commit: r3240 - /gnome/master/desktop/gnome-panel.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar  2 12:57:58 2012
New Revision: 3240

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-panel.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-panel.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-panel.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-panel.po [utf-8] Fri Mar  2 12:57:58 2012
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "panel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-29 18:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-02 12:51+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -541,12 +541,11 @@
 msgid "Error displaying help document"
 msgstr "Viga abidokumendi kuvamisel"
 
-#, fuzzy
 msgid "Clock Applet Factory"
-msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
+msgstr "Kella rakendi factory"
 
 msgid "Factory for clock applet"
-msgstr ""
+msgstr "Kella rakendi factory"
 
 msgid "Clock"
 msgstr "Kell"
@@ -653,7 +652,7 @@
 msgstr "Vertikaalsel paneelil on rakend _pööratud"
 
 msgid "Wanda Factory"
-msgstr ""
+msgstr "Wanda factory"
 
 msgid "From Whence That Stupid Fish Came"
 msgstr "Kustkohast see lollakas kala tuli"
@@ -667,13 +666,11 @@
 msgid "Panel Notification Area"
 msgstr "Paneeli teateala"
 
-#, fuzzy
 msgid "Notification Area Factory"
-msgstr "Teateala"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Teateala factory"
+
 msgid "Factory for notification area"
-msgstr "Paneeli teateala"
+msgstr "Teateala factory"
 
 msgid "Notification Area"
 msgstr "Teateala"
@@ -681,12 +678,11 @@
 msgid "Area where notification icons appear"
 msgstr "Ala, kuhu teateikoonid ilmuvad"
 
-#, fuzzy
 msgid "Window Navigation Applet Factory"
-msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
+msgstr "Aknavalija rakendi factory"
 
 msgid "Factory for the window navigation related applets"
-msgstr ""
+msgstr "Aknavalijaga seotud rakendite factory"
 
 msgid "Window Selector"
 msgstr "Aknavalija"
@@ -920,6 +916,8 @@
 "If true, tooltips are shown for objects in panels. Tooltips can be disabled "
 "for the whole desktop with the gtk-enable-tooltips property in GTK+."
 msgstr ""
+"Kui märgitud, kuvatakse paneeli objektidel vihjeid. Kõik töölaua vihjed saab "
+"välja lülitada GTK+ sättega gtk-enable-tooltips."
 
 msgid "Confirm panel removal"
 msgstr "Paneeli eemaldamise kinnitus"
@@ -943,15 +941,14 @@
 msgid "Panel object ID list"
 msgstr "Paneeli objektide ID-de nimekiri"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A list of panel object IDs. Each ID identifies an individual panel object (e."
 "g. an applet, launcher, action button or menu button/bar). The settings for "
 "each of these objects are stored in /apps/panel/objects/$(id)."
 msgstr ""
 "Paneeli objektide ID-de loend. Iga ID identifitseerib ühte paneeliobjekti "
-"(näiteks käivitaja, tegevusnupp, menüüriba või -nupp). Iga objekti sätted on "
-"salvestatud rajale /apps/panel/objects/$(id)."
+"(näiteks rakend, käivitaja, tegevusnupp, menüüriba või -nupp). Iga objekti "
+"sätted on salvestatud failis /apps/panel/objects/$(id)."
 
 msgid "Complete panel lockdown"
 msgstr "Paneeli täielik lukustamine"
@@ -990,14 +987,12 @@
 "Kui märgitud, siis paneel eemaldab ligipääsu rakenduse jõuga sulgemise "
 "nupule ja seega ei luba kasutajal rakendusi jõuga sulgeda."
 
-#, fuzzy
 msgid "History of \"Run Application\" dialog"
-msgstr "Programmide loendi lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
-
-#, fuzzy
+msgstr "\"Rakenduse käivitamise\" dialoogi ajalugu"
+
 msgid ""
 "The list of commands used in the past in the \"Run Application\" dialog."
-msgstr "Automaatse lõpetamise lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
+msgstr "\"Rakenduse käivitamise\" dialoogis varem kasutatud käskude loend."
 
 msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
 msgstr "Programmide loendi lubamine \"Rakenduse käivitamise\" dialoogis"
@@ -1042,46 +1037,39 @@
 "Käivitajat kirjeldava .desktop faili asukoht. See võti on relevantne ainult "
 "juhul, kui object_type võtme väärtuseks on \"launcher-object\"."
 
