msgstr "Programmi töö lõpetamine"
-
-#~ msgid "Set the repeat mode"
-#~ msgstr "Esitusnimekirja kordava režiimi määramine"
-
-#~ msgid "Set the shuffle mode"
-#~ msgstr "Esitusjärjekorra juhusliku valiku määramine"
-
-#~ msgid "Switch to fullscreen"
-#~ msgstr "Lülitumine täisekraanvaatesse"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Approximate network connection speed, used to select quality on media "
-#~ "over the network."
-#~ msgstr ""
-#~ "Võrgust esitatava meedia kvaliteedi valimisel kasutatav võrguühenduse "
-#~ "ligikaudne kiirus."
-
-#~ msgid "Network connection speed"
-#~ msgstr "Võrguühenduse kiirus"
-
-#~ msgid "Play Image '%s'"
-#~ msgstr "Näita pilti '%s'"
-
-#~ msgid "device%d"
-#~ msgstr "seade%d"
-
-#~ msgid "Play Disc '%s'"
-#~ msgstr "Esita plaati '%s'"
-
-#~ msgid "Movie Player using %s"
-#~ msgstr "Filmiesitaja (%s)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to "
-#~ "handle it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama, kuigi selle "
-#~ "käsitlemiseks on plugin olemas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You might want to check that a disc is present in the drive and that it "
-#~ "is correctly configured."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sa võiksid kontrollida, kas plaat on seadmes ja kas seade on korralikult "
-#~ "seadistatud."
-
-#~ msgid "More information about media plugins"
-#~ msgstr "Lähem teave meediapluginate kohta"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
-#~ "this media."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selle meedia esitamiseks on vaja paigaldada tarvilikud pluginad ja "
-#~ "taaskäivitada Totem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the "
-#~ "appropriate plugins to be able to read from the disc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama, kuna plaadilt "
-#~ "lugemiseks pole sobivaid pluginaid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
-#~ "appropriate plugins to handle it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama, kuna selle "
-#~ "käsitlemiseks pole sobivaid pluginaid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported."
-#~ msgstr ""
-#~ "Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama, kuna see pole "
-#~ "toetatud."
-
-#~ msgid "Please insert another disc to play back."
-#~ msgstr "Palun sisesta edasise esituse jaoks järgmine plaat."
-
-#~ msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
-#~ msgstr "Totem ei toeta audioplaatide esitamist"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
-#~ msgstr ""
-#~ "Selle plaadi esitamiseks oleks sobilik kasutada muusikaesitajat või CD-"
-#~ "rippijat"
-
-#~ msgid "%d %%"
-#~ msgstr "%d%%"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The requested audio output was not found. Please select another audio "
-#~ "output in the Multimedia Systems Selector."
-#~ msgstr ""
-#~ "Soovitud audioväljundit ei leitud. Palun vali Multimeediasüsteemide "
-#~ "valija abil mõni teine audioväljund."
-
-#~ msgid "Location not found."
-#~ msgstr "Asukohta ei leitud."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not open location; you might not have permission to open the file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Asukohta pole võimalik avada. Võib-olla pole Sul selle faili avamiseks "
-#~ "õiguseid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The video output is in use by another application. Please close other "
-#~ "video applications, or select another video output in the Multimedia "
-#~ "Systems Selector."
-#~ msgstr ""
-#~ "Videoväljund on mõne teise rakenduse kasutuses. Palun sulge muud "
-#~ "videorakendused või vali mõni teine videoväljund Multimeediasüsteemide "
-#~ "valija abil."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The audio output is in use by another application. Please select another "
-#~ "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
-#~ "using a sound server."
-#~ msgstr ""
-#~ "Audioväljund on mõne teise rakenduse kasutuses. Palun vali mõni  "
-#~ "Multimeediasüsteemide valija abil mõni muu audioväljund. Sa võiksid "
-#~ "kaaluda audioserveri kasutamist."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
-#~ "installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tõrge GStreamer esitusobjekti loomisel. Palun kontrolli GStreameri "
-#~ "paigaldust."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to open audio output. You may not have permission to open the "
-#~ "sound device, or the sound server may not be running. Please select "
-#~ "another audio output in the Multimedia Systems Selector."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tõrge audioväljundi avamisel. Sul ei ole võib-olla õiguseid audioväljundi "
-#~ "avamiseks või audioserver ei ole käivitatud. Palun vali "
-#~ "Multimeediasüsteemide valija abil mõni teine audioväljund."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the audio output. You may need to install additional "
-#~ "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia "
-#~ "Systems Selector."
