commit: r3274 - /gnome/master/desktop/evolution.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar 23 17:23:49 2012
New Revision: 3274

Log:
vastavalt Priidu tähelepanekutele

Modified:
    gnome/master/desktop/evolution.po

Modified: gnome/master/desktop/evolution.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/evolution.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/evolution.po [utf-8] Fri Mar 23 17:23:49 2012
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 14:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-23 10:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-23 17:20+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -34,8 +34,8 @@
 "This address book server might be unreachable or the server name may be "
 "misspelled or your network connection could be down."
 msgstr ""
-"See aadressiraamatuserver võib olla kättesaamatu, serveri nimi olla valesti "
-"sisestatud või hetkel võrguühendus ei toimi."
+"See aadressiraamatuserver võib olla kättesaamatu, serveri nimi võib olla "
+"valesti sisestatud või hetkel võrguühendus ei toimi."
 
 msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
 msgstr "Tõrge LDAP-serverisse autentimisel."
@@ -2357,7 +2357,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
-msgstr "Märkmeid kohas '%s' pole võimalik avada: %s"
+msgstr "Märkmeid asukohas '%s' pole võimalik avada: %s"
 
 msgid "To"
 msgstr "Kellele"
@@ -2581,7 +2581,7 @@
 msgstr "Eelvaade"
 
 msgid "Send my reminders with this event"
-msgstr "Minu märguanded saadetakse selle sündmusega kaasa"
+msgstr "Minu meeldetuletused saadetakse selle sündmusega kaasa"
 
 msgid "Notify new attendees _only"
 msgstr "Teavitatakse ainult _uusi osalejaid"
@@ -2689,7 +2689,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
-msgstr "Ülesandeid kohas '%s' pole võimalik avada: %s"
+msgstr "Ülesandeid asukohas '%s' pole võimalik avada: %s"
 
 msgid "D_ue date:"
 msgstr "_Tähtaeg:"
@@ -2713,10 +2713,10 @@
 msgstr "Mine kuupäevale"
 
 msgid "It has reminders."
-msgstr "Sellel on meeldetuletused."
+msgstr "Meeldetuletustega."
 
 msgid "It has recurrences."
-msgstr "See omab kordumisi."
+msgstr "Kordustega."
 
 msgid "It is a meeting."
 msgstr "See on koosolek."
@@ -6106,7 +6106,7 @@
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
 "message to the original author"
-msgstr "Sõnumile vastamisel lisatav teavitustekst, mis viitab sõnumi autorile"
+msgstr "Sõnumile vastamisel lisatav autorile viitav teavitustekst"
 
 msgid "Forward message"
 msgstr "Edasta sõnum"
@@ -6114,9 +6114,7 @@
 msgid ""
 "The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
 "forwarded message follows"
-msgstr ""
-"Sõnumi edastamisel lisatav teavitustekst, mis ütleb, et järgneb edastatav "
-"sõnum"
+msgstr "Sõnumile lisatav edastatud sõnumit tähistav teavitustekst"
 
 msgid "Original message"
 msgstr "Algne sõnum"
@@ -6189,7 +6187,7 @@
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 "Meili saatmisel kuvatakse \"Pimekoopia\" välja. Seda saab muuta vaate "
-"menüüst, kui meilikonto on valitud."
+"menüüst, kui postikonto on valitud."
 
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Meili saatmisel kuvatakse \"Koopia\" välja"
@@ -6199,7 +6197,7 @@
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 "Meili saatmisel kuvatakse \"Koopia\" välja. Seda saab muuta vaate menüüst, "
-"kui meilikonto on valitud."
+"kui postikonto on valitud."
 
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "Meili saatmisel kuvatakse \"Vastamise aadress\" välja"
@@ -6209,7 +6207,7 @@
 "from the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 "Meili saatmisel kuvatakse \"Vastamise aadress\" välja. Seda saab muuta vaate "
-"menüüst, kui meilikonto on valitud."
+"menüüst, kui postikonto on valitud."
 
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Uudisegruppi postitamisel kuvatakse \"Kellelt\" välja"
@@ -6219,7 +6217,7 @@
 "the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 "Uudisegruppi postitamisel kuvatakse \"Kellelt\" välja. Seda saab muuta vaate "
-"menüüst, kui meilikonto on valitud."
+"menüüst, kui postikonto on valitud."
 
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Uudisegruppi postitamisel kuvatakse \"Vastamise aadress\" välja"
@@ -6229,7 +6227,7 @@
 "from the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 "Uudisegruppi postitamisel kuvatakse \"Vastamise aadress\" välja. Seda saab "
-"muuta vaate menüüst, kui meilikonto on valitud."
+"muuta vaate menüüst, kui postikonto on valitud."
 
