commit: r3214 - /gnome/master/desktop/tomboy.poAuthor: mattias
Date: Thu Mar 1 13:46:33 2012
New Revision: 3214

Log:
tühiuuendus, ära loe

Modified:
  gnome/master/desktop/tomboy.po

Modified: gnome/master/desktop/tomboy.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/tomboy.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/tomboy.po [utf-8] Thu Mar 1 13:46:33 2012
@@ -12,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tomboy MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=tomboy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-17 13:37+0000\n"
+"product=tomboy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-26 19:16+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-02 07:40+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -23,98 +23,71 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
+msgid "Tomboy Applet Factory"
+msgstr "Tomboy rakendi Factory"
+
+msgid "Tomboy Notes"
+msgstr "Tomboy märkmed"
+
+msgid "Simple and easy to use note-taking"
+msgstr "Lihtne ja kergestikasutatav märkmete tegemise programm"
+
 msgid "Accessories"
 msgstr "Tarvikud"
 
-msgid "Simple and easy to use note-taking"
-msgstr "Lihtne ja kergestikasutatav märkmete tegemise programm"
-
-msgid "Tomboy Applet Factory"
-msgstr "Tomboy rakendi Factory"
-
-msgid "Tomboy Notes"
-msgstr "Tomboy märkmed"
-
 msgid "S_ynchronize Notes"
 msgstr "Sü_nkroniseeri märkmed"
 
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Eelistused"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
 msgid "_About"
 msgstr "_Tomboy'st lähemalt"
 
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
+msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
+msgstr "Tee märkmeid, ühenda ideed omavahel ja ole organiseeritud"
 
 msgid "Note-taker"
 msgstr "Märkmik"
 
-msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
-msgstr "Tee märkmeid, ühenda ideed omavahel ja ole organiseeritud"
-
-msgid "Accept SSL Certificates"
-msgstr "SSL-sertifikaatide aktsepteerimine"
-
-msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
-msgstr "Automaatsünkroniseerimise intervall"
-
-msgid "Create a new Note"
-msgstr "Uue märkme loomine"
-
-msgid "Custom Font Face"
-msgstr "Kohandatud kirjatüüp"
-
-msgid "Determines X coordinate of Search window; stored on Tomboy exit."
-msgstr "Määrab otsinguakna X-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-msgid "Determines Y coordinate of Search window; stored on Tomboy exit."
-msgstr "Määra otsinguakna Y-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-msgid "Determines pixel height of Search window; stored on Tomboy exit."
-msgstr ""
-"Määrab otsinguakna kõrguse pikslites, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-msgid "Determines pixel width of Search window; stored on Tomboy exit."
-msgstr ""
-"Määrab otsinguakna laiuse pikslites, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-msgid "Enable Auto bulleted lists."
+msgid "Enable spellchecking"
+msgstr "Õigekirjakontrolli lubamine"
+
+msgid ""
+"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
+"suggestions shown in the right-click menu."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis õigekirjakontrolli poolt kahtlaseks märgitud sõnad "
+"joonitakse punaselt alla ja sõnal parema hiireklõpsu peale avanev menüü "
+"sisaldab õigekirjakontrolli soovitusi."
+
+msgid "Enable WikiWord highlighting"
+msgstr "WikiWord esiletõstmise lubamine"
+
+msgid ""
+"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
+"will create a note with that name."
+msgstr ""
+"Selle võtme lubamisega tõstetakse SellisedSõnad (sõnad millel on suur täht "
+"keskel) esile. Sellisele sõnale klõpsates luuakse uus märge, mille "
+"pealkirjaks on klõpsatud sõna."
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable automatic bulleted lists."
 msgstr "Täpploetelude lubamine."
+
+msgid ""
+"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
+"- or * at the beginning of a line."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis rea algusesse paigutatud märgi '-' või '*' korral "
+"alustatakse automaatselt täpploetelu."
 
 msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
 msgstr "Ikoonile keskmise nupuga asetamise lubamine."
-
-msgid "Enable Tray Icon"
-msgstr "Salveikooni lubamine"
-
-msgid "Enable WikiWord highlighting"
-msgstr "WikiWord esiletõstmise lubamine"
-
-msgid "Enable closing notes with escape."
-msgstr "Escape-klahvi abil märkmete sulgemise lubamine"
-
-msgid "Enable custom font"
-msgstr "Kohandatud kirjatüübi lubamine"
-
-msgid "Enable global keybindings"
-msgstr "Globaalsete kiirklahvide lubamine"
-
-msgid "Enable spellchecking"
-msgstr "Õigekirjakontrolli lubamine"
-
-msgid "Enable startup notes"
-msgstr "Märkmete avamine käivitamisel"
-
-msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
-msgstr "Märkme kustutamise kinnitusdialoogi lubamine"
-
-msgid ""
-"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
-"- or * at the beginning of a line."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis rea algusesse paigutatud märgi '-' või '*' korral "
-"alustatakse automaatselt täpploetelu."
 
 msgid ""
 "Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
@@ -124,25 +97,40 @@
 "klõpsamisega asetada lõikelaua sisu \"Alusta siit\" märkmesse. Lisatav tekst "
 "varustatakse ajatempliga."
 
-msgid ""
-"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
-"will create a note with that name."
-msgstr ""
-"Selle võtme lubamisega tõstetakse SellisedSõnad (sõnad millel on suur täht "
-"keskel) esile. Sellisele sõnale klõpsates luuakse uus märge, mille "
-"pealkirjaks on klõpsatud sõna."
-
-msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
-msgstr "FUSE-ga haakimise aegumine (ms)"
-
-msgid "HTML Export All Linked Notes"
-msgstr "Kõigi viidatud märkmete HTML-eksport"
-
-msgid "HTML Export Last Directory"
-msgstr "HTML-ekspordi viimane kataloog"
-
-msgid "HTML Export Linked Notes"
-msgstr "Viidatud märkmete HTML-eksport"
+msgid "Enable custom font"
+msgstr "Kohandatud kirjatüübi lubamine"
+
+msgid ""
+"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
+"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis märkmete kuvamiseks kasutatakse custom_font_face võtmes "
+"määratud kirjatüüpi. Vastasel juhul kasutatakse töölaua kirjatüüpi."
+
+msgid "Custom Font Face"
+msgstr "Kohandatud kirjatüüp"
+
+msgid ""
+"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
+"font when displaying notes."
+msgstr ""
+"Kui enable_custom_font võti on märgitud, siis kasutatakse märkmete "
+"kuvamiseks siinkirjeldatud kirjatüüpi."
+
+msgid "Enable global keybindings"
+msgstr "Globaalsete kiirklahvide lubamine"
+
+msgid ""
+"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
+"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
+"available from any application."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on /apps/tomboy/global_keybindings all määratud "
+"globaalsed kiirklahvid lubatud ja nende abil on võimalik Tomboy toiminguid "
+"igast rakendusest välja kutsuda."
+
+msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
+msgstr "Märkme kustutamise kinnitusdialoogi lubamine"
 
 msgid ""
 "If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
@@ -150,23 +138,8 @@
 "Kui keelatud, siis toimub märkme kustutamine ilma kasutajalt kinnitust "
 "küsimata."
 
-msgid ""
-"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
-"font when displaying notes."
-msgstr ""
-"Kui enable_custom_font võti on märgitud, siis kasutatakse märkmete "
-"kuvamiseks siinkirjeldatud kirjatüüpi."
-
-msgid ""
-"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
-"reopened at startup."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis avatakse käivitamisel automaatselt kõik märkmed, mis "
-"Tomboy sulgemisel avatud olid."
-
-msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
-msgstr ""
-"Kui lubatud, siis on võimalik avatud märget sulgeda escape-klahvi abil."
+msgid "Enable Tray Icon"
+msgstr "Salveikooni lubamine"
 
 msgid ""
 "If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. "
@@ -177,52 +150,307 @@
 "keelamine võib vajalik olla juhul, kui mõni muu rakendus asendab Tomboy "
 "salveikooni."
 
-msgid ""
-"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
-"suggestions shown in the right-click menu."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis õigekirjakontrolli poolt kahtlaseks märgitud sõnad "
-"joonitakse punaselt alla ja sõnal parema hiireklõpsu peale avanev menüü "
-"sisaldab õigekirjakontrolli soovitusi."
-
-msgid ""
-"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
-"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
-"available from any application."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on /apps/tomboy/global_keybindings all määratud "
-"globaalsed kiirklahvid lubatud ja nende abil on võimalik Tomboy toiminguid "
-"igast rakendusest välja kutsuda."
-
-msgid ""
-"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
-"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis märkmete kuvamiseks kasutatakse custom_font_face võtmes "
-"määratud kirjatüüpi. Vastasel juhul kasutatakse töölaua kirjatüüpi."
-
-msgid ""
-"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
-"should run automatically the next time Tomboy starts."
-msgstr ""
-"Näitab, et Märkmepaberite importija pole varem käivitatud, seega tuleb see "
-"järgmisel Tomboy käivitamisel automaatselt käima panna."
+msgid "Start Here Note"
+msgstr "\"Alusta siit\" märge"
+
+msgid ""
+"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
+"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
+"accessible by hotkey."
+msgstr ""
+"\"Alusta siit\" märkme URI. See märge on alati nähtav Tomboy märkmete menüü "
+"allosas ja seda on võimalik kiirklahvi abil avada."
+
+msgid "Minimum number of notes to show in menu"
+msgstr "Vähim menüüs näidatavate märgete arv"
 
 msgid ""
 "Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
 "menu."
 msgstr "Täisarv, millega määratakse vähim märgete arv Tomboy märkmemenüüs."
 
-msgid ""
-"Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
-"notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
-"autosync is disabled. The lowest acceptable positive value is 5. Value is in "
-"minutes."
-msgstr ""
-"Täisarvuline väärtus, mis määrab kui tihti teostatakse märkemete automaatset "
-"sünkroniseermist taustal (kui sünkroniseerimine on seadistatud). Iga "
-"väärtus, mis on väiksem kui 1, tühistab automaatsünkroniseerimise. Väikseim "
-"lubatud positiivne väärtus on 5. Väärtus on minutites."
+msgid "List of pinned notes."
+msgstr "Laualolevate märkmete nimekiri."
+
+msgid ""
+"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
+"in the Tomboy note menu."
+msgstr ""
+"Tühja ruumiga eraldatud nimekiri märgete URI-dest, mis peavad alati olema "
+"Tomboy märgete menüüs."
+
+msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
+msgstr "Salvemenüüs näidatava märkme pealkirja suurim pikkus."
+
+msgid ""
+"Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
+"note menu."
+msgstr ""
+"Tomboy salves või paneelirakendi märkmemenüüs näidatava märkme pealkirja "
+"suurim pikkus."
+
+msgid "Enable startup notes"
+msgstr "Märkmete avamine käivitamisel"
+
+msgid ""
+"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
+"reopened at startup."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis avatakse käivitamisel automaatselt kõik märkmed, mis "
+"Tomboy sulgemisel avatud olid."
+
+msgid "Show applet menu"
+msgstr "Rakendimenüü näitamine"
+
+msgid ""
+"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Globaalne klahvikombinatsioon Tomboy rakendimenüü näitamiseks. Vorming on "
+"kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
+"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
+"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
+"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
+"klahvikombinatsioon keelatud."
+
+msgid "Open Start Here"
+msgstr "\"Alusta siit\" avamine"
+
+msgid ""
+"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Globaalne klahvikombinatsioon \"Alusta siit\" märkme avamiseks. Vorming on "
+"kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
+"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
+"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
+"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
+"klahvikombinatsioon keelatud."
+
+msgid "Create a new Note"
+msgstr "Uue märkme loomine"
+
+msgid ""
+"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Globaalne klahvikombinatsioon uue märkme loomiseks ja kuvamiseks. Vorming on "
+"kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
+"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
+"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
+"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
+"klahvikombinatsioon keelatud."
+
+msgid "Open Search Dialog"
+msgstr "Otsimisdialoogi avamine"
+
+msgid ""
+"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Globaalne klahvikombinatsioon märkmete otsimise dialoogi avamiseks. Vorming "
+"on kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
+"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
+"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
+"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
+"klahvikombinatsioon keelatud."
+
+msgid "Open Recent Changes"
+msgstr "Viimaste muudatuste avamine"
+
+msgid ""
+"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Globaalne klahvikombinatsioon viimaste muudatuste dialoogi avamiseks. "
+"Vorming on kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
+"Parser on vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui "
+"väiketähti, samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+"Kui väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
+"klahvikombinatsioon keelatud."
+
+#, fuzzy
+msgid "Saved height of \"Search All Notes\" window"
+msgstr "Otsinguakna kõrgus"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Determines pixel height of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy "
+"exit."
+msgstr ""
+"Määrab otsinguakna kõrguse pikslites, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
+
+#, fuzzy
+msgid "Saved width of \"Search All Notes\" window"
+msgstr "Otsinguakna laius"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Determines pixel width of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy exit."
+msgstr ""
+"Määrab otsinguakna laiuse pikslites, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
+
+#, fuzzy
+msgid "Saved horizontal position of \"Search All Notes\" window"
+msgstr "Otsinguakna asukoht X-teljel"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Determines X coordinate of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy "
+"exit."
+msgstr "Määrab otsinguakna X-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
+
+#, fuzzy
+msgid "Saved vertical position of \"Search All Notes\" window"
+msgstr "Otsinguakna asukoht Y-teljel"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Determines Y coordinate of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy "
+"exit."
+msgstr "Määra otsinguakna Y-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
+
+msgid "Last Directory used in HTML Export"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
+msgstr "Viimane kataloog, kuhu HTML-iks eksportimise plugin märkme salvestas."
+
+msgid "HTML Export Linked Notes"
+msgstr "Viidatud märkmete HTML-eksport"
+
+msgid ""
+"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
+"HTML plugin."
+msgstr ""
+"HTML-iks eksportimise plugina märkeruudu \"Eksporditakse ka viidatud märkmed"
+"\" viimane olek."
+
+msgid "HTML Export All Linked Notes"
+msgstr "Kõigi viidatud märkmete HTML-eksport"
+
+msgid ""
+"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
+"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
+"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
+"recursively) should be included during an export to HTML."
+msgstr ""
+"HTML-iks eksportimise plugina märkeruudu \"Kaasa arvatud kõik ülejäänud "
+"viidatud märkmed\" viimane olek. Seda sätet kasutatakse koos sättega "
+"'Viidatud märkmete HTML-eksport' ja selle abil määratakse, kas HTML-iks "
+"eksportimise ajal kaasatakse kõik eksporditava märkme poolt viidatud "
+"märkmed, mis leitakse rekursiivse otsingu abil."
+
+msgid "Sticky Note Importer First Run"
+msgstr "Märkmepaberite importeri esimene töökord"
+
+msgid ""
+"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
+"should run automatically the next time Tomboy starts."
+msgstr ""
+"Näitab, et Märkmepaberite importija pole varem käivitatud, seega tuleb see "
+"järgmisel Tomboy käivitamisel automaatselt käima panna."
+
+msgid "Synchronization Client ID"
+msgstr "Sünkroniseerimiskliendi ID"
+
+msgid ""
+"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
+"sychronization server."
+msgstr ""
+"Sünkroniseerimisserveriga suhtlemiseks kasutatava Tomboy kliendi unikaalne "
+"identifikaator."
+
+msgid "Synchronization Local Server Path"
+msgstr "Sünkroniseerimise kohaliku serveri rada"
+
+msgid ""
+"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
+"service addin."
+msgstr ""
+"Sünkroniseerimisserveri rada failisüsteemipõhise sünkroniseerimise lisa "
+"kasutamise korral."
+
+msgid "Selected Synchronization Service Addin"
+msgstr "Sünkroniseerimisteenuseks valitud lisa"
+
+msgid ""
+"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
+"addin."
+msgstr ""
+"Hetkel seadistatud sünkroniseerimisteenuse lisa unikaalne identifikaator."
+
+msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
+msgstr "FUSE-ga haakimise aegumine (ms)"
+
+msgid ""
+"Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
+"mount a sync share."
+msgstr ""
+"Aeg (millisekundites) mille jooksul Tomboy peaks vastama jagatud "
+"sünkroniseerimiskausta haakimisel, kui kasutatakse FUSE-t."
+
+msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
+msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise kataloog"
+
+msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
+msgstr "Tomboy sünkroniseerimiskataloogi asukoht SSH serveris (valikuline)."
+
+msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
+msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise serveri URL"
+
+msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
+msgstr "SSH serveri URL, kus asub Tomboy sünkroniseerimiskataloog."
+
+msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
+msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise kasutajanimi"
+
+msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
+msgstr "SSH sünkroniseerimisserveriga ühendumise kasutajanimi."
+
+msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
+msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise serveri port"
+
+msgid ""
+"The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
+"to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
+msgstr ""
+"SSH-ga sünkroniseerimisserverisse ühendumisel kasutatav port. SSH sätete "
+"vaikimisi pordi jaoks kasuta väärtust -1."
+
+msgid "Accept SSL Certificates"
+msgstr "SSL-sertifikaatide aktsepteerimine"
+
+msgid ""
+"Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
+"user."
+msgstr ""
+"Wdfs valiku \"-ac\" kasutamine SSL sertifikaatidega nõustumiseks ilma "
+"kasutajalt küsimata."
+
+msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
+msgstr "Salvestatud käitumine märkmete sünkroniseerimise vastuolu tarbeks"
 
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
@@ -235,6 +463,23 @@
 "lahendamiseks. Väärtus 0 määrab, et iga vastuolu leidmisel küsitakse "
 "kasutajalt lahendamiseks kinnitust ja kasutaja peab iga juhtumi eraldi "
 "lahendama."
+
+msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
+msgstr "Automaatsünkroniseerimise intervall"
+
+msgid ""
+"Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
+"notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
+"autosync is disabled. The lowest acceptable positive value is 5. Value is in "
+"minutes."
+msgstr ""
+"Täisarvuline väärtus, mis määrab kui tihti teostatakse märkemete automaatset "
+"sünkroniseermist taustal (kui sünkroniseerimine on seadistatud). Iga "
+"väärtus, mis on väiksem kui 1, tühistab automaatsünkroniseerimise. Väikseim "
+"lubatud positiivne väärtus on 5. Väärtus on minutites."
+
+msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
+msgstr "Viite uuendamise käitumine märkme ümbernimetamisel"
 
 msgid ""
 "Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
@@ -252,254 +497,25 @@
 "viidete nimed asendatakse uute nimedega nii, et ümbernimetatud märgete vahel "
 "säilib viitamine."
 
-msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
-msgstr "Viite uuendamise käitumine märkme ümbernimetamisel"
-
-msgid "List of pinned notes."
-msgstr "Laualolevate märkmete nimekiri."
-
-msgid ""
-"Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
-"note menu."
-msgstr ""
-"Tomboy salves või paneelirakendi märkmemenüüs näidatava märkme pealkirja "
-"suurim pikkus."
-
-msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
-msgstr "Salvemenüüs näidatava märkme pealkirja suurim pikkus."
-
-msgid "Minimum number of notes to show in menu"
-msgstr "Vähim menüüs näidatavate märgete arv"
-
-msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
-msgstr "Salvestatud käitumine märkmete sünkroniseerimise vastuolu tarbeks"
-
-msgid "Open Recent Changes"
-msgstr "Viimaste muudatuste avamine"
-
-msgid "Open Search Dialog"
-msgstr "Otsimisdialoogi avamine"
-
-msgid "Open Start Here"
-msgstr "\"Alusta siit\" avamine"
-
-msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
-msgstr "Tomboy sünkroniseerimiskataloogi asukoht SSH serveris (valikuline)."
-
-msgid ""
-"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
-"service addin."
-msgstr ""
-"Sünkroniseerimisserveri rada failisüsteemipõhise sünkroniseerimise lisa "
-"kasutamise korral."
-
-msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
-msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise kataloog"
-
-msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
-msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise kasutajanimi"
-
-msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
-msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise serveri port"
-
-msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
-msgstr "SSHFS kaugsünkroniseerimise serveri URL"
-
-msgid "Saved height of Search window"
-msgstr "Otsinguakna kõrgus"
-
-msgid "Saved horizontal position of Search window"
-msgstr "Otsinguakna asukoht X-teljel"
-
-msgid "Saved vertical position of Search window"
-msgstr "Otsinguakna asukoht Y-teljel"
-
-msgid "Saved width of Search window"
-msgstr "Otsinguakna laius"
-
-msgid "Selected Synchronization Service Addin"
-msgstr "Sünkroniseerimisteenuseks valitud lisa"
+msgid "Timestamp format"
+msgstr "Ajatempli vorming"
+
+msgid "The date format that is used for the timestamp."
+msgstr "Ajatemplis kasutatav kuupäeva vorming."
+
+msgid "Enable closing notes with escape."
+msgstr "Escape-klahvi abil märkmete sulgemise lubamine"
+
+msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
+msgstr ""
+"Kui lubatud, siis on võimalik avatud märget sulgeda escape-klahvi abil."
+
+msgid "The handler for \"note://\" URLs"
+msgstr "\"note://\" URL-ide käsitleja"
 
 msgid "Set to TRUE to activate"
 msgstr "Aktiveerimiseks tuleb see märkida"
 
-msgid "Show applet menu"
-msgstr "Rakendimenüü näitamine"
-
-msgid "Start Here Note"
-msgstr "\"Alusta siit\" märge"
-
-msgid "Sticky Note Importer First Run"
-msgstr "Märkmepaberite importeri esimene töökord"
-
-msgid "Synchronization Client ID"
-msgstr "Sünkroniseerimiskliendi ID"
-
-msgid "Synchronization Local Server Path"
-msgstr "Sünkroniseerimise kohaliku serveri rada"
-
-msgid "The date format that is used for the timestamp."
-msgstr "Ajatemplis kasutatav kuupäeva vorming."
-
-msgid ""
-"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Globaalne klahvikombinatsioon uue märkme loomiseks ja kuvamiseks. Vorming on "
-"kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
-"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
-"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
-"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
-"klahvikombinatsioon keelatud."
-
-msgid ""
-"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Globaalne klahvikombinatsioon \"Alusta siit\" märkme avamiseks. Vorming on "
-"kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
-"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
-"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
-"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
-"klahvikombinatsioon keelatud."
-
-msgid ""
-"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Globaalne klahvikombinatsioon märkmete otsimise dialoogi avamiseks. Vorming "
-"on kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
-"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
-"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
-"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
-"klahvikombinatsioon keelatud."
-
-msgid ""
-"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
-"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
-"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
-"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
-"for this action."
-msgstr ""
-"Globaalne klahvikombinatsioon viimaste muudatuste dialoogi avamiseks. "
-"Vorming on kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
-"Parser on vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui "
-"väiketähti, samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
-"Kui väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
-"klahvikombinatsioon keelatud."
-
-msgid ""
-"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
-"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
-"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
-"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Globaalne klahvikombinatsioon Tomboy rakendimenüü näitamiseks. Vorming on "
-"kujul \"&lt;Control&gt;a\" või \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Parser on "
-"vormingu suhtes üpris leplik ja lubab läbisegi nii suur- kui väiketähti, "
-"samuti ka lühendeid nagu \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". Kui "
-"väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
-"klahvikombinatsioon keelatud."
-
-msgid "The handler for \"note://\" URLs"
-msgstr "\"note://\" URL-ide käsitleja"
-
-msgid ""
-"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
-msgstr "Viimane kataloog, kuhu HTML-iks eksportimise plugin märkme salvestas."
-
-msgid ""
-"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
-"HTML plugin."
-msgstr ""
-"HTML-iks eksportimise plugina märkeruudu \"Eksporditakse ka viidatud märkmed"
-"\" viimane olek."
-
-msgid ""
-"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
-"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
-"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
-"recursively) should be included during an export to HTML."
-msgstr ""
-"HTML-iks eksportimise plugina märkeruudu \"Kaasa arvatud kõik ülejäänud "
-"viidatud märkmed\" viimane olek. Seda sätet kasutatakse koos sättega "
-"'Viidatud märkmete HTML-eksport' ja selle abil määratakse, kas HTML-iks "
-"eksportimise ajal kaasatakse kõik eksporditava märkme poolt viidatud "
-"märkmed, mis leitakse rekursiivse otsingu abil."
-
-msgid ""
-"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
-"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
-"accessible by hotkey."
-msgstr ""
-"\"Alusta siit\" märkme URI. See märge on alati nähtav Tomboy märkmete menüü "
-"allosas ja seda on võimalik kiirklahvi abil avada."
-
-msgid ""
-"The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
-"to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
-msgstr ""
-"SSH-ga sünkroniseerimisserverisse ühendumisel kasutatav port. SSH sätete "
-"vaikimisi pordi jaoks kasuta väärtust -1."
-
-msgid ""
-"Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
-"mount a sync share."
-msgstr ""
-"Aeg (millisekundites) mille jooksul Tomboy peaks vastama jagatud "
-"sünkroniseerimiskausta haakimisel, kui kasutatakse FUSE-t."
-
-msgid "Timestamp format"
-msgstr "Ajatempli vorming"
-
-msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
-msgstr "SSH serveri URL, kus asub Tomboy sünkroniseerimiskataloog."
-
-msgid ""
-"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
-"addin."
-msgstr ""
-"Hetkel seadistatud sünkroniseerimisteenuse lisa unikaalne identifikaator."
-
-msgid ""
-"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
-"sychronization server."
-msgstr ""
-"Sünkroniseerimisserveriga suhtlemiseks kasutatava Tomboy kliendi unikaalne "
-"identifikaator."
-
-msgid ""
-"Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
-"user."
-msgstr ""
-"Wdfs valiku \"-ac\" kasutamine SSL sertifikaatidega nõustumiseks ilma "
-"kasutajalt küsimata."
-
-msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
-msgstr "SSH sünkroniseerimisserveriga ühendumise kasutajanimi."
-
-msgid ""
-"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
-"in the Tomboy note menu."
-msgstr ""
-"Tühja ruumiga eraldatud nimekiri märgete URI-dest, mis peavad alati olema "
-"Tomboy märgete menüüs."
-
 msgid "_File"
 msgstr "_Fail"
 
@@ -563,9 +579,20 @@
 msgid "Start synchronizing notes"
 msgstr "Märkmete sünkroniseerimise alustamine"
 
+#. Addin's tab caption
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "_Laiendatud..."
+
+#. Menu Note Count option
+#, fuzzy
+msgid "Minimum number of notes to show in Recent list (maximum 18)"
+msgstr "Vähim menüüs näidatavate märgete arv"
+
 msgid "What links here?"
 msgstr "Mis siia viitab?"
 
+#. This is a disabled placeholder item for an empty menu
 msgid "(none)"
 msgstr "(puudub)"
 
@@ -607,6 +634,21 @@
 msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
 msgstr "Kui sa ikooni kustutad, siis on see jäädavalt kadunud."
 
+msgid "Cannot open email"
+msgstr "E-posti pole võimalik avada"
+
+msgid "HTML"
+msgstr ""
+
+msgid "Destination for HTML Export"
+msgstr "HTML-ekspordi sihtkoht"
+
+msgid "Export linked notes"
+msgstr "Eksporditakse ka viidatud märkmed"
+
+msgid "Include all other linked notes"
+msgstr "Kaasa arvatud kõik ülejäänud viidatud märkmed"
+
 msgid "Export to HTML"
 msgstr "Ekspordi HTML-iks"
 
@@ -626,18 +668,6 @@
 #, csharp-format
 msgid "Could not save the file \"{0}\""
 msgstr "Faili \"{0}\" pole võimalik salvestada"
-
-msgid "Destination for HTML Export"
-msgstr "HTML-ekspordi sihtkoht"
-
-msgid "Export linked notes"
-msgstr "Eksporditakse ka viidatud märkmed"
-
-msgid "Include all other linked notes"
-msgstr "Kaasa arvatud kõik ülejäänud viidatud märkmed"
-
-msgid "Cannot open email"
-msgstr "E-posti pole võimalik avada"
 
 msgid "_Folder Path:"
 msgstr "_Kataloogi rada:"
@@ -699,9 +729,10 @@
 msgid "Appointments"
 msgstr "Sündmused"
 
-msgid ""
-"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
-"the text that new Today notes have."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Change the <b>Today: Template</b> note to customize the text that new Today "
+"notes have."
 msgstr ""
 "Uute \"tänaste märkmete\" teksti kohandamiseks tuleb muuta <span weight="
 "\"bold\">Täna: Mall</span> märget."
@@ -724,6 +755,11 @@
 msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
 msgstr "dddd, d. MMMM yyyy, h:mm tt"
 
+#. Adding menu item when note is opened and window created
+#, fuzzy
+msgid "Remove broken links"
+msgstr "Viitade nimesid ei muudeta kunagi"
+
 msgid "Add a sketch"
 msgstr "Lisa visand"
 
@@ -747,8 +783,8 @@
 msgid "Server or username field is empty."
 msgstr "Serveri või kasutajanime väli on tühi."
 
-msgid "SSH (sshfs FUSE)"
-msgstr "SSH (sshfs FUSE)"
+msgid "SSH"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
@@ -770,9 +806,12 @@
 msgid "Sticky Notes import completed"
 msgstr "Märkmepaberite import on valmis"
 
-#, csharp-format
-msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
-msgstr "<b>{0}</b> märkmepaberit <b>{1}</b>-st on edukalt imporditud."
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Note was successfully imported."
+msgid_plural ""
+"<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
+msgstr[0] "<b>{0}</b> märkmepaberit <b>{1}</b>-st on edukalt imporditud."
+msgstr[1] "<b>{0}</b> märkmepaberit <b>{1}</b>-st on edukalt imporditud."
 
 msgid "Untitled"
 msgstr "Pealkirjata"
@@ -805,8 +844,8 @@
 msgid "URL, username, or password field is empty."
 msgstr "URL-i, kasutajanime või parooliväli on tühi."
 
-msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
-msgstr "WebDAV (wdfs FUSE)"
+msgid "WebDAV"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "There was an error connecting to the server. This may be caused by using an "
@@ -824,9 +863,6 @@
 "Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
 msgstr "Seadistuste salvestamine GNOME võtmerõngasse lõppes järgneva veaga:"
 
-msgid "Tomboy Web"
-msgstr "Tomboy veebisait"
-
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "Serveriga ühenduse võtmine"
 
@@ -862,6 +898,83 @@
 #. Translators: Sometimes a user's default browser is not set, so we recommend setting it and trying again
 msgid "Set the default browser and try again"
 msgstr "Määra vaikimisi veebisirvija ja proovi uuesti"
+
+msgid "Tomboy Web"
+msgstr "Tomboy veebisait"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Export All Notes to {0}"
+msgstr "Kõigi viidatud märkmete HTML-eksport"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Start exporting notes to {0}"
+msgstr "Märkmete sünkroniseerimise alustamine"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Export selected notebook to {0}"
+msgstr "Valitud märkmiku kustutamine"
+
+#, csharp-format
+msgid "Start exporting notebook to {0}"
+msgstr ""
+
+msgid "_Tools"
+msgstr "_Tööriistad"
+
+#, fuzzy
+msgid "Export"
+msgstr "Ekspordi HTML-iks"
+
+#, fuzzy
+msgid "Export your notes."
+msgstr "Eksporditakse ka viidatud märkmed"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Export All Notes To {0}"
+msgstr "Kõigi viidatud märkmete HTML-eksport"
+
+#, csharp-format
+msgid "Export Selected Notebook To {0}"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "All Notes {0} Export"
+msgstr "Kõik märkmed"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not export, access denied."
+msgstr "Testfaili pole võimalik lugeda."
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not export, folder does not exist."
+msgstr "Kataloogi pole olemas."
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Could not export: {0}"
+msgstr "Märge eksporditi edukalt faili \"{0}\"."
+
+msgid "Unknown error."
+msgstr ""
+
+msgid "Unfiled Notes"
+msgstr "Liigitamata märkmed"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Your notes were exported to \"{0}\"."
+msgstr "Märge eksporditi edukalt faili \"{0}\"."
+
+#, fuzzy
+msgid "Notes exported successfully"
+msgstr "Märge on edukalt eksporditud"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Could not save the files in \"{0}\""
+msgstr "Faili \"{0}\" pole võimalik salvestada"
+
+#. Translators: {0} is the export type, e.g. HTML
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Create destination folder for {0} export"
+msgstr "HTML-ekspordi sihtkoht"
 
 msgid "Search All Notes"
 msgstr "Otsing kõikide märkmete hulgast"
@@ -903,6 +1016,36 @@
 #. New Note Dialog.
 msgid "C_reate"
 msgstr "L_oo"
+
+msgid "Note_books"
+msgstr "_Märkmikud"
+
+msgid "Create a new note in a notebook"
+msgstr "Märkmikusse uue märkme loomine"
+
+msgid "New Note_book..."
+msgstr "_Uus märkmik..."
+
+msgid "_New Note"
+msgstr "_Uus märge"
+
+msgid "Create a new note in this notebook"
+msgstr "Uue märkme loomine sellesse märkmikusse"
+
+msgid "_Open Template Note"
+msgstr "Ava _märkme mall"
+
+msgid "Open this notebook's template note"
+msgstr "Selle märkmiku mallmärkme avamine"
+
+msgid "Delete Note_book"
+msgstr "Kustuta _märkmik"
+
+msgid "Delete the selected notebook"
+msgstr "Valitud märkmiku kustutamine"
+
+msgid "Notebooks"
+msgstr "Märkmikud"
 
 #. The templateNoteTite should show the name of the
 #. notebook. For example, if the name of the notebooks
@@ -915,41 +1058,12 @@
 msgid "{0} Notebook Template"
 msgstr "Märkmiku {0} mall"
 
+#, fuzzy
+msgid "New Note"
+msgstr "_Uus märge"
+
 msgid "All Notes"
 msgstr "Kõik märkmed"
-
-msgid "Unfiled Notes"
-msgstr "Liigitamata märkmed"
-
-msgid "Note_books"
-msgstr "_Märkmikud"
-
-msgid "Create a new note in a notebook"
-msgstr "Märkmikusse uue märkme loomine"
-
-msgid "New Note_book..."
-msgstr "_Uus märkmik..."
-
-msgid "_New Note"
-msgstr "_Uus märge"
-
-msgid "Create a new note in this notebook"
-msgstr "Uue märkme loomine sellesse märkmikusse"
-
-msgid "_Open Template Note"
-msgstr "Ava _märkme mall"
-
-msgid "Open this notebook's template note"
-msgstr "Selle märkmiku mallmärkme avamine"
-
-msgid "Delete Note_book"
-msgstr "Kustuta _märkmik"
-
-msgid "Delete the selected notebook"
-msgstr "Valitud märkmiku kustutamine"
-
-msgid "Notebooks"
-msgstr "Märkmikud"
 
 msgid "Really delete this notebook?"
 msgstr "Kas kustutada see märkmik?"
@@ -982,7 +1096,12 @@
 msgid "_New notebook..."
 msgstr "_Uus märkmik..."
 
-msgid "Really delete this note?"
+#, csharp-format
+msgid "New Note {0}"
+msgstr "Uus märge {0}"
+
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Really delete \"{0}\"?"
 msgstr "Kas kustutada see märge?"
 
 #, csharp-format
@@ -1135,10 +1254,6 @@
 msgid "Using Links in Tomboy"
 msgstr "Viitade kasutamine Tomboy's"
 
-#, csharp-format
-msgid "New Note {0}"
-msgstr "Uus märge {0}"
-
 #. Use a simple "Describe..." body and highlight
 #. it so it can be easily overwritten
 msgid "Describe your new note here."
@@ -1208,13 +1323,16 @@
 msgid "Search"
 msgstr "Otsing"
 
-msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
-msgstr "Otsing Sinu märkmete hulgast (Ctrl-Shift-F)"
+#. TODO: If we ever add a way to customize internal keybindings, this will need to change
+#, fuzzy
+msgid "Search your notes"
+msgstr "Otsing kõikide märkmete hulgast"
 
 msgid "Link"
 msgstr "Viit"
 
-msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
+#, fuzzy
+msgid "Link selected text to a new note"
 msgstr "Valitud tekstist uuele märkmele viitamine (Ctrl-L)"
 
 msgid "_Text"
@@ -1234,6 +1352,26 @@
 
 msgid "Synchronize Notes"
 msgstr "Sünkroniseeri märkmeid"
+
+msgid ""
+"This note is a template note. It determines the default content of regular "
+"notes, and will not show up in the note menu or search window."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Convert to regular note"
+msgstr "Serveriga ühenduse võtmine"
+
+msgid "Save Si_ze"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Save Se_lection"
+msgstr "Valiku tühistamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Save _Title"
+msgstr "Märkme pealkiri"
 
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Leia..."
@@ -1441,7 +1579,8 @@
 msgid "Replace my local note with the server's update."
 msgstr "Asendatakse kohalik märge serverist tuleva märkmega."
 
-msgid "WARNING: Are you sure?"
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure?"
 msgstr "HOIATUS: Oled sa kindel?"
 
 msgid ""
@@ -1455,17 +1594,18 @@
 msgid "Resetting Synchronization Settings"
 msgstr "Sünkroniseerimissätete lähtestamine"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You have disabled the configured synchronization service. Your "
 "synchronization settings will now be cleared. You may be forced to "
-"synchronize all of your notes again when you save new settings"
+"synchronize all of your notes again when you save new settings."
 msgstr ""
 "Sa keelasid seadistatud sünkroniseerimisteenuse. Sinu sünkroniseerimissätted "
 "puhastatakse. Uut sünkroniseerimist on võimalik läbi viia alles pärast uute "
 "sätete salvestamist."
 
-msgid "Success! You're connected!"
-msgstr "Ühendus edukalt loodud!"
+msgid "Connection successful"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Tomboy is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize "
@@ -1474,15 +1614,16 @@
 "Tomboy on valmis Sinu märkmeid sünkroniseerima. Kas sa soovid kohe "
 "sünkroniseerida?"
 
-#, csharp-format
-msgid ""
-"Sorry, but something went wrong. Please check your information and try "
-"again. The {0} might be useful too."
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid ""
+"Please check your information and try again. The log file {0} may contain "
+"more information about the error."
 msgstr ""
 "Vabandust, midagi läks viltu. Palun kontrolli oma andmeid ja proovi uuesti. "
 "Võib-olla aitab sind logifaili {0} uurimine."
 
-msgid "Error connecting :("
+#, fuzzy
+msgid "Error connecting"
 msgstr "Viga ühendumisel :("
 
 msgid "Version:"
@@ -1508,6 +1649,10 @@
 
 msgid "Matches"
 msgstr "Vastavused"
+
+#, fuzzy
+msgid "Title match"
+msgstr "{0} vastavus"
 
 #, csharp-format
 msgid "{0} match"
@@ -1527,8 +1672,226 @@
 msgstr[0] "Vastavusi: {0} märge"
 msgstr[1] "Vastavusi: {0} märget"
 
+msgid ""
+"No results found in the selected notebook.\n"
+"Click here to search across all notes."
+msgstr ""
+
+msgid "Click here to search across all notebooks"
+msgstr ""
+
 msgid "Notes"
 msgstr "Märkmed"
+
+#, csharp-format
+msgid ""
+"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
+"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
+msgstr ""
+"See sünkroniseerimislisa pole sinu arvuti poolt toetatud. Palun veendu, et "
+"FUSE ja {0} on korrektselt paigaldatud ja seadistatud."
+
+msgid "Could not read testfile."
+msgstr "Testfaili pole võimalik lugeda."
+
+msgid "Write test failed."
+msgstr "Kirjutamistest nurjus."
+
+msgid "Timeout connecting to server."
+msgstr "Serveriga ühenduse võtmine ületas ajapiirangu."
+
+msgid "Error connecting to server."
+msgstr "Viga serveriga ühendusmisel."
+
+msgid "FUSE could not be enabled."
+msgstr "FUSE-t pole võimalik lubada."
+
+msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
+msgstr "Määratud serveriga ühenduse võtmisel tekkis viga:"
+
+#. Expander containing TreeView
+msgid "Details"
+msgstr "Üksikasjad"
+
+msgid "Status"
+msgstr "Olek"
+
+msgid "Acquiring sync lock..."
+msgstr "Sünkroniseerimisluku seadmine..."
+
+msgid "Committing changes..."
+msgstr "Muudatuste rakendamine..."
+
+msgid "Synchronizing Notes"
+msgstr "Märkmete sünkroniseerimine"
+
+msgid "Synchronizing your notes..."
+msgstr "Märkmete sünkroniseerimine..."
+
+msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
+msgstr "See võib veidi aega võtta!"
+
+msgid "Connecting to the server..."
+msgstr "Serveriga ühenduse võtmine..."
+
+msgid "Deleting notes off of the server..."
+msgstr "Märkmete kustutamine serverist..."
+
+msgid "Downloading new/updated notes..."
+msgstr "Uute või värskendatud märkmete allalaadimine..."
+
+msgid "Server Locked"
+msgstr "Server on lukus"
+
+msgid "Server is locked"
+msgstr "Server on lukus"
+
+msgid ""
+"One of your other computers is currently synchronizing. Please wait 2 "
+"minutes and try again."
+msgstr ""
+"Üks sinu teistest arvutitest tegeleb parasjagu sünkroniseerimisega. Palun "
+"oota 2 minutit ja proovi siis uuesti."
+
+msgid "Preparing to download updates from server..."
+msgstr "Ettevalmistused serverist uuenduste allalaadimiseks..."
+
+msgid "Preparing to upload updates to server..."
+msgstr "Ettevalmistused serverisse uuenduste üleslaadimiseks..."
+
+msgid "Uploading notes to server..."
+msgstr "Märkmete üleslaadimine serverisse..."
+
+msgid "Synchronization Failed"
+msgstr "Tõrge sünkroniseerimisel"
+
+msgid "Failed to synchronize"
+msgstr "Sünkroniseerimine ei õnnestunud"
+
+msgid "Could not synchronize notes. Check the details below and try again."
+msgstr ""
+"Märkmeid pole võimalik sünkroniseerida. Kontrolli allpoolasuvaid üksikasju "
+"ja proovi uuesti."
+
+msgid "Synchronization Complete"
+msgstr "Sünkroniseerimine on valmis"
+
+msgid "Synchronization is complete"
+msgstr "Sünkroniseerimine on valmis"
+
+#, csharp-format
+msgid "{0} note updated."
+msgid_plural "{0} notes updated."
+msgstr[0] "Uuendatud {0} märge."
+msgstr[1] "Uuendatud {0} märget."
+
+msgid "Your notes are now up to date."
+msgstr "Sinu märkmed on nüüd ajakohased."
+
+msgid "Synchronization Canceled"
+msgstr "Sünkroniseerimine katkestati"
+
+msgid "Synchronization was canceled"
+msgstr "Sünkroniseerimine katkestati"
+
+msgid "You canceled the synchronization. You may close the window now."
+msgstr "Sa tühistasid sünkroniseerimise. Akna võib nüüd kinni panna."
+
+msgid "Synchronization Not Configured"
+msgstr "Sünkroniseerimise sätted on määramata"
+
+msgid "Synchronization is not configured"
+msgstr "Sünkroniseerimissätted on määramata"
+
+msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
+msgstr "Palun määra sünkroniseerimissätted eelistuste dialoogist."
+
+msgid "Synchronization Service Error"
+msgstr "Sünkroniseerimisteenuse viga"
+
+msgid "Service error"
+msgstr "Teenuse viga"
+
+msgid "Error connecting to the synchronization service. Please try again."
+msgstr "Viga sünkroniseerimisteenusega ühendumisel. Palun proovi uuesti."
+
+msgid "Deleted locally"
+msgstr "Kohapeal kustutatud"
+
+msgid "Deleted from server"
+msgstr "Serverist kustutatud"
+
+msgid "Updated"
+msgstr "Uuendatud"
+
+msgid "Added"
+msgstr "Lisatud"
+
+msgid "Uploaded changes to server"
+msgstr "Muudatused serverisse üles laaditud"
+
+msgid "Uploaded new note to server"
+msgstr "Uus märge serverisse üles laaditud"
+
+msgid "Note Conflict"
+msgstr "Märkmete vastuolu"
+
+#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
+msgid " (old)"
+msgstr " (vana)"
+
+msgid "Rename local note:"
+msgstr "Kohaliku märkme nime muutmine:"
+
+msgid "Update links in referencing notes"
+msgstr "Viitade uuendamine viitavates märkmetes"
+
+msgid "Overwrite local note"
+msgstr "Kohaliku märkme ülekirjutamine"
+
+msgid "Always perform this action"
+msgstr "Tulevikus tuleb alati nii teha"
+
+#. Set initial dialog text
+msgid "Note conflict detected"
+msgstr "Tuvastati märkmete vastuolu"
+
+#, csharp-format
+msgid ""
+"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note. What do you "
+"want to do with your local note?"
+msgstr ""
+"Serveris olev \"{0}\" versioon on vastuolus sinu kohaliku märkmega. Mida sa "
+"soovid kohaliku märkmega ette võtta?"
+
+msgid "Could not enable FUSE"
+msgstr "FUSE-t pole võimalik lubada"
+
+msgid ""
+"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
+"properly and try again."
+msgstr ""
+"FUSE-moodulit pole võimalik laadida. Palun veendu, et see oleks korrektselt "
+"paigaldatud ja proovi uuesti."
+
+msgid "Enable FUSE?"
+msgstr "Kas lubada FUSE?"
+
+#. TODO: This message isn't entirely accurate.
+#. We should fix it.
+msgid ""
+"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
+"\n"
+"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
+"startup. Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
+"etc/modules."
+msgstr ""
+"Sinu poolt valitud sünkroniseerimise jaoks on tarvis, et FUSE moodulid oleks "
+"laaditud.\n"
+"\n"
+"Et tulevikus seda teatet vältida, peaks FUSE moodulid laaditama arvuti "
+"üleslaadimise ajal. Lisa oma /etc/init.d/boot.local skripti rida \"modprobe "
+"fuse\" või faili /etc/modules rida \"fuse\"."
 
 msgid "Cannot create new note"
 msgstr "Uut märget pole võimalik luua"
@@ -1546,9 +1909,10 @@
 "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009.\n"
 "Rene Pärts <rene87 hot ee>, 2010."
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
-"Copyright © 2004-2010 Others\n"
+"Copyright © 2004-2011 Others\n"
 msgstr ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2010 ülejäänud\n"
@@ -1559,10 +1923,13 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Koduleht"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
-"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
-"\n"
+"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
+"<alex beatniksoftware com>\n"
+"\n"
+"Copyright © 2004-2011 Others\n"
 msgstr ""
 "Tomboy on lihtne ja hõlpsasti kasutatav märkmete tegemise rakendus.\n"
 "Autoriõigused (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
@@ -1702,216 +2069,3 @@
 
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Ava viit"
-
-#, csharp-format
-msgid ""
-"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
-"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
-msgstr ""
-"See sünkroniseerimislisa pole sinu arvuti poolt toetatud. Palun veendu, et "
-"FUSE ja {0} on korrektselt paigaldatud ja seadistatud."
-
-msgid "Could not read testfile."
-msgstr "Testfaili pole võimalik lugeda."
-
-msgid "Write test failed."
-msgstr "Kirjutamistest nurjus."
-
-msgid "Timeout connecting to server."
-msgstr "Serveriga ühenduse võtmine ületas ajapiirangu."
-
-msgid "Error connecting to server."
-msgstr "Viga serveriga ühendusmisel."
-
-msgid "FUSE could not be enabled."
-msgstr "FUSE-t pole võimalik lubada."
-
-msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
-msgstr "Määratud serveriga ühenduse võtmisel tekkis viga:"
-
-#. Expander containing TreeView
-msgid "Details"
-msgstr "Üksikasjad"
-
-msgid "Status"
-msgstr "Olek"
-
-msgid "Acquiring sync lock..."
-msgstr "Sünkroniseerimisluku seadmine..."
-
-msgid "Committing changes..."
-msgstr "Muudatuste rakendamine..."
-
-msgid "Synchronizing Notes"
-msgstr "Märkmete sünkroniseerimine"
-
-msgid "Synchronizing your notes..."
-msgstr "Märkmete sünkroniseerimine..."
-
-msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
-msgstr "See võib veidi aega võtta!"
-
-msgid "Connecting to the server..."
-msgstr "Serveriga ühenduse võtmine..."
-
-msgid "Deleting notes off of the server..."
-msgstr "Märkmete kustutamine serverist..."
-
-msgid "Downloading new/updated notes..."
-msgstr "Uute või värskendatud märkmete allalaadimine..."
-
-msgid "Server Locked"
-msgstr "Server on lukus"
-
-msgid "Server is locked"
-msgstr "Server on lukus"
-
-msgid ""
-"One of your other computers is currently synchronizing. Please wait 2 "
-"minutes and try again."
-msgstr ""
-"Üks sinu teistest arvutitest tegeleb parasjagu sünkroniseerimisega. Palun "
-"oota 2 minutit ja proovi siis uuesti."
-
-msgid "Preparing to download updates from server..."
-msgstr "Ettevalmistused serverist uuenduste allalaadimiseks..."
-
-msgid "Preparing to upload updates to server..."
-msgstr "Ettevalmistused serverisse uuenduste üleslaadimiseks..."
-
-msgid "Uploading notes to server..."
-msgstr "Märkmete üleslaadimine serverisse..."
-
-msgid "Synchronization Failed"
-msgstr "Tõrge sünkroniseerimisel"
-
-msgid "Failed to synchronize"
-msgstr "Sünkroniseerimine ei õnnestunud"
-
-msgid "Could not synchronize notes. Check the details below and try again."
-msgstr ""
-"Märkmeid pole võimalik sünkroniseerida. Kontrolli allpoolasuvaid üksikasju "
-"ja proovi uuesti."
-
-msgid "Synchronization Complete"
-msgstr "Sünkroniseerimine on valmis"
-
-msgid "Synchronization is complete"
-msgstr "Sünkroniseerimine on valmis"
-
-#, csharp-format
-msgid "{0} note updated."
-msgid_plural "{0} notes updated."
-msgstr[0] "Uuendatud {0} märge."
-msgstr[1] "Uuendatud {0} märget."
-
-msgid "Your notes are now up to date."
-msgstr "Sinu märkmed on nüüd ajakohased."
-
-msgid "Synchronization Canceled"
-msgstr "Sünkroniseerimine katkestati"
-
-msgid "Synchronization was canceled"
-msgstr "Sünkroniseerimine katkestati"
-
-msgid "You canceled the synchronization. You may close the window now."
-msgstr "Sa tühistasid sünkroniseerimise. Akna võib nüüd kinni panna."
-
-msgid "Synchronization Not Configured"
-msgstr "Sünkroniseerimise sätted on määramata"
-
-msgid "Synchronization is not configured"
-msgstr "Sünkroniseerimissätted on määramata"
-
-msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
-msgstr "Palun määra sünkroniseerimissätted eelistuste dialoogist."
-
-msgid "Synchronization Service Error"
-msgstr "Sünkroniseerimisteenuse viga"
-
-msgid "Service error"
-msgstr "Teenuse viga"
-
-msgid "Error connecting to the synchronization service. Please try again."
-msgstr "Viga sünkroniseerimisteenusega ühendumisel. Palun proovi uuesti."
-
-msgid "Deleted locally"
-msgstr "Kohapeal kustutatud"
-
-msgid "Deleted from server"
-msgstr "Serverist kustutatud"
-
-msgid "Updated"
-msgstr "Uuendatud"
-
-msgid "Added"
-msgstr "Lisatud"