-#~ msgstr ""
-#~ "Audioväljundit pole võimalik leida. Võib-olla on Sul tarvis paigaldada "
-#~ "täiendavaid GStreamer'i pluginaid või valida Multimeediasüsteemide valija "
-#~ "abil mõni teine audioväljund."
-
-#~ msgid "Bemused"
-#~ msgstr "Bemused"
-
-#~ msgid "Control Totem through a mobile phone with a Bemused client"
-#~ msgstr "Totemi juhtimine mobiiltelefoni kaudu Bemused kliendi abil"
-
-#~ msgid "Untitled %d"
-#~ msgstr "Pealkirjata %d"
-
-#~ msgid "Totem Bemused Server"
-#~ msgstr "Totemi Bemused Server"
-
-#~ msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
-#~ msgstr "Totemi Bemused Server versioon 1.0"
-
-#~ msgid "BBC iPlayer"
-#~ msgstr "BBC iPlayer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Stream BBC programs from the last 7 days from the BBC iPlayer service."
-#~ msgstr "BBC programmi viimase 7 päeva voog BBC IPlayer'i teenusest."
-
-#~ msgid "Error listing channel categories"
-#~ msgstr "Viga kanalite kategooriate loendi kuvamisel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There was an unknown error getting the list of television channels "
-#~ "available on BBC iPlayer."
-#~ msgstr ""
-#~ "BBC iPlayeri jaoks saadaolevate telekanalite nimekirja hankimisel tekkis "
-#~ "tundmatu viga."
-
-#~ msgid "Loading…"
-#~ msgstr "Laadimine…"
-
-#~ msgid "Error getting programme feed"
-#~ msgstr "Viga saatekava voo hankimisel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There was an error getting the list of programmes for this channel and "
-#~ "category combination."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selle kanali ja kategooria kombinatsioonile vastava saatekava hankimisel "
-#~ "tekkis viga."
-
-#~ msgid "<no reason given>"
-#~ msgstr "<ühtegi põhjust ei määratud>"
-
-#~ msgid "Programme unavailable (\"%s\")"
-#~ msgstr "Saade pole saadaval (\"%s\")"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A format string used to build the network service name used when "
-#~ "publishing playlists over the network. The following format placeholders "
-#~ "can be used: • %a: the program name as returned by g_get_application_name"
-#~ "() • %h: the machine's host name in title case • %u: the user's login "
-#~ "name in title case • %U: the user's real name • %%: the percent sign"
-#~ msgstr ""
-#~ "Esitusnimekirjade võrgus avaldamise teenuse vormingustring. Vormingus on "
-#~ "võimalik kasutada järgnevaid eritähenduslikke alamstringe: • %a: "
-#~ "programmi nimi, hangitakse g_get_application_name() abil • %h: hostinimi, "
-#~ "suurtähtedega • %u: kasutajakonto nimi, suurtähtedega • %U: kasutaja "
-#~ "pärisnimi • %%: protsendimärk"
-
-#~ msgid "Format for network service name"
-#~ msgstr "Võrguteenuse nime vorming"
-
-#~ msgid "Publisher protocol to use"
-#~ msgstr "Avaldamisprotokoll"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The transport protocol to use when publishing playlists over the network."
-#~ msgstr "Esitusnimekirjade võrgus avaldamiseks kasutatav ülekandeprotokoll."
-
-#~ msgid "Neighbors"
-#~ msgstr "Naabrid"
-
-#~ msgid "Publish Playlist"
-#~ msgstr "Esitusnimekirja avaldamine"
-
-#~ msgid "Share the current playlist via HTTP"
-#~ msgstr "Praeguse esitusnimekirja jagamine HTTP kaudu"
-
-#~ msgid "Service _Name:"
-#~ msgstr "Teenuse _nimi:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
-#~ "All occurrences of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
-#~ "and <b>%h</b> will be replaced by your computer's host name."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nime kasutatakse võrgus oleva esitusnimekirjateenuse teavitamiseks.\n"
-#~ "Kõik alamstringid <b>%u</b> asendatakse sinu nimega ja <b>%h</b> sinu\n"
-#~ "arvuti hostinimega."
