commit: r3273 - /gnome/master/desktop/evolution.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar 23 10:37:03 2012
New Revision: 3273

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/evolution.po

Modified: gnome/master/desktop/evolution.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/evolution.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/evolution.po [utf-8] Fri Mar 23 10:37:03 2012
@@ -10,22 +10,22 @@
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2002, 2003, 2005–2011.
 # Kaarel Jõgi <kaarel gg ee>, 2002.
 # Priit Laes <plaes plaes org>, 2003–2007, 2009, 2010.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Evolution MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-23 06:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-18 14:49+0300\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-21 14:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-23 10:36+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "This address book could not be opened."
 msgstr "Seda aadressiraamatut pole võimalik avada."
@@ -34,8 +34,8 @@
 "This address book server might be unreachable or the server name may be "
 "misspelled or your network connection could be down."
 msgstr ""
-"See aadressiraamatuserver võib olla kättesaamatu, serveri nimi võib olla "
-"valesti sisestatud või hetkel võrguühendus ei toimi."
+"See aadressiraamatuserver võib olla kättesaamatu, serveri nimi olla valesti "
+"sisestatud või hetkel võrguühendus ei toimi."
 
 msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
 msgstr "Tõrge LDAP-serverisse autentimisel."
@@ -155,31 +155,29 @@
 msgstr "_Lisa"
 
 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Mõned aadressid on juba kontaktiloendis olemas."
+
 msgid ""
 "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
 "you like to add them anyway?"
 msgstr ""
-"Selle kontakti nimi või e-posti aadress on selles kaustas\n"
-"juba olemas. Kas soovid selle siiski lisada?"
+"Püüad lisada aadresse, mis juba on selle loendi osad. Kas soovid need siiski "
+"lisada?"
 
 msgid "Skip duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "Duplikaadid jäetakse vahele"
 
 msgid "Add with duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "Ka duplikaadid lisatakse"
 
 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Loend '{0}' juba on kontaktiloendis."
+
 msgid ""
 "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
 "to add it anyway?"
 msgstr ""
-"Selle kontakti nimi või e-posti aadress on selles kaustas juba olemas.  Kas "
+"Kontaktiloend nimega '{0}' on selles kontaktiloendis juba olemas.  Kas "
 "soovid selle siiski lisada?"
 
 msgid "Some features may not work properly with your current server"
@@ -439,7 +437,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be a future date"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' ei saa olla kuupäev tulevikus"
 
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
@@ -551,13 +549,12 @@
 msgid "Duplicate Contact Detected"
 msgstr "Avastati korduv kontakt"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
 "like to save the changes anyway?"
 msgstr ""
-"Selle kontakti nimi või e-posti aadress on selles kaustas juba olemas.  Kas "
-"soovid selle siiski lisada?"
+"Selle kontakti nimi või e-posti aadress on selles kaustas juba olemas. Kas "
+"soovid muudatused siiski salvestada?"
 
 #. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
 msgid "Conflicting Contact:"
@@ -609,13 +606,11 @@
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "Sellele aadressile uue sõnumi saatmine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Open map"
-msgstr "_Ava märge"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ava kaart"
+
 msgid "List Members:"
-msgstr "Nimekirja liikmed"
+msgstr "Nimekirja liikmed:"
 
 msgid "Nickname"
 msgstr "Hüüdnimi"
@@ -1052,29 +1047,23 @@
 msgid "Importing..."
 msgstr "Importimine..."
 
-#, fuzzy
 msgid "Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
-msgstr "Outlooki CSV või Tab (.csv, .tab)"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Outlooki CSV või Tab kontaktid (.csv, .tab)"
+
 msgid "Outlook Contacts CSV and Tab Importer"
-msgstr "Outlooki CSV ja Tab-i importija"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Outlooki CSV ja Tab kontaktide importija"
+
 msgid "Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
-msgstr "Mozilla CSV või Tab (.csv, .tab)"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Mozilla CSV või Tab kontaktid (.csv, .tab)"
+
 msgid "Mozilla Contacts CSV and Tab Importer"
-msgstr "Mozilla CSV ja Tab-i importija"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Mozilla CSV ja Tab kontaktide importija importija"
+
 msgid "Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
-msgstr "Evolutioni CSV või Tab (.csv, .tab)"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Evolutioni CSV või Tab kontaktid (.csv, .tab)"
+
 msgid "Evolution Contacts CSV and Tab Importer"
-msgstr "Evolutioni CSV ja Tab-i importija"
+msgstr "Evolutioni CSV ja Tab kontaktide importija"
 
 msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 msgstr "LDAP-i andmevahetusvorming (.ldif)"
@@ -1141,16 +1130,16 @@
 msgid "Can not open file"
 msgstr "Faili pole võimalik avada"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't get list of address books: %s"
-msgstr "Aadressiraamatute nimekirja pole võimalik hankida"
+msgstr "Aadressiraamatute nimekirja pole võimalik hankida: %s"
 
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Tundmatu viga"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to open client '%s': %s"
-msgstr "Tõrge kalendri '%s' laadimisel (%s)"
+msgstr "Tõrge kliendi '%s' avamisel: %s"
 
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
@@ -1165,11 +1154,10 @@
 #. For Translator : 'day' is part of the sentence of the form 'appointment recurs/Every [x] month(s) on the [first] [day] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
-#, fuzzy
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
-msgstr[0] "päeval"
-msgstr[1] "päeval"
+msgstr[0] "päev"
+msgstr[1] "päeva"
 
 msgid "Start time"
 msgstr "Algusaeg"
@@ -1188,9 +1176,8 @@
 
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#, fuzzy
 msgid "days"
-msgstr "päev"
+msgstr "päeva"
 
 msgid "hours"
 msgstr "tundi"
@@ -1218,7 +1205,7 @@
 msgid "No location information available."
 msgstr "Asukoha kohta andmed puuduvad."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have %d reminder"
 msgid_plural "You have %d reminders"
 msgstr[0] "Sul on %d alarm"
@@ -1584,7 +1571,6 @@
 "Kalendriallikas '{0}' on kirjutuskaitsega ja seda pole võimalik muuta. Palun "
 "vali kalender, mis võimaldab sündmuseid sisestada."
 
-#, fuzzy
 msgid "Cannot save task"
 msgstr "Sündmust pole võimalik salvestada"
 
@@ -1592,6 +1578,7 @@
 msgid ""
 "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
 msgstr ""
+"'{0}' ei toeta omistatud ülesandeid, palun vali mõni teine ülesandeloend."
 
 msgid "Error loading task list"
 msgstr "Viga ülesandeloendi laadimisel"
@@ -1693,17 +1680,16 @@
 msgstr "Kordumine"
 
 msgid "Occurs"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Esineb"
+
 msgid "Less Than"
-msgstr "on väiksem kui"
+msgstr "Väiksem kui"
 
 msgid "Exactly"
-msgstr ""
+msgstr "Täpselt"
 
 msgid "More Than"
-msgstr ""
+msgstr "Rohkem kui"
 
 msgid "Summary Contains"
 msgstr "Kokkuvõte sisaldab"
@@ -1711,9 +1697,8 @@
 msgid "Description Contains"
 msgstr "Kirjeldus sisaldab"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit Reminder"
-msgstr "Meeldetuletus!"
+msgstr "Meeldetuletuse muutmine"
 
 msgid "Pop up an alert"
 msgstr "Hoiatuse kuvamine"
@@ -1748,20 +1733,17 @@
 msgid "end of appointment"
 msgstr "sündmuse lõpp"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add Reminder"
-msgstr "Meeldetuletus!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Meeldetuletuse lisamine"
+
 msgid "Reminder"
-msgstr "Meeldetuletus!"
+msgstr "Meeldetuletus"
 
 msgid "Repeat"
 msgstr "Kordumine"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Repeat the reminder"
-msgstr "_Alarmi korratakse täiendavalt"
+msgstr "_Meeldetuletust korratakse"
 
 #. This is part of the sentence: 'Repeat the reminder %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
 msgid "extra times every"
@@ -1776,9 +1758,8 @@
 msgid "Mes_sage:"
 msgstr "_Sõnum:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Custom reminder sound"
-msgstr "Kohandatud alarmheli"
+msgstr "Kohandatud meeldetuletuse heli"
 
 msgid "_Sound:"
 msgstr "_Heli:"
@@ -1798,9 +1779,8 @@
 msgid "Action/Trigger"
 msgstr "Tegevus/päästik"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reminders"
-msgstr "Meeldetuletus!"
+msgstr "Meeldetuletused"
 
 msgid "A_dd"
 msgstr "L_isa"
@@ -1827,9 +1807,8 @@
 msgstr ""
 "Märkmeloendi sisu _kopeerimine kohapeale tarvitamiseks võrguvabas keskkonnas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sh_ow reminder notifications"
-msgstr "Jagatud kausta teavitus"
+msgstr "Kuvatakse _meeldetuletuse teadet"
 
 msgid "Colo_r:"
 msgstr "Vä_rvus:"
@@ -1933,9 +1912,8 @@
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Kas säilitada esialgne kirje?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Close the current window"
-msgstr "Sulge fail"
+msgstr "Selle akna sulgemine"
 
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Valiku kopeerimine"
@@ -1947,14 +1925,13 @@
 msgstr "Valiku kustutamine"
 
 msgid "View help"
-msgstr ""
+msgstr "Abi kuvamine"
 
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Lõikepuhvri asetamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Save current changes"
-msgstr "Salvesta käesolev vaade"
+msgstr "Salvesta käesolevad muudatused"
 
 msgid "Select all text"
 msgstr "Kogu teksti valimine"
@@ -2063,9 +2040,8 @@
 msgid "Destination is read only"
 msgstr "Sihtkoht on kirjutuskaitsega"
 
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create object"
-msgstr "Uut sündmust pole võimalik luua"
+msgstr "Objekti pole võimalik luua"
 
 msgid "Could not open source"
 msgstr "Lähteallika avamine nurjus"
@@ -2137,13 +2113,11 @@
 msgid "Contacts..."
 msgstr "Kontaktid..."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Reminders"
-msgstr "Meeldetuletus!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Meeldetuletused"
+
 msgid "Set or unset reminders for this event"
-msgstr "Klõpsa siia, et seada või eemaldada selle sündmuse alarme"
+msgstr "Selle sündmuse alarmide seadmine või eemaldamine"
 
 msgid "Show Time as _Busy"
 msgstr "Näita aega _hõivatuna"
@@ -2195,9 +2169,8 @@
 msgstr ""
 "Sündmust pole võimalik täielikult muuta, kuna sina pole selle organiseerija"
 
-#, fuzzy
 msgid "This event has reminders"
-msgstr "See sündmus on alarmidega"
+msgstr "See sündmus on meeldetuletusega"
 
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Korralda_ja:"
@@ -2232,9 +2205,9 @@
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "_Osalejad"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
-msgstr "Kalendrit '%s' pole võimalik avada."
+msgstr "Kalendrit '%s' pole võimalik avada: %s"
 
 #. Translators: This string is used when we are creating an Event
 #. * (meeting or appointment)  on behalf of some other user
@@ -2268,7 +2241,6 @@
 msgstr "Kohandatud"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
-#, fuzzy
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
@@ -2319,13 +2291,11 @@
 msgid "Atte_ndees..."
 msgstr "_Osalejad..."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Reminder"
-msgstr "Meeldetuletus!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Meeldetuletus"
+
 msgid "Custom Reminder:"
-msgstr "Kohandatud päis"
+msgstr "Kohandatud meeldetuletus:"
 
 msgid "January"
 msgstr "Jaanuar"
@@ -2385,16 +2355,15 @@
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Märget pole võimalik täielikult muuta, kuna sa ei ole organiseerija"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
-msgstr "Märkmeid pole võimalik '%s'-s avada."
+msgstr "Märkmeid kohas '%s' pole võimalik avada: %s"
 
 msgid "To"
 msgstr "Kellele"
 
-#, fuzzy
 msgid "_List:"
-msgstr "Loend"
+msgstr "_Loend"
 
 msgid "Organi_zer:"
 msgstr "Ko_rraldaja:"
@@ -2611,7 +2580,6 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Eelvaade"
 
-#, fuzzy
 msgid "Send my reminders with this event"
 msgstr "Minu märguanded saadetakse selle sündmusega kaasa"
 
@@ -2709,19 +2677,19 @@
 msgstr ""
 "Ülesannet pole võimalik üksikasjadeni muuta, kuna sa pole selle organiseerija"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
 "assigned tasks"
 msgstr ""
-"Ülesannet pole võimalik muuta, kuna valitud ülesandeloend on kirjutuskaitsega"
+"Ülesannet pole võimalik muuta, kuna valitud ülesandeloend ei toeta omistatud "
+"ülesandeid"
 
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "Tähtaja kuupäev on vale"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
-msgstr "Ülesandeid pole võimalik '%s'-s avada."
+msgstr "Ülesandeid kohas '%s' pole võimalik avada: %s"
 
 msgid "D_ue date:"
 msgstr "_Tähtaeg:"
@@ -2744,9 +2712,8 @@
 msgid "Go to Date"
 msgstr "Mine kuupäevale"
 
-#, fuzzy
 msgid "It has reminders."
-msgstr "See omab kordumisi."
+msgstr "Sellel on meeldetuletused."
 
 msgid "It has recurrences."
 msgstr "See omab kordumisi."
@@ -3671,10 +3638,9 @@
 msgid "is an instance"
 msgstr "on ühekordne"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has reminders"
-msgstr "_Meeldetuletusi näidatakse"
+msgstr "on meeldetuletusega"
 
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has attachments"
@@ -4957,12 +4923,11 @@
 msgid "Google"
 msgstr "Google"
 
-#, fuzzy
 msgid "Always (SSL)"
-msgstr "Alati"
+msgstr "Alati (SSL)"
 
 msgid "When possible (TLS)"
-msgstr ""
+msgstr "Kui võimalik (TLS)"
 
 msgid "Never"
 msgstr "Mitte kunagi"
@@ -5221,7 +5186,7 @@
 msgstr "Küsi _lugemiskinnitust"
 
 msgid "Get delivery notification when your message is read"
-msgstr "Kohaletoimetamise märguande saamine sinu sõnumi lugemise korral"
+msgstr "Kättetoimetamise märguande saamine sinu sõnumi lugemise korral"
 
 msgid "S/MIME En_crypt"
 msgstr "S/MIME _krüptimine"
@@ -5486,14 +5451,13 @@
 msgid "Configure email accounts"
 msgstr "E-posti kontode seadistused"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enable address formatting"
-msgstr "Kalendri andmed"
+msgstr "Aadressi vormindamise lubamine"
 
 msgid ""
 "Whether addresses should be formatted according to standard in their "
 "destination country"
-msgstr ""
+msgstr "Kas aadresse tuleks vormindada sihtkoha riigi standardi järgi"
 
 msgid "Autocomplete length"
 msgstr "Automaatlõpetuse pikkus"
@@ -5544,22 +5508,19 @@
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
 msgstr "Kontakti eelvaatluspaani asukoht vertikaalse paigutuse korral."
 
-#, fuzzy
 msgid "Show maps"
-msgstr "Animatsioonide kuvamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kaartide kuvamine"
+
 msgid "Whether to show maps in preview pane"
-msgstr "Kas kuvada eelvaatluspaani."
+msgstr "Kas eelvaatluspaanil kuvatakse kaarte"
 
 msgid "Primary address book"
 msgstr "Peamine aadressiraamat"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
 "\"Contacts\" view"
-msgstr "Kontaktivaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") aadressiraamatu UID."
+msgstr "Kontaktivaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") aadressiraamatu UID"
 
 msgid "Show preview pane"
 msgstr "Eelvaatluspaani kuvamine"
@@ -5578,72 +5539,63 @@
 "(rämps)postifiltrid saaksid universaalselt käsitseda erinevates "
 "kooditabelites olevaid sõnumeid."
 
-#, fuzzy
 msgid "Save directory for reminder audio"
-msgstr "Alarmide audio salvestamise kataloog"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Meeldetuletuste audio salvestamise kataloog"
+
 msgid "Directory for saving reminder audio files"
-msgstr "Alarmi audiofailide salvestamise kataloog"
+msgstr "Meeldetuletuste audiofailide salvestamise kataloog"
 
 msgid "Birthday and anniversary reminder value"
 msgstr "Sünnipäevade ja aastapäevade meeldetuletaja väärtus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
-msgstr "Meeldetuletaja vaikimisi ühikute arv."
+msgstr "Sünni- või aastapäeva meeldetuletaja vaikimisi ühikute arv"
 
 msgid "Birthday and anniversary reminder units"
 msgstr "Sünnipäevade ja aastapäevade meeldetuletaja ühikud"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
 "\"days\""
 msgstr ""
 "Sünnipäevade ja aastapäevade meeldetuletaja ühikud, \"minutes\" (minutid), "
-"\"hours\" (tunnid) või \"days\" (päevad)."
+"\"hours\" (tunnid) või \"days\" (päevad)"
 
 msgid "Compress weekends in month view"
 msgstr "Kuuvaatel kuvatakse nädalalõpud kokkusurutud vormis"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
 "Sunday in the space of one weekday"
 msgstr ""
 "Kas nädalalõpud tuleb kuuvaates kokku suruda, selle tulemusena kuvatakse "
-"nädalalõppu ühe päeva suurusena."
+"laupäeva ja pühapäeva ühe päeva suurusena."
 
 msgid "Ask for confirmation when deleting items"
 msgstr "Nõusoleku küsimine kirjete kustutamisel"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
-msgstr "Kas sündmuste ja ülesannete kustutamisel küsitakse nõusolekut."
+msgstr "Kas kohtumiste ja ülesannete kustutamisel küsitakse nõusolekut"
 
 msgid "Confirm expunge"
 msgstr "Kinnituse küsimine enne puhastamist"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
-msgstr "Kas sündmuste ja ülesannete puhastamisel küsitakse nõusolekut."
+msgstr "Kas kohtumiste ja ülesannete puhastamisel küsitakse nõusolekut"
 
 msgid "Month view vertical pane position"
 msgstr "Kuuvaate püstpaani asukoht"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
 "navigator calendar"
-msgstr "Püstpaani asukoht kalendriloendite ja kuupäevanavigaatori vahel."
+msgstr "Püstpaani asukoht kalendriloendite ja kuupäevanavigaatori vahel"
 
 msgid "Workday end hour"
 msgstr "Tund, millal tööpäev lõpeb"
 
-#, fuzzy
 msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
-msgstr "Tööpäeva lõpuaeg, 24-tunnises vormingus, vahemikus 0-23."
+msgstr "Tööpäeva lõpuaeg, 24-tunnises vormingus, vahemikus 0-23"
 
 msgid "Workday end minute"
 msgstr "Minut, millal tööpäev lõpeb"
@@ -5666,7 +5618,6 @@
 msgid "The second timezone for a Day View"
 msgstr "Päeva vaate teine ajavöönd"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
 "used in a 'timezone' key"
@@ -5677,35 +5628,30 @@
 msgid "Recently used second time zones in a Day View"
 msgstr "Hiljuti kasutatud teisene ajavöönd päevavaates"
 
-#, fuzzy
 msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
-msgstr "Päevavaates on loend hiljutikasutatud teisestest ajavöönditest."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Päevavaates on loend hiljutikasutatud teisestest ajavöönditest"
+
 msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
-msgstr "Meelespeetavate ajavööndite arvu piirang."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Meelespeetavate ajavööndite arvu piirang"
+
 msgid ""
 "Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
 "zones' list"
-msgstr "Suurim arv ajavööndeid, mida säilitatakse 'day_second_zones' loendis."
+msgstr "Suurim arv ajavööndeid, mida säilitatakse 'day_second_zones' loendis"
 
 msgid "Default reminder value"
 msgstr "Meeldetuletaja vaikimisi väärtus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Number of units for determining a default reminder"
-msgstr "Meeldetuletaja vaikimisi ühikute arv."
+msgstr "Meeldetuletaja vaikimisi ühikute arv"
 
 msgid "Default reminder units"
 msgstr "Meeldetuletaja vaikimisi ühikud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
 msgstr ""
 "Vaikimisi meeldetuletaja ühikud, \"minutes\" (minutid), \"hours\" (tunnid) "
-"või \"days\" (päevad)."
+"või \"days\" (päevad)"
 
 msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
 msgstr "Kategooriavälja näitamine sündmuste/ülesannete/koosolekute redaktoris"
@@ -5746,79 +5692,68 @@
 msgid "Hide completed tasks"
 msgstr "Peida täidetud ülesanded"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
-msgstr "Kas täidetud ülesanded peidetakse ülesandevaates."
+msgstr "Kas täidetud ülesanded peidetakse ülesandevaates"
 
 msgid "Hide task units"
 msgstr "Ülesandeühikute peitmine"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
 msgstr ""
 "Ühikud määramaks, millal ülesandeid peita, \"minutes\" (minutid), \"hours"
-"\" (tunnid) või \"days\" (päevad)."
+"\" (tunnid) või \"days\" (päevad)"
 
 msgid "Hide task value"
 msgstr "Ülesandeväärtuste peitmine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
-msgstr "Ülesannete peitmiseks vaikimisi ühikute arv."
+msgstr "Ülesannete peitmiseks vaikimisi ühikute arv"
 
 msgid "Horizontal pane position"
 msgstr "Rõhtpaani asukoht"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
 "task list when not in the month view, in pixels"
 msgstr ""
 "Rõhtpaani asukoht pikslites - kuupäevanavigeerimise kalendri ja ülesannete "
-"loendi vahel, kui ei olda kuuvaates."
-
-#, fuzzy
+"loendi vahel, kui ei olda kuuvaates"
+
 msgid "Last reminder time"
-msgstr "Viimase alarmi aeg"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Viimase meeldetuletuse aeg"
+
 msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
-msgstr "Viimase alarmi töötamise aeg, time_t ühikuga."
+msgstr "Viimase meeldetuletuse töötamise aeg, time_t ühikuga."
 
 msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
 msgstr "Marcus Bainsi joone värv - päeva vaade"
 
-#, fuzzy
 msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
-msgstr "Marcus Bainsi joone värvus päeva vaatel."
+msgstr "Marcus Bainsi joone värvus päeva vaatel"
 
 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
 msgstr "Marcus Bainsi joone värv - ajariba"
 
-#, fuzzy
 msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
-msgstr "Marcus Bainsi joone värvus ajaribal (vaikimisi tühi)."
+msgstr "Marcus Bainsi joone värvus ajaribal (vaikimisi tühi)"
 
 msgid "Marcus Bains Line"
 msgstr "Marcus Bainsi joon"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
-msgstr "Kas kalendris kuvatakse Marcus Bainsi joont (joon praeguse aja kohal)."
+msgstr "Kas kalendris kuvatakse Marcus Bainsi joont (joon praeguse aja kohal)"
 
 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
 msgstr "Märkmete eelvaatluspaani asukoht (horisontaalne)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
-msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani asukoht horisontaalteljel."
+msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani asukoht horisontaalteljel"
 
 msgid "Memo layout style"
 msgstr "Märkmete paigutuse laad"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
@@ -5831,169 +5766,149 @@
 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
 msgstr "Märkmete eelvaatluspaani asukoht (vertikaalne)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
-msgstr "Märkmete eelvaatluspaani asukoht vertikaalteljel."
+msgstr "Märkmete eelvaatluspaani asukoht vertikaalteljel"
 
 msgid "Month view horizontal pane position"
 msgstr "Kuuvaate rõhtpaani asukoht"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
 "calendar and task list in the month view, in pixels"
 msgstr ""
 "Rõhtpaani asukoht pikslites - vaate ning kuupäevanavigeerimise kalendri ja "
-"ülesannete loendi vahel, kui ollakse kuuvaates."
-
-#, fuzzy
+"ülesannete loendi vahel, kui ollakse kuuvaates"
+
 msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
-msgstr "Kas kuu vaadet keritakse nädala kaupa, mitte kuu kaupa."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kuu vaadet keritakse nädala kaupa, mitte kuu kaupa"
+
 msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
-msgstr "Kas kuu vaadet keritakse nädala kaupa, mitte kuu kaupa."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kas kuu vaadet keritakse nädala kaupa, mitte kuu kaupa"
+
 msgid "Reminder programs"
-msgstr "Meeldetuletaja märkmed"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Meeldetuletusrakendused"
+
 msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
-msgstr "Programmid, mida on lubatud alarmide poolt käivitada."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Programmid, mida on lubatud meeldetuletuste poolt käivitada"
+
 msgid "Show display reminders in notification tray"
-msgstr "Alarmide kuvamine teatealal"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Meeldetuletuste kuvamine teatealal"
+
 msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
-msgstr "Kas teateala kasutatakse alarmide kuvamiseks või mitte."
+msgstr "Kas teateala kasutatakse meeldetuletuste kuvamiseks või mitte"
 
 msgid "Preferred New button item"
-msgstr ""
+msgstr "Eelistatud kirje nupul \"Uus\""
 
 msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
-msgstr ""
+msgstr "Tööriistariba nupu \"Uus\" eelistatud nimi"
 
 msgid "Primary calendar"
 msgstr "Peamine kalender"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
 "\"Calendar\" view"
-msgstr "Kalendrivaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") kalendri UID."
+msgstr "Kalendrivaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") kalendri UID"
 
 msgid "Primary memo list"
 msgstr "Peamine märkmeloend"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
 "\"Memos\" view"
-msgstr "Märkmevaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") märkmiku UID."
+msgstr "Märkmevaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") märkmiku UID"
 
 msgid "Primary task list"
 msgstr "Peamine ülesandeloend"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
 "\"Tasks\" view"
-msgstr "Ülesandevaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") ülesandeloendi UID."
+msgstr "Ülesandevaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") ülesandeloendi UID"
 
 msgid "Free/busy template URL"
 msgstr "Vaba/hõivatud malli URL"
 
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
 "user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
 msgstr ""
 "Vaba/hõivatud andmete URL-i malli tagavaravariant. %u asendatakse e-posti "
-"aadressist võetud kasutajanimega ja %d asendatakse domeeniga."
+"aadressist võetud kasutajanimega ja %d asendatakse domeeniga"
 
 msgid "Recurrent Events in Italic"
 msgstr "Korduvad sündmused on kursiivkirjas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
 msgstr ""
 "Korduvate sündmustega päevade näitamine kalendri alumises vasakus nurgas "
-"kursiivkirjas."
-
-#, fuzzy
+"kursiivkirjas"
+
 msgid "List of selected calendars"
-msgstr "Valitud kalendri kustutamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Valitud kalendrite nimekiri"
+
 msgid "List of calendars to load"
-msgstr "Saadaolevate kalendrite loend:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Laaditavate kalendrite nimekiri"
+
 msgid "List of selected memo lists"
-msgstr "Valitud märkmeloendi kustutamine"
+msgstr "Valitud märkmeloendite nimekiri"
 
 msgid "List of memo lists to load"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Laaditavate märkmeloendite nimekiri"
+
 msgid "List of selected task lists"
-msgstr "Valitud ülesandeloendi kustutamine"
+msgstr "Valitud ülesandeloendite nimekiri"
 
 msgid "List of task lists to load"
-msgstr ""
+msgstr "Laaditavate ülesandeloendite nimekiri"
 
 msgid "Show appointment end times in week and month views"
 msgstr "Sündmuste lõpuaegade näitamine nädala ja kuu vaadetel"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
-msgstr "Kas sündmuste lõpuaegu kuvatakse nädala ja kuu vaadetel."
+msgstr "Kas sündmuste lõpuaegu kuvatakse nädala ja kuu vaadetel"
 
 msgid "Show the memo preview pane"
 msgstr "Märkmete eelvaatluspaani kuvamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
-msgstr "Kui märgitud, kuvatakse peaaknas märkmete eelvaatluspaani."
+msgstr "Kui märgitud, kuvatakse peaaknas märkmete eelvaatluspaani"
 
 msgid "Show the task preview pane"
 msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani kuvamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
-msgstr "Kui märgitud, kuvatakse peaaknas ülesannete eelvaatluspaani."
+msgstr "Kui märgitud, kuvatakse peaaknas ülesannete eelvaatluspaani"
 
 msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
 msgstr ""
 "Nädalanumbrite näitamine päeva- ja töönädala vaadetes ning kuupäevavalijas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
-msgstr "Kas kalendris näidatakse nädalate numbreid."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kas kalendris näidatakse nädalate numbreid"
+
 msgid "Vertical position for the tag pane"
-msgstr "Püstpaani asukoht"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Siltide paneeli püstasukoht"
+
 msgid "Highlight tasks due today"
-msgstr "_Tänase tähtajaga ülesanded:"
+msgstr "Tänase tähtajaga ülesannete esiletõstmine"
 
 msgid ""
 "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
 msgstr ""
+"Tänase tähtajaga ülesannete esiletõstmine erivärvusega (task-due-today-color)"
 
 msgid "Tasks due today color"
 msgstr "Tänase tähtajaga ülesannete värvus"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-due-today-highlight"
-msgstr "Täna tähtaja ületavate ülesannete värvus \"#rrggbb\" vormingus."
+msgstr ""
+"Tänase tähtajaga ülesannete värvus \"#rrggbb\" vormingus. Kasutatakse koos "
+"task-due-today-highlight värvusega."
 
 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
 msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani asukoht (horisontaalne)"
@@ -6001,7 +5916,6 @@
 msgid "Task layout style"
 msgstr "Ülesannete paigutuse laad"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
@@ -6009,92 +5923,82 @@
 msgstr ""
 "Paigutusstiil määrab, kus asetseb eelvaatluspaan ülesandeloendi suhtes. "
 "\"0\" (klassikaline vaade) asetab eelvaatluspaani ülesandeloendi alla. "
-"\"1\" (vertikaalne vaade) asetab eelvaatluspaani ülesandeloendi kõrvale."
+"\"1\" (vertikaalne vaade) asetab eelvaatluspaani ülesandeloendi kõrvale"
 
 msgid "Task preview pane position (vertical)"
 msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani asukoht (vertikaalne)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
-msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani asukoht vertikaalteljel."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ülesannete eelvaatluspaani asukoht vertikaalteljel"
+
 msgid "Highlight overdue tasks"
-msgstr "Tä_htaja ületanud ülesanded:"
+msgstr "Tähtaja ületanud ülesannete esiletõstmine"
 
 msgid ""
 "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
-msgstr ""
+msgstr "Kas tähtaja ületanud ülesandeid tõstetakse esile (task-overdue-color)"
 
 msgid "Overdue tasks color"
 msgstr "Tähtaja ületanud ülesannete värvus"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-overdue-highlight."
-msgstr "Tähtaja ületanud ülesannete värvus \"#rrggbb\" vormingus."
+msgstr ""
+"Tähtaja ületanud ülesannete taustavärvus \"#rrggbb\" vormingus. Kasutatakse "
+"koos task-overdue-highlight võtmega."
 
 msgid "Time divisions"
-msgstr "Ajajaotised:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Ajajaotised"
+
 msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
-msgstr "Päeva- ja töönädala vaates näidatavad vahemikud minutites."
+msgstr "Päeva- ja töönädala vaates näidatavad vahemikud minutites"
 
 msgid "Timezone"
 msgstr "Ajavöönd"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
 "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
 msgstr ""
 "Vaikimisi ajavöönd kalendris märgitud päevadele ja aegadele - tõlkimata "
-"asukohastring Olseni ajavööndite andmebaasist, näiteks \"Europe/Tallinn\"."
+"asukohastring Olseni ajavööndite andmebaasist, näiteks \"Europe/Tallinn\""
 
 msgid "Twenty four hour time format"
 msgstr "24-tunnine ajavorming"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
-msgstr "Kas kellaaegu kuvatakse 24-tunnises või EL/PL vormingus."
+msgstr "Kas kellaaegu kuvatakse 24-tunnises või EL/PL vormingus"
 
 msgid "Birthday and anniversary reminder"
 msgstr "Sünnipäevade ja aastapäevade meeldetuletaja"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries"
-msgstr ""
-"Kas sünnipäevadele ja aastapäevadele määratakse vaikimisi meeldetuletaja."
+msgstr "Kas sünnipäevadele ja aastapäevadele määratakse meeldetuletaja"
 
 msgid "Default appointment reminder"
 msgstr "Sündmusest vaikimisi meeldetuletaja"
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to set a default reminder for appointments"
-msgstr "Kas sündmustele määratakse vaikimisi meeldetuletaja."
+msgstr "Kas sündmustele määratakse vaikimisi meeldetuletaja"
 
 msgid "Use system timezone"
 msgstr "Kasutatakse süsteemi ajavööndit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution"
-msgstr "Evolutionis valitud ajavööndi asemel süsteemse ajavööndi kasutamine."
+msgstr "Evolutionis valitud ajavööndi asemel süsteemse ajavööndi kasutamine"
 
 msgid "Week start"
 msgstr "Nädala algus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)"
-msgstr "Nädalapäev, millal nädal algab, pühapäevast (0) laupäevani (6)."
+msgstr "Nädalapäev, millal nädal algab, pühapäevast (0) laupäevani (6)"
 
 msgid "Work days"
 msgstr "Tööpäevad"
 
-#, fuzzy
 msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
-msgstr "Päevad, millel töötundide algust ja lõppu tuleb näidata."
+msgstr "Päevad, millel töötundide algust ja lõppu tuleb näidata"
 
 msgid "Configuration version"
 msgstr "Seadistuste versioon"
@@ -6117,43 +6021,38 @@
 "seadistus, kus peamine on peamine versioon, väike on alamversioon ja "
 "seadistu seadistuste versioon (näiteks \"2.6.0\")."
 
-#, fuzzy
 msgid "List of disabled plugins"
-msgstr "Pluginate lubamine ja keelamine"
+msgstr "Keelatud pluginate loend"
 
 msgid "The list of disabled plugins in Evolution"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Evolutionis keelatud pluginate loend"
+
 msgid "The window's X coordinate"
-msgstr "Akna vaikimisi X-koordinaat"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Akna X-koordinaat"
+
 msgid "The window's Y coordinate"
-msgstr "Akna vaikimisi Y-koordinaat"
+msgstr "Akna Y-koordinaat"
 
 msgid "The window's width in pixels"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Akna laius pikslites"
+
 msgid "The window's height in pixels"
-msgstr "Akna vaikimisi kõrgus"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Akna kõrgus pikslites"
+
 msgid "Whether the window is maximized"
-msgstr "Kas aken peaks olema maksimeeritud."
+msgstr "Kas aken peaks olema maksimeeritud"
 
 msgid "Gnome Calendar's calendar import done"
-msgstr ""
+msgstr "Gnome kalender imporditud"
 
 msgid "Whether calendar from Gnome Calendar has been imported or not"
-msgstr ""
+msgstr "Kas Gnome kalendrist on andmed imporditud või mitte"
 
 msgid "Gnome Calendar's tasks import done"
-msgstr ""
+msgstr "Gnome kalendrist ülesanded imporditud"
 
 msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not"
-msgstr ""
+msgstr "Kas Gnome kalendrist on ülesanded imporditud või mitte"
 
 msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
 msgstr "Kontroll, kas Evolution on vaikimisi postiprogramm"
@@ -6173,14 +6072,13 @@
 msgid "Path where picture gallery should search for its content"
 msgstr "Pildigalerii otsingurada"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
 "folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
 "set path is not pointing to the existent folder"
 msgstr ""
 "See väärtus võib olla tühi string, mille puhul kasutatakse süsteemis "
-"määratud pildikataloogi. Harilikult on selleks ~/Pictures. Seda kataloogi "
+"määratud pildikataloogi. Harilikult on selleks ~/Pildid. Seda kataloogi "
 "kasutatakse ka juhul, kui määratud rada viitab olematule kataloogile."
 
 msgid "Spell check inline"
@@ -6202,41 +6100,33 @@
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
 msgstr "Tekstis olevate emotikonide äratundmine ja nende asendamine piltidega."
 
-#, fuzzy
 msgid "Attribute message"
-msgstr "Manustatud sõnum"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Autorluse teade"
+
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
 "message to the original author"
-msgstr ""
-"Sõnumile vastamisel (tipp-postitus) lisatav teavitustekst, mis ütleb, et "
-"järgneb algne sõnum."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sõnumile vastamisel lisatav teavitustekst, mis viitab sõnumi autorile"
+
 msgid "Forward message"
-msgstr "Edasta sõnum."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Edasta sõnum"
+
 msgid ""
 "The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
 "forwarded message follows"
 msgstr ""
 "Sõnumi edastamisel lisatav teavitustekst, mis ütleb, et järgneb edastatav "
-"sõnum."
-
-#, fuzzy
+"sõnum"
+
 msgid "Original message"
-msgstr "Algune sõnum."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Algne sõnum"
+
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
 "that the original message follows"
 msgstr ""
 "Sõnumile vastamisel (tipp-postitus) lisatav teavitustekst, mis ütleb, et "
-"järgneb algne sõnum."
+"järgneb algne sõnum"
 
 msgid "Group Reply replies to list"
 msgstr "Grupivastus saadab vastuse postiloendisse"
@@ -6341,20 +6231,20 @@
 "Uudisegruppi postitamisel kuvatakse \"Vastamise aadress\" välja. Seda saab "
 "muuta vaate menüüst, kui meilikonto on valitud."
 
-#, fuzzy
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
-msgstr "Vastamisel paigutatakse a_llkiri algsest sõnumist ettepoole"
+msgstr ""
+"Vastused allkirjastatakse digitaalselt, kui esialgne sõnum oli allkirjastatud"
 
 msgid ""
 "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
 "which is also PGP or S/MIME signed."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"PGP või S/MIME allkiri lisatakse vastamisel automaatselt, kui vastatakse "
+"kirjale, mis oli PGP või S/MIME allkirjaga."
+
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
-msgstr "Failinimed kodeeritakse nagu kodeerib Outlook / GMail"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Failinimed kodeeritakse nagu kodeerib Outlook/GMail"
+
 msgid ""
 "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -6408,13 +6298,16 @@
 "määratud."
 
 msgid "List of localized 'Re'"
-msgstr ""
+msgstr "Lokaliseeritud 'Re'-de loend"
 
 msgid ""
 "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject "
 "text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" "
 "prefix. An example is 'SV,AV'."
 msgstr ""
+"Komadega eraldatud loend 'Re' (vastuskirjade) lokaliseeritud lühenditest, "
+"mis tuleks teemareal kirjale vastamisel vahele jätta lisaks standardsele \"Re"
+"\" prefiksile. Näiteks 'VA,VAST'."
 
 msgid "Show image animations"
 msgstr "Pildianimatsioonide näitamine"
@@ -6551,13 +6444,11 @@
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Sõnumi nähtuks märkimine pärast määratud ajapiirangu ületamist."
 
-#, fuzzy
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
-msgstr "Aeg, mille jooksul sõnum nähtuks märgitakse"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Aeg, mille jooksul sõnum loetuks märgitakse"
+
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
-msgstr "Aeg, mille jooksul sõnum nähtuks märgitakse."
+msgstr "Aeg millisekundites, mille jooksul sõnum loetuks märgitakse."
 
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Saatja e-post aadressi näitamine sõnumite loendi sõnumiveerus"
@@ -6567,13 +6458,12 @@
 "list."
 msgstr "Saatja aadressi näitamine sõnumite loendi sõnumiveerus."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
 msgstr ""
 "Määrab, kas kasutada sama kirjastiili nii \"Kellelt\" kui \"Teema\" rea "
-"jaoks \"Sõnumite\" tulbas vertikaalvaates."
+"jaoks \"Sõnumite\" tulbas vertikaalvaates"
 
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
@@ -6588,12 +6478,11 @@
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "Kustutatud sõnumite kuvamine (läbikriipsutatult) sõnumiloendis."
 
-#, fuzzy
 msgid "Enable local folders"
-msgstr "Kõik kohalikud kaustad"
+msgstr "Kohalikud kaustad on lubatud"
 
 msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
-msgstr ""
+msgstr "Kas kohalikke kaustu (selles arvutis) kuvatakse puuvaates"
 
 msgid "Enable search folders"
 msgstr "Otsingukaustade lubamine"
@@ -6618,12 +6507,14 @@
 msgstr "Sõnumiloendi paani kõrgus."
 
 msgid "State of message headers in paned view"
-msgstr ""
+msgstr "Sõnumipäiste olek paneelidega vaates"
 
 msgid ""
 "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
 "expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
 msgstr ""
+"Kirjeldab, kas sõnumipäised paneelidega vaates peaksid olema vaikimisi "
+"ahendatud (1) või laiendatud(0)"
 
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Sõnumiloendi paani laius"
@@ -6718,7 +6609,6 @@
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Vaikimisi väärtus lõimede laiendamise olekule"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -6740,7 +6630,7 @@
 "muutmise korral vajab Evolution taaskäivitamist."
 
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
-msgstr ""
+msgstr "Kontode tähestikuline järjestamine kataloogipuus"
 
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
@@ -6748,6 +6638,9 @@
 "Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
 "given by a user"
 msgstr ""
+"Määrab, kuidas sorteeritakse kontosid kaustapuus meilivaates. Kui märgitud, "
+"sorteeritakse kontod tähestiku järjekorras, erandiks on \"Selles arvutis\" "
+"ja otsingukaustad. Muul juhul kuvatakse kontod kasutaja antud järjekorras."
 
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Filtrite tegevuste logimine"
@@ -6789,13 +6682,11 @@
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Teemata sõnumi saatmisel kasutaja käest kinnituse küsimine."
 
-#, fuzzy
 msgid "Prompt when emptying the trash"
-msgstr "Kinnituse küsimine paljudele adressaatidele vastamise korral"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kinnituse küsimine prügikasti tühjendamisel"
+
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
-msgstr "Kausta puhastamisel kasutaja käest kinnituse küsimine."
+msgstr "Prügikasti tühjendamisel kasutaja käest kinnituse küsimine."
 
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Kinnituse küsimine puhastamise korral"
@@ -6904,14 +6795,13 @@
 "Küsib, kas sulgeda sõnumiaken kui kasutaja edastab või vastab sõnumile samas "
 "aknas"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
 "always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
 msgstr ""
-"Võimalikud väärtused on: never - mitte kunagi ei sulgeta brauseri akent, "
-"always - alati sulgetakse brauseri aken, ask (või muu väärtus) - küsitakse "
-"kasutajalt"
+"Võimalikud väärtused on: 'never' - mitte kunagi ei sulgeta brauseri akent, "
+"'always' - alati sulgetakse brauseri aken, 'ask' (või muu väärtus) - "
+"küsitakse kasutajalt."
 
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "Prügikaustade tühjendamine programmi sulgemisel"
@@ -7078,7 +6968,6 @@
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Uusi sõnumeid kontrollitakse käivitumisel"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
@@ -7094,6 +6983,9 @@
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
 "started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 msgstr ""
+"Kas kontrollitakse Evolutioni käivitumisel kõiki aktiivseid kontosid "
+"hoolimata \"Kontrollitakse uusi sõnumeid iga X minuti järel\" valikust. Seda "
+"valikut kasutatakse ainult koos 'send_recv_on_start' valikuga."
 
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Serveriga sünkroniseerimise intervall"
@@ -7112,55 +7004,51 @@
 "Fraaside kirjeldamine, mille esinemisel näidatakse manuse puudumise kohta "
 "meeldetuletust"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body."
 msgstr ""
 "Fraaside kirjeldamine, mille esinemisel näidatakse manuse puudumise kohta "
-"meeldetuletust"
-
-#, fuzzy
+"meeldetuletust."
+
 msgid "Address book source"
-msgstr "Aadressiraamatu omadused"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Aadressiraamatu allikas"
+
 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
-msgstr "Vali automaatsetele kontaktidele aadressiraamat"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Automaatselt sünkroniseeritavate kontaktide aadressiraamat"
+
 msgid "Auto sync GAIM contacts"
-msgstr "Automaatsed kontaktid"
+msgstr "GAIM kontaktide automaatne sünkimine"
 
 msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kas GAIMi kontaktid peaksid automaatselt sünkroniseeruma"
+
 msgid "Enable autocontacts"
-msgstr "Kontaktide kaart"
+msgstr "Automaatkontaktide lubamine"
 
 msgid ""
 "Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kas kontaktid tuleks automaatselt lisada kasutaja aadressiraamatusse"
+
 msgid "GAIM address book source"
-msgstr "Aadressiraamatu omadused"
+msgstr "GAIM aadressiraamatu allikas"
 
 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
 msgstr ""
+"Aadressiraamat, mida kasutatakse GAIMist pärinevate automaatselt "
+"sünkroniseeeritud kontaktide salvestamiseks"
 
 msgid "GAIM check interval"
-msgstr ""
+msgstr "Ajavahemik GAIMi kontrollimiste vahel"
 
 msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
-msgstr ""
+msgstr "GAIMi kontaktide sünkroniseerimise intervall"
 
 msgid "GAIM last sync MD5"
-msgstr ""
+msgstr "GAIMi viimase sünkroniseerimise MD5"
 
 msgid "GAIM last sync time"
-msgstr ""
+msgstr "GAIMi viimase sünkroniseerimise aeg"
 
 msgid "List of Custom Headers"
 msgstr "Kohandatud päiste nimekiri"
@@ -7184,9 +7072,8 @@
 msgid "Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "Käivitatakse automaatselt, kui uut kirja muudetakse"
 
-#, fuzzy
 msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer."
-msgstr "Redaktor avatakse automaatselt, kui sõnumikoostajas vajutatakse nuppu"
+msgstr "Redaktor avatakse automaatselt, kui sõnumikoostajas vajutatakse nuppu."
 
 msgid "Insert Face picture by default"
 msgstr "Näopildi vaikimisi sisestamine"
@@ -7198,12 +7085,11 @@
 "Kas väljuvatele sõnumitele peaks vaikimisi näopildi lisama. Enne selle "
 "märkimist peaks pilt olema määratud või midagi ei juhtu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete processed"
-msgstr "_Kustuta sõnum"
+msgstr "Processed-i kustutamine"
 
 msgid "Whether to delete processed iTip objects"
-msgstr ""
+msgstr "Kas 'processed iTip' objekte kustutatakse"
 
 msgid "Notify new messages for Inbox only."
 msgstr "Teatatakse ainult Saabuvad kausta tulnud uutest sõnumitest."
@@ -7248,7 +7134,6 @@
 "Kui märgitud, siis tehakse uue sõnumi saabumisel piiks, vastasel juhul "
 "esitatakse helifail."
 
-#, fuzzy
 msgid "Sound filename to be played."
 msgstr "Esitatava helifaili nimi."
 
@@ -7258,7 +7143,7 @@
 "helifaili esitamise asemel tuleb piiksuda)."
 
 msgid "FIXME"
-msgstr ""
+msgstr "PARANDAMIND"
 
 msgid "Use sound theme"
 msgstr "Heliteema kasutamine"
@@ -7267,19 +7152,20 @@
 msgstr ""
 "Uute sõnumite saabumisel esitatakse heli, kui pole piiksumise režiimis."
 
-#, fuzzy
 msgid "Mode to use when displaying mails"
-msgstr "Kohandatud kirjatüüpide kasutamine sõnumite näitamisel."
+msgstr "Sõnumite näitamisel kasutatav režiim"
 
 msgid ""
 "The mode to use for displaying mails. \"normal\" makes Evolution choose the "
 "best part to show, \"prefer_plain\" makes it use the text part, if present, "
 "and \"only_plain\" forces Evolution to only show plain text"
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Sõnumite näitamisel kasutatav režiim. \"normal\" puhul valib Evolution "
+"parima kuvamise viisi, \"prefer_plain\" puhul kasutatakse tekstiosa, kui "
+"selline on ning \"only_plain\" sunnib Evolutionit tekstiosa kuvama."
+
 msgid "Whether to show suppressed HTML output"
-msgstr "Kas kuvada eelvaatluspaani."
+msgstr "Kas kuvada allasurutud HTML väljundit"
 
 msgid ""
 "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
@@ -7318,14 +7204,13 @@
 msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
 msgstr "Kas Evolution alustab võrgurežiimi asemel võrguvabas režiimis."
 
-#, fuzzy
 msgid "Offline folder paths"
-msgstr "Kausta '%s' avamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Võrguvaba kasutuse kaustade asukohad"
+
 msgid ""
 "List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage."
-msgstr "Autonoomses olekus kettale sünkroniseeritavate kaustade radade loend"
+msgstr ""
+"Autonoomses olekus kettale sünkroniseeritavate kaustade asukohtade loend."
 
 msgid "Enable express mode"
 msgstr "Ekspressrežiimi lubamine"
@@ -7385,7 +7270,7 @@
 msgstr "Ainult kohalike (mitte-DNS) rämpspostitestide kasutamine."
 
 msgid "Socket path for SpamAssassin"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassini pesa asukoht (socket path)"
 
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgstr "SpamAssassini deemoni ja kliendi kasutamine"
@@ -7393,13 +7278,11 @@
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
 msgstr "SpamAssassini deemoni ja kliendi (spamc/spamd) kasutamine."
 
-#, fuzzy
 msgid "SpamAssassin client binary"
-msgstr "SpamAssassini valikud"
-
-#, fuzzy
+msgstr "SpamAssassini kliendi binaarfail"
+
 msgid "SpamAssassin daemon binary"
-msgstr "SpamAssassini deemoni ja kliendi kasutamine"
+msgstr "SpamAssassini deemoni binaarfail"
 
 msgid "From"
 msgstr "Saatja"
@@ -7643,17 +7526,16 @@
 "The printing system did not report any additional details about the error."
 msgstr "Printimissüsteem ei täpsustanud vea üksikasju."
 
-#, fuzzy
 msgid "A file named \"{0}\" already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr "Kaust nimega \"{0}\" on juba olemas. Palun kasuta teistsugust nime."
+msgstr "Fail nimega \"{0}\" on juba olemas. Kas tahad selle asendada?"
 
 msgid ""
 "The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"See fail on juba olemas kasutas \"{0}\". Asendamine kirjutab selle sisu üle."
+
 msgid "_Replace"
-msgstr "_Vasta"
+msgstr "_Asenda"
 
 msgid "Cannot save file \"{0}\"."
 msgstr "Faili \"{0}\" pole võimalik salvestada."
@@ -7806,9 +7688,8 @@
 msgid "No reply or parent"
 msgstr "Ilma vastuse või eelnevata"
 
-#, fuzzy
 msgid "I_nclude threads:"
-msgstr "Kaa_satavad lõimed"
+msgstr "Kaa_satavad lõimed:"
 
 msgid "A_dd Condition"
 msgstr "Lisa _tingimus"
@@ -7831,11 +7712,9 @@
 msgid "You must choose a date."
 msgstr "Kuupäeva valimine on kohustuslik."
 
-#, fuzzy
 msgid "Missing filename."
 msgstr "Failinimi on puudu."
 
-#, fuzzy
 msgid "You must specify a filename."
 msgstr "Pead sellele failile nime määrama."
 
@@ -7927,7 +7806,6 @@
 msgstr[0] "%d sõnumi vastuvõtmine"
 msgstr[1] "%d sõnumi vastuvõtmine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Scanning messages for duplicates"
 msgstr "Valitud sõnumitest duplikaatide otsimine"
 
@@ -7939,9 +7817,8 @@
 msgid "File \"%s\" has been removed."
 msgstr "Fail \"%s\" on eemaldatud."
 
-#, fuzzy
 msgid "File has been removed."
-msgstr "Fail \"%s\" on eemaldatud."
+msgstr "Fail on eemaldatud."
 
 msgid "Removing attachments"
 msgstr "Manuste eemaldamine"
@@ -7952,9 +7829,9 @@
 msgstr[0] "%d sõnumi salvestamine"
 msgstr[1] "%d sõnumi salvestamine"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid folder URI '%s'"
-msgstr "Vigane kaust: %s"
+msgstr "Vigane kausta URI '%s'"
 
 msgid "Inbox"
 msgstr "Saabuvad"
@@ -8005,17 +7882,17 @@
 msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
 msgstr "Ei leitud kontot, mida kasutada, sõnumi edastamine katkestati."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s authentication failed"
-msgstr "Kasutatakse _autentimist"
+msgstr "%s autentimine nurjus"
 
 #, c-format
 msgid "No password was provided"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Parooli ei antud"
+
+#, c-format
 msgid "Cannot get transport for account '%s'"
-msgstr "Konto '%s' sõnumite puhastamine ja salvestamine"
+msgstr "Konto '%s' transportvahendi hankimine nurjus"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
@@ -8069,11 +7946,11 @@
 #. Translators: The string is distinguished by total
 #. * count of messages to be sent.  Failed messages is
 #. * always more than zero.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
-msgstr[0] "Tõrge sõnumi %d saatmisel (kokku %d)"
-msgstr[1] "Tõrge sõnumi %d saatmisel (kokku %d)"
+msgstr[0] "Sõnumi saatmine nurjus"
+msgstr[1] "%d sõnumi %d-st saatmine nurjus"
 
 msgid "Canceled."
 msgstr "Tühistatud."
@@ -8137,9 +8014,9 @@
 msgid "Setting up Search Folder: %s"
 msgstr "Otsingukausta ülesseadmine: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
-msgstr "'%s' otsingukaustade uuendamine"
+msgstr "'%s' otsingukaustade uuendamine - %s"
 
 #. Translators: The first %s is name of the affected
 #. * search folder(s), the second %s is the URI of the
@@ -8181,12 +8058,11 @@
 msgstr "_Rada:"
 
 msgid "Fil_e:"
-msgstr ""
+msgstr "_Fail:"
 
 msgid "Mail Configuration"
 msgstr "E-posti seadistused"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
 "\n"
@@ -8194,7 +8070,7 @@
 msgstr ""
 "Tere tulemast kasutama Evolutioni e-posti seadistusabilist.\n"
 "\n"
-"Jätkamiseks vajuta \"Edasi\"."
+"Jätkamiseks klõpsa \"Edasi\"."
 
 msgid ""
 "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
@@ -8222,13 +8098,12 @@
 "siia sisestada, küsi oma lisateavet oma süsteemiülemalt või interneti "
 "teenusepakkujalt."
 
-#, fuzzy
 msgid "Account Summary"
-msgstr "Kontootsing"
+msgstr "Konto kokkuvõte"
 
 msgid ""
 "This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
-msgstr ""
+msgstr "See on kokkuvõte sinu meiliühenduse seadistusest."
 
 msgid "Done"
 msgstr "Valmis"
@@ -8264,28 +8139,23 @@
 msgid "Checking for New Messages"
 msgstr "Uute sõnumite kontrollimine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Setup Google con_tacts with Evolution"
-msgstr "Google kontaktide seadistamine Evolutionile"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Google _kontaktide seadistamine Evolutionile"
+
 msgid "Setup Google ca_lendar with Evolution"
-msgstr "Google kalendrite seadistamine Evolutionile"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Google _kalendrite seadistamine Evolutionile"
+
 msgid "Setup _Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "Yahoo kalendrite seadistamine Evolutionile"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Yahoo kalendrite seadistamine Evolutionile"
+
 msgid "Yahoo Calen_dar name:"
-msgstr "Yahoo kalendri nimi:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Yahoo _kalendri nimi:"
+
 msgid "_Restore Default"
 msgstr "Kasuta _vaikimisi valikut"
 
 msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
-msgstr ""
+msgstr "Kontode järjekorra muutmiseks võib neid lohistada."
 
 msgid "De_fault"
 msgstr "_Vaikimisi"
@@ -8312,9 +8182,8 @@
 msgid "List View"
 msgstr "Loeteluvaade"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown background operation"
-msgstr "Teostatakse tundmatu tegevus"
+msgstr "Tundmatu taustategevus"
 
 msgid "Close this window"
 msgstr "Akna sulgemine"
@@ -8331,13 +8200,11 @@
 msgid "_From This Address"
 msgstr "_Sellelt aadressilt"
 
-#, fuzzy
 msgid "Send _Reply To..."
-msgstr "_Kellele saata..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Saada vastus kellele..."
+
 msgid "Send a reply message to this address"
-msgstr "Sellele aadressile uue sõnumi saatmine"
+msgstr "Sellele aadressile vastuse saatmine"
 
 msgid "Create Search _Folder"
 msgstr "Loo _otsingukaust"
@@ -8345,7 +8212,7 @@
 #. Label + combo box has a 12px left margin so it's
 #. * aligned with the junk mail options above it.
 msgid "Junk filtering software:"
-msgstr ""
+msgstr "Rämpsposti filtreerimise tarkvara:"
 
 msgid "_Label name:"
 msgstr "Sildi _nimi:"
@@ -8850,21 +8717,20 @@
 msgid "Folder '%s'"
 msgstr "Kaust '%s'"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not warn me again"
-msgstr "Seda küsimust rohkem mitte esitada"
+msgstr "Mind rohkem ei hoiatata"
 
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
 "it?"
 msgid_plural ""
 "Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete "
 "them?"
-msgstr[0] "Kaustas '%s' on %d sõnumiduplikaat. Kas soovid selle kustutada?"
-msgstr[1] "Kaustas '%s' on %d sõnumiduplikaati. Kas soovid need kustutada?"
+msgstr[0] "Kaustas '%s' on %u sõnumiduplikaat. Kas soovid selle kustutada?"
+msgstr[1] "Kaustas '%s' on %u sõnumiduplikaati. Kas soovid need kustutada?"
 
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
@@ -8947,9 +8813,8 @@
 msgid "does not exist"
 msgstr "pole olemas"
 
-#, fuzzy
 msgid "does not have words"
-msgstr "ei lõpe sõnega"
+msgstr "ei sisalda sõnu"
 
 msgid "does not return"
 msgstr "ei tagasta"
@@ -8978,9 +8843,8 @@
 msgid "Forward to"
 msgstr "Edasta aadressile"
 
-#, fuzzy
 msgid "has words"
-msgstr "Parool:"
+msgstr "sisaldab sõnu"
 
 msgid "Important"
 msgstr "Tähtis"
@@ -9097,9 +8961,8 @@
 msgid "Stop Processing"
 msgstr "Seiska töötlus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unset Color"
-msgstr "Värvus"
+msgstr "Värvuse tühistamine"
 
 # ???
 msgid "Unset Status"
@@ -9261,9 +9124,8 @@
 msgid "From: %s"
 msgstr "Kellelt: %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "(no subject)"
-msgstr "(Teema puudub)"
+msgstr "(teema puudub)"
 
 #, c-format
 msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
@@ -9348,17 +9210,14 @@
 "liiga suur. Võid vaadata seda vormindamata kujul või välise tekstiredaktori "
 "abil."
 
-#, fuzzy
 msgid "Save Image"
-msgstr "Sõnumi salvestamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pildi salvestamine"
+
 msgid "Save _Image..."
-msgstr "Salvestamine teise nimega..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Salvesta _pilt..."
+
 msgid "Save the image to a file"
-msgstr "Käesoleva faili salvestamine"
+msgstr "Pildi salvestamine faili"
 
 msgid "Completed on"
 msgstr "Täidetud"
@@ -9379,10 +9238,9 @@
 msgstr "_Ava rakendusega"
 
 #. Translators: Name of an Attachment button for a11y object
-#, fuzzy
 msgctxt "Button"
 msgid "Attachment"
-msgstr "manus"
+msgstr "Manus"
 
 #, c-format
 msgid "Page %d of %d"
@@ -9392,28 +9250,23 @@
 msgid "No HTML stream available"
 msgstr "HTML-voog pole saadaval"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Telli"
 
-#, fuzzy
 msgid "Su_bscribe To Shown"
-msgstr "_Telli"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Telli _nähtaval olevad"
+
 msgid "Subscribe To _All"
-msgstr "Minu _alarmide tellimine"
+msgstr "Telli _kõik"
 
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Lõpeta tellimus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
-msgstr "_Loobu postiloendi tellimusest"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Loobu varjatud tellimusest"
+
 msgid "Unsubscribe From _All"
-msgstr "_Loobu postiloendi tellimusest"
+msgstr "Loobu _kõigist tellimusest"
 
 msgid "Folder Subscriptions"
 msgstr "Kaustade tellimused"
@@ -9482,6 +9335,8 @@
 
 msgid "Digitally sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr ""
+"Sõnum allkirjastatakse digitaalselt, kui esialgne sõnum oli allkirjastatud "
+"(PGP või S/MIME)"
 
 msgid "Composer Window default width"
 msgstr "Redaktoriakna vaikimisi laius"
@@ -9496,12 +9351,13 @@
 msgstr "Redaktoriakna vaikimisi kõrgus."
 
 msgid "Attribute message."
-msgstr ""
+msgstr "Viitamise tekst."
 
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
 "message to the original author."
 msgstr ""
+"Tekst, mis sisestatakse vastuse päisesse, viidates kirja esialgsele autorile."
 
 msgid "Forward message."
 msgstr "Edasta sõnum."
@@ -9533,7 +9389,7 @@
 "kasutatakse ka juhul, kui määratud rada viitab olematule kataloogile."
 
 msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree."
-msgstr ""
+msgstr "Kas kohalikke kaustu (selles arvutis) kuvatakse kataloogipuus."
 
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
@@ -9546,6 +9402,8 @@
 "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
 "expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed"
 msgstr ""
+"Määrab, kas sõnumite päiseid paneelidega vaates kuvatakse vaikimisi kinnise "
+"või lahtisena. \"0\" = lahtisena, \"1\" = kinnisena"
 
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
@@ -9553,6 +9411,10 @@
 "Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
 "given by a user."
 msgstr ""
+"Määrab, kuidas sorteeritakse meilivaates kaustapuus kontod. Kui see on "
+"märgitud, sorteeritakse kontod tähestiku järjekorras, välja arvatud \"Selles "
+"arvutis\" ja otsingukaustad. Muul juhul kuvatakse kontod kasutaja määratud "
+"järjekorras."
 
 msgid "Mail browser width"
 msgstr "Meiliakna laius"
@@ -9680,6 +9542,9 @@
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
 "started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 msgstr ""
+"Kas kontrollitakse Evolutioni käivitumisel kõiki aktiivseid kontosid "
+"hoolimata \"Kontrollitakse uusi sõnumeid iga X minuti järel\" valikust. Seda "
+"valikut kasutatakse ainult koos 'send_recv_on_start' valikuga."
 
 msgid "\"Send and Receive Mail\" window height"
 msgstr "\"Posti saatmise ja vastuvõtmise\" akna kõrgus"
@@ -9753,20 +9618,24 @@
 "akna laiust muudab."
 
 msgid "Drag'n'drop export format"
-msgstr ""
+msgstr "Lohistamisega eksportimise vorming"
 
 msgid ""
 "Define the email export format when doing drag'n'drop. Possible values are "
 "mbox or pdf"
 msgstr ""
+"Määra e-kirja eksportimise vorming, kui see lohistatakse. Võimalikud "
+"väärtused on mbox ja pdf"
 
 msgid "Format of the drag'n'drop export filename"
-msgstr ""
+msgstr "Failinimi lohistamisega eksportimisel"
 
 msgid ""
 "Exported filename will be YYYYmmDDHHMMSS_email_title Possible values: 1 (: "
 "email sent date), 2 (: drag'n'drop date)"
 msgstr ""
+"Eksporditud failinimi on YYYYmmDDHHMMSS_e-kirja_pealkiri. Võimalikud "
+"väärtused: 1 (e-kirja saatmise kuupäev), 2 (lohistamise kuupäev)"
 
 msgid "Importing Elm data"
 msgstr "Elmi andmete importimine"
@@ -9867,22 +9736,19 @@
 "%s muudeti, kuna kustutati kaust\n"
 "\"%s\"."
 
-#, fuzzy
 msgid "Set custom junk header"
 msgstr "Rämpspostile kohandatud päise lisamine"
 
 msgid ""
 "All new emails with header that matches given content will be automatically "
 "filtered as junk"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kõik selle päisega sobivad kirjad märgitakse rämpspostiks"
+
 msgid "Header name"
-msgstr "Päise nimi:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Päise nimi"
+
 msgid "Header content"
-msgstr "Saatja sisaldab"
+msgstr "Päise sisu"
 
 msgid "_Add Signature"
 msgstr "Allkirja _lisamine"
@@ -9901,7 +9767,6 @@
 msgid "Default Behavior"
 msgstr "Vaikimisi käitumine"
 
-#, fuzzy
 msgid "For_mat messages in HTML"
 msgstr "Sõnumid vormindatakse _HTML-is"
 
@@ -9911,13 +9776,11 @@
 msgid "Always request rea_d receipt"
 msgstr "_Lugemiskinnitust küsitakse alati"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
-msgstr "Failinimed kodeeritakse nagu kodeerib Outlook / GMail"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Failinimed kodeeritakse nagu kodeerib _Outlook/GMail"
+
 msgid "Ch_aracter encoding:"
-msgstr "K_ooditabel"
+msgstr "K_ooditabel:"
 
 msgid "Replies and Forwards"
 msgstr "Vastused ja edastamised"
@@ -9934,16 +9797,16 @@
 msgid "_Keep signature above the original message on replying"
 msgstr "Vastamisel paigutatakse a_llkiri algsest sõnumist ettepoole"
 
-#, fuzzy
 msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
-msgstr "Postiloendite Reply-To: päiseid eiratakse"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Postiloendite Reply-To: päiseid _eiratakse"
+
 msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
-msgstr "Kui võimalik, läheb grupivastus ainult postiloendisse"
+msgstr "_Grupivastus läheb ainult postiloendisse, kui võimalik"
 
 msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
 msgstr ""
+"_Sõnumite digitaalne allkirjastamine, kui esialgne sõnum oli allkirjastatud "
+"(PGP või S/MIME)"
 
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "_Allkirjad"
@@ -10028,27 +9891,22 @@
 msgid "b"
 msgstr "b"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Attachment"
-msgstr "manus"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Manus"
+
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline (Outlook style)"
 msgstr "Sõnumi sees (nagu Outlookis)"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Quoted"
 msgstr "Tsitaadina"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Do not quote"
 msgstr "Ei tsiteerita"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Inline"
 msgstr "Samal joonel"
@@ -10071,9 +9929,8 @@
 msgid "_Secure HTTP Proxy:"
 msgstr "_Turvalise HTTP proksi:"
 
-#, fuzzy
 msgid "SOC_KS Proxy:"
-msgstr "SOCKS-proksi port"
+msgstr "SOCKS-proksi:"
 
 msgid "No _Proxy for:"
 msgstr "Proksit _ei kasutata aadressidele:"
@@ -10387,20 +10244,17 @@
 msgid "Remember _password"
 msgstr "Parool jäetakse _meelde"
 
-#, fuzzy
 msgid "Personal Details:"
-msgstr "Isiklikud üksikasjad:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Isiklikud andmed:"
+
 msgid "Encryption:"
-msgstr "Krüpteering"
+msgstr "Krüpteering:"
 
 msgid "none"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "puudub"
+
 msgid "label"
-msgstr "Silt"
+msgstr "silt"
 
 msgid "Search Folder Sources"
 msgstr "Otsingukausta allikad"
@@ -10733,17 +10587,16 @@
 msgstr "Selle kausta kustutamisel kaob selle sisu jäädavalt ."
 
 msgid "These messages are not copies."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Need sõnumid ei ole koopiad."
+
 msgid ""
 "Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search "
 "Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
 "they physically reside. Do you really want to delete these messages?"
 msgstr ""
-"Hoiatus: otsingukaustadest kustutamine kustutab sõnumid sinu kohalikest või "
-"võrgukaustadest.\n"
-"Kas soovid seda teha?"
+"Otsingukaustades kuvatavad sõnumid ei ole koopiad. Sõnumi kustutamine "
+"otsingukaustast kustutab sõnumi sinu kohalikust või võrgukaustast, kus see "
+"tegelikult asub. Kas tõesti soovid need sõnumid kustutada?"
 
 msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "\"{0}\" pole võimalik \"{1}\"-ks ümber nimetada."
@@ -10935,10 +10788,9 @@
 msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr "Serverilt küsitakse toetatud autentimismehhanismide nimekirja."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
-msgstr "Serverilt küsitakse toetatud autentimismehhanismide nimekirja."
+msgstr "Serverilt toetatud autentimismehhanismide nimekirja küsimine nurjus."
 
 msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
 msgstr "GroupWise serveriga pole võimalik ühenduda."
@@ -11045,44 +10897,39 @@
 msgid "Failed to unsubscribe from folder."
 msgstr "Kausta tellimusest loobumine nurjus."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to retrieve message."
-msgstr "Sõnumit pole võimalik vastu võtta"
+msgstr "Sõnumit pole võimalik vastu võtta."
 
 msgid "{0}"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "{0}"
+
 msgid "Failed to open folder."
-msgstr "tõrge raamatu avamisel"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Tõrge kausta avamisel."
+
 msgid "Failed to find duplicate messages."
-msgstr "Kas eemaldada sõnumiduplikaadid?"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Duplikaatsõnumeid ei leitud."
+
 msgid "Failed to retrieve messages."
-msgstr "Sõnumit pole võimalik vastu võtta"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sõnumit pole võimalik vastu võtta."
+
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
-msgstr "Pildimanuste näitamine otse sõnumites."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Manuseid polnud võimalik sõnumitest eemaldada."
+
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
-msgstr "_Laadi sõnumid võrguta kasutuseks"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sõnumeid polnud võimalik võrguta kasutuseks alla laadida."
+
 msgid "Failed to save messages to disk."
-msgstr "Tõrge sõnumi %d saatmisel (kokku %d)"
+msgstr "Sõnumeid polnud võimalik kettale salvestada."
 
 msgid "Hidden file is attached."
-msgstr ""
+msgstr "Kaasa on pandud varjatud fail."
 
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
 msgstr ""
+"Manus nimega {0} on varjatud fail ning võib sisaldada tundlikke andmeid. "
+"Palun vaata see enne saatmist üle."
 
 msgid "Canceling..."
 msgstr "Tühistamine..."
@@ -11166,7 +11013,6 @@
 msgstr "Sõnumid"
 
 #. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#, fuzzy
 msgid "Follow-up"
 msgstr "Järeltoiming"
 
@@ -11312,25 +11158,23 @@
 "\"Contacts\" view."
 msgstr "Kontaktivaate külgribal valitud (ehk \"peamise\") aadressiraamatu UID."
 
-#, fuzzy
 msgid "Whether to show maps in preview pane."
-msgstr "Kas kuvada eelvaatluspaani."
+msgstr "Kas kuvada eelvaatluspaanil kaarti."
 
 msgid ""
 "Whether addresses should be formatted according to standard in their "
 "destination country."
-msgstr ""
+msgstr "Kas aadressid tuleks vormindada sihtriigi tavade kohaselt."
 
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
 msgid "_Table column:"
 msgstr "_Tabeli veerg:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Address formatting"
-msgstr "Vaba/hõivatud andmed"
+msgstr "Aadressi vorming"
 
 msgid "_Format address according to standard of its destination country"
-msgstr ""
+msgstr "_Aadressid vormindatakse sihtriigi tavade järgi"
 
 msgid "Autocompletion"
 msgstr "Automaatlõpetus"
@@ -11419,15 +11263,11 @@
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Valitud aadressiraamatu omaduste näitamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Address Book _Map"
-msgstr "Aadressiraamat"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Aadressiraamatu _kaart"
+
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
-msgstr ""
-"Valitud aadressiraamatus olevate kontaktide kopeerimine teise "
-"aadressiraamatusse"
+msgstr "Valitud aadressiraamatus olevate kontaktide kuvamine kaardil"
 
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Muuda _nime..."
@@ -11495,9 +11335,8 @@
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Omadused"
 
-#, fuzzy
 msgid "Address Book Map"
-msgstr "Aadressiraamat"
+msgstr "Aadressiraamatu kaart"
 
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "Kontakti _eelvaade"
@@ -11505,13 +11344,11 @@
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "Kontakti kuvamine eelvaateaknas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show _Maps"
-msgstr "Näitamine loendina"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Kaarti näidatakse"
+
 msgid "Show maps in contact preview window"
-msgstr "Kontakti kuvamine eelvaateaknas"
+msgstr "Kontakti eelvaateaknas kaardi kuvamine"
 
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Klassikaline vaade"
@@ -11591,11 +11428,9 @@
 msgid "Supported Search Bases"
 msgstr "Toetatud otsingupõhjad"
 
-#, fuzzy
 msgid "Ser_ver:"
 msgstr "_Server:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use secure _connection:"
 msgstr "_Kasutatakse turvalist ühendust:"
 
@@ -11614,7 +11449,6 @@
 msgid "_Find Possible Search Bases"
 msgstr "_Leia võimalikud otsingupõhjad"
 
-#, fuzzy
 msgid "S_earch filter:"
 msgstr "Otsingu_filter:"
 
@@ -11636,9 +11470,8 @@
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#, fuzzy
 msgid "contacts"
-msgstr "Kontaktid"
+msgstr "kontakti"
 
 msgid "_Timeout:"
 msgstr "_Ajapiirang:"
@@ -11650,15 +11483,15 @@
 msgid "B_rowse this book until limit reached"
 msgstr "_Selle raamatu lehitsemine kuni piiri saabumiseni"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
-msgstr "Tõrge väljundfiltrite rakendamisel: %s"
+msgstr "Tõrge Bogofilter'i käivitamisel (%s): "
 
 msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
-msgstr ""
+msgstr "E-kirja sisu edastamine voona Bogofiltrile nurjus: "
 
 msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
-msgstr ""
+msgstr "Bogofilter jooksis kokku või ei suutnud seda e-kirja töödelda"
 
 msgid "Bogofilter Options"
 msgstr "Bogofiltri valikud"
@@ -11666,9 +11499,8 @@
 msgid "Convert message text to _Unicode"
 msgstr "Teisenda sõnumi tekst _Unicode kooditabelisse"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bogofilter"
-msgstr "Bogofiltri valikud"
+msgstr "Bogofilter"
 
 msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
@@ -11865,6 +11697,7 @@
 
 msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
 msgstr ""
+"Sünnipäeva või aastapäeva meeldetuletuse määramisel määratavate ühikute arv."
 
 msgid ""
 "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
@@ -11882,21 +11715,17 @@
 msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month."
 msgstr "Kas kuu vaadet keritakse nädala kaupa, mitte kuu kaupa."
 
-#, fuzzy
 msgid "Time the last reminder ran, in time_t."
-msgstr "Viimase alarmi töötamise aeg, time_t ühikuga."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Viimase meeldetuletuse töötamise aeg, time_t ühikuga."
+
 msgid "Calendars to run reminders for"
-msgstr "Kalendrid, mille jaoks alarme käivitada"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kalendrid, mille jaoks meeldetuletusi käivitada"
+
 msgid "Programs that are allowed to be run by reminders."
-msgstr "Programmid, mida on lubatud alarmide poolt käivitada."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Programmid, mida on lubatud meeldetuletuste poolt käivitada."
+
 msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders."
-msgstr "Kas teateala kasutatakse alarmide kuvamiseks või mitte."
+msgstr "Kas teateala kasutatakse meeldetuletuste kuvamiseks või mitte."
 
 msgid "Free/busy server URLs"
 msgstr "Vaba/hõivatud serveri URL"
@@ -11934,9 +11763,8 @@
 msgid "I_mport to Tasks"
 msgstr "_Impordi ülesannetesse"
 
-#, fuzzy
 msgid "Selected Calendars for Reminders"
-msgstr "Alarmidele valitud kalendrid"
+msgstr "Meeldetuletustele valitud kalendrid"
 
 msgid "Ti_me and date:"
 msgstr "Kuu_päev ja kellaaeg:"
@@ -12061,20 +11889,17 @@
 msgid "Display"
 msgstr "Kuvamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Highlight t_asks due today"
-msgstr "_Tänase tähtajaga ülesanded:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Tänase tähtajaga ülesannete esiletõstmine"
+
 msgid "Highlight _overdue tasks"
-msgstr "Tä_htaja ületanud ülesanded:"
+msgstr "Tä_htaja ületanud ülesannete esiletõstmine"
 
 msgid "_Hide completed tasks after"
 msgstr "Täidetud ülesanded _peidetakse pärast"
 
-#, fuzzy
 msgid "Display reminders in _notification area only"
-msgstr "Alarmide kuvamine ainult _teatealal"
+msgstr "Meeldetuletusi kuvatakse ainult _teatealal"
 
 #. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
 msgid "Sh_ow a reminder"
@@ -12092,9 +11917,8 @@
 msgid "before every anniversary/birthday"
 msgstr "enne aasta-/sünnipäeva"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select the calendars for reminder notification"
-msgstr "Alarmmärguannetega kalendrite valimine"
+msgstr "Meeldetuletustega kalendrite määramine"
 
 msgid "Default Free/Busy Server"
 msgstr "Vaikimisi vaba/hõivatud server"
@@ -12108,9 +11932,8 @@
 "%u ja %d asendatakse kasutajanime ja domeeniga, mis võetakse e-posti "
 "aadressist."
 
-#, fuzzy
 msgid "Publishing Information"
-msgstr "Avalikustamise asukoht"
+msgstr "Avalikustamise andmed"
 
 #. Create the Webcal source group
 msgid "On The Web"
@@ -12348,7 +12171,7 @@
 msgstr "Järgneva 7 päeva sündmused"
 
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
-msgstr ""
+msgstr "Kordub vähem kui 5 korda"
 
 msgid "Description contains"
 msgstr "Kirjeldus sisaldab"
@@ -12650,10 +12473,10 @@
 msgstr[0] "%d ülesanne"
 msgstr[1] "%d ülesannet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d attached message"
 msgid_plural "%d attached messages"
-msgstr[0] "%d sõnumit manuses"
+msgstr[0] "%d sõnum manuses"
 msgstr[1] "%d sõnumit manuses"
 
 msgctxt "New"
@@ -12663,14 +12486,12 @@
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Uue e-posti sõnumi loomine"
 
-#, fuzzy
 msgctxt "New"
 msgid "Mail Acco_unt"
-msgstr "Postikontod"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Postikontod"
+
 msgid "Create a new mail account"
-msgstr "Uue postikausta loomine"
+msgstr "Uue meilikonto loomine"
 
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
@@ -12706,9 +12527,8 @@
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr "Eemaldab lõplikult kõikidest kaustadest kõik kustutatud sõnumid"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit properties of this account"
-msgstr "Kausta omaduste muutmine"
+msgstr "Selle konto omaduste muutmine"
 
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
 msgstr "_Laadi sõnumid võrguta kasutuseks"
@@ -13020,24 +12840,23 @@
 msgstr "Sinu sõnumit vastuvõtjale %s teemal \"%s\" loeti %s."
 
 #. Translators: %s is the subject of the email message.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Delivery Notification for \"%s\""
-msgstr "Sõnumiteavitus kirjale \"%s\""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Kättetoimetamise teade kirjale \"%s\""
+
+#, c-format
 msgid "Send a read receipt to '%s'"
-msgstr "_Lugemiskinnitus saadetakse:"
+msgstr "Lugemiskinnituse saatmine '%s' aadressil"
 
 #. name doesn't matter
-#, fuzzy
 msgid "_Notify Sender"
-msgstr "Ä_ra saada"
+msgstr "_Teata saatjale"
 
 msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
-msgstr ""
+msgstr "Saatja tahab teadet selle kohta, kui sa kirja loed."
 
 msgid "Sender has been notified that you have read this message."
-msgstr ""
+msgstr "Saatjale saadeti teade, et sa lugesid kirja."
 
 msgid "Evolution is currently offline."
 msgstr "Evolution on praegu võrguvabas olekus."
@@ -13057,14 +12876,16 @@
 "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
 "from which to obtain an authentication token."
 msgstr ""
+"Vastavat kontot ei suudetud leida org.gnome.OnlineAccounts teenusest, kust "
+"pidi hankima autentimise andmed."
 
 msgid "OAuth"
-msgstr ""
+msgstr "OAuth"
 
 msgid ""
 "This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
 "service"
-msgstr ""
+msgstr "See valik ühendub serverisse GNOME veebikontode teenuse järgi"
 
 msgid "Author(s)"
 msgstr "Autor(id)"
@@ -13101,21 +12922,20 @@
 
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "SpamAssassini käivitamine nurjus (%s): "
+
 msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
-msgstr "Rämpsposti filtreerimine SpamAssassini abil."
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Kirja sisu voo suunamine SpamAssassinile nurjus: "
+
+#, c-format
 msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
-msgstr "Tõrge sõnumi %d saatmisel (kokku %d)"
+msgstr "'%s' kirjutamisel SpamAssassinisse nurjus: "
 
 msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassini väljundi lugemine nurjus: "
 
 msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassin jooksis kokku või ei suutnud seda kirja töödelda"
 
 msgid "SpamAssassin Options"
 msgstr "SpamAssassini valikud"
@@ -13123,23 +12943,18 @@
 msgid "I_nclude remote tests"
 msgstr "_Kaasatakse ka välised testid"
 
-#, fuzzy
 msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
-msgstr "See teeb SpamAssassini usaldusväärsemaks, kuid samas ka aeglasemaks"
-
-#, fuzzy
+msgstr "See teeb SpamAssassini usaldusväärsemaks, kuid samas ka aeglasemaks."
+
 msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassini valikud"
-
-#, fuzzy
+msgstr "SpamAssassin"
+
 msgid ""
 "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect "
 "to your email accounts, and to import files from other applications."
 msgstr ""
-"Tere tulemast Evolutioni. Mõnede järgnevate vormide abil saab Evolutioni "
-"ühendada sinu e-posti kontodega ja importida faile teistest rakendustest. \n"
-"\n"
-"Jätkamiseks klõpsa \"Edasi\" nuppu. "
+"Tere tulemast Evolutioni. Järgnevatel lehtedel saad Evolutioni ühendada oma "
+"e-posti kontodega ja importida faile teistest rakendustest."
 
 msgid "Please select the information that you would like to import:"
 msgstr "Vali andmed, mida soovid importida:"
@@ -13151,13 +12966,11 @@
 msgid "Importing Files"
 msgstr "Failide importimine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Import cancelled."
-msgstr "%s (katkestatud)"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Importimine katkestatud."
+
 msgid "Import complete."
-msgstr "Uuendamine lõpetatud\n"
+msgstr "Importimine lõpetatud."
 
 msgid "Evolution Setup Assistant"
 msgstr "Evolutioni seadistusabiline"
@@ -13165,9 +12978,8 @@
 msgid "Welcome"
 msgstr "Tere tulemast"
 
-#, fuzzy
 msgid "Loading accounts..."
-msgstr "Laadimine..."
+msgstr "Kontode laadimine..."
 
 msgid "Local Address Books"
 msgstr "Kohalikud aadressiraamatud"
@@ -13191,7 +13003,6 @@
 "Evolution leidis mõned märksõnad, mille põhjal võiks arvata, et see sõnum "
 "peaks sisaldama manust, kuid selle sõnumiga ei ole kaasa pandud ühtegi faili."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Add Attachment..."
 msgstr "_Lisa manus..."
 
@@ -13258,7 +13069,6 @@
 msgid "Ensuring local sources"
 msgstr "Kohalike allikate kindlakstegemine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Evolution Back Up"
 msgstr "Evolutioni varundamine"
 
@@ -13363,7 +13173,6 @@
 "Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
 msgstr "Kas soovid kindlasti Evolutioni valitud varukoopiafailist taastada?"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
 "make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
@@ -13485,7 +13294,6 @@
 msgid "Supports"
 msgstr "Toetatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "User e_mail:"
 msgstr "Kasutaja e-_mail:"
 
@@ -13503,9 +13311,8 @@
 msgid "_URL:"
 msgstr "_URL:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use _secure connection"
-msgstr "_Kasutatakse turvalist ühendust:"
+msgstr "_Kasutatakse turvalist ühendust"
 
 msgid "Brows_e server for a calendar"
 msgstr "_Sirvi serverit kalendri leidmiseks"
@@ -13519,7 +13326,6 @@
 msgid "Add CalDAV support to Evolution."
 msgstr "CalDAV-i toe lisamine Evolutionile."
 
-#, fuzzy
 msgid "C_ustomize options"
 msgstr "_Kohandamise valikud"
 
@@ -13707,13 +13513,12 @@
 msgid "Command to be executed to launch the editor: "
 msgstr "Redaktori käivitamiseks kasutatav käsk: "
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For XEmacs use \"xemacs\"\n"
 "For Vim use \"gvim -f\""
 msgstr ""
-"Emacsi jaoks kasuta \"xemacs\"\n"
-"VI jaoks kasuta \"gvim -f\""
+"XEmacsi jaoks kasuta \"xemacs\"\n"
+"Vim'i jaoks kasuta \"gvim -f\""
 
 msgid "Compose in External Editor"
 msgstr "Koostamine välise redaktor abil"
@@ -13844,7 +13649,6 @@
 msgid "_Fetch All Headers"
 msgstr "_Kõik päised laaditakse alla"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "_Basic Headers (Fastest) \n"
 "Use this if you do not have filters based on mailing lists"
@@ -13896,7 +13700,6 @@
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "Seda märget pole võimalik ühestki märkmete loendist leida"
 
-#, fuzzy
 msgid "Opening the calendar. Please wait..."
 msgstr "Kalendri avamine. Palun oota..."
 
@@ -13923,9 +13726,8 @@
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
 msgstr "Saadetud kalendrisse '%s' kui tühistatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
-msgstr "Kalendri avamine. Palun oota..."
+msgstr "Kalendri muudatuste salvestamine. Palun oota..."
 
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "Kirjet pole võimalik analüüsida"
@@ -13947,9 +13749,8 @@
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Osaleja olek uuendatud"
 
-#, fuzzy
 msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
-msgstr "Objekt on vigane ja seda pole võimalik uuendada\n"
+msgstr "See kohtumine on vigane ja seda pole võimalik uuendada"
 
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr "Osaleja olekut pole võimalik uuendada, kuna selle olek on vigane"
@@ -14030,9 +13831,8 @@
 msgid "This memo recurs"
 msgstr "See märge kordub"
 
-#, fuzzy
 msgid "Meeting Invitations"
-msgstr "Koosoleku andmed"
+msgstr "Koosolekute kutsed"
 
 msgid "_Delete message after acting"
 msgstr "Pärast tegevuse läbiviimist sõnum _kustutatakse"
@@ -14215,25 +14015,25 @@
 msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
 msgstr "%s tühistas %s kaudu järgneva koosoleku:"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has canceled the following meeting:"
-msgstr "%s tühistas järgneva koosoleku."
+msgstr "%s tühistas järgneva koosoleku:"
 
 #, c-format
 msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
 msgstr "%s pakkus %s kaudu välja järgmised koosoleku muudatused."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has proposed the following meeting changes:"
-msgstr "%s esitas järgnevad koosoleku muudatused."
+msgstr "%s pakkus välja järgnevad koosoleku muudatused:"
 
 #, c-format
 msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
 msgstr "%s tühistas %s kaudu järgnevad koosoleku muudatused:"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has declined the following meeting changes:"
-msgstr "%s keeldus järgnevatest koosoleku muudatusest."
+msgstr "%s keeldus järgnevatest koosoleku muudatusest:"
 
 #, c-format
 msgid "%s through %s has published the following task:"
@@ -14565,11 +14365,10 @@
 
 #. Translators: The '%s' is a mail
 #. * folder name.  (e.g. "Show Inbox")
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Show %s"
-msgstr "Näidatavad väljad"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Näita kausta %s"
+
 msgid "_Play sound when a new message arrives"
 msgstr "Uue sõnumi saabumisel esitatakse _heli"
 
@@ -14588,9 +14387,8 @@
 msgid "Notify new messages for _Inbox only"
 msgstr "Uutest sõnumitest teatatakse ainult kausta _Saabuvad kohta"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show _notification when a new message arrives"
-msgstr "Uute sõnumite saabumisel kuvatakse teatealal uue sõnumi ikooni."
+msgstr "Uue sõnumi saabumisel kuvatakse _märguannet"
 
 msgid "Mail Notification"
 msgstr "Sõnumiteavitus"
@@ -14636,7 +14434,11 @@
 "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
 "add them all?"
 msgstr[0] ""
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need sündmusteks. Kas sa tõesti "
+"tahad need kõik lisada?"
 msgstr[1] ""
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need sündmusteks. Kas sa tõesti "
+"tahad need kõik lisada?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
 #, c-format
@@ -14647,7 +14449,11 @@
 "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
 "add them all?"
 msgstr[0] ""
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need ülesanneteks. Kas sa tõesti "
+"tahad need kõik lisada?"
 msgstr[1] ""
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need ülesanneteks. Kas sa tõesti "
+"tahad need kõik lisada?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
 #, c-format
@@ -14658,11 +14464,14 @@
 "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
 "add them all?"
 msgstr[0] ""
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need märkmeteks. Kas sa tõesti "
+"tahad need kõik lisada?"
 msgstr[1] ""
-
-#, fuzzy
+"Sa oled valinud %d e-kirja, et teisendada need märkmeteks. Kas sa tõesti "
+"tahad need kõik lisada?"
+
 msgid "Do you wish to continue converting remaining mails?"
-msgstr "Kas soovid selle üle kirjutada?"
+msgstr "Kas soovid jätkata ülejäänud kirjade teisendamisega?"
 
 msgid "[No Summary]"
 msgstr "[Kokkuvõte puudub]"
@@ -14703,9 +14512,8 @@
 msgid "Cannot get source list. %s"
 msgstr "Allikaloendit pole võimalik hankida. %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "No writable calendar is available."
-msgstr "Kirjeldus puudub."
+msgstr "Ühtegi kirjutatavat kalendrit pole saadaval."
 
 msgid "Create an _Event"
 msgstr "Loo _sündmus"
@@ -14888,9 +14696,8 @@
 msgid "Manual (via Actions menu)"
 msgstr "Käsitsi (toimingute menüüst)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Secure FTP (SFTP)"
-msgstr "Turvaline FTP (SSH)"
+msgstr "Turvaline FTP (SFTP)"
 
 msgid "Public FTP"
 msgstr "Avalik FTP"
@@ -15011,9 +14818,8 @@
 msgid "_Encapsulate values with:"
 msgstr "Väärtuste _kapseldamine:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Comma separated values (.csv)"
-msgstr "Komaga eraldatud väärtuste vorming (.csv)"
+msgstr "Komaga eraldatud väärtused (.csv)"
 
 msgid "iCalendar (.ics)"
 msgstr "iKalendri failid (.ics)"
@@ -15032,9 +14838,8 @@
 msgid "%FT%T"
 msgstr "%FT%T"
 
-#, fuzzy
 msgid "RDF (.rdf)"
-msgstr "RDF vorming (.rdf)"
+msgstr "RDF (.rdf)"
 
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Vorming:"
@@ -15056,6 +14861,9 @@
 "$ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from "
 "an email you are replying to."
 msgstr ""
+"Malliplugina järgi koostatud mustandid. Sa võid kasutada muutujaid nagu $ORIG"
+"[subject] (teema), $ORIG[from] (saatja), $ORIG[to] (saaja) või $ORIG[body] "
+"(sisu), mis asendatakse väärtustega sellest kirjast, millele vastad."
 
 msgid "No Title"
 msgstr "Pealkirja pole"
@@ -15227,7 +15035,6 @@
 msgid "HTTP proxy username"
 msgstr "HTTP-proksi kasutajanimi"
 
-#, fuzzy
 msgid "Username to pass as authentication when doing HTTP proxying."
 msgstr "HTTP-proksi autentimisel kasutatav kasutajanimi."
 
@@ -15313,9 +15120,8 @@
 msgid "Evolution Website"
 msgstr "Evolutioni veebisait"
 
-#, fuzzy
 msgid "Categories Editor"
-msgstr "Kategooriate loend"
+msgstr "Kategooriate redaktor"
 
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "Bug Buddy veateatamisprogramm ei ole paigaldatud."
@@ -15353,12 +15159,11 @@
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Uue akna loomine, mis kuvab seda vaadet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available Cate_gories"
-msgstr "Saadaolevad väljad"
+msgstr "Saadaolevad _kategooriad"
 
 msgid "Manage available categories"
-msgstr ""
+msgstr "Kategooriate haldamine"
 
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "Välk_juhend"
@@ -15509,9 +15314,9 @@
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "Lülitumine vaatele \"%s\""
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Select view: %s"
-msgstr "Faili valimine"
+msgstr "Vali vaade: %s"
 
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Nende otsinguparameetrite rakendamine"
@@ -15602,9 +15407,8 @@
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "Sõnumite, kontaktide ja ülesannete eelvaatepaani keelamine."
 
-#, fuzzy
 msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
-msgstr "Importimise URI-d või failinimed, antud teiste argumentidega koos."
+msgstr "Importimise URI-d või failinimed, kõik ülejäänud argumendid."
 
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Töötava Evolutioni protsessi lõpetamise nõudmine"
@@ -15747,13 +15551,11 @@
 msgid "Certificate Name"
 msgstr "Sertifikaadi nimi"
 
-#, fuzzy
 msgid "Issued To Organization"
-msgstr "_Organisatsioon:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Väljastatud organisatsioonile"
+
 msgid "Issued To Organizational Unit"
-msgstr "Allüksus (OU):"
+msgstr "Väljastatud organisatsiooni allüksusele"
 
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Seerianumber"
@@ -15764,17 +15566,14 @@
 msgid "Issued By"
 msgstr "Väljastaja"
 
-#, fuzzy
 msgid "Issued By Organization"
-msgstr "_Organisatsioon:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Väljastanud organisatsioon"
+
 msgid "Issued By Organizational Unit"
-msgstr "Allüksus (OU):"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Väljastanud organisatsiooni allüksus"
+
 msgid "Issued"
-msgstr "Väljaandja"
+msgstr "Välja antud"
 
 msgid "Expires"
 msgstr "Aegub"
@@ -15785,9 +15584,8 @@
 msgid "MD5 Fingerprint"
 msgstr "MD5 sõrmejälg"
 
-#, fuzzy
 msgid "Email Address"
-msgstr "E-posti _aadress:"
+msgstr "E-posti aadress"
 
 msgid "Select a certificate to import..."
 msgstr "Imporditava sertifikaadi valimine..."
@@ -15795,9 +15593,8 @@
 msgid "All files"
 msgstr "Kõik failid"
 
-#, fuzzy
 msgid "Failed to import certificate"
-msgstr "Tõrge kasutaja sertifikaadi importimisel"
+msgstr "Tõrge sertifikaadi importimisel"
 
 msgid "All PKCS12 files"
 msgstr "Kõik PKCS12-failid"
@@ -15946,19 +15743,16 @@
 msgid "Certificate Authority Trust"
 msgstr "Usaldatav sertifitseerimiskeskus"
 
-#, fuzzy
 msgid "Trust this CA to identify _websites."
-msgstr "Seda sertifitseerimiskeskust usaldatakse veebisaitide tuvastamisel."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Seda sertifitseerimiskeskust usaldatakse _veebisaitide tuvastamisel."
+
 msgid "Trust this CA to identify _email users."
 msgstr ""
-"Seda sertifitseerimiskeskust usaldatakse e-posti kasutajate tuvastamisel."
-
-#, fuzzy
+"Seda sertifitseerimiskeskust usaldatakse _e-posti kasutajate tuvastamisel."
+
 msgid "Trust this CA to identify _software developers."
 msgstr ""
-"Seda sertifitseerimiskeskust usaldatakse tarkvaraarendajate tuvastamisel."
+"Seda sertifitseerimiskeskust usaldatakse _tarkvaraarendajate tuvastamisel."
 
 msgid ""
 "Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate "
@@ -16261,9 +16055,8 @@
 msgid "evolution calendar item"
 msgstr "evolutioni kalendrikirje"
 
-#, fuzzy
 msgid "Close this message"
-msgstr "Selle sõnumi saatmine"
+msgstr "Selle sõnumi sulgemine"
 
 #. To Translators: This text is set as a description of an attached
 #. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
@@ -16360,7 +16153,7 @@
 msgstr[1] "Manuste salvestamine"
 
 msgid "Open With Other Application..."
-msgstr ""
+msgstr "Ava muu rakendusega..."
 
 msgid "S_ave All"
 msgstr "_Salvesta kõik"
@@ -16382,7 +16175,7 @@
 msgid "Vie_w All Inline"
 msgstr "_Kuva kõik kirja sees"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Ava programmiga \"%s\""
 
@@ -16410,7 +16203,6 @@
 msgid "Other..."
 msgstr "Muu..."
 
-#, fuzzy
 msgid "Contacts Map"
 msgstr "Kontaktide kaart"
 
@@ -16613,7 +16405,7 @@
 
 msgctxt "ESendOptionsWithin"
 msgid "Wi_thin"
-msgstr ""
+msgstr "_Vahemikus"
 
 msgctxt "ESendOptionsWithin"
 msgid "days"
@@ -16739,13 +16531,11 @@
 msgstr "Kopeeri _e-posti aadress"
 
 # esineb nupul pildi valimise dialoogis
-#, fuzzy
 msgid "_Copy Image"
-msgstr "_Ilma pildita"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Kopeeri pilt"
+
 msgid "Copy the image to the clipboard"
-msgstr "Viida kopeerimine lõikelauale"
+msgstr "Pildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "Sõnumi kogu teksti ja piltide valimine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]