-#, fuzzy
 msgid "Tooltip displayed for menu"
-msgstr "Sahtli või menüü jaoks kuvatav vihje"
+msgstr "Menüüle kuvatav vihje"
 
 msgid "The text to display in a tooltip for this menu."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Selle menüü vihjes kuvatav tekst."
+
 msgid "Icon used for button"
-msgstr "Objektide nupu poolt kasutatav ikoon"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nupu poolt kasutatav ikoon"
+
 msgid ""
 "The location of the image file used as the icon for the object's button. If "
 "empty, the default icon for the menu will be used."
 msgstr ""
-"Objektinupu ikooni jaoks kasutatava pildi asukoht. See võti on relevantne "
-"ainult juhul, kui object_type võtme väärtusteks on \"drawer-object\" või "
-"\"menu-object\" ja kui use_custom_icon võti on märgitud."
+"Objektinupu ikooni jaoks kasutatava pildi asukoht. Kui määramata, "
+"kasutatakse menüü vaikimisi ikooni."
 
 msgid "Menu content path"
 msgstr "Menüüsisu rada"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The path from which the menu contents is contructed. If empty, the menu will "
 "be the default applications menu."
 msgstr ""
-"Rada, millelt menüü sisu kokku pannakse. See võti on relevantne ainult "
-"juhul, kui use_menu_path võti on märgitud ja object_type võtme väärtus on "
-"\"menu-object\"."
-
-#, fuzzy
+"Rada, millelt menüü sisu kokku pannakse. Kui määramata, kasutatakse "
+"vaikimisi rakenduse menüüd."
+
 msgid "Object IID"
-msgstr "Rakendi IID"
+msgstr "Objekti IID"
 
 msgid ""
 "The implementation ID of the object - e.g. \"ClockAppletFactory::ClockApplet"
 "\"."
-msgstr ""
+msgstr "Objekti kooste-ID - nt \"ClockAppletFactory::ClockApplet\"."
 
 msgid "Toplevel panel containing object"
 msgstr "Objekti sisaldav ülataseme paneel"
@@ -1092,13 +1080,12 @@
 msgid "Interpret position relative to bottom/right edge"
 msgstr "Interpreteeritav asukoht on suhteline alumise/parempoolse serva suhtes"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If set to 'end', the position of the object is interpreted relative to the "
 "right (or bottom if vertical) edge of the panel."
 msgstr ""
-"Kui märgitud, siis objekti asukohta interpreteeritakse suhtelisena paneeli "
-"parempoolse (püstpaneelide puhul alumise) serva suhtes."
+"Kui väärtus on 'end', siis objekti asukohta tõlgendatakse suhtelisena "
+"paneeli parempoolse (püstpaneelide puhul alumise) serva suhtes."
 
 msgid "Object's position on the panel"
 msgstr "Objekti asukoht paneelil"
@@ -1359,16 +1346,16 @@
 msgid "Background type"
 msgstr "Tausta tüüp"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Which type of background should be used for this panel. Possible values are "
 "\"none\" - the default GTK+ widget background will be used, \"color\" - the "
 "color key will be used as background color or \"image\" - the image "
 "specified by the image key will be used as background."
 msgstr ""
-"Millist tausta selle paneeli puhul kasutatakse. Võimalikud väärtused on \"gtk"
-"\" GTK+ vidina vaikimisi tausta jaoks, \"color\" - võtmega color määratud "
-"taustavärvuse jaoks ja \"image\" - võtmega image määratud taustapildi jaoks."
+"Millist tausta selle paneeli puhul kasutatakse. Võimalikud väärtused on "
+"\"none\" - GTK+ vidina vaikimisi tausta jaoks, \"color\" - võtmega color "
+"määratud taustavärvuse jaoks ja \"image\" - võtmega image määratud "
+"taustapildi jaoks."
 
 msgid "Background color"
 msgstr "Taustavärv"
@@ -1395,9 +1382,8 @@
 "vertically."
 msgstr "Kui märgitud, siis taustapilti pööratakse vastavalt paneeli suunale."
 
-#, fuzzy
 msgid "Image options"
-msgstr "Pildid"
+msgstr "Pildi valikud"
 
 msgid ""
 "Determines how the image set by image-uri is rendered. Possible values are "
@@ -1406,6 +1392,11 @@
 "maintained. With \"fit\", the image will be scaled (retaining the aspect "
 "ratio of the image) to the panel height (if horizontal)."
 msgstr ""
+"Määrab, kuidas image-uri'ga määratud pilti kuvatakse. Võimalikud väärtused "
+"on \"none\" (ei kuvata), \"stretch\" ja \"fit\". \"stretch\" korral "
+"venitatakse pilt üle kogu paneeli ning pildi külgede suhtest ei hoolita. "
+"\"fit\" korral pilti suurendatakse (pildi külgede suhet säilitades) kuni "
+"paneeli kõrguseni (horisontaalse paneeli korral)."
 
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -1542,9 +1533,9 @@
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Omadused"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Launcher location is not set, cannot load launcher\n"
-msgstr "Võti %s on määramata, käivitajat pole võimalik laadida\n"
+msgstr "Käivitaja asukoht pole määratud, käivitajat pole võimalik laadida\n"
 
 msgid "Could not save launcher"
 msgstr "Käivitajat pole võimalik salvestada"
@@ -1631,10 +1622,10 @@
 msgstr "Paneelikirjete korraldamiseks mõeldud eraldaja"
 
 msgid "User menu"
-msgstr ""
+msgstr "Kasutajamenüü"
 
 msgid "Menu to change your settings and your online status"
-msgstr ""
+msgstr "Sinu sätete ja veebistaatuse muutmise menüü"
 
 msgid "(empty)"
 msgstr "(tühi)"
@@ -1768,9 +1759,9 @@
 "Kui sa otsustad selle rakenduse jõuga sulgeda, siis võivad kõik avatud "
 "dokumentidesse tehtud muudatused kaotsi minna."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot create initial panel layout.\n"
-msgstr "Seda paneeli pole võimalik kustutada"
+msgstr "Esialgset paneeli paigutust pole võimalik luua.\n"
 
 msgid "Browse and run installed applications"
 msgstr "Paigaldatud rakenduste sirvimine ja käivitamine"
@@ -1784,9 +1775,8 @@
 msgid "_Edit Menus"
 msgstr "_Redigeeri menüüsid"
 
-#, fuzzy
 msgid "Switch User"
-msgstr "Haldur"
+msgstr "Kasutaja vahetamine"
 
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Järjehoidjad"
@@ -1856,10 +1846,10 @@
 msgstr "Kohalike ja järjehoidjates olevate võrgukohtade sirvimine"
 
 msgid "Available"
-msgstr ""
+msgstr "Saadaval"
 
 msgid "Busy"
-msgstr ""
+msgstr "Hõivatud"
 
 msgid "Places"
 msgstr "Asukohad"
@@ -2207,17 +2197,14 @@
 "Kui paneel eemaldada, läheb see kaduma koos\n"
 "sätetega."
 
-#, fuzzy
 msgid "Test DBus Applet Factory"
-msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
+msgstr "DBus'i testrakendi factory"
 
 msgid "Factory for Test DBus Applet"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "DBus'i testrakendi factory"
+
 msgid "Test DBus Applet"
-msgstr "Bonobo testrakend"
-
-#, fuzzy
+msgstr "DBus'i testrakend"
+
 msgid "A simple applet for testing the GNOME panel"
-msgstr "Lihtne rakend GNOME-2.0 paneeli testimiseks"
+msgstr "Lihtne rakend GNOME paneeli testimiseks"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]