-
-#~ msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
-#~ msgstr "_Kasutatakse krüptitud transpordiprotokolli (HTTPS)"
-
-#~ msgid "Save in _folder:"
-#~ msgstr "Salvesta _kataloogi:"
-
-#~ msgid "Select a folder"
-#~ msgstr "Kataloogi valimine"
-
-#~ msgid "_Name:"
-#~ msgstr "_Nimi:"
-
-#~ msgid "There was an error saving the screenshot."
-#~ msgstr "Stoppkaadri salvestamisel esines viga."
-
-#~ msgid "Save Screenshot"
-#~ msgstr "Stoppkaadri salvestamine"
-
-#~ msgid "A plugin to let you browse YouTube videos."
-#~ msgstr "Plugin YouTube videote sirvimiseks."
-
-#~ msgid "YouTube Browser"
-#~ msgstr "YouTube sirvija"
-
-#~ msgid "Related Videos"
-#~ msgstr "Seotud videod"
-
-#~ msgid "Search Results"
-#~ msgstr "Otsing"
-
-#~ msgid "_Open in Web Browser"
-#~ msgstr "Ava _veebisirvijas"
-
-#~ msgid "Open the video in your web browser"
-#~ msgstr "Video avamine veebisirvijas"
-
-#~ msgid "YouTube"
-#~ msgstr "YouTube"
-
-#~ msgid "Cancelling query…"
-#~ msgstr "Päringu tühistamine…"
-
-#~ msgid "Error Searching for Videos"
-#~ msgstr "Viga videote otsimisel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The response from the server could not be understood. Please check you "
-#~ "are running the latest version of libgdata."
-#~ msgstr ""
-#~ "Serverist saadud vastust ei osatud tõlgendada. Kontrolli, kas sa kasutad "
-#~ "libgdata viimast versiooni."
-
-#~ msgid "Fetching search results…"
-#~ msgstr "Otsingutulemuste hankimine…"
-
-#~ msgid "Fetching related videos…"
-#~ msgstr "Seotud videote hankimine…"
-
-#~ msgid "Error Opening Video in Web Browser"
-#~ msgstr "Viga video avamisel veebisirvijas"
-
-#~ msgid "Fetching more videos…"
-#~ msgstr "Lisavideote hankimine…"
-
-#~ msgid "Video Format Not Supported"
-#~ msgstr "Toetamata videovorming"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This video is not available in any formats which Totem supports. Would "
-#~ "you like to open it in your web browser instead?"
-#~ msgstr ""
-#~ "See video pole Totemi poolt toetatud vormingus. Kas soovid video hoopis "
-#~ "veebisirvijaga avada?"
-
-#~ msgid "0 frames per second"
-#~ msgstr "0 kaadrit sekundis"
-
-#~ msgid "0 kbps"
-#~ msgstr "0 kb/s"
-
-#~ msgid "0 x 0"
-#~ msgstr "0 x 0"
-
-#~ msgid "Zoom Out"
-#~ msgstr "Vähendamine"
-
-#~ msgid "Zoom Reset"
-#~ msgstr "Algsuurus"
-
-#~ msgid "Zoom out"
-#~ msgstr "Vähendamine"
-
-#~ msgid "Zoom reset"
-#~ msgstr "Algse suuruse määramine"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
-#~ "installed:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Selle filmi esitamine vajab järgnevaid dekoodereid, need dekoordid pole "
-#~ "aga paigaldatud:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Media file could not be played."
-#~ msgstr "Meediumifaili pole võimalik esitada."
-
-#~ msgid "Too old version of GStreamer installed."
-#~ msgstr "Paigaldatud GStreamer on liiga vana."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to open video output. It may not be available. Please select "
-#~ "another video output in the Multimedia Systems Selector."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tõrge videoväljundi avamisel. See pole võib-olla saadaval. Palun vali "
-#~ "Multimeediasüsteemide valija abil mõni muu videoväljund."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the video output. You may need to install additional "
-#~ "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia "
-#~ "Systems Selector."
-#~ msgstr ""
-#~ "Videoväljundit pole võimalik leida. Võib-olla on Sul tarvis paigaldada "
-#~ "täiendavaid GStreamer'i pluginaid või valida Multimeediasüsteemide valija "
-#~ "abil mõni teine videoväljund."