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
 msgstr ""
@@ -7018,10 +7016,10 @@
 msgstr "Automaatselt sünkroniseeritavate kontaktide aadressiraamat"
 
 msgid "Auto sync GAIM contacts"
-msgstr "GAIM kontaktide automaatne sünkimine"
+msgstr "Pidgini kontaktide automaatne sünkimine"
 
 msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
-msgstr "Kas GAIMi kontaktid peaksid automaatselt sünkroniseeruma"
+msgstr "Kas Pidgini kontaktid peaksid automaatselt sünkroniseeruma"
 
 msgid "Enable autocontacts"
 msgstr "Automaatkontaktide lubamine"
@@ -7031,24 +7029,24 @@
 msgstr "Kas kontaktid tuleks automaatselt lisada kasutaja aadressiraamatusse"
 
 msgid "GAIM address book source"
-msgstr "GAIM aadressiraamatu allikas"
+msgstr "Pidgini aadressiraamatu allikas"
 
 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
 msgstr ""
-"Aadressiraamat, mida kasutatakse GAIMist pärinevate automaatselt "
+"Aadressiraamat, mida kasutatakse Pidginist pärinevate automaatselt "
 "sünkroniseeeritud kontaktide salvestamiseks"
 
 msgid "GAIM check interval"
-msgstr "Ajavahemik GAIMi kontrollimiste vahel"
+msgstr "Ajavahemik Pidgini kontrollimiste vahel"
 
 msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
-msgstr "GAIMi kontaktide sünkroniseerimise intervall"
+msgstr "Pidgini kontaktide sünkroniseerimise intervall"
 
 msgid "GAIM last sync MD5"
-msgstr "GAIMi viimase sünkroniseerimise MD5"
+msgstr "Pidgini viimase sünkroniseerimise MD5"
 
 msgid "GAIM last sync time"
-msgstr "GAIMi viimase sünkroniseerimise aeg"
+msgstr "Pidgini viimase sünkroniseerimise aeg"
 
 msgid "List of Custom Headers"
 msgstr "Kohandatud päiste nimekiri"
@@ -7143,7 +7141,7 @@
 "helifaili esitamise asemel tuleb piiksuda)."
 
 msgid "FIXME"
-msgstr "PARANDAMIND"
+msgstr "FIXME"
 
 msgid "Use sound theme"
 msgstr "Heliteema kasutamine"
@@ -7532,7 +7530,7 @@
 msgid ""
 "The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr ""
-"See fail on juba olemas kasutas \"{0}\". Asendamine kirjutab selle sisu üle."
+"See fail kaustas \"{0}\" on juba olemas. Asendamine kirjutab selle sisu üle."
 
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Asenda"
@@ -10922,13 +10920,13 @@
 msgstr "Sõnumeid polnud võimalik kettale salvestada."
 
 msgid "Hidden file is attached."
-msgstr "Kaasa on pandud varjatud fail."
+msgstr "Kaasa on pandud peidetud fail."
 
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
 msgstr ""
-"Manus nimega {0} on varjatud fail ning võib sisaldada tundlikke andmeid. "
+"Manus nimega {0} on peidetud fail ning võib sisaldada tundlikke andmeid. "
 "Palun vaata see enne saatmist üle."
 
 msgid "Canceling..."
@@ -12491,7 +12489,7 @@
 msgstr "_Postikontod"
 
 msgid "Create a new mail account"
-msgstr "Uue meilikonto loomine"
+msgstr "Uue postikonto loomine"
 
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
@@ -14434,8 +14432,8 @@
 "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
 "add them all?"
 msgstr[0] ""
-"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need sündmusteks. Kas sa tõesti "
-"tahad need kõik lisada?"
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada see sündmuseks. Kas sa tõesti "
+"tahad selle lisada?"
 msgstr[1] ""
 "Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need sündmusteks. Kas sa tõesti "
 "tahad need kõik lisada?"
@@ -14449,8 +14447,8 @@
 "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
 "add them all?"
 msgstr[0] ""
-"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need ülesanneteks. Kas sa tõesti "
-"tahad need kõik lisada?"
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada see ülesandeks. Kas sa tõesti "
+"tahad selle lisada?"
 msgstr[1] ""
 "Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need ülesanneteks. Kas sa tõesti "
 "tahad need kõik lisada?"
@@ -14464,8 +14462,8 @@
 "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
 "add them all?"
 msgstr[0] ""
-"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need märkmeteks. Kas sa tõesti "
-"tahad need kõik lisada?"
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada see märkmeks. Kas sa tõesti tahad "
+"selle lisada?"
 msgstr[1] ""
 "Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need märkmeteks. Kas sa tõesti "
 "tahad need kõik lisada?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]