commit: r3239 - /gnome/master/desktop/gnome-panel.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar 2 12:52:52 2012
New Revision: 3239

Log:
tühiuuendus, ära loe

Modified:
  gnome/master/desktop/gnome-panel.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-panel.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-panel.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-panel.po [utf-8] Fri Mar 2 12:52:52 2012
@@ -16,15 +16,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-panel MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"panel&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-01 02:12+0000\n"
+"panel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-29 18:57+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Language: et\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #. Translators: This is a strftime format string.
@@ -181,12 +181,6 @@
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Eelistused"
 
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
 msgid "Copy _Time"
 msgstr "Kopeeri k_ellaaeg"
 
@@ -223,107 +217,91 @@
 msgid "Custom _format:"
 msgstr "Kohandatud _vorming:"
 
-msgid "Clock"
-msgstr "Kell"
-
-msgid "The Clock displays the current time and date"
-msgstr "Kellarakend näitab praegust kellaaega ja kuupäeva"
-
-#. Translator credits
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Lauris Kaplinski, 1999.\n"
-"Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2001, 2002.\n"
-"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.\n"
-"Priit Laes <plaes plaes org>, 2004-2006, 2008, 2009\n"
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011."
+#. Languages that have a single word that translates as either "state" or "province" should use that instead of "region".
+msgid ""
+"<small><i>Type a city, region, or country name and then select a match from "
+"the pop-up.</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i>Sisesta linna, maakonna või riigi nimi ning vali vaste "
+"hüpikmenüüst.</i></small>"
+
+msgid "_Timezone:"
+msgstr "_Ajavöönd:"
+
+msgid "_Location Name:"
+msgstr "_Asukoha nimetus:"
 
 msgid "<i>(optional)</i>"
 msgstr "<i>(valikuline)</i>"
 
-#. Languages that have a single word that translates as either "state" or "province" should use that instead of "region".
-msgid ""
-"<small><i>Type a city, region, or country name and then select a match from "
-"the pop-up.</i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i>Sisesta linna, maakonna või riigi nimi ning vali vaste "
-"hüpikmenüüst.</i></small>"
+msgid "L_ongitude:"
+msgstr "P_ikkuskraad:"
+
+msgid "L_atitude:"
+msgstr "L_aiuskraad:"
+
+msgid "East"
+msgstr "Idapikkust"
+
+msgid "West"
+msgstr "Läänelaiust"
+
+msgid "North"
+msgstr "Põhjalaiust"
+
+msgid "South"
+msgstr "Lõunalaiust"
+
+msgid "Clock Preferences"
+msgstr "Kella eelistused"
 
 msgid "Clock Format"
 msgstr "Kellaaja vorming"
 
-msgid "Clock Preferences"
-msgstr "Kella eelistused"
+msgid "_12 hour format"
+msgstr "_12-tunnine vorming"
+
+msgid "_24 hour format"
+msgstr "_24-tunnine vorming"
+
+msgid "Panel Display"
+msgstr "Paneelikuva"
+
+msgid "Show the _date"
+msgstr "_Kuupäev on nähtaval"
+
+msgid "Show seco_nds"
+msgstr "Sekun_did on nähtaval"
+
+msgid "Show _weather"
+msgstr "_Ilmaandmed on nähtaval"
+
+msgid "Show _temperature"
+msgstr "_Temperatuuriandmed on nähtaval"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
 
 msgid "Display"
 msgstr "Kuva"
 
-msgid "East"
-msgstr "Idapikkust"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "L_atitude:"
-msgstr "L_aiuskraad:"
-
-msgid "L_ongitude:"
-msgstr "P_ikkuskraad:"
-
-msgid "North"
-msgstr "Põhjalaiust"
-
-msgid "Panel Display"
-msgstr "Paneelikuva"
-
-msgid "Show _temperature"
-msgstr "_Temperatuuriandmed on nähtaval"
-
-msgid "Show _weather"
-msgstr "_Ilmaandmed on nähtaval"
-
-msgid "Show seco_nds"
-msgstr "Sekun_did on nähtaval"
-
-msgid "Show the _date"
-msgstr "_Kuupäev on nähtaval"
-
-msgid "South"
-msgstr "Lõunalaiust"
+msgid "_Visibility unit:"
+msgstr "_Nähtavusühik:"
+
+msgid "_Pressure unit:"
+msgstr "_Rõhuühik:"
+
+msgid "_Wind speed unit:"
+msgstr "Tuule _kiiruse ühik:"
+
+msgid "_Temperature unit:"
+msgstr "_Temperatuuriühik:"
+
+msgid "Weather"
+msgstr "Ilm"
 
 msgid "Time _Settings"
 msgstr "Aja _sätted"
-
-msgid "Weather"
-msgstr "Ilm"
-
-msgid "West"
-msgstr "Läänelaiust"
-
-msgid "_12 hour format"
-msgstr "_12-tunnine vorming"
-
-msgid "_24 hour format"
-msgstr "_24-tunnine vorming"
-
-msgid "_Location Name:"
-msgstr "_Asukoha nimetus:"
-
-msgid "_Pressure unit:"
-msgstr "_Rõhuühik:"
-
-msgid "_Temperature unit:"
-msgstr "_Temperatuuriühik:"
-
-msgid "_Timezone:"
-msgstr "_Ajavöönd:"
-
-msgid "_Visibility unit:"
-msgstr "_Nähtavusühik:"
-
-msgid "_Wind speed unit:"
-msgstr "Tuule _kiiruse ühik:"
 
 #. Translators:
 #. This controls whether the GNOME panel clock should display time in 24 hour mode
@@ -338,137 +316,8 @@
 msgid "24-hour"
 msgstr "24-hour"
 
-msgid "A list of locations to display in the calendar window."
-msgstr "Kalendriaknas kuvatavate asukohtade nimekiri."
-
-msgid "Custom format of the clock"
-msgstr "Kohandatud kellavorming"
-
-msgid "Expand list of appointments"
-msgstr "Sündmuste nimekirja laiendamine"
-
-msgid "Expand list of birthdays"
-msgstr "Sünnipäevade nimekirja laiendamine"
-
-msgid "Expand list of locations"
-msgstr "Asukohtade nimekirja laiendamine"
-
-msgid "Expand list of tasks"
-msgstr "Ülesannete nimekirja laiendamine"
-
-msgid "Expand list of weather information"
-msgstr "Ilmateate nimekirja laiendamine"
-
 msgid "Hour format"
 msgstr "Tunnivorming"
-
-msgid "If true, display a weather icon."
-msgstr "Kui märgitud, siis näitatakse ilmaikooni."
-
-msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
-msgstr "Kui märgitud, siis lisaks kellaajale näidatakse ka kuupäeva."
-
-msgid "If true, display seconds in time."
-msgstr "Kui märgitud, siis näitatakse kellaaja juures sekundeid."
-
-msgid "If true, expand the list of appointments in the calendar window."
-msgstr "Märkimise korral on kalendri aknas olev sündmuste nimekiri laiendatud."
-
-msgid "If true, expand the list of birthdays in the calendar window."
-msgstr ""
-"Märkimise korral on kalendri aknas olev sünnipäevade nimekiri laiendatud."
-
-msgid "If true, expand the list of locations in the calendar window."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kalendri aknas on olev ülesannete nimekiri laiendatud "
-"kujul."
-
-msgid "If true, expand the list of tasks in the calendar window."
-msgstr ""
-"Märkimise korral on kalendri aknas olev ülesannete nimekiri laiendatud."
-
-msgid "If true, expand the list of weather information in the calendar window."
-msgstr "Märkimise korral on kalendri aknas olev ilmateate nimekiri laiendatud."
-
-msgid "If true, show date in a tooltip when the pointer is over the clock."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis näitatakse kuupäeva vihjel, kui hiir on kellarakendi "
-"kohal."
-
-msgid "If true, show the temperature next to the weather icon."
-msgstr "Kui märgitud, siis näidatakse ilmaikooni kõrval temperatuuri."
-
-msgid "If true, show week numbers in the calendar."
-msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse kalendris nädalate numbreid."
-
-msgid "List of locations"
-msgstr "Asukohtade loetelu"
-
-msgid "Show date in clock"
-msgstr "Kellarakendis kuupäeva näitamine"
-
-msgid "Show date in tooltip"
-msgstr "Vihjel kuupäeva näitamine"
-
-msgid "Show temperature in clock"
-msgstr "Kellarakendis näidatakse temperatuuri"
-
-msgid "Show time with seconds"
-msgstr "Aja näitamine koos sekunditega"
-
-msgid "Show weather in clock"
-msgstr "Kellarakendis näidatakse ilmaandmeid"
-
-msgid "Show week numbers in calendar"
-msgstr "Nädalanumbrite näitamine kalendris"
-
-msgid "Speed unit"
-msgstr "Kiirusühik"
-
-msgid "Temperature unit"
-msgstr "Temperatuuriühik"
-
-msgid "The unit to use when showing temperatures."
-msgstr "Temperatuuride näitamiseks kasutatav ühik."
-
-msgid "The unit to use when showing wind speed."
-msgstr "Tuule kiiruse näitamiseks kasutatav ühik."
-
-msgid ""
-"The use of this key was deprecated in GNOME 2.22 with the use of an internal "
-"time configuration tool. The schema is retained for compatibility with older "
-"versions."
-msgstr ""
-"Selle võtme kasutamine on tänu sisemise ajasätete vahendile alates GNOME "
-"versioonist 2.22 aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega "
-"ühildumise eesmärgil."
-
-msgid ""
-"The use of this key was deprecated in GNOME 2.28 in favour of the use of "
-"timezones. The schema is retained for compatibility with older versions."
-msgstr ""
-"Selle võtme kasutamine on tänu ajavööndite kasutamisele alates GNOME "
-"versioonist 2.28 aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega "
-"ühildumise eesmärgil."
-
-msgid ""
-"The use of this key was deprecated in GNOME 2.6 in favour of the 'format' "
-"key. The schema is retained for compatibility with older versions."
-msgstr ""
-"Selle võtme kasutamine on tänu 'format' võtmele alates GNOME versioonist 2.6 "
-"aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega ühildumise "
-"eesmärgil."
-
-msgid ""
-"This key specifies the format used by the clock applet when the format key "
-"is set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by "
-"strftime() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more "
-"information."
-msgstr ""
-"Selle võtmega määratakse kellarakendi poolt kasutatav vorming juhul, kui "
-"vorminguvõtme väärtuseks on määratud \"custom\". See vorming on sarnane "
-"strftime() funktsiooni vormingule. Lähemat teavet saab vaadata käsiraamatu "
-"strftime() lehelt."
 
 msgid ""
 "This key specifies the hour format used by the clock applet. Possible values "
@@ -489,17 +338,146 @@
 "\"custom\" korral kuvatakse kohandatud aega custom_format võtmega määratud "
 "vormingus."
 
+msgid "Custom format of the clock"
+msgstr "Kohandatud kellavorming"
+
+msgid ""
+"This key specifies the format used by the clock applet when the format key "
+"is set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by "
+"strftime() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more "
+"information."
+msgstr ""
+"Selle võtmega määratakse kellarakendi poolt kasutatav vorming juhul, kui "
+"vorminguvõtme väärtuseks on määratud \"custom\". See vorming on sarnane "
+"strftime() funktsiooni vormingule. Lähemat teavet saab vaadata käsiraamatu "
+"strftime() lehelt."
+
+msgid "Show time with seconds"
+msgstr "Aja näitamine koos sekunditega"
+
+msgid "If true, display seconds in time."
+msgstr "Kui märgitud, siis näitatakse kellaaja juures sekundeid."
+
+msgid "Show date in clock"
+msgstr "Kellarakendis kuupäeva näitamine"
+
+msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
+msgstr "Kui märgitud, siis lisaks kellaajale näidatakse ka kuupäeva."
+
+msgid "Show date in tooltip"
+msgstr "Vihjel kuupäeva näitamine"
+
+msgid "If true, show date in a tooltip when the pointer is over the clock."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis näitatakse kuupäeva vihjel, kui hiir on kellarakendi "
+"kohal."
+
+msgid "Show weather in clock"
+msgstr "Kellarakendis näidatakse ilmaandmeid"
+
+msgid "If true, display a weather icon."
+msgstr "Kui märgitud, siis näitatakse ilmaikooni."
+
+msgid "Show temperature in clock"
+msgstr "Kellarakendis näidatakse temperatuuri"
+
+msgid "If true, show the temperature next to the weather icon."
+msgstr "Kui märgitud, siis näidatakse ilmaikooni kõrval temperatuuri."
+
+msgid "Use UTC"
+msgstr "UTC aeg"
+
+msgid ""
+"The use of this key was deprecated in GNOME 2.28 in favour of the use of "
+"timezones. The schema is retained for compatibility with older versions."
+msgstr ""
+"Selle võtme kasutamine on tänu ajavööndite kasutamisele alates GNOME "
+"versioonist 2.28 aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega "
+"ühildumise eesmärgil."
+
 msgid "Time configuration tool"
 msgstr "Aja seadistusprogramm"
 
+msgid ""
+"The use of this key was deprecated in GNOME 2.22 with the use of an internal "
+"time configuration tool. The schema is retained for compatibility with older "
+"versions."
+msgstr ""
+"Selle võtme kasutamine on tänu sisemise ajasätete vahendile alates GNOME "
+"versioonist 2.22 aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega "
+"ühildumise eesmärgil."
+
+msgid "Show week numbers in calendar"
+msgstr "Nädalanumbrite näitamine kalendris"
+
+msgid "If true, show week numbers in the calendar."
+msgstr "Kui märgitud, siis kuvatakse kalendris nädalate numbreid."
+
+msgid "Expand list of appointments"
+msgstr "Sündmuste nimekirja laiendamine"
+
+msgid "If true, expand the list of appointments in the calendar window."
+msgstr "Märkimise korral on kalendri aknas olev sündmuste nimekiri laiendatud."
+
+msgid "Expand list of birthdays"
+msgstr "Sünnipäevade nimekirja laiendamine"
+
+msgid "If true, expand the list of birthdays in the calendar window."
+msgstr ""
+"Märkimise korral on kalendri aknas olev sünnipäevade nimekiri laiendatud."
+
+msgid "Expand list of tasks"
+msgstr "Ülesannete nimekirja laiendamine"
+
+msgid "If true, expand the list of tasks in the calendar window."
+msgstr ""
+"Märkimise korral on kalendri aknas olev ülesannete nimekiri laiendatud."
+
+msgid "Expand list of weather information"
+msgstr "Ilmateate nimekirja laiendamine"
+
+msgid "If true, expand the list of weather information in the calendar window."
+msgstr "Märkimise korral on kalendri aknas olev ilmateate nimekiri laiendatud."
+
+msgid "Expand list of locations"
+msgstr "Asukohtade nimekirja laiendamine"
+
+msgid "If true, expand the list of locations in the calendar window."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis kalendri aknas on olev ülesannete nimekiri laiendatud "
+"kujul."
+
+msgid ""
+"The use of this key was deprecated in GNOME 2.6 in favour of the 'format' "
+"key. The schema is retained for compatibility with older versions."
+msgstr ""
+"Selle võtme kasutamine on tänu 'format' võtmele alates GNOME versioonist 2.6 "
+"aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega ühildumise "
+"eesmärgil."
+
+msgid "Use UNIX time"
+msgstr "UNIXi aeg"
+
 msgid "Use Internet time"
 msgstr "Internetiaja kasutamine"
 
-msgid "Use UNIX time"
-msgstr "UNIXi aeg"
-
-msgid "Use UTC"
-msgstr "UTC aeg"
+msgid "List of locations"
+msgstr "Asukohtade loetelu"
+
+msgid "A list of locations to display in the calendar window."
+msgstr "Kalendriaknas kuvatavate asukohtade nimekiri."
+
+msgid "Temperature unit"
+msgstr "Temperatuuriühik"
+
+msgid "The unit to use when showing temperatures."
+msgstr "Temperatuuride näitamiseks kasutatav ühik."
+
+msgid "Speed unit"
+msgstr "Kiirusühik"
+
+msgid "The unit to use when showing wind speed."
+msgstr "Tuule kiiruse näitamiseks kasutatav ühik."
 
 msgid "Failed to set the system timezone"
 msgstr "Tõrge süsteemse ajavööndi seadmisel"
@@ -563,6 +541,19 @@
 msgid "Error displaying help document"
 msgstr "Viga abidokumendi kuvamisel"
 
+#, fuzzy
+msgid "Clock Applet Factory"
+msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
+
+msgid "Factory for clock applet"
+msgstr ""
+
+msgid "Clock"
+msgstr "Kell"
+
+msgid "Get the current time and date"
+msgstr "Kuupäeva ja kellaaja näitamine"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: The command appears to be something actually useful.\n"
@@ -575,32 +566,11 @@
 "Me soovitame sul hoiduda tegevusest %s, mis võiks teha\n"
 "selle rakendi kuidagimoodi \"praktiliseks\" või kasulikuks."
 
-msgid "Images"
-msgstr "Pildid"
-
 #, no-c-format
 msgid "%s the Fish"
 msgstr "Kala nimega %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s has no use what-so-ever. It only takes up disk space and compilation "
-"time, and if loaded it also takes up precious panel space and memory. "
-"Anybody found using it should be promptly sent for a psychiatric evaluation."
-msgstr ""
-"Rakendil %s pole üleüldse mitte mingit mõtet. Ta võtab ainult kettaruumi "
-"ning tema kompileerimiseks kulub väärtuslikku aega ja kui see on laaditud, "
-"siis raiskab ta väärtuslikku paneelipinda ning mälu. Kui iganes keegi "
-"leitakse antud rakendit kasutamas, tuleks ta koheselt suunata "
-"psühhiaatrilisele läbivaatusele."
-
-msgid "(with minor help from George)"
-msgstr "(pisukese abiga Georgelt)"
-
-msgid "Fish"
-msgstr "Kala"
-
-#, c-format
 msgid "%s the Fish, a contemporary oracle"
 msgstr "Kala nimega %s, kaasaegne oraakel"
 
@@ -658,41 +628,181 @@
 msgid "%s the Fish, the fortune teller"
 msgstr "Kala %s, ennustaja"
 
+msgid "Fish Preferences"
+msgstr "Kala eelistused"
+
+msgid "_Name of fish:"
+msgstr "Kala _nimi:"
+
+msgid "Co_mmand to run when clicked:"
+msgstr "_Klõpsamisel käivitatav käsk:"
+
+msgid "Animation"
+msgstr "Animatsioon"
+
 msgid "  "
 msgstr "  "
 
-msgid "Animation"
-msgstr "Animatsioon"
-
-msgid "Co_mmand to run when clicked:"
-msgstr "_Klõpsamisel käivitatav käsk:"
-
-msgid "Fish Preferences"
-msgstr "Kala eelistused"
-
-msgid "Select an animation"
-msgstr "Animatsiooni valimine"
-
-msgid "_File:"
-msgstr "_Fail:"
-
-msgid "_Name of fish:"
-msgstr "Kala _nimi:"
-
 msgid "_Pause per frame:"
 msgstr "_Paus kaadrite vahel:"
 
+msgid "seconds"
+msgstr "sekundi järel"
+
 msgid "_Rotate on vertical panels"
 msgstr "Vertikaalsel paneelil on rakend _pööratud"
 
-msgid "_Total frames in animation:"
-msgstr "Kaa_dreid animatsioonis:"
-
-msgid "frames"
-msgstr "kaadrit"
-
-msgid "seconds"
-msgstr "sekundi järel"
+msgid "Wanda Factory"
+msgstr ""
+
+msgid "From Whence That Stupid Fish Came"
+msgstr "Kustkohast see lollakas kala tuli"
+
+msgid "Fish"
+msgstr "Kala"
+
+msgid "Display a swimming fish or another animated creature"
+msgstr "Ujuva kala või mõne muu animeeritud eluka näitamine"
+
+msgid "Panel Notification Area"
+msgstr "Paneeli teateala"
+
+#, fuzzy
+msgid "Notification Area Factory"
+msgstr "Teateala"
+
+#, fuzzy
+msgid "Factory for notification area"
+msgstr "Paneeli teateala"
+
+msgid "Notification Area"
+msgstr "Teateala"
+
+msgid "Area where notification icons appear"
+msgstr "Ala, kuhu teateikoonid ilmuvad"
+
+#, fuzzy
+msgid "Window Navigation Applet Factory"
+msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
+
+msgid "Factory for the window navigation related applets"
+msgstr ""
+
+msgid "Window Selector"
+msgstr "Aknavalija"
+
+msgid "Switch between open windows using a menu"
+msgstr "Menüü abil lülitumine avatud akende vahel"
+
+msgid "Workspace Switcher"
+msgstr "Tööalahaldur"
+
+msgid "Switch between workspaces"
+msgstr "Tööalade vahel lülitumine"
+
+msgid "Window List"
+msgstr "Akende nimekiri"
+
+msgid "Switch between open windows using buttons"
+msgstr "Nuppude abil lülitumine avatud akende vahel"
+
+msgid "Show Desktop"
+msgstr "Töölaua näitamine"
+
+msgid "Hide application windows and show the desktop"
+msgstr "Rakenduste akende peitmine ja töölaua näitamine"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to load %s: %s\n"
+msgstr "Tõrge %s laadimisel: %s\n"
+
+msgid "Icon not found"
+msgstr "Ikooni ei leitud"
+
+msgid "Click here to restore hidden windows."
+msgstr "Klõpsa siia, et taastada peidetud aknad."
+
+msgid "Click here to hide all windows and show the desktop."
+msgstr "Klõpsa siia, et peita kõik aknad ja näidata töölauda."
+
+msgid "Show Desktop Button"
+msgstr "Töölaua näitamise nupp"
+
+msgid ""
+"Your window manager does not support the show desktop button, or you are not "
+"running a window manager."
+msgstr ""
+"Sinu aknahaldur ei toeta töölaua näitamise nuppu või pole sul aknahaldur "
+"üldse käivitatud."
+
+msgid "Window List Preferences"
+msgstr "Akende loendi eelistused"
+
+msgid "Window List Content"
+msgstr "Akende nimekirja sisu"
+
+msgid "Sh_ow windows from current workspace"
+msgstr "_Näidatakse aktiivse tööala aknaid"
+
+msgid "Show windows from a_ll workspaces"
+msgstr "Näidatakse _kõikide tööalade aknaid"
+
+msgid "Window Grouping"
+msgstr "Akende grupeerimine"
+
+msgid "_Never group windows"
+msgstr "Aknaid ei _grupeerita kunagi"
+
+msgid "Group windows when _space is limited"
+msgstr "Aknaid grupeeritakse, kui _ruumi on vähe"
+
+msgid "_Always group windows"
+msgstr "Akna_d grupeeritakse alati"
+
+msgid "Restoring Minimized Windows"
+msgstr "Minimeeritud akende taastamine"
+
+msgid "Restore to current _workspace"
+msgstr "Taastamine aktiivsesse _tööalasse"
+
+msgid "Restore to na_tive workspace"
+msgstr "Taastamine a_lgsesse tööalasse"
+
+msgid "rows"
+msgstr "rida"
+
+msgid "columns"
+msgstr "veergu"
+
+msgid "Workspace Switcher Preferences"
+msgstr "Tööalahalduri eelistused"
+
+msgid "Show _only the current workspace"
+msgstr "Näidatakse ainult _aktiivset tööala"
+
+msgid "Show _all workspaces in:"
+msgstr "Näidatakse _kõiki tööalasid:"
+
+msgid "Switcher"
+msgstr "Haldur"
+
+msgid "Number of _workspaces:"
+msgstr "_Tööalade arv:"
+
+msgid "Workspace na_mes:"
+msgstr "Tööalade ni_med:"
+
+msgid "Workspace Names"
+msgstr "Tööalade nimed"
+
+msgid "Show workspace _names in switcher"
+msgstr "Halduris näidatakse tööalade _nimesid"
+
+msgid "Workspaces"
+msgstr "Tööalad"
+
+msgid "The fish's name"
+msgstr "Kala nimi"
 
 msgid ""
 "A fish without a name is a pretty dull fish. Bring your fish to life by "
@@ -701,11 +811,35 @@
 "Ilma nimeta kala on üsna igav kala. Puhu oma kalale eluvaim sisse ja pane "
 "talle nimi!"
 
+msgid "The fish's animation pixmap"
+msgstr "Kala animatsiooni pilt"
+
+msgid ""
+"This key specifies the filename of the pixmap which will be used for the "
+"animation displayed in the fish applet relative to the pixmap directory."
+msgstr ""
+"See võti määrab kalarakendi animatsiooni jaoks kasutatava pildifaili nime "
+"suhtelisena pixmap kataloogi suhtes."
+
 msgid "Command to execute on click"
 msgstr "Klõpsamisel käivitatav käsk"
 
-msgid "Frames in fish's animation"
-msgstr "Kala animatsiooni kaadrite arv"
+msgid ""
+"This key specifies the command that will be tried to execute when the fish "
+"is clicked."
+msgstr ""
+"Selle võtmega määratakse käsk, mida proovitakse kala peal klõpsamise korral "
+"käivitada."
+
+msgid "Pause per frame"
+msgstr "Paus kaadrite vahel"
+
+msgid "This key specifies the number of seconds each frame will be displayed."
+msgstr ""
+"Selle võtmega määratakse iga kaadri kuvamiseks kulutatav sekundite arv."
+
+msgid "Rotate on vertical panels"
+msgstr "Pööra vertikaalsel paneelil"
 
 msgid ""
 "If true, the fish's animation will be displayed rotated on vertical panels."
@@ -713,116 +847,18 @@
 "Kui märgitud, siis kalaanimatsiooni kuvatakse pööratuna vertikaalpaneeli "
 "jaoks."
 
-msgid "Pause per frame"
-msgstr "Paus kaadrite vahel"
-
-msgid "Rotate on vertical panels"
-msgstr "Pööra vertikaalsel paneelil"
-
-msgid "The fish's animation pixmap"
-msgstr "Kala animatsiooni pilt"
-
-msgid "The fish's name"
-msgstr "Kala nimi"
-
-msgid ""
-"This key specifies the command that will be tried to execute when the fish "
-"is clicked."
-msgstr ""
-"Selle võtmega määratakse käsk, mida proovitakse kala peal klõpsamise korral "
-"käivitada."
-
-msgid ""
-"This key specifies the filename of the pixmap which will be used for the "
-"animation displayed in the fish applet relative to the pixmap directory."
-msgstr ""
-"See võti määrab kalarakendi animatsiooni jaoks kasutatava pildifaili nime "
-"suhtelisena pixmap kataloogi suhtes."
-
-msgid ""
-"This key specifies the number of frames that will be displayed in the fish's "
-"animation."
-msgstr ""
-"Selle võtmega määratakse kaadrite arv, mida kala animatsioonis kuvatakse."
-
-msgid "This key specifies the number of seconds each frame will be displayed."
-msgstr ""
-"Selle võtmega määratakse iga kaadri kuvamiseks kulutatav sekundite arv."
-
-msgid "Notification Area"
-msgstr "Teateala"
-
-msgid "Panel Notification Area"
-msgstr "Paneeli teateala"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to load %s: %s\n"
-msgstr "Tõrge %s laadimisel: %s\n"
-
-msgid "Icon not found"
-msgstr "Ikooni ei leitud"
-
-msgid "Click here to restore hidden windows."
-msgstr "Klõpsa siia, et taastada peidetud aknad."
-
-msgid "Click here to hide all windows and show the desktop."
-msgstr "Klõpsa siia, et peita kõik aknad ja näidata töölauda."
-
-msgid "Show Desktop Button"
-msgstr "Töölaua näitamise nupp"
-
-msgid "This button lets you hide all windows and show the desktop."
-msgstr "See nupp võimaldab sul peita kõik aknad ja näha töölauda."
-
-msgid ""
-"Your window manager does not support the show desktop button, or you are not "
-"running a window manager."
-msgstr ""
-"Sinu aknahaldur ei toeta töölaua näitamise nuppu või pole sul aknahaldur "
-"üldse käivitatud."
-
-msgid "Window List"
-msgstr "Akende nimekiri"
-
-msgid ""
-"The Window List shows a list of all windows in a set of buttons and lets you "
-"browse them."
-msgstr ""
-"Aknaloend näitab kõikide nähtavate akende nimekirja nuppudena ja võimaldab "
-"sul neid sirvida."
-
-msgid "Group windows when _space is limited"
-msgstr "Aknaid grupeeritakse, kui _ruumi on vähe"
-
-msgid "Restore to current _workspace"
-msgstr "Taastamine aktiivsesse _tööalasse"
-
-msgid "Restore to na_tive workspace"
-msgstr "Taastamine a_lgsesse tööalasse"
-
-msgid "Restoring Minimized Windows"
-msgstr "Minimeeritud akende taastamine"
-
-msgid "Sh_ow windows from current workspace"
-msgstr "_Näidatakse aktiivse tööala aknaid"
-
-msgid "Show windows from a_ll workspaces"
-msgstr "Näidatakse _kõikide tööalade aknaid"
-
-msgid "Window Grouping"
-msgstr "Akende grupeerimine"
-
-msgid "Window List Content"
-msgstr "Akende nimekirja sisu"
-
-msgid "Window List Preferences"
-msgstr "Akende loendi eelistused"
-
-msgid "_Always group windows"
-msgstr "Akna_d grupeeritakse alati"
-
-msgid "_Never group windows"
-msgstr "Aknaid ei _grupeerita kunagi"
+msgid "Show windows from all workspaces"
+msgstr "Näita kõikide tööalade aknaid"
+
+msgid ""
+"If true, the window list will show windows from all workspaces. Otherwise it "
+"will only display windows from the current workspace."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis aknaloendis näidatakse kõikide tööalade aknaid, vastasel "
+"juhul näidatakse ainult aktiivse tööala aknaid."
+
+msgid "When to group windows"
+msgstr "Millal aknaid grupeerida"
 
 msgid ""
 "Decides when to group windows from the same application on the window list. "
@@ -832,12 +868,8 @@
 "väärtused on mitte kunagi \"never\", automaatselt \"auto\" ja alati \"always"
 "\"."
 
-msgid ""
-"If true, the window list will show windows from all workspaces. Otherwise it "
-"will only display windows from the current workspace."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis aknaloendis näidatakse kõikide tööalade aknaid, vastasel "
-"juhul näidatakse ainult aktiivse tööala aknaid."
+msgid "Move windows to current workspace when unminimized"
+msgstr "Tõsta aknad minimeeritud olekust taastamisel aktiivsesse tööalasse"
 
 msgid ""
 "If true, then when unminimizing a window, move it to the current workspace. "
@@ -847,108 +879,8 @@
 "aktiivsesse tööalasse. Vastasel korral vahetatakse tööala taastatava akna "
 "tööala vastu."
 
-msgid "Maximum window list size"
-msgstr "Aknaloendi suurim suurus"
-
-msgid "Minimum window list size"
-msgstr "Aknaloendi väikseim suurus."
-
-msgid "Move windows to current workspace when unminimized"
-msgstr "Tõsta aknad minimeeritud olekust taastamisel aktiivsesse tööalasse"
-
-msgid "Show windows from all workspaces"
-msgstr "Näita kõikide tööalade aknaid"
-
-msgid ""
-"The use of this key was deprecated in GNOME 2.20. The schema is retained for "
-"compatibility with older versions."
-msgstr ""
-"Selle võtme kasutamine on alates GNOME versioonist 2.20 aegunud. See skeem "
-"on alles jäetud vanemate versioonidega ühildumise eesmärgil."
-
-msgid "When to group windows"
-msgstr "Millal aknaid grupeerida"
-
-msgid "Window Selector"
-msgstr "Aknavalija"
-
-msgid ""
-"The Window Selector shows a list of all windows in a menu and lets you "
-"browse them."
-msgstr ""
-"Aknavalija näitab kõikide nähtavate akende nimekirja ja võimaldab sul nende "
-"vahel valida."
-
-msgid "rows"
-msgstr "rida"
-
-msgid "columns"
-msgstr "veergu"
-
-#, c-format
-msgid "Error loading num_rows value for Workspace Switcher: %s\n"
-msgstr "Viga num_rows väärtuse lugemisel tööalahalduri jaoks: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error loading display_workspace_names value for Workspace Switcher: %s\n"
-msgstr ""
-"Viga display_workspace_names väärtuse lugemisel tööalahalduri jaoks: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Error loading display_all_workspaces value for Workspace Switcher: %s\n"
-msgstr ""
-"Viga display_all_workspaces väärtuse lugemisel tööalahalduri jaoks: %s\n"
-
-msgid "Workspace Switcher"
-msgstr "Tööalahaldur"
-
-msgid ""
-"The Workspace Switcher shows you a small version of your workspaces that "
-"lets you manage your windows."
-msgstr ""
-"Tööalade haldur näitab Sinu tööalade vaate väikest versiooni ja võimaldab "
-"sul aknaid hallata."
-
-msgid "Number of _workspaces:"
-msgstr "_Tööalade arv:"
-
-msgid "Show _all workspaces in:"
-msgstr "Näidatakse _kõiki tööalasid:"
-
-msgid "Show _only the current workspace"
-msgstr "Näidatakse ainult _aktiivset tööala"
-
-msgid "Show workspace _names in switcher"
-msgstr "Halduris näidatakse tööalade _nimesid"
-
-msgid "Switcher"
-msgstr "Haldur"
-
-msgid "Workspace Names"
-msgstr "Tööalade nimed"
-
-msgid "Workspace Switcher Preferences"
-msgstr "Tööalahalduri eelistused"
-
-msgid "Workspace na_mes:"
-msgstr "Tööalade ni_med:"
-
-msgid "Workspaces"
-msgstr "Tööalad"
-
-msgid "Display all workspaces"
-msgstr "Kõikide tööalade näitamine"
-
 msgid "Display workspace names"
 msgstr "Tööalade nimede näitamine"
-
-msgid ""
-"If true, the workspace switcher will show all workspaces. Otherwise it will "
-"only show the current workspace."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis näidatakse tööalahalduris kõiki tööalasid. Vastasel juhul "
-"näidatakse ainult aktiivset tööala."
 
 msgid ""
 "If true, the workspaces in the workspace switcher will display the names of "
@@ -959,6 +891,16 @@
 "juhul näidatakse tööalades asuvaid aknaid. See säte töötab ainult Metacity "
 "aknahalduri korral."
 
+msgid "Display all workspaces"
+msgstr "Kõikide tööalade näitamine"
+
+msgid ""
+"If true, the workspace switcher will show all workspaces. Otherwise it will "
+"only show the current workspace."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis näidatakse tööalahalduris kõiki tööalasid. Vastasel juhul "
+"näidatakse ainult aktiivset tööala."
+
 msgid "Rows in workspace switcher"
 msgstr "Töölauahalduri ridade arv"
 
@@ -971,467 +913,25 @@
 "(püstasendi puhul) tööalade lüliti tööalasid näitab. See võti kehtib ainult "
 "juhul, kui võti display_all_workspaces on märgitud."
 
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Fail pole korrektne .desktop-fail"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Töölauafaili tundmatu versioon '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "Käivitamine: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Rakendus ei nõustu käsurealt määratud dokumentidega"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
-
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele edastada"
-
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Pole käivitatav kirje"
-
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
-
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Salvestatud sätteid sisaldava faili määramine"
-
-msgid "FILE"
-msgstr "FAIL"
-
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Seansihalduse ID määramine"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
-
-#. FIXME: We need a title in this case, but we don't know what
-#. * the format should be. Let's put something simple until
-#. * the following bug gets fixed:
-#. * http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
-#. FIXME: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
-msgid "Error"
-msgstr "Viga"
-
-msgid "Choose an icon"
-msgstr "Ikooni valimine"
-
-#, c-format
-msgid "Could not launch '%s'"
-msgstr "Käsku '%s' pole võimalik käivitada"
-
-msgid "Could not launch application"
-msgstr "Rakendust pole võimalik käivitada"
-
-#, c-format
-msgid "Could not open location '%s'"
-msgstr "Asukohta '%s' pole võimalik avada"
-
-msgid "No application to handle search folders is installed."
-msgstr "Kataloogidest otsimise rakendust pole paigaldatud."
-
-msgid "???"
-msgstr "???"
-
-msgid "_Remove From Panel"
-msgstr "_Eemalda paneelilt"
-
-msgid "_Move"
-msgstr "Lii_guta"
-
-msgid "Loc_k To Panel"
-msgstr "_Lukusta paneelile"
-
-msgid "Cannot find an empty spot"
-msgstr "Tühja kohta ei leitud"
-
-msgid "Drawer"
-msgstr "Sahtel"
-
-msgid "_Add to Drawer..."
-msgstr "_Lisa sahtlisse..."
-
-msgid "_Properties"
-msgstr "_Omadused"
-
-msgid "Create new file in the given directory"
-msgstr "Loo antud kataloogi uus fail"
-
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[FAIL...]"
-
-msgid "- Edit .desktop files"
-msgstr "- .desktop-failide redigeerimine"
-
-msgid "Create Launcher"
-msgstr "Loo käivitaja"
-
-msgid "Directory Properties"
-msgstr "Kataloogi omadused"
-
-msgid "Launcher Properties"
-msgstr "Käivitaja eelistused"
-
-msgid ""
-"Launch other applications and provide various utilities to manage windows, "
-"show the time, etc."
-msgstr ""
-"Teiste rakenduste käivitamine, lisaks veel mitmed tarvikud akende "
-"haldamiseks, kellaaja näitamiseks jms."
-
-msgid "Panel"
-msgstr "Paneel"
-
-msgid "Could not show this URL"
-msgstr "Seda URL-i pole võimalik näidata"
-
-msgid "No URL was specified."
-msgstr "URL on määramata."
-
-msgid "Could not use dropped item"
-msgstr "Minemavisatud kirjet pole võimalik kasutada"
-
-#, c-format
-msgid "No URI provided for panel launcher desktop file\n"
-msgstr "Paneeli käivitaja töölaua (desktop) failile pole URIt määratud\n"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
-msgstr "Töölauafaili %s pole paneeli käivitajale %s%s võimalik avada\n"
-
-msgid "_Launch"
-msgstr "_Käivita"
-
-#, c-format
-msgid "Key %s is not set, cannot load launcher\n"
-msgstr "Võti %s on määramata, käivitajat pole võimalik laadida\n"
-
-msgid "Could not save launcher"
-msgstr "Käivitajat pole võimalik salvestada"
-
-msgid "Replace a currently running panel"
-msgstr "Hetkel töötava paneeli asendamine"
-
-msgid "Add this launcher to _panel"
-msgstr "Lisa see käivitaja _paneelile"
-
-msgid "Add this launcher to _desktop"
-msgstr "Lisa see käivitaja _töölauale"
-
-msgid "_Entire menu"
-msgstr "_Kogu menüü"
-
-msgid "Add this as _drawer to panel"
-msgstr "Lisa see _sahtel paneelile"
-
-msgid "Add this as _menu to panel"
-msgstr "Lisa see _menüü paneelile"
-
-#, c-format
-msgid "<b>GAME OVER</b> at level %d!"
-msgstr "<b>MÄNGU LÕPP</b> tasemel %d!"
-
-#. Translators: the first and third strings are similar to a
-#. * title, and the second string is a small information text.
-#. * The spaces are there only to separate all the strings, so
-#. try to keep them as is.
-#, c-format
-msgid "%1$s  %2$s  %3$s"
-msgstr "%1$s  %2$s  %3$s"
-
-msgid "Press 'q' to quit"
-msgstr "Lõpetamiseks vajuta 'q'"
-
-msgid "Paused"
-msgstr "Pausitud"
-
-#. Translators: the first string is a title and the second
-#. * string is a small information text.
-#, c-format
-msgid "%1$s\t%2$s"
-msgstr "%1$s\t%2$s"
-
-msgid "Press 'p' to unpause"
-msgstr "Pausi lõpetamiseks vajuta 'p'"
-
-#, c-format
-msgid "Level: %s, Lives: %s"
-msgstr "Tase: %s, Elusid: %s"
-
-msgid "Left/Right to move, Space to fire, 'p' to pause, 'q' to quit"
-msgstr ""
-"Liikumine nooltega vasakule ja paremale, tulistamine tühikuga, 'p' pausi "
-"jaoks ja 'q' lõpetamiseks"
-
-msgid "Killer GEGLs from Outer Space"
-msgstr "Tapjad GEGL-id avakosmosest"
-
-msgid "_Activate Screensaver"
-msgstr "_Käivita ekraanisäästja"
-
-msgid "_Lock Screen"
-msgstr "_Lukusta ekraan"
-
-msgid "Connect to server"
-msgstr "Serveriga ühendumine"
-
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Serveriga pole võimalik ühenduda"
-
-msgid "Lock Screen"
-msgstr "Ekraani lukustamine"
-
-msgid "Protect your computer from unauthorized use"
-msgstr "Sinu arvuti kaitsmine volitamata kasutamise eest"
-
-#. when changing one of those two strings, don't forget to
-#. * update the ones in panel-menu-items.c (look for
-#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername"))
-msgid "Log Out..."
-msgstr "Väljalogimine..."
-
-msgid "Log out of this session to log in as a different user"
-msgstr ""
-"Sellest seansist väljalogimine, et oleks võimalik teise kasutaja alt sisse "
-"logida"
-
-msgid "Run Application..."
-msgstr "Rakenduse käivitamine..."
-
-msgid "Run an application by typing a command or choosing from a list"
-msgstr "Rakenduse käivitamine käsu sisestamise või loetelust valimise peale"
-
-msgid "Search for Files..."
-msgstr "Failide otsimine..."
-
-msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
-msgstr "Selle arvuti dokumentide ja kaustade otsimine nime ja sisu põhjal"
-
-msgid "Force Quit"
-msgstr "Jõuga sulgemine"
-
-msgid "Force a misbehaving application to quit"
-msgstr "Jõu rakendamine valesti käituva rakenduse sulgemiseks"
-
-#. FIXME icon
-msgid "Connect to Server..."
-msgstr "Serveriga ühendumine..."
-
-msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
-msgstr "Ühendumine võrguarvutiga või jagatud kettaga"
-
-msgid "Shut Down..."
-msgstr "Väljalülitamine..."
-
-msgid "Shut down the computer"
-msgstr "Arvuti töö lõpetamine"
-
-msgid "Custom Application Launcher"
-msgstr "Kohandatud rakenduse käivitaja"
-
-msgid "Create a new launcher"
-msgstr "Uue käivitaja loomine"
-
-msgid "Application Launcher..."
-msgstr "Rakenduste käivitaja..."
-
-msgid "Copy a launcher from the applications menu"
-msgstr "Käivitaja kopeerimine rakenduste menüüst"
-
-msgid "Main Menu"
-msgstr "Peamenüü"
-
-msgid "The main GNOME menu"
-msgstr "GNOME peamenüü"
-
-msgid "Menu Bar"
-msgstr "Menüüriba"
-
-msgid "A custom menu bar"
-msgstr "Kohandatud menüüriba"
-
-msgid "Separator"
-msgstr "Eraldaja"
-
-msgid "A separator to organize the panel items"
-msgstr "Paneelikirjete korraldamiseks mõeldud eraldaja"
-
-msgid "A pop out drawer to store other items in"
-msgstr "Lahtihüppav sahtel teiste asjade hoidmiseks"
-
-msgid "(empty)"
-msgstr "(tühi)"
-
-#, c-format
-msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
-msgstr "Vali \"%s\" alla lisatav _kirje:"
-
-#, c-format
-msgid "Add to Drawer"
-msgstr "Lisa sahtlisse"
-
-msgid "Find an _item to add to the drawer:"
-msgstr "Vali sahtlisse lisatav _kirje:"
-
-#, c-format
-msgid "Add to Panel"
-msgstr "Paneelile lisamine"
-
-msgid "Find an _item to add to the panel:"
-msgstr "Vali paneelile lisatav _kirje:"
-
-#, c-format
-msgid "\"%s\" has quit unexpectedly"
-msgstr "\"%s\" lõpetas ootamatult"
-
-msgid "Panel object has quit unexpectedly"
-msgstr "Paneeli objekt lõpetas ootamatult"
-
-msgid ""
-"If you reload a panel object, it will automatically be added back to the "
-"panel."
-msgstr ""
-"Paneeliobjekti ümberlaadimisel lisatakse see automaatselt tagasi paneelile."
-
-msgid "_Don't Reload"
-msgstr "Ä_ra laadi uuesti"
-
-msgid "_Reload"
-msgstr "_Laadi uuesti"
-
-#, c-format
-msgid "The panel encountered a problem while loading \"%s\"."
-msgstr "Paneel tuvastas \"%s\" laadimisel probleemi."
-
-msgid "Do you want to delete the applet from your configuration?"
-msgstr "Kas sa soovid rakendi oma sätetest kustutada?"
-
-msgid "And many, many others..."
-msgstr "Ja paljud, paljud teised..."
-
-msgid "The GNOME Panel"
-msgstr "GNOME paneel"
-
-msgid ""
-"This program is responsible for launching other applications and provides "
-"useful utilities."
-msgstr ""
-"See programm vastutab teiste rakenduste käivitamise eest ja sisaldab ka "
-"kasulikke tarvikuid."
-
-msgid "About the GNOME Panel"
-msgstr "GNOME paneelist lähemalt"
-
-msgid "Cannot delete this panel"
-msgstr "Seda paneeli pole võimalik kustutada"
-
-msgid "You must always have at least one panel."
-msgstr "Sul peab alati olema vähemalt üks paneel."
-
-msgid "_Add to Panel..."
-msgstr "_Lisa paneelile..."
-
-msgid "_Delete This Panel"
-msgstr "_Kustuta see paneel"
-
-msgid "_New Panel"
-msgstr "_Uus paneel"
-
-msgid "A_bout Panels"
-msgstr "Paneelist lä_hemalt"
-
-msgid "Application"
-msgstr "Rakendus"
-
-msgid "Application in Terminal"
-msgstr "Rakendus terminalis"
-
-msgid "Location"
-msgstr "Asukoht"
-
-#. Type
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Laad:"
-
-#. Name
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "_Browse..."
-msgstr "_Sirvi..."
-
-#. Comment
-msgid "Co_mment:"
-msgstr "_Kommentaar:"
-
-msgid "Choose an application..."
-msgstr "Vali rakendus..."
-
-msgid "Choose a file..."
-msgstr "Vali fail..."
-
-msgid "Comm_and:"
-msgstr "Kä_sk:"
-
-msgid "_Location:"
-msgstr "_Asukoht:"
-
-msgid "The name of the launcher is not set."
-msgstr "Käivitaja nimi on määramata."
-
-msgid "Could not save directory properties"
-msgstr "Kataloogi omadusi pole võimalik salvestada"
-
-msgid "The name of the directory is not set."
-msgstr "Kataloogi nimi on määramata."
-
-msgid "The command of the launcher is not set."
-msgstr "Käivitaja käsk on määramata."
-
-msgid "The location of the launcher is not set."
-msgstr "Käivitaja asukoht on määramata."
-
-msgid "Could not display help document"
-msgstr "Abidokumenti pole võimalik kuvada"
-
-msgid ""
-"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
-msgstr ""
-"Klõpsa aknal, mida soovid jõuga sulgeda. Toimingu tühistamiseks vajuta <ESC>."
-
-msgid "Force this application to exit?"
-msgstr "Kas selle rakenduse sulgemiseks tuleb rakendada jõudu?"
-
-msgid ""
-"If you choose to force an application to exit, unsaved changes in any open "
-"documents in it might get lost."
-msgstr ""
-"Kui sa otsustad selle rakenduse jõuga sulgeda, siis võivad kõik avatud "
-"dokumentidesse tehtud muudatused kaotsi minna."
-
-msgid ""
-"A boolean flag to indicate whether the user's previous configuration in /"
-"apps/panel/profiles/default has been copied to the new location in /apps/"
-"panel."
-msgstr ""
-"Tõeväärtus-tüüpi väli näitamaks, kas kasutaja eelmised sätted /apps/panel/"
-"profiles/default asukohas on kopeeritud uuele asukohale /apps/panel alla."
+msgid "Enable tooltips"
+msgstr "Luba kohtspikrid"
+
+msgid ""
+"If true, tooltips are shown for objects in panels. Tooltips can be disabled "
+"for the whole desktop with the gtk-enable-tooltips property in GTK+."
+msgstr ""
+
+msgid "Confirm panel removal"
+msgstr "Paneeli eemaldamise kinnitus"
+
+msgid ""
+"If true, a dialog is shown asking for confirmation if the user wants to "
+"remove a panel."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis kuvatakse paneeli eemaldamise korral kinnitusdialoogi."
+
+msgid "Panel ID list"
+msgstr "Paneeli ID-de nimekiri"
 
 msgid ""
 "A list of panel IDs. Each ID identifies an individual toplevel panel. The "
@@ -1440,67 +940,33 @@
 "Paneelide ID-de loend. Iga ID identifitseerib ühte ülataseme paneeli. Iga "
 "paneeli sätted on salvestatud rajale /apps/panel/toplevels/$(id)."
 
-msgid ""
-"A list of panel applet IDs. Each ID identifies an individual panel applet. "
-"The settings for each of these applets are stored in /apps/panel/applets/"
-"$(id)."
-msgstr ""
-"Paneeli rakendite ID-de loend. Iga ID identifitseerib ühte paneelirakendit. "
-"Iga rakendi sätted on salvestatud rajale /apps/panel/applets/$(id)."
-
+msgid "Panel object ID list"
+msgstr "Paneeli objektide ID-de nimekiri"
+
+#, fuzzy
 msgid ""
 "A list of panel object IDs. Each ID identifies an individual panel object (e."
-"g. a launcher, action button or menu button/bar). The settings for each of "
-"these objects are stored in /apps/panel/objects/$(id)."
+"g. an applet, launcher, action button or menu button/bar). The settings for "
+"each of these objects are stored in /apps/panel/objects/$(id)."
 msgstr ""
 "Paneeli objektide ID-de loend. Iga ID identifitseerib ühte paneeliobjekti "
 "(näiteks käivitaja, tegevusnupp, menüüriba või -nupp). Iga objekti sätted on "
 "salvestatud rajale /apps/panel/objects/$(id)."
 
-msgid "Enable autocompletion in \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Automaatse lõpetamise lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
-
-msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Programmide loendi lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
-
-msgid "Expand program list in \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Programmide loendi laiendamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
-
-msgid ""
-"If true, autocompletion in the \"Run Application\" dialog is made available."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis on automaatlõpetamine "
-"lubatud."
-
-msgid ""
-"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
-"dialog is expanded when the dialog is opened. This key is only relevant if "
-"the enable_program_list key is true."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis \"Rakenduse käivitamise\" all olev \"Teadaolevate "
-"rakenduste\" loend on dialoogi avamise ajal laiendatud. See võti on "
-"relevantne ainult juhul, kui enable_program_list võti on märgitud."
-
-msgid ""
-"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
-"dialog is made available. Whether or not the listing is expanded when the "
-"dialog is shown is controlled by the show_program_list key."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on \"Rakenduse käivitamise\" all olev \"Teadaolevate "
-"rakenduste\" loend saadaval. See võti on relevantne ainult juhul, kui "
-"show_program_list võti on märgitud."
-
-msgid "Old profiles configuration migrated"
-msgstr "Vanad profiilisätted migreeritud"
-
-msgid "Panel ID list"
-msgstr "Paneeli ID-de nimekiri"
-
-msgid "Panel applet ID list"
-msgstr "Paneeli rakendite ID-de nimekiri"
-
-msgid "Panel object ID list"
-msgstr "Paneeli objektide ID-de nimekiri"
+msgid "Complete panel lockdown"
+msgstr "Paneeli täielik lukustamine"
+
+msgid ""
+"If true, the panel will not allow any changes to the configuration of the "
+"panel. Individual applets may need to be locked down separately however. The "
+"panel must be restarted for this to take effect."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis paneel ei luba teha ühtegi muudatust oma seadistustes. "
+"Üksikuid rakendeid saab samuti eraldi lukustada. Selle valiku rakendamiseks "
+"tuleb paneel taaskäivitada."
+
+msgid "Applet IIDs to disable from loading"
+msgstr "Rakendite, mille laadimine on keelatud, IID'd"
 
 msgid ""
 "A list of applet IIDs that the panel will ignore. This way you can disable "
@@ -1514,54 +980,9 @@
 "GNOME_MiniCommanderApplet'. Muudatuse rakendamiseks tuleb paneel "
 "taaskäivitada."
 
-msgid "Applet IIDs to disable from loading"
-msgstr "Rakendite, mille laadimine on keelatud, IID'd"
-
-msgid "Autoclose drawer"
-msgstr "Sahtli automaatne sulgemine"
-
-msgid "Complete panel lockdown"
-msgstr "Paneeli täielik lukustamine"
-
-msgid "Confirm panel removal"
-msgstr "Paneeli eemaldamise kinnitus"
-
-msgid "Deprecated"
-msgstr "Aegunud"
-
 msgid "Disable Force Quit"
 msgstr "Jõuga sulgemine keelatud"
 
-msgid "Disable Logging Out"
-msgstr "Väljalogimise keelamine"
-
-msgid "Enable animations"
-msgstr "Luba animatsioonid"
-
-msgid "Enable tooltips"
-msgstr "Luba kohtspikrid"
-
-msgid "Highlight launchers on mouseover"
-msgstr "Käivitajate esiletõstmine hiire üleliikumisel"
-
-msgid ""
-"If true, a dialog is shown asking for confirmation if the user wants to "
-"remove a panel."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kuvatakse paneeli eemaldamise korral kinnitusdialoogi."
-
-msgid ""
-"If true, a drawer will automatically be closed when the user clicks a "
-"launcher in it."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis sahtel suletakse automaatselt pärast seda, kui kasutaja "
-"klõpsab sahtlis olevat käivitajat."
-
-msgid ""
-"If true, a launcher is highlighted when the user moves the pointer over it."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis käivitaja tõstetakse hiirekursori üleliikumisel esile."
-
 msgid ""
 "If true, the panel will not allow a user to force an application to quit by "
 "removing access to the force quit button."
@@ -1569,242 +990,51 @@
 "Kui märgitud, siis paneel eemaldab ligipääsu rakenduse jõuga sulgemise "
 "nupule ja seega ei luba kasutajal rakendusi jõuga sulgeda."
 
-msgid ""
-"If true, the panel will not allow a user to log out, by removing access to "
-"the log out menu entries."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis paneel eemaldab ligipääsu väljalogimise menüükirjetele ja "
-"seega ei luba kasutajal välja logida."
-
-msgid ""
-"If true, the panel will not allow any changes to the configuration of the "
-"panel. Individual applets may need to be locked down separately however. The "
-"panel must be restarted for this to take effect."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis paneel ei luba teha ühtegi muudatust oma seadistustes. "
-"Üksikuid rakendeid saab samuti eraldi lukustada. Selle valiku rakendamiseks "
-"tuleb paneel taaskäivitada."
-
-msgid "If true, tooltips are shown for objects in panels."
-msgstr "Kui märgitud, siis paneelil olevatele objektidele näidatakse vihjeid."
-
-msgid ""
-"This key is deprecated as it cannot be used to implement proper lockdown. "
-"The /desktop/gnome/lockdown/disable_lock_screen key should be used instead."
-msgstr ""
-"See võti on aegunud ja seda pole võimalik korrektse lukustuse jaoks "
-"kasutada. Selle asemel peaks kasutama võtit /desktop/gnome/lockdown/"
-"disable_lock_screen."
-
-msgid "Browse and run installed applications"
-msgstr "Paigaldatud rakenduste sirvimine ja käivitamine"
-
-msgid "Access documents, folders and network places"
-msgstr "Ligipääs dokumentidele, kataloogidele ja võrgukohtadele"
-
-msgid "Change desktop appearance and behavior, get help, or log out"
-msgstr ""
-"Töölaua välimuse ja käitumise muutmine, abiteabe saamine ja väljalogimine"
-
-msgid "Applications"
-msgstr "Rakendused"
-
-msgid "_Edit Menus"
-msgstr "_Redigeeri menüüsid"
-
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "Järjehoidjad"
-
-#. Translators: %s is a URI
-#, c-format
-msgid "Open '%s'"
-msgstr "Ava '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to scan %s for media changes"
-msgstr "%s meediumivahetuse skannimine pole võimalik"
-
-#, c-format
-msgid "Rescan %s"
-msgstr "Skanni %s uuesti"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to mount %s"
-msgstr "%s ühendamine pole võimalik"
-
-#, c-format
-msgid "Mount %s"
-msgstr "Ühenda %s"
-
-msgid "Removable Media"
-msgstr "Eemaldatav meedium"
-
-msgid "Network Places"
-msgstr "Võrgukohad"
-
-#. is_exec?
-#. exec
-#. name
-msgid "Open your personal folder"
-msgstr "Sinu isikliku kataloogi avamine"
-
-#. Translators: Desktop is used here as in
-#. * "Desktop Folder" (this is not the Desktop
-#. * environment).
-msgctxt "Desktop Folder"
-msgid "Desktop"
-msgstr "Töölaud"
-
-msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
-msgstr "Töölaua avamine kaustana"
-
-#. is_exec?
-#. exec
-msgid "Computer"
-msgstr "Arvuti"
-
-#. name
-msgid ""
-"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
-msgstr ""
-"Kõigi selle arvuti jaoks kättesaadavate kohalike ja võrgus asuvate ketaste "
-"ning kataloogide sirvimine"
-
-#. is_exec?
-#. exec
-msgid "Network"
-msgstr "Võrk"
-
-#. name
-msgid "Browse bookmarked and local network locations"
-msgstr "Kohalike ja järjehoidjates olevate võrgukohtade sirvimine"
-
-msgid "Places"
-msgstr "Asukohad"
-
-msgid "System"
-msgstr "Süsteem"
-
-#. Below this, we only have log out/shutdown items
-#. Translators: translate "1" (msgctxt: "panel:showusername") to anything
-#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
-#. * language (where %s is a username).
-#.
-msgctxt "panel:showusername"
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#. keep those strings in sync with the ones in
-#. * panel-action-button.c
-#. Translators: this string is used ONLY if you translated
-#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername") to "1"
-#, c-format
-msgid "Log Out %s..."
-msgstr "Logi %s välja..."
-
-#. Translators: this string is used ONLY if you translated
-#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername") to "1"
-#, c-format
-msgid "Log out %s of this session to log in as a different user"
-msgstr ""
-"Kasutaja %s väljalogimine sellest seansist, et oleks võimalik teise kasutaja "
-"alt sisse logida"
-
-msgid "Action button type"
-msgstr "Tegevusnupu liik"
-
-msgid "Applet Bonobo IID"
-msgstr "Rakendi Bonobo IID"
-
-msgid "Applet IID"
-msgstr "Rakendi IID"
-
-msgid "Icon used for object's button"
-msgstr "Objektide nupu poolt kasutatav ikoon"
-
-msgid ""
-"If true, the custom_icon key is used as a custom icon for the button. If "
-"false, the custom_icon key is ignored. This key is only relevant if the "
-"object_type key is \"menu-object\" or \"drawer-object\"."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kasutatakse nupu ikooniks custom_icon võtmes määratud "
-"kohandatud ikooni. Kui märkimata, siis custom_icon võtit eiratakse. See võti "
-"on relevantne ainult juhul, kui object_type võtme väärtusteks on \"menu-"
-"object\" või \"drawer-object\"."
-
-msgid ""
-"If true, the menu_path key is used as the path from which the menu contents "
-"should be constructed. If false, the menu_path key is ignored. This key is "
-"only relevant if the object_type key is \"menu-object\"."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis menu_path võtit kasutatakse rajana, millelt menüü sisu "
-"tuleb kokku panna. Kui märkimata, siis menu_path võtit eiratakse. See võti "
-"on relevantne ainult juhul, kui object_type võtme väärtus on \"menu-object\"."
-
-msgid ""
-"If true, the position of the object is interpreted relative to the right (or "
-"bottom if vertical) edge of the panel."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis objekti asukohta interpreteeritakse suhtelisena paneeli "
-"parempoolse (püstpaneelide puhul alumise) serva suhtes."
-
-msgid ""
-"If true, the user may not move the applet without first unlocking the object "
-"using the \"Unlock\" menuitem."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis pole kasutajal võimalik rakendit mujale tõsta ilma "
-"objekti lukust lahti võtmata."
-
-msgid "Interpret position relative to bottom/right edge"
-msgstr "Interpreteeritav asukoht on suhteline alumise/parempoolse serva suhtes"
+#, fuzzy
+msgid "History of \"Run Application\" dialog"
+msgstr "Programmide loendi lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The list of commands used in the past in the \"Run Application\" dialog."
+msgstr "Automaatse lõpetamise lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
+
+msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
+msgstr "Programmide loendi lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
+
+msgid ""
+"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
+"dialog is made available. Whether or not the listing is expanded when the "
+"dialog is shown is controlled by the show_program_list key."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on \"Rakenduse käivitamise\" all olev \"Teadaolevate "
+"rakenduste\" loend saadaval. See võti on relevantne ainult juhul, kui "
+"show_program_list võti on märgitud."
+
+msgid "Expand program list in \"Run Application\" dialog"
+msgstr "Programmide loendi laiendamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
+
+msgid ""
+"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
+"dialog is expanded when the dialog is opened. This key is only relevant if "
+"the enable_program_list key is true."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis \"Rakenduse käivitamise\" all olev \"Teadaolevate "
+"rakenduste\" loend on dialoogi avamise ajal laiendatud. See võti on "
+"relevantne ainult juhul, kui enable_program_list võti on märgitud."
+
+msgid "Enable autocompletion in \"Run Application\" dialog"
+msgstr "Automaatse lõpetamise lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
+
+msgid ""
+"If true, autocompletion in the \"Run Application\" dialog is made available."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis on automaatlõpetamine "
+"lubatud."
 
 msgid "Launcher location"
 msgstr "Käivitaja asukoht"
 
-msgid "Lock the object to the panel"
-msgstr "Objekti lukustamine paneelile"
-
-msgid "Menu content path"
-msgstr "Menüüsisu rada"
-
-msgid "Object's position on the panel"
-msgstr "Objekti asukoht paneelil"
-
-msgid "Panel attached to drawer"
-msgstr "Paneel on ühendatud sahtli külge"
-
-msgid "Panel object type"
-msgstr "Paneeliobjekti tüüp"
-
-msgid ""
-"The action type this button represents. Possible values are \"lock\", "
-"\"logout\", \"run\", \"search\" and \"screenshot\". This key is only "
-"relevant if the object_type key is \"action-applet\"."
-msgstr ""
-"Selle nupu poolt teostatava toimingu liik. Võimalikud väärtused on \"lock"
-"\" (lukustamine), \"logout\" (väljalogimine), \"run\" (käivitamine), \"search"
-"\" (otsing) ja \"screenshot\" (ekraanipildi võtmine). See võti on relevantne "
-"ainult juhul, kui võtme object_type väärtus on \"action-applet\"."
-
-msgid ""
-"The identifier of the panel attached to this drawer. This key is only "
-"relevant if the object_type key is \"drawer-object\"."
-msgstr ""
-"Selle sahtli külge ühendatud paneeli identifikaator. See võti on relevantne "
-"ainult juhul, kui object_type võtme väärtuseks on \"drawer-object\"."
-
-msgid "The identifier of the toplevel panel which contains this object."
-msgstr "Seda objekti sisaldava ülemise taseme paneeli identifikaator."
-
-msgid ""
-"The implementation ID of the applet - e.g. \"ClockAppletFactory::ClockApplet"
-"\". This key is only relevant if the object_type key is \"external-applet"
-"\" (or the deprecated \"bonobo-applet\")."
-msgstr ""
-"Rakendi ID implementatsioon - näiteks \"ClockAppletFactory::ClockApplet\". "
-"See võti on relevantne ainult juhul, kui object_type võtme väärtuseks on "
-"\"external-applet\" (või aegunud \"bonobo-applet\")."
-
 msgid ""
 "The location of the .desktop file describing the launcher. This key is only "
 "relevant if the object_type key is \"launcher-object\"."
@@ -1812,24 +1042,67 @@
 "Käivitajat kirjeldava .desktop faili asukoht. See võti on relevantne ainult "
 "juhul, kui object_type võtme väärtuseks on \"launcher-object\"."
 
-msgid ""
-"The location of the image file used as the icon for the object's button. "
-"This key is only relevant if the object_type key is \"drawer-object\" or "
-"\"menu-object\" and the use_custom_icon key is true."
+#, fuzzy
+msgid "Tooltip displayed for menu"
+msgstr "Sahtli või menüü jaoks kuvatav vihje"
+
+msgid "The text to display in a tooltip for this menu."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Icon used for button"
+msgstr "Objektide nupu poolt kasutatav ikoon"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The location of the image file used as the icon for the object's button. If "
+"empty, the default icon for the menu will be used."
 msgstr ""
 "Objektinupu ikooni jaoks kasutatava pildi asukoht. See võti on relevantne "
 "ainult juhul, kui object_type võtme väärtusteks on \"drawer-object\" või "
 "\"menu-object\" ja kui use_custom_icon võti on märgitud."
 
-msgid ""
-"The path from which the menu contents is contructed. This key is only "
-"relevant if the use_menu_path key is true and the object_type key is \"menu-"
-"object\"."
+msgid "Menu content path"
+msgstr "Menüüsisu rada"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The path from which the menu contents is contructed. If empty, the menu will "
+"be the default applications menu."
 msgstr ""
 "Rada, millelt menüü sisu kokku pannakse. See võti on relevantne ainult "
 "juhul, kui use_menu_path võti on märgitud ja object_type võtme väärtus on "
 "\"menu-object\"."
 
+#, fuzzy
+msgid "Object IID"
+msgstr "Rakendi IID"
+
+msgid ""
+"The implementation ID of the object - e.g. \"ClockAppletFactory::ClockApplet"
+"\"."
+msgstr ""
+
+msgid "Toplevel panel containing object"
+msgstr "Objekti sisaldav ülataseme paneel"
+
+msgid "The identifier of the toplevel panel which contains this object."
+msgstr "Seda objekti sisaldava ülemise taseme paneeli identifikaator."
+
+msgid "Interpret position relative to bottom/right edge"
+msgstr "Interpreteeritav asukoht on suhteline alumise/parempoolse serva suhtes"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If set to 'end', the position of the object is interpreted relative to the "
+"right (or bottom if vertical) edge of the panel."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis objekti asukohta interpreteeritakse suhtelisena paneeli "
+"parempoolse (püstpaneelide puhul alumise) serva suhtes."
+
+msgid "Object's position on the panel"
+msgstr "Objekti asukoht paneelil"
+
 msgid ""
 "The position of this panel object. The position is specified by the number "
 "of pixels from the left (or top if vertical) panel edge."
@@ -1837,469 +1110,39 @@
 "Selle paneeliobjekti asukoht, mis määratakse pikslites kaugusena paneeli "
 "vasakust (püstpaneelipuhul ülemisest) servast."
 
-msgid ""
-"The text to display in a tooltip for this drawer or this menu. This key is "
-"only relevant if the object_type key is \"drawer-object\" or \"menu-object\"."
-msgstr ""
-"Selle sahtli või menüü vihjetekstina kuvatav tekst. See võti on relevantne "
-"ainult juhul, kui object_type võtme väärtusteks on \"drawer-object\" või "
-"\"menu-object\"."
-
-msgid ""
-"The type of this panel object. Possible values are \"drawer-object\", \"menu-"
-"object\", \"launcher-object\", \"external-applet\", \"action-applet\", "
-"\"menu-bar\" and \"separator\"."
-msgstr ""
-"Selle paneeliobjekti liik. Võimalikud väärtused: \"drawer-object\", \"menu-"
-"object\", \"launcher-object\", \"external-applet\", \"action-applet\", "
-"\"menu-bar\" ja \"separator\"."
-
-msgid ""
-"This key is deprecated, following the migration to a new library for "
-"applets. The Bonobo implementation ID of the applet - e.g. \"OAFIID:"
-"GNOME_ClockApplet\". This key is only relevant if the object_type key is "
-"\"bonobo-applet\"."
-msgstr ""
-"See võti on aegunud. Bonobo implementatsioon rakendi ID-st - näiteks "
-"\"OAFIID:GNOME_ClockApplet\". See võti on relevantne ainult juhul, kui "
-"object_type võtme väärtuseks on \"bonobo-applet\"."
-
-msgid "Tooltip displayed for drawer or menu"
-msgstr "Sahtli või menüü jaoks kuvatav vihje"
-
-msgid "Toplevel panel containing object"
-msgstr "Objekti sisaldav ülataseme paneel"
-
-msgid "Use custom icon for object's button"
-msgstr "Kohtandatud ikooni kasutamine objektinupu jaoks"
-
-msgid "Use custom path for menu contents"
-msgstr "Kohandatud raja kasutamine menüü sisu jaoks"
-
-#, c-format
-msgid "Error reading GConf string value '%s': %s"
-msgstr "Viga GConf stringiväärtuse '%s' lugemisel: %s"
-
-#. we need to do this since the key was added in 2.19 and  			 * the default value returned when the key is not set    			 * (for people coming from older versions) is 0, which   			 * is not what we want.
-#, c-format
-msgid "Error reading GConf integer value '%s': %s"
-msgstr "Viga GConf täisarvulise väärtuse '%s' lugemisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Panel '%s' is set to be displayed on screen %d which is not currently "
-"available. Not loading this panel."
-msgstr ""
-"Paneel '%s' on määratud kuvamiseks ekraanil %d, kuid see ekraan pole hetkel "
-"saadaval. Seda paneeli ei laadita."
-
-#, c-format
-msgid "Error reading GConf boolean value '%s': %s"
-msgstr "Viga Gconf tõeväärtuse '%s' lugemisel: %s"
-
-msgctxt "Orientation"
-msgid "Top"
-msgstr "Üleval"
-
-msgctxt "Orientation"
-msgid "Bottom"
-msgstr "All"
-
-msgctxt "Orientation"
-msgid "Left"
-msgstr "Vasakul"
-
-msgctxt "Orientation"
-msgid "Right"
-msgstr "Paremal"
-
-msgid "Drawer Properties"
-msgstr "Sahtli omadused"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to load file '%s': %s."
-msgstr "Faili '%s' pole võimalik laadida: %s."
-
-msgid "Could not display properties dialog"
-msgstr "Omaduste dialoogi pole võimalik kuvada"
-
-msgid "<small>Opaque</small>"
-msgstr "<small>Läbipaistmatu</small>"
-
-msgid "<small>Transparent</small>"
-msgstr "<small>Läbipaistev</small>"
-
-msgid "Arro_ws on hide buttons"
-msgstr "Peitmisnuppudel on _noolekesed"
-
-msgid "Background"
-msgstr "Taust"
-
-msgid "Background _image:"
-msgstr "Tausta_pilt:"
-
-msgid "Co_lor:"
-msgstr "_Värvus:"
-
-msgid "E_xpand"
-msgstr "_Laiendatud"
-
-msgid "Image Background Details"
-msgstr "Pilditausta üksikasjad"
-
-msgid "Panel Properties"
-msgstr "Paneeli sätted"
-
-msgid "Pick a color"
-msgstr "Vali värv"
-
-msgid "Rotate image when panel is _vertical"
-msgstr "Pööra pilt _vertikaalsel paneelil"
-
-msgid "S_tyle:"
-msgstr "_Laad:"
-
-msgid "Select background"
-msgstr "Tausta valimine"
-
-msgid "Show hide _buttons"
-msgstr "_Peitmisnupud on nähtaval"
-
-msgid "Solid c_olor"
-msgstr "Ühtlaselt _värvitud"
-
-msgid "Some of these properties are locked down"
-msgstr "Mõned nendest omadustest on lukus"
-
-msgid "St_retch"
-msgstr "_Venita"
-
-msgid "_Autohide"
-msgstr "_Peidetakse automaatselt"
-
-msgid "_Icon:"
-msgstr "_Ikoon:"
-
-msgid "_None (use system theme)"
-msgstr "P_uudub (kasutatakse süsteemi teemat)"
-
-msgid "_Orientation:"
-msgstr "Suu_nd:"
-
-msgid "_Scale"
-msgstr "_Suurenda"
-
-msgid "_Size:"
-msgstr "S_uurus:"
-
-msgid "_Tile"
-msgstr "_Paanidena"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "pikslit"
-
-#, c-format
-msgid "Could not open recently used document \"%s\""
-msgstr "Hiljuti kasutatud dokumenti \"%s\" pole võimalik avada"
-
-#, c-format
-msgid "An unknown error occurred while trying to open \"%s\"."
-msgstr "\"%s\" avamisel tekkis tundmatu viga."
-
-msgid "Clear the Recent Documents list?"
-msgstr "Kas tühjendada viimati kasutatud dokumentide nimekiri?"
-
-msgid ""
-"If you clear the Recent Documents list, you clear the following:\n"
-"• All items from the Places → Recent Documents menu item.\n"
-"• All items from the recent documents list in all applications."
-msgstr ""
-"Kui sa tühjendad viimati kasutatud dokumentide loendi, siis kustub järgnev:\n"
-"• Kõik kirjed menüüst Asukohad → Viimati kasutatud dokumendid.\n"
-"• Kõik kirjed rakenduste viimaste dokumentide loenditest."
-
-msgid "Clear Recent Documents"
-msgstr "Tühjenda viimati kasutatud dokumendite nimekiri"
-
-msgid "Recent Documents"
-msgstr "Viimati kasutatud dokumendid"
-
-msgid "Clear Recent Documents..."
-msgstr "Tühjenda viimati kasutatud dokumendite nimekiri..."
-
-msgid "Clear all items from the recent documents list"
-msgstr "Eemaldab kõik kirjed viimati kasutatud dokumendite nimekirjast"
-
-#, c-format
-msgid "Could not run command '%s'"
-msgstr "Käsku '%s' pole võimalik käivitada"
-
-#, c-format
-msgid "Could not convert '%s' from UTF-8"
-msgstr "Stringi '%s' pole võimalik UTF-8 kooditabelist teisendada"
-
-msgid "Choose a file to append to the command..."
-msgstr "Käsule lisatava faili valimine..."
-
-msgid "Select an application to view its description."
-msgstr "Vali rakendus, et näha selle kirjeldust."
-
-#, c-format
-msgid "Will run command: '%s'"
-msgstr "Käivitatav käsk: '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n"
-msgstr ""
-"Käivitamisdialoogile antud URI-loend oli vales vormingus (%d) või vale "
-"suurusega (%d)\n"
-
-msgid "Could not display run dialog"
-msgstr "Käivitusdialoogi pole võimalik kuvada"
-
-msgid ""
-"Click this button to browse for a file whose name to append to the command "
-"string."
-msgstr ""
-"Klõpsa sellel nupul, et sirvida käsustringile argumendiks lisatavaid faile."
-
-msgid ""
-"Click this button to run the selected application or the command in the "
-"command entry field."
-msgstr ""
-"Klõpsa sellel nupul, et valitud rakendus või käsurealt määratud käsk "
-"käivitada."
-
-msgid "Command icon"
-msgstr "Käsu ikoon"
-
-msgid "List of known applications"
-msgstr "Teadaolevate rakenduste loend"
-
-msgid "Run Application"
-msgstr "Rakenduse käivitamine"
-
-msgid "Run in _terminal"
-msgstr "Käivitada _terminalis"
-
-msgid "Run with _file..."
-msgstr "Käivita _failiga..."
-
-msgid "Select this box to run the command in a terminal window."
-msgstr "Märgi see ruut kui soovid käsku käivitada terminaliaknas."
-
-msgid "Show list of known _applications"
-msgstr "Kuva teadaolevate _rakenduste nimekiri"
-
-msgid "The icon of the command to be run."
-msgstr "Käivitatava käsu ikoon"
-
-msgid "_Run"
-msgstr "_Käivita"
-
-msgid "_Force quit"
-msgstr "Sulge _jõuga"
-
-msgid "C_lear"
-msgstr "_Puhasta"
-
-msgid "D_on't Delete"
-msgstr "Ä_ra kustuta"
-
-msgid "Specify an applet IID to load"
-msgstr "Määra laaditava rakendi IID"
-
-msgid ""
-"Specify a gconf location in which the applet preferences should be stored"
-msgstr "Määra gconf'i asukoht, kuhu rakendi eelistused salvestatakse"
-
-msgid "Specify the initial size of the applet (xx-small, medium, large etc.)"
-msgstr "Määra rakendi lähtesuurus (väike, keskmine, suur vms.)"
-
-msgid ""
-"Specify the initial orientation of the applet (top, bottom, left or right)"
-msgstr "Määra rakendi lähtesuund (üleval, all, vasakul või paremal)"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "XX Small"
-msgstr "Tilluke"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "X Small"
-msgstr "Pisike"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "Small"
-msgstr "Väike"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "Medium"
-msgstr "Keskmine"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "Large"
-msgstr "Suur"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "X Large"
-msgstr "Väga suur"
-
-msgctxt "Size"
-msgid "XX Large"
-msgstr "Ülisuur"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to load applet %s"
-msgstr "Tõrge rakendi %s laadimisel"
-
-#. This is an utility to easily test various applets
-msgid "Test applet utility"
-msgstr "Testimisrakend"
-
-msgid "_Applet:"
-msgstr "_Rakend:"
-
-msgid "_Prefs Dir:"
-msgstr "_Eelistuste kataloog:"
-
-msgid "Hide Panel"
-msgstr "Peida paneel"
-
-#. translators: these string will be shown in MetaCity's switch window
-#. * popup when you pass the focus to a panel
-msgid "Top Expanded Edge Panel"
-msgstr "Ülemine laiendatud äärepaneel"
-
-msgid "Top Centered Panel"
-msgstr "Üleval keskel asuv paneel"
-
-msgid "Top Floating Panel"
-msgstr "Ülemine hõljukpaneel"
-
-msgid "Top Edge Panel"
-msgstr "Ülemine äärepaneel"
-
-msgid "Bottom Expanded Edge Panel"
-msgstr "Alumine laiendatud äärepaneel"
-
-msgid "Bottom Centered Panel"
-msgstr "All keskel asuv paneel"
-
-msgid "Bottom Floating Panel"
-msgstr "Allääres asuv hõljukpaneel"
-
-msgid "Bottom Edge Panel"
-msgstr "Alumine äärepaneel"
-
-msgid "Left Expanded Edge Panel"
-msgstr "Vasakpoolne laiendatud äärepaneel"
-
-msgid "Left Centered Panel"
-msgstr "Vasakul keskel asuv paneel"
-
-msgid "Left Floating Panel"
-msgstr "Vasakul asuv hõljukpaneel"
-
-msgid "Left Edge Panel"
-msgstr "Paremal asuv äärepaneel"
-
-msgid "Right Expanded Edge Panel"
-msgstr "Parempoolne laiendatud äärepaneel"
-
-msgid "Right Centered Panel"
-msgstr "Paremal keskel asuv paneel"
-
-msgid "Right Floating Panel"
-msgstr "Paremal asuv hõljukpaneel"
-
-msgid "Right Edge Panel"
-msgstr "Paremal asuv äärepaneel"
-
-msgid "Animation speed"
-msgstr "Animatsiooni kiirus"
-
-msgid "Automatically hide panel into corner"
-msgstr "Paneeli automaatne nurkapeitmine"
-
-msgid "Background color"
-msgstr "Taustavärv"
-
-msgid "Background color opacity"
-msgstr "Taustavärvi katvus"
-
-msgid "Background image"
-msgstr "Taustapilt"
-
-msgid "Background type"
-msgstr "Tausta tüüp"
-
-msgid "Center panel on x-axis"
-msgstr "Paneeli tsentreerimine x-teljel"
-
-msgid "Center panel on y-axis"
-msgstr "Paneeli tsentreerimine y-teljel"
-
-msgid "Enable arrows on hide buttons"
-msgstr "Peitmisnuppudel on noolekesed lubatud"
-
-msgid "Enable hide buttons"
-msgstr "Peitmisnuppude peitmine lubatud"
+msgid "Name to identify panel"
+msgstr "Paneeli nimi"
+
+msgid ""
+"This is a human readable name which you can use to identify a panel. Its "
+"main purpose is to serve as the panel's window title which is useful when "
+"navigating between panels."
+msgstr ""
+"Paneeli identifitseerimiseks mõeldud inimloetav nimi. Selle peamine eesmärk "
+"on paneelide vahel navigeerimisel toimida paneeliakna tiitlina."
+
+msgid "X screen where the panel is displayed"
+msgstr "X'i ekraan, kus paneeli kuvatakse"
+
+msgid ""
+"With a multi-screen setup, you may have panels on each individual screen. "
+"This key identifies the current screen the panel is displayed on."
+msgstr ""
+"Mitme ekraaniga seadistuse puhul võivad igal ekraanil olla omad paneelid. "
+"Selle võtmega määratakse ekraan, kus paneeli kuvatakse."
+
+msgid "Xinerama monitor where the panel is displayed"
+msgstr "Xinerama monitor, kus paneeli kuvatakse"
+
+msgid ""
+"In a Xinerama setup, you may have panels on each individual monitor. This "
+"key identifies the current monitor the panel is displayed on."
+msgstr ""
+"Xinerama seadistustega võivad igal monitoril olla oma paneelid. Selle "
+"võtmega määratakse monitor, kus paneeli kuvatakse."
 
 msgid "Expand to occupy entire screen width"
 msgstr "Laiendamine kogu ekraanilaiuse ulatuses"
-
-msgid "Fit image to panel"
-msgstr "Pildi sobitamine paneelile"
-
-msgid ""
-"If true, arrows will be placed on the hide buttons. This key is only "
-"relevant if the enable_buttons key is true."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis joonistatakse peitmisnuppude peale nooled. See võti on "
-"relevantne ainult juhul, kui enable_buttons võti on märgitud."
-
-msgid ""
-"If true, buttons will be placed on each side of the panel which may be used "
-"to move the panel to edge of the screen, leaving only a button showing."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis joonistatakse paneeli servadele nupud, millega on "
-"võimalik paneeli ekraani servale kokku kerida nii, et ainult lahtikerimise "
-"nupp jääb nähtavale."
-
-msgid ""
-"If true, hiding and un-hiding of this panel will be animated rather than "
-"happening instantly."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis selle paneeli peitmine ja nähtavale toomine toimub "
-"animeerituna, vastasel juhul toimub see vahetult."
-
-msgid ""
-"If true, the background image will be rotated when the panel is oriented "
-"vertically."
-msgstr "Kui märgitud, siis taustapilti pööratakse vastavalt paneeli suunale."
-
-msgid ""
-"If true, the image will be scaled (retaining the aspect ratio of the image) "
-"to the panel height (if horizontal)."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis skaleeritakse pilt (koos kuvasuhte säilitamisega) "
-"vastavalt paneeli kõrgusele (rõhtpaneeli puhul)."
-
-msgid ""
-"If true, the image will be scaled to the panel dimensions. The aspect ratio "
-"of the image will not be maintained."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis skaleeritakse pilt vastavalt paneeli mõõtmetele, "
-"kusjuures kuvasuhet ei säilitata."
-
-msgid ""
-"If true, the panel is automatically hidden into a corner of the screen when "
-"the pointer leaves the panel area. Moving the pointer to that corner again "
-"will cause the panel to re-appear."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kursori paneelipiirkonnast lahkumisel peidetakse paneel "
-"ekraaninurka. Kui kursor sellesse nurka tagasi tuuakse, siis ilmub paneel "
-"taas nähtavale."
 
 msgid ""
 "If true, the panel will occupy the entire screen width (height if this is a "
@@ -2312,156 +1155,8 @@
 "serva. Kui märkimata, siis on paneel täpselt nii lai kui on vajalik paneelil "
 "olevate rakendite, käivitajate ja nuppude hoidmiseks."
 
-msgid ""
-"If true, the x and x_right keys are ignored and the panel is placed at the "
-"center of the x-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
-"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the x "
-"and x_right keys specify the location of the panel."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis võtmeid x ja x_right eiratakse ning paneel asetatakse "
-"ekraani x-telje keskele. Paneeli suuruse muutumisel jääb siis paneeli "
-"asukoht samaks ja kasvamine/kahanemine toimub mõlema ääre peal võrdselt. Kui "
-"märkimata, siis võtmed x ja x_right määravad paneeli asukoha."
-
-msgid ""
-"If true, the y and y_bottom keys are ignored and the panel is placed at the "
-"center of the y-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
-"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the y "
-"and y_bottom keys specify the location of the panel."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis võtmeid y ja y_bottom eiratakse ning paneel asetatakse "
-"ekraani y-telje keskele. Paneeli suuruse muutumisel jääb siis paneeli "
-"asukoht samaks ja kasvamine/kahanemine toimub mõlema ääre peal võrdselt. Kui "
-"märkimata, siis võtmed y ja y_right määravad paneeli asukoha."
-
-msgid ""
-"In a Xinerama setup, you may have panels on each individual monitor. This "
-"key identifies the current monitor the panel is displayed on."
-msgstr ""
-"Xinerama seadistustega võivad igal monitoril olla oma paneelid. Selle "
-"võtmega määratakse monitor, kus paneeli kuvatakse."
-
-msgid "Name to identify panel"
-msgstr "Paneeli nimi"
-
-msgid "Panel autohide delay"
-msgstr "Paneeli automaatpeitmise viivitus"
-
-msgid "Panel autounhide delay"
-msgstr "Paneeli automaatse peidust väljatoomise viivitus"
-
 msgid "Panel orientation"
 msgstr "Paneeli asukoht"
-
-msgid "Panel size"
-msgstr "Paneeli suurus"
-
-msgid "Rotate image on vertical panels"
-msgstr "Pildi pööramine vertikaalpaneelidel"
-
-msgid "Specifies the background color for the panel in #RGB format."
-msgstr "Paneeli taustavärvus #RGB vormingus."
-
-msgid ""
-"Specifies the file to be used for the background image. If the image "
-"contains an alpha channel it will be composited onto the desktop background "
-"image."
-msgstr ""
-"Selle võtmega määratakse taustapildina kasutatav fail. Kui pilt sisaldab "
-"alfakanalit, siis see kombineeritakse töölaua taustapildiga."
-
-msgid ""
-"Specifies the number of milliseconds delay after the pointer enters the "
-"panel area before the panel is automatically re-shown. This key is only "
-"relevant if the auto_hide key is true."
-msgstr ""
-"Viivitus, mis jääb kursori liikumise peidetud paneelile ja paneeli "
-"automaatse näitamise vahele (millisekundites). See võti on relevantne ainult "
-"juhul, kui võti auto_hide on märgitud."
-
-msgid ""
-"Specifies the number of milliseconds delay after the pointer leaves the "
-"panel area before the panel is automatically hidden. This key is only "
-"relevant if the auto_hide key is true."
-msgstr ""
-"Viivitus, mis jääb kursori paneelilt lahkumise ja paneeli automaatse "
-"peitmise vahele (millisekundites). See võti on relevantne ainult juhul, kui "
-"võti auto_hide on märgitud."
-
-msgid ""
-"Specifies the number of pixels visible when the panel is automatically "
-"hidden into a corner. This key is only relevant if the auto_hide key is true."
-msgstr ""
-"Pikslite arv, mis jääb automaatselt peidetud paneelil nurgas nähtavale. See "
-"võti on relevantne ainult juhul, kui võti auto_hide on märgitud."
-
-msgid ""
-"Specifies the opacity of the background color format. If the color is not "
-"completely opaque (a value of less than 65535), the color will be composited "
-"onto the desktop background image."
-msgstr ""
-"Määrab taustavärvuse katvuse. Kui värvus pole täielikult kattev (väärtus on "
-"väiksem kui 65535), siis sulatatakse värvus taustapildiga kokku."
-
-msgid "Stretch image to panel"
-msgstr "Pildi venitamine paneelile"
-
-msgid ""
-"The height (width for a vertical panel) of the panel. The panel will "
-"determine at runtime a minimum size based on the font size and other "
-"indicators. The maximum size is fixed at one quarter of the screen height "
-"(or width)."
-msgstr ""
-"Paneeli kõrgus (püstpaneeli puhul laius). Paneel tuvastab töötamise ajal "
-"vähima võimaliku suuruse, mis põhineb kirjatüübi suurusel ja teistel "
-"näitajatel. Suurimaks suuruseks on määratud veerand ekraani kõrgust (või "
-"laiust)."
-
-msgid ""
-"The location of the panel along the x-axis, starting from the right of the "
-"screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the x key is "
-"used. If the value is greater than 0, then the value of the x key is "
-"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
-"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
-"the orientation key."
-msgstr ""
-"Paneeli asukoht x-teljel, kaugus ekraani paremast servast. Väärtust -1 "
-"eiratakse ja selle asemel kasutatakse võtme x väärtust. Nullist suurema "
-"väärtuse korral võtme x väärtust eiratakse. See võti on relevantne ainult "
-"laiendamata režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja "
-"paneel asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
-
-msgid ""
-"The location of the panel along the x-axis. This key is only relevant in un-"
-"expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed "
-"at the screen edge specified by the orientation key."
-msgstr ""
-"Paneeli asukoht x-teljel. See võti on relevantne ainult laiendamata "
-"režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja paneel "
-"asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
-
-msgid ""
-"The location of the panel along the y-axis, starting from the bottom of the "
-"screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the y key is "
-"used. If the value is greater than 0, then the value of the y key is "
-"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
-"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
-"the orientation key."
-msgstr ""
-"Paneeli asukoht y-teljel, kaugus ekraani alumisest servast. Väärtust -1 "
-"eiratakse ja selle asemel kasutatakse võtme y väärtust. Nullist suurema "
-"väärtuse korral võtme y väärtust eiratakse. See võti on relevantne ainult "
-"laiendamata režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja "
-"paneel asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
-
-msgid ""
-"The location of the panel along the y-axis. This key is only relevant in un-"
-"expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed "
-"at the screen edge specified by the orientation key."
-msgstr ""
-"Paneeli asukoht y-teljel. See võti on relevantne ainult laiendamata "
-"režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja paneel "
-"asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
 
 msgid ""
 "The orientation of the panel. Possible values are \"top\", \"bottom\", \"left"
@@ -2482,6 +1177,176 @@
 "hüpikmenüü paneelist allapoole, seevastu \"bottom\" väärtusega paneeli puhul "
 "aga ülespoole."
 
+msgid "Panel size"
+msgstr "Paneeli suurus"
+
+msgid ""
+"The height (width for a vertical panel) of the panel. The panel will "
+"determine at runtime a minimum size based on the font size and other "
+"indicators. The maximum size is fixed at one quarter of the screen height "
+"(or width)."
+msgstr ""
+"Paneeli kõrgus (püstpaneeli puhul laius). Paneel tuvastab töötamise ajal "
+"vähima võimaliku suuruse, mis põhineb kirjatüübi suurusel ja teistel "
+"näitajatel. Suurimaks suuruseks on määratud veerand ekraani kõrgust (või "
+"laiust)."
+
+msgid "X co-ordinate of panel"
+msgstr "Paneeli X-koordinaat"
+
+msgid ""
+"The location of the panel along the x-axis. This key is only relevant in un-"
+"expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed "
+"at the screen edge specified by the orientation key."
+msgstr ""
+"Paneeli asukoht x-teljel. See võti on relevantne ainult laiendamata "
+"režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja paneel "
+"asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
+
+msgid "Y co-ordinate of panel"
+msgstr "Paneeli Y-koordinaat"
+
+msgid ""
+"The location of the panel along the y-axis. This key is only relevant in un-"
+"expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed "
+"at the screen edge specified by the orientation key."
+msgstr ""
+"Paneeli asukoht y-teljel. See võti on relevantne ainult laiendamata "
+"režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja paneel "
+"asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
+
+msgid "X co-ordinate of panel, starting from the right of the screen"
+msgstr "Paneeli X-koordinaat kaugusena ekraani paremast servast"
+
+msgid ""
+"The location of the panel along the x-axis, starting from the right of the "
+"screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the x key is "
+"used. If the value is greater than 0, then the value of the x key is "
+"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
+"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
+"the orientation key."
+msgstr ""
+"Paneeli asukoht x-teljel, kaugus ekraani paremast servast. Väärtust -1 "
+"eiratakse ja selle asemel kasutatakse võtme x väärtust. Nullist suurema "
+"väärtuse korral võtme x väärtust eiratakse. See võti on relevantne ainult "
+"laiendamata režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja "
+"paneel asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
+
+msgid "Y co-ordinate of panel, starting from the bottom of the screen"
+msgstr "Paneeli Y-koordinaat kaugusena ekraani alumisest servast"
+
+msgid ""
+"The location of the panel along the y-axis, starting from the bottom of the "
+"screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the y key is "
+"used. If the value is greater than 0, then the value of the y key is "
+"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
+"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
+"the orientation key."
+msgstr ""
+"Paneeli asukoht y-teljel, kaugus ekraani alumisest servast. Väärtust -1 "
+"eiratakse ja selle asemel kasutatakse võtme y väärtust. Nullist suurema "
+"väärtuse korral võtme y väärtust eiratakse. See võti on relevantne ainult "
+"laiendamata režiimis. Laiendatud režiimi korral seda võtit eiratakse ja "
+"paneel asetatakse võtmega orientation määratud ekraani serva."
+
+msgid "Center panel on x-axis"
+msgstr "Paneeli tsentreerimine x-teljel"
+
+msgid ""
+"If true, the x and x_right keys are ignored and the panel is placed at the "
+"center of the x-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
+"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the x "
+"and x_right keys specify the location of the panel."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis võtmeid x ja x_right eiratakse ning paneel asetatakse "
+"ekraani x-telje keskele. Paneeli suuruse muutumisel jääb siis paneeli "
+"asukoht samaks ja kasvamine/kahanemine toimub mõlema ääre peal võrdselt. Kui "
+"märkimata, siis võtmed x ja x_right määravad paneeli asukoha."
+
+msgid "Center panel on y-axis"
+msgstr "Paneeli tsentreerimine y-teljel"
+
+msgid ""
+"If true, the y and y_bottom keys are ignored and the panel is placed at the "
+"center of the y-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
+"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the y "
+"and y_bottom keys specify the location of the panel."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis võtmeid y ja y_bottom eiratakse ning paneel asetatakse "
+"ekraani y-telje keskele. Paneeli suuruse muutumisel jääb siis paneeli "
+"asukoht samaks ja kasvamine/kahanemine toimub mõlema ääre peal võrdselt. Kui "
+"märkimata, siis võtmed y ja y_right määravad paneeli asukoha."
+
+msgid "Automatically hide panel into corner"
+msgstr "Paneeli automaatne nurkapeitmine"
+
+msgid ""
+"If true, the panel is automatically hidden into a corner of the screen when "
+"the pointer leaves the panel area. Moving the pointer to that corner again "
+"will cause the panel to re-appear."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis kursori paneelipiirkonnast lahkumisel peidetakse paneel "
+"ekraaninurka. Kui kursor sellesse nurka tagasi tuuakse, siis ilmub paneel "
+"taas nähtavale."
+
+msgid "Enable hide buttons"
+msgstr "Peitmisnuppude peitmine lubatud"
+
+msgid ""
+"If true, buttons will be placed on each side of the panel which may be used "
+"to move the panel to edge of the screen, leaving only a button showing."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis joonistatakse paneeli servadele nupud, millega on "
+"võimalik paneeli ekraani servale kokku kerida nii, et ainult lahtikerimise "
+"nupp jääb nähtavale."
+
+msgid "Enable arrows on hide buttons"
+msgstr "Peitmisnuppudel on noolekesed lubatud"
+
+msgid ""
+"If true, arrows will be placed on the hide buttons. This key is only "
+"relevant if the enable_buttons key is true."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis joonistatakse peitmisnuppude peale nooled. See võti on "
+"relevantne ainult juhul, kui enable_buttons võti on märgitud."
+
+msgid "Panel autohide delay"
+msgstr "Paneeli automaatpeitmise viivitus"
+
+msgid ""
+"Specifies the number of milliseconds delay after the pointer leaves the "
+"panel area before the panel is automatically hidden. This key is only "
+"relevant if the auto_hide key is true."
+msgstr ""
+"Viivitus, mis jääb kursori paneelilt lahkumise ja paneeli automaatse "
+"peitmise vahele (millisekundites). See võti on relevantne ainult juhul, kui "
+"võti auto_hide on märgitud."
+
+msgid "Panel autounhide delay"
+msgstr "Paneeli automaatse peidust väljatoomise viivitus"
+
+msgid ""
+"Specifies the number of milliseconds delay after the pointer enters the "
+"panel area before the panel is automatically re-shown. This key is only "
+"relevant if the auto_hide key is true."
+msgstr ""
+"Viivitus, mis jääb kursori liikumise peidetud paneelile ja paneeli "
+"automaatse näitamise vahele (millisekundites). See võti on relevantne ainult "
+"juhul, kui võti auto_hide on märgitud."
+
+msgid "Visible pixels when hidden"
+msgstr "Nähavate pikslite arv peidetuna"
+
+msgid ""
+"Specifies the number of pixels visible when the panel is automatically "
+"hidden into a corner. This key is only relevant if the auto_hide key is true."
+msgstr ""
+"Pikslite arv, mis jääb automaatselt peidetud paneelil nurgas nähtavale. See "
+"võti on relevantne ainult juhul, kui võti auto_hide on märgitud."
+
+msgid "Animation speed"
+msgstr "Animatsiooni kiirus"
+
 msgid ""
 "The speed in which panel animations should occur. Possible values are \"slow"
 "\", \"medium\" and \"fast\". This key is only relevant if the "
@@ -2491,20 +1356,13 @@
 "\"medium\" (keskmine kiirus) and \"fast\" (kiire). See võti on relevantne "
 "ainult juhul, kui enable_animations võti on märgitud."
 
-msgid ""
-"This is a human readable name which you can use to identify a panel. Its "
-"main purpose is to serve as the panel's window title which is useful when "
-"navigating between panels."
-msgstr ""
-"Paneeli identifitseerimiseks mõeldud inimloetav nimi. Selle peamine eesmärk "
-"on paneelide vahel navigeerimisel toimida paneeliakna tiitlina."
-
-msgid "Visible pixels when hidden"
-msgstr "Nähavate pikslite arv peidetuna"
-
+msgid "Background type"
+msgstr "Tausta tüüp"
+
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Which type of background should be used for this panel. Possible values are "
-"\"gtk\" - the default GTK+ widget background will be used, \"color\" - the "
+"\"none\" - the default GTK+ widget background will be used, \"color\" - the "
 "color key will be used as background color or \"image\" - the image "
 "specified by the image key will be used as background."
 msgstr ""
@@ -2512,38 +1370,805 @@
 "\" GTK+ vidina vaikimisi tausta jaoks, \"color\" - võtmega color määratud "
 "taustavärvuse jaoks ja \"image\" - võtmega image määratud taustapildi jaoks."
 
-msgid ""
-"With a multi-screen setup, you may have panels on each individual screen. "
-"This key identifies the current screen the panel is displayed on."
-msgstr ""
-"Mitme ekraaniga seadistuse puhul võivad igal ekraanil olla omad paneelid. "
-"Selle võtmega määratakse ekraan, kus paneeli kuvatakse."
-
-msgid "X co-ordinate of panel"
-msgstr "Paneeli X-koordinaat"
-
-msgid "X co-ordinate of panel, starting from the right of the screen"
-msgstr "Paneeli X-koordinaat kaugusena ekraani paremast servast"
-
-msgid "X screen where the panel is displayed"
-msgstr "X'i ekraan, kus paneeli kuvatakse"
-
-msgid "Xinerama monitor where the panel is displayed"
-msgstr "Xinerama monitor, kus paneeli kuvatakse"
-
-msgid "Y co-ordinate of panel"
-msgstr "Paneeli Y-koordinaat"
-
-msgid "Y co-ordinate of panel, starting from the bottom of the screen"
-msgstr "Paneeli Y-koordinaat kaugusena ekraani alumisest servast"
+msgid "Background color"
+msgstr "Taustavärv"
+
+msgid "Specifies the background color for the panel in #RGB format."
+msgstr "Paneeli taustavärvus #RGB vormingus."
+
+msgid "Background image"
+msgstr "Taustapilt"
+
+msgid ""
+"Specifies the file to be used for the background image. If the image "
+"contains an alpha channel it will be composited onto the desktop background "
+"image."
+msgstr ""
+"Selle võtmega määratakse taustapildina kasutatav fail. Kui pilt sisaldab "
+"alfakanalit, siis see kombineeritakse töölaua taustapildiga."
+
+msgid "Rotate image on vertical panels"
+msgstr "Pildi pööramine vertikaalpaneelidel"
+
+msgid ""
+"If true, the background image will be rotated when the panel is oriented "
+"vertically."
+msgstr "Kui märgitud, siis taustapilti pööratakse vastavalt paneeli suunale."
+
+#, fuzzy
+msgid "Image options"
+msgstr "Pildid"
+
+msgid ""
+"Determines how the image set by image-uri is rendered. Possible values are "
+"\"none\", \"stretch\", \"fit\". With \"stretch\", the image will be scaled "
+"to the panel dimensions and the aspect ratio of the image will not be "
+"maintained. With \"fit\", the image will be scaled (retaining the aspect "
+"ratio of the image) to the panel height (if horizontal)."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "File is not a valid .desktop file"
+msgstr "Fail pole korrektne .desktop-fail"
+
+#, c-format
+msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+msgstr "Töölauafaili tundmatu versioon '%s'"
+
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "Käivitamine: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Application does not accept documents on command line"
+msgstr "Rakendus ei nõustu käsurealt määratud dokumentidega"
+
+#, c-format
+msgid "Unrecognized launch option: %d"
+msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
+
+#, c-format
+msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+msgstr ""
+"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele edastada"
+
+#, c-format
+msgid "Not a launchable item"
+msgstr "Pole käivitatav kirje"
+
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
+
+msgid "Specify file containing saved configuration"
+msgstr "Salvestatud sätteid sisaldava faili määramine"
+
+msgid "FILE"
+msgstr "FAIL"
+
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr "Seansihalduse ID määramine"
+
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+msgid "Session management options:"
+msgstr "Seansihalduse valikud:"
+
+msgid "Show session management options"
+msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
+
+#. FIXME: We need a title in this case, but we don't know what
+#. * the format should be. Let's put something simple until
+#. * the following bug gets fixed:
+#. * http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
+#. FIXME: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
+msgid "Error"
+msgstr "Viga"
+
+msgid "Choose an icon"
+msgstr "Ikooni valimine"
+
+#, c-format
+msgid "Could not launch '%s'"
+msgstr "Käsku '%s' pole võimalik käivitada"
+
+msgid "Could not launch application"
+msgstr "Rakendust pole võimalik käivitada"
+
+#, c-format
+msgid "Could not open location '%s'"
+msgstr "Asukohta '%s' pole võimalik avada"
+
+msgid "No application to handle search folders is installed."
+msgstr "Kataloogidest otsimise rakendust pole paigaldatud."
+
+msgid "???"
+msgstr "???"
+
+msgid "_Move"
+msgstr "Lii_guta"
+
+msgid "_Remove From Panel"
+msgstr "_Eemalda paneelilt"
+
+msgid "Create new file in the given directory"
+msgstr "Loo antud kataloogi uus fail"
+
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[FAIL...]"
+
+msgid "- Edit .desktop files"
+msgstr "- .desktop-failide redigeerimine"
+
+msgid "Create Launcher"
+msgstr "Loo käivitaja"
+
+msgid "Directory Properties"
+msgstr "Kataloogi omadused"
+
+msgid "Launcher Properties"
+msgstr "Käivitaja eelistused"
+
+msgid "Panel"
+msgstr "Paneel"
+
+msgid ""
+"Launch other applications and provide various utilities to manage windows, "
+"show the time, etc."
+msgstr ""
+"Teiste rakenduste käivitamine, lisaks veel mitmed tarvikud akende "
+"haldamiseks, kellaaja näitamiseks jms."
+
+msgid "Could not show this URL"
+msgstr "Seda URL-i pole võimalik näidata"
+
+msgid "No URL was specified."
+msgstr "URL on määramata."
+
+msgid "Could not use dropped item"
+msgstr "Minemavisatud kirjet pole võimalik kasutada"
+
+#, c-format
+msgid "No URI provided for panel launcher desktop file\n"
+msgstr "Paneeli käivitaja töölaua (desktop) failile pole URIt määratud\n"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
+msgstr "Töölauafaili %s pole paneeli käivitajale %s%s võimalik avada\n"
+
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Käivita"
+
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Omadused"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Launcher location is not set, cannot load launcher\n"
+msgstr "Võti %s on määramata, käivitajat pole võimalik laadida\n"
+
+msgid "Could not save launcher"
+msgstr "Käivitajat pole võimalik salvestada"
+
+msgid "Replace a currently running panel"
+msgstr "Hetkel töötava paneeli asendamine"
+
+msgid "_Lock Screen"
+msgstr "_Lukusta ekraan"
+
+msgid "_Activate Screensaver"
+msgstr "_Käivita ekraanisäästja"
+
+msgid "Connect to server"
+msgstr "Serveriga ühendumine"
+
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Serveriga pole võimalik ühenduda"
+
+msgid "Lock Screen"
+msgstr "Ekraani lukustamine"
+
+msgid "Protect your computer from unauthorized use"
+msgstr "Sinu arvuti kaitsmine volitamata kasutamise eest"
+
+#. when changing one of those two strings, don't forget to
+#. * update the ones in panel-menu-items.c (look for
+#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername"))
+msgid "Log Out..."
+msgstr "Väljalogimine..."
+
+msgid "Log out of this session to log in as a different user"
+msgstr ""
+"Sellest seansist väljalogimine, et oleks võimalik teise kasutaja alt sisse "
+"logida"
+
+msgid "Run Application..."
+msgstr "Rakenduse käivitamine..."
+
+msgid "Run an application by typing a command or choosing from a list"
+msgstr "Rakenduse käivitamine käsu sisestamise või loetelust valimise peale"
+
+msgid "Search for Files..."
+msgstr "Failide otsimine..."
+
+msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
+msgstr "Selle arvuti dokumentide ja kaustade otsimine nime ja sisu põhjal"
+
+msgid "Force Quit"
+msgstr "Jõuga sulgemine"
+
+msgid "Force a misbehaving application to quit"
+msgstr "Jõu rakendamine valesti käituva rakenduse sulgemiseks"
+
+#. FIXME icon
+msgid "Connect to Server..."
+msgstr "Serveriga ühendumine..."
+
+msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
+msgstr "Ühendumine võrguarvutiga või jagatud kettaga"
+
+msgid "Shut Down..."
+msgstr "Väljalülitamine..."
+
+msgid "Shut down the computer"
+msgstr "Arvuti töö lõpetamine"
+
+msgid "Main Menu"
+msgstr "Peamenüü"
+
+msgid "The main GNOME menu"
+msgstr "GNOME peamenüü"
+
+msgid "Menu Bar"
+msgstr "Menüüriba"
+
+msgid "A custom menu bar"
+msgstr "Kohandatud menüüriba"
+
+msgid "Separator"
+msgstr "Eraldaja"
+
+msgid "A separator to organize the panel items"
+msgstr "Paneelikirjete korraldamiseks mõeldud eraldaja"
+
+msgid "User menu"
+msgstr ""
+
+msgid "Menu to change your settings and your online status"
+msgstr ""
+
+msgid "(empty)"
+msgstr "(tühi)"
+
+msgid "Custom Application Launcher"
+msgstr "Kohandatud rakenduse käivitaja"
+
+msgid "Create a new launcher"
+msgstr "Uue käivitaja loomine"
+
+msgid "Application Launcher..."
+msgstr "Rakenduste käivitaja..."
+
+msgid "Copy a launcher from the applications menu"
+msgstr "Käivitaja kopeerimine rakenduste menüüst"
+
+#, c-format
+msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
+msgstr "Vali \"%s\" alla lisatav _kirje:"
+
+msgid "Find an _item to add to the panel:"
+msgstr "Vali paneelile lisatav _kirje:"
+
+msgid "Add to Panel"
+msgstr "Paneelile lisamine"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" has quit unexpectedly"
+msgstr "\"%s\" lõpetas ootamatult"
+
+msgid "Panel object has quit unexpectedly"
+msgstr "Paneeli objekt lõpetas ootamatult"
+
+msgid ""
+"If you reload a panel object, it will automatically be added back to the "
+"panel."
+msgstr ""
+"Paneeliobjekti ümberlaadimisel lisatakse see automaatselt tagasi paneelile."
+
+msgid "_Don't Reload"
+msgstr "Ä_ra laadi uuesti"
+
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Laadi uuesti"
+
+#, c-format
+msgid "The panel encountered a problem while loading \"%s\"."
+msgstr "Paneel tuvastas \"%s\" laadimisel probleemi."
+
+msgid "Do you want to delete the applet from your configuration?"
+msgstr "Kas sa soovid rakendi oma sätetest kustutada?"
+
+msgid "Cannot delete this panel"
+msgstr "Seda paneeli pole võimalik kustutada"
+
+msgid "You must always have at least one panel."
+msgstr "Sul peab alati olema vähemalt üks paneel."
+
+msgid "_Add to Panel..."
+msgstr "_Lisa paneelile..."
+
+msgid "_Delete This Panel"
+msgstr "_Kustuta see paneel"
+
+msgid "_New Panel"
+msgstr "_Uus paneel"
+
+msgid "Application"
+msgstr "Rakendus"
+
+msgid "Application in Terminal"
+msgstr "Rakendus terminalis"
+
+msgid "Location"
+msgstr "Asukoht"
+
+#. Type
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Laad:"
+
+#. Name
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
+msgid "_Browse..."
+msgstr "_Sirvi..."
+
+#. Comment
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "_Kommentaar:"
+
+msgid "Choose an application..."
+msgstr "Vali rakendus..."
+
+msgid "Choose a file..."
+msgstr "Vali fail..."
+
+msgid "Comm_and:"
+msgstr "Kä_sk:"
+
+msgid "_Location:"
+msgstr "_Asukoht:"
+
+msgid "The name of the launcher is not set."
+msgstr "Käivitaja nimi on määramata."
+
+msgid "Could not save directory properties"
+msgstr "Kataloogi omadusi pole võimalik salvestada"
+
+msgid "The name of the directory is not set."
+msgstr "Kataloogi nimi on määramata."
+
+msgid "The command of the launcher is not set."
+msgstr "Käivitaja käsk on määramata."
+
+msgid "The location of the launcher is not set."
+msgstr "Käivitaja asukoht on määramata."
+
+msgid ""
+"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
+msgstr ""
+"Klõpsa aknal, mida soovid jõuga sulgeda. Toimingu tühistamiseks vajuta <ESC>."
+
+msgid "Force this application to exit?"
+msgstr "Kas selle rakenduse sulgemiseks tuleb rakendada jõudu?"
+
+msgid ""
+"If you choose to force an application to exit, unsaved changes in any open "
+"documents in it might get lost."
+msgstr ""
+"Kui sa otsustad selle rakenduse jõuga sulgeda, siis võivad kõik avatud "
+"dokumentidesse tehtud muudatused kaotsi minna."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot create initial panel layout.\n"
+msgstr "Seda paneeli pole võimalik kustutada"
+
+msgid "Browse and run installed applications"
+msgstr "Paigaldatud rakenduste sirvimine ja käivitamine"
+
+msgid "Access documents, folders and network places"
+msgstr "Ligipääs dokumentidele, kataloogidele ja võrgukohtadele"
+
+msgid "Applications"
+msgstr "Rakendused"
+
+msgid "_Edit Menus"
+msgstr "_Redigeeri menüüsid"
+
+#, fuzzy
+msgid "Switch User"
+msgstr "Haldur"
+
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Järjehoidjad"
+
+#. Translators: %s is a URI
+#, c-format
+msgid "Open '%s'"
+msgstr "Ava '%s'"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to scan %s for media changes"
+msgstr "%s meediumivahetuse skannimine pole võimalik"
+
+#, c-format
+msgid "Rescan %s"
+msgstr "Skanni %s uuesti"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to mount %s"
+msgstr "%s ühendamine pole võimalik"
+
+#, c-format
+msgid "Mount %s"
+msgstr "Ühenda %s"
+
+msgid "Removable Media"
+msgstr "Eemaldatav meedium"
+
+msgid "Network Places"
+msgstr "Võrgukohad"
+
+#. is_exec?
+#. exec
+#. name
+msgid "Open your personal folder"
+msgstr "Sinu isikliku kataloogi avamine"
+
+#. Translators: Desktop is used here as in
+#. * "Desktop Folder" (this is not the Desktop
+#. * environment).
+msgctxt "Desktop Folder"
+msgid "Desktop"
+msgstr "Töölaud"
+
+msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
+msgstr "Töölaua avamine kaustana"
+
+#. is_exec?
+#. exec
+msgid "Computer"
+msgstr "Arvuti"
+
+#. name
+msgid ""
+"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
+msgstr ""
+"Kõigi selle arvuti jaoks kättesaadavate kohalike ja võrgus asuvate ketaste "
+"ning kataloogide sirvimine"
+
+#. is_exec?
+#. exec
+msgid "Network"
+msgstr "Võrk"
+
+#. name
+msgid "Browse bookmarked and local network locations"
+msgstr "Kohalike ja järjehoidjates olevate võrgukohtade sirvimine"
+
+msgid "Available"
+msgstr ""
+
+msgid "Busy"
+msgstr ""
+
+msgid "Places"
+msgstr "Asukohad"
+
+msgctxt "Orientation"
+msgid "Top"
+msgstr "Üleval"
+
+msgctxt "Orientation"
+msgid "Bottom"
+msgstr "All"
+
+msgctxt "Orientation"
+msgid "Left"
+msgstr "Vasakul"
+
+msgctxt "Orientation"
+msgid "Right"
+msgstr "Paremal"
+
+msgid "Panel Properties"
+msgstr "Paneeli sätted"
+
+msgid "Some of these properties are locked down"
+msgstr "Mõned nendest omadustest on lukus"
+
+msgid "pixels"
+msgstr "pikslit"
+
+msgid "_Size:"
+msgstr "S_uurus:"
+
+msgid "_Orientation:"
+msgstr "Suu_nd:"
+
+msgid "E_xpand"
+msgstr "_Laiendatud"
+
+msgid "_Autohide"
+msgstr "_Peidetakse automaatselt"
+
+msgid "Show hide _buttons"
+msgstr "_Peitmisnupud on nähtaval"
+
+msgid "Arro_ws on hide buttons"
+msgstr "Peitmisnuppudel on _noolekesed"
+
+msgid "_None (use system theme)"
+msgstr "P_uudub (kasutatakse süsteemi teemat)"
+
+msgid "Solid c_olor"
+msgstr "Ühtlaselt _värvitud"
+
+msgid "Pick a color"
+msgstr "Vali värv"
+
+msgid "S_tyle:"
+msgstr "_Laad:"
+
+msgid "Co_lor:"
+msgstr "_Värvus:"
+
+msgid "<small>Transparent</small>"
+msgstr "<small>Läbipaistev</small>"
+
+msgid "<small>Opaque</small>"
+msgstr "<small>Läbipaistmatu</small>"
+
+msgid "Background _image:"
+msgstr "Tausta_pilt:"
+
+msgid "Select background"
+msgstr "Tausta valimine"
+
+msgid "Background"
+msgstr "Taust"
+
+msgid "Image Background Details"
+msgstr "Pilditausta üksikasjad"
+
+msgid "_Tile"
+msgstr "_Paanidena"
+
+msgid "_Scale"
+msgstr "_Suurenda"
+
+msgid "St_retch"
+msgstr "_Venita"
+
+msgid "Rotate image when panel is _vertical"
+msgstr "Pööra pilt _vertikaalsel paneelil"
+
+#, c-format
+msgid "Could not open recently used document \"%s\""
+msgstr "Hiljuti kasutatud dokumenti \"%s\" pole võimalik avada"
+
+#, c-format
+msgid "An unknown error occurred while trying to open \"%s\"."
+msgstr "\"%s\" avamisel tekkis tundmatu viga."
+
+msgid "Clear the Recent Documents list?"
+msgstr "Kas tühjendada viimati kasutatud dokumentide nimekiri?"
+
+msgid ""
+"If you clear the Recent Documents list, you clear the following:\n"
+"• All items from the Places → Recent Documents menu item.\n"
+"• All items from the recent documents list in all applications."
+msgstr ""
+"Kui sa tühjendad viimati kasutatud dokumentide loendi, siis kustub järgnev:\n"
+"• Kõik kirjed menüüst Asukohad → Viimati kasutatud dokumendid.\n"
+"• Kõik kirjed rakenduste viimaste dokumentide loenditest."
+
+msgid "Clear Recent Documents"
+msgstr "Tühjenda viimati kasutatud dokumendite nimekiri"
+
+msgid "Recent Documents"
+msgstr "Viimati kasutatud dokumendid"
+
+msgid "Clear Recent Documents..."
+msgstr "Tühjenda viimati kasutatud dokumendite nimekiri..."
+
+msgid "Clear all items from the recent documents list"
+msgstr "Eemaldab kõik kirjed viimati kasutatud dokumendite nimekirjast"
+
+#, c-format
+msgid "Could not run command '%s'"
+msgstr "Käsku '%s' pole võimalik käivitada"
+
+#, c-format
+msgid "Could not convert '%s' from UTF-8"
+msgstr "Stringi '%s' pole võimalik UTF-8 kooditabelist teisendada"
+
+msgid "Choose a file to append to the command..."
+msgstr "Käsule lisatava faili valimine..."
+
+msgid "Select an application to view its description."
+msgstr "Vali rakendus, et näha selle kirjeldust."
+
+#, c-format
+msgid "Will run command: '%s'"
+msgstr "Käivitatav käsk: '%s'"
+
+#, c-format
+msgid "URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n"
+msgstr ""
+"Käivitamisdialoogile antud URI-loend oli vales vormingus (%d) või vale "
+"suurusega (%d)\n"
+
+msgid "Run Application"
+msgstr "Rakenduse käivitamine"
+
+msgid "Command icon"
+msgstr "Käsu ikoon"
+
+msgid "The icon of the command to be run."
+msgstr "Käivitatava käsu ikoon"
+
+msgid "Run in _terminal"
+msgstr "Käivitada _terminalis"
+
+msgid "Select this box to run the command in a terminal window."
+msgstr "Märgi see ruut kui soovid käsku käivitada terminaliaknas."
+
+msgid "Run with _file..."
+msgstr "Käivita _failiga..."
+
+msgid ""
+"Click this button to browse for a file whose name to append to the command "
+"string."
+msgstr ""
+"Klõpsa sellel nupul, et sirvida käsustringile argumendiks lisatavaid faile."
+
+msgid "List of known applications"
+msgstr "Teadaolevate rakenduste loend"
+
+msgid "Show list of known _applications"
+msgstr "Kuva teadaolevate _rakenduste nimekiri"
+
+msgid "_Run"
+msgstr "_Käivita"
+
+msgid ""
+"Click this button to run the selected application or the command in the "
+"command entry field."
+msgstr ""
+"Klõpsa sellel nupul, et valitud rakendus või käsurealt määratud käsk "
+"käivitada."
+
+msgid "_Force quit"
+msgstr "Sulge _jõuga"
+
+msgid "C_lear"
+msgstr "_Puhasta"
+
+msgid "D_on't Delete"
+msgstr "Ä_ra kustuta"
+
+msgid "Specify an applet IID to load"
+msgstr "Määra laaditava rakendi IID"
+
+msgid ""
+"Specify a gconf location in which the applet preferences should be stored"
+msgstr "Määra gconf'i asukoht, kuhu rakendi eelistused salvestatakse"
+
+msgid "Specify the initial size of the applet (xx-small, medium, large etc.)"
+msgstr "Määra rakendi lähtesuurus (väike, keskmine, suur vms.)"
+
+msgid ""
+"Specify the initial orientation of the applet (top, bottom, left or right)"
+msgstr "Määra rakendi lähtesuund (üleval, all, vasakul või paremal)"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "XX Small"
+msgstr "Tilluke"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "X Small"
+msgstr "Pisike"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "Small"
+msgstr "Väike"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "Medium"
+msgstr "Keskmine"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "Large"
+msgstr "Suur"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "X Large"
+msgstr "Väga suur"
+
+msgctxt "Size"
+msgid "XX Large"
+msgstr "Ülisuur"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to load applet %s"
+msgstr "Tõrge rakendi %s laadimisel"
+
+#. This is an utility to easily test various applets
+msgid "Test applet utility"
+msgstr "Testimisrakend"
+
+msgid "_Applet:"
+msgstr "_Rakend:"
+
+msgid "_Prefs Dir:"
+msgstr "_Eelistuste kataloog:"
+
+msgid "Hide Panel"
+msgstr "Peida paneel"
+
+#. translators: these string will be shown in MetaCity's switch window
+#. * popup when you pass the focus to a panel
+msgid "Top Expanded Edge Panel"
+msgstr "Ülemine laiendatud äärepaneel"
+
+msgid "Top Centered Panel"
+msgstr "Üleval keskel asuv paneel"
+
+msgid "Top Floating Panel"
+msgstr "Ülemine hõljukpaneel"
+
+msgid "Top Edge Panel"
+msgstr "Ülemine äärepaneel"
+
+msgid "Bottom Expanded Edge Panel"
+msgstr "Alumine laiendatud äärepaneel"
+
+msgid "Bottom Centered Panel"
+msgstr "All keskel asuv paneel"
+
+msgid "Bottom Floating Panel"
+msgstr "Allääres asuv hõljukpaneel"
+
+msgid "Bottom Edge Panel"
+msgstr "Alumine äärepaneel"
+
+msgid "Left Expanded Edge Panel"
+msgstr "Vasakpoolne laiendatud äärepaneel"
+
+msgid "Left Centered Panel"
+msgstr "Vasakul keskel asuv paneel"
+
+msgid "Left Floating Panel"
+msgstr "Vasakul asuv hõljukpaneel"
+
+msgid "Left Edge Panel"
+msgstr "Paremal asuv äärepaneel"
+
+msgid "Right Expanded Edge Panel"
+msgstr "Parempoolne laiendatud äärepaneel"
+
+msgid "Right Centered Panel"
+msgstr "Paremal keskel asuv paneel"
+
+msgid "Right Floating Panel"
+msgstr "Paremal asuv hõljukpaneel"
+
+msgid "Right Edge Panel"
+msgstr "Paremal asuv äärepaneel"
 
 #, c-format
 msgid "Icon '%s' not found"
 msgstr "Ikooni '%s' ei leitud"
-
-#, c-format
-msgid "Could not execute '%s'"
-msgstr "'%s' pole võimalik kävitada"
 
 msgid "file"
 msgstr "fail"
@@ -2572,16 +2197,6 @@
 msgid "Open URL: %s"
 msgstr "Ava URL: %s"
 
-msgid "Delete this drawer?"
-msgstr "Kas kustutada see sahtel?"
-
-msgid ""
-"When a drawer is deleted, the drawer and its\n"
-"settings are lost."
-msgstr ""
-"Kui sahtel eemaldada, siis läheb see kaduma koos oma\n"
-"sätetega."
-
 msgid "Delete this panel?"
 msgstr "Kas kustutada see paneel?"
 
@@ -2592,83 +2207,17 @@
 "Kui paneel eemaldada, läheb see kaduma koos\n"
 "sätetega."
 
-#~ msgid "Set System Time..."
-#~ msgstr "Määra süsteemi aeg..."
-
-#~ msgid "Set System Time"
-#~ msgstr "Muuda süsteemset aega"
-
-#~ msgid "Current Time:"
-#~ msgstr "Praegune aeg:"
-
-#~ msgid "Time & Date"
-#~ msgstr "Kell ja kuupäev"
-
-#~ msgid "_Set System Time"
-#~ msgstr "Muuda _süsteemset aega"
-
-#~ msgid "_Time:"
-#~ msgstr "_Aeg:"
-
-#~ msgid "A simple applet for testing the GNOME-2.0 panel"
-#~ msgstr "Lihtne rakend GNOME-2.0 paneeli testimiseks"
-
-#~ msgid "Test Bonobo Applet"
-#~ msgstr "Bonobo testrakend"
-
-#~ msgid "Test Bonobo Applet Factory"
-#~ msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
-
-#~ msgid "query returned exception %s\n"
-#~ msgstr "päring tagastas erandi %s\n"
-
-#~ msgid "Change system time"
-#~ msgstr "Süsteemi aja seadmine"
-
-#~ msgid "Change system time zone"
-#~ msgstr "Süsteemse ajavööndi seadmine"
-
-#~ msgid "Configure hardware clock"
-#~ msgstr "Riistvaralise kella seadmine"
-
-#~ msgid "Privileges are required to change the system time zone."
-#~ msgstr "Süsteemse ajavööndi seadmiseks on tarvis vastavaid õiguseid."
-
-#~ msgid "Privileges are required to change the system time."
-#~ msgstr "Süsteemse aja seadmiseks on tarvis vastavaid õiguseid."
-
-#~ msgid "Privileges are required to configure the hardware clock."
-#~ msgstr "Riistvaralise kella seadmiseks on tarvis vastavaid õiguseid."
-
-#~ msgid "Get the current time and date"
-#~ msgstr "Kuupäeva ja kellaaja näitamine"
-
-#~ msgid "Display a swimming fish or another animated creature"
-#~ msgstr "Ujuva kala või mõne muu animeeritud eluka näitamine"
-
-#~ msgid "From Whence That Stupid Fish Came"
-#~ msgstr "Kustkohast see lollakas kala tuli"
-
-#~ msgid "Area where notification icons appear"
-#~ msgstr "Ala, kuhu teateikoonid ilmuvad"
-
-#~ msgid "Hide application windows and show the desktop"
-#~ msgstr "Rakenduste akende peitmine ja töölaua näitamine"
-
-#~ msgid "Show Desktop"
-#~ msgstr "Töölaua näitamine"
-
-#~ msgid "Switch between open windows using a menu"
-#~ msgstr "Menüü abil lülitumine avatud akende vahel"
-
-#~ msgid "Switch between open windows using buttons"
-#~ msgstr "Nuppude abil lülitumine avatud akende vahel"
-
-#~ msgid "Switch between workspaces"
-#~ msgstr "Tööalade vahel lülitumine"
-
-#~ msgid "Exception from popup_menu '%s'\n"
-#~ msgstr "popup_menu '%s' erind\n"
-
-#~ msgid "Unable to obtain AppletShell interface from control\n"
-#~ msgstr "AppletShelli-liidest ei suudeta ohjurilt hankida\n"
+#, fuzzy
+msgid "Test DBus Applet Factory"
+msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
+
+msgid "Factory for Test DBus Applet"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Test DBus Applet"
+msgstr "Bonobo testrakend"
+
+#, fuzzy
+msgid "A simple applet for testing the GNOME panel"
+msgstr "Lihtne rakend GNOME-2.0 paneeli testimiseks"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]