-
-#~ msgid "%s"
-#~ msgstr "%s"
-
-#~ msgid "Delete"
-#~ msgstr "Kustutatud"
-
-#~ msgid "Coherence DLNA/UPnP Client"
-#~ msgstr "Coherence DLNA/UPnP klient"
-
-#~ msgid "A DLNA/UPnP client for Totem powered by Coherence"
-#~ msgstr "DLNA/UPnP klient Totemi jaoks, mille on tootnud Coherence"
-
-#~ msgid "By artist"
-#~ msgstr "Esitaja"
-
-#~ msgid "By tag"
-#~ msgstr "Märksõna"
-
-#~ msgid "Jamendo Album Page"
-#~ msgstr "Jamendo albumilehekülg"
-
-#~ msgid "Latest Releases"
-#~ msgstr "Hiljutised väljalasked"
-
-#~ msgid "Number of albums to _retrieve:"
-#~ msgstr "_Tõmmatavate albumite arv:"
-
-#~ msgid "Popular"
-#~ msgstr "Populaarsed"
-
-#~ msgid "Preferred audio _format:"
-#~ msgstr "Eelistatud audio_vorming:"
-
-#~ msgid "_Open Jamendo Album Page in Browser"
-#~ msgstr "_Ava Jamendo albumileht"
-
-#~ msgid "Jamendo"
-#~ msgstr "Jamendo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Listen to the large collection of Creative Commons licensed music on "
-#~ "Jamendo."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kuula suurt Creative Commons litsentsi alla kuuluvat muusikakogu Jamendos."
-
-#~ msgid "You need to install the Python simplejson module."
-#~ msgstr "Pead paigaldama Python'i mooduli simplejson."
-
-#~ msgid "Artist: %s"
-#~ msgstr "Esitaja: %s"
-
-#~ msgid "%Y-%m-%d"
-#~ msgstr "%Y-%m-%d"
-
-#~ msgid "%x"
-#~ msgstr "%x"
-
-#~ msgid "Genre: %s"
-#~ msgstr "Žanr: %s"
-
-#~ msgid "Released on: %s"
-#~ msgstr "Välja tulnud: %s"
-
-#~ msgid "License: %s"
-#~ msgstr "Litsents: %s"
-
-#~ msgid "%02d. %s"
-#~ msgstr "%02d. %s"
-
-#~ msgid "Album: %s"
-#~ msgstr "Album: %s"
-
-#~ msgid "Duration: %s"
-#~ msgstr "Kestus: %s"
-
-#~ msgid "Fetching albums, please wait…"
-#~ msgstr "Albumite tõmbamine, palun oota…"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to connect to Jamendo server.\n"
-#~ "%s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jamendo serverisse ühendumine nurjus.\n"
-#~ "%s."
-
-#~ msgid "The Jamendo server returned code %s."
-#~ msgstr "Jamendo server tagastas veakoodi %s."
-
-#~ msgid "An error occurred while fetching albums."
-#~ msgstr "Albumite tõmbamisel esines viga."
-
-#~ msgid "%H:%M:%S"
-#~ msgstr "%H:%M:%S"
-
-#~ msgid "%M:%S"
-#~ msgstr "%M:%S"
-
-#~ msgid "en"
-#~ msgstr "en"
-
-#~ msgid "Audio format to download from Jamendo"
-#~ msgstr "Jamendost allalaaditava audio vorming"
-
-#~ msgid "Number of results per page"
-#~ msgstr "Tulemuste arv lehe kohta"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The number of Jamendo search results to display in each page of results."
-#~ msgstr "Mitu Jamendo otsingutulemust ühel tulemustelehel kuvatakse."
-
-#~ msgid "The preferred audio format to download tracks from Jamendo in."
-#~ msgstr "Eelistatav andmevorming Jamendost allalaaditavatele lugudele."
-
-#~ msgid "Language"
-#~ msgstr "Keel"
-
-#~ msgid "Could not connect to Tracker"
-#~ msgstr "Trackeriga pole võimalik ühendust luua"
-
-#~ msgid "No results"
-#~ msgstr "Tulemused puuduvad"
-
-#~ msgid "Showing %i - %i of %i match"
-#~ msgid_plural "Showing %i - %i of %i matches"
-#~ msgstr[0] "Näidatakse %i - %i %i tulemust"
-#~ msgstr[1] "Näidatakse %i - %i %i tulemuse seast"
-
-#~ msgid "Page"
-#~ msgstr "Leht"
-
-#~ msgid "Set the window icon to the thumbnail of the playing movie"
-#~ msgstr "Filmi esitamise ajaks akna ikooni asendamine pisipildiga"
-
-#~ msgid "Thumbnail"
-#~ msgstr "Pisipilt"
-
-#~ msgid "Search for local videos using Tracker"
-#~ msgstr "Kohalike videote otsimine Trackeri abil"
-
-#~ msgid "Browser Plugin using %s"
-#~ msgstr "Veebisirvija plugin, kasutab abiprogrammi %s"
-
-#~ msgid "Totem Browser Plugin"
-#~ msgstr "Totemi plugin veebisirvijale"
-
-#~ msgid "Enable visual effects?"
-#~ msgstr "Kas lubada visuaalsed efektid?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It seems you are running Totem remotely.\n"
-#~ "Are you sure you want to enable the visual effects?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Paistab, et sa käivitasid Totem'i üle võrgu.\n"
-#~ "Kas visuaalsed efektid peavad olema lubatud?"
-
-#~ msgid "Error loading Galago plugin"
-#~ msgstr "Viga Galago plugina laadimisel"
-
-#~ msgid "Could not connect to the Galago daemon."
-#~ msgstr "Galago deemoniga pole võimalik ühendust luua"
-
-#~ msgid "Could not get name and thumbnail for %s: %s"
-#~ msgstr "\"%s\" kohta pole võimalik nime ja pisipilti hankida: %s"
-
-#~ msgid "seconds"
-#~ msgstr "sekundit"
-
-#~ msgid "Error Looking Up Video URI"
-#~ msgstr "Video-URI otsimisel esines viga"
-
-#~ msgid "Chapters support"
-#~ msgstr "Peatükkide tugi"
-
-#~ msgid "Continue to watch movie without loaded chapters"
-#~ msgstr "Vaatamise jätkamine ilma peatükke laadimata"
-
-#~ msgid "_Go to"
-#~ msgstr "_Liikumine"
-
-#~ msgid "Please check you rights and free space"
-#~ msgstr "Palun kontrolli oma pääsuõigusi ja ketta vaba ruumi"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Approximate network connection speed, used to select quality on media "
-#~ "over the network: \"0\" for 14.4 Kbps Modem, \"1\" for 19.2 Kbps Modem, "
-#~ "\"2\" for 28.8 Kbps Modem, \"3\" for 33.6 Kbps Modem, \"4\" for 34.4 Kbps "
-#~ "Modem, \"5\" for 56 Kbps Modem/ISDN, \"6\" for 112 Kbps Dual ISDN/DSL, "
-#~ "\"7\" for 256 Kbps DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 "
-#~ "Kbps DSL/Cable, \"10\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/"
-#~ "LAN."
-#~ msgstr ""
-#~ "Arvestuslik võrguühenduse kiirus, mille järgi valitakse üle võrgu "
-#~ "esitatava voo kvaliteet: \"0\" on 14.4 kb/s modem, \"1\" on 19.2 kb/s "
-#~ "modem, \"2\" on 28.8 kb/s modem, \"3\" on 33.6 kb/s modem, \"4\" on 34.4 "
-#~ "kb/s modem, \"5\" on 56 kb/s modem/ISDN, \"6\" on 112 kb/s topelt-ISDN/"
-#~ "DSL, \"7\" on 256 kb/s DSL/kaabel, \"8\" on 384 kb/s DSL/kaabel, \"9\" on "
-#~ "512 kb/s DSL/kaabel, \"10\" on 1.5 mb/s T1/Intranet/LAN, \"11\" on "
-#~ "Intranet/LAN."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
-#~ "normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
-#~ msgstr ""
-#~ "Audio visualiseerimise kvaliteedisätted: \"0\" on väike, \"1\" on "
-#~ "keskmine, \"2\" on suur, \"3\" on eriti suur."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel "
-#~ "output, \"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" "
-#~ "for AC3 Passthrough."
-#~ msgstr ""
-#~ "Audioväljund, mida kasutada: \"0\" stereo jaoks, \"1\" 4 kanali "
-#~ "väljundile, \"2\" 5.0 kanali väljundile, \"3\" 5.1 kanali väljundile, "
-#~ "\"4\" AC3 Passthrough jaoks."
-
-#~ msgid "Copyright © 2002-2011 Bastien Nocera"
-#~ msgstr "Autoriõigused © 2002-2011 Bastien Nocera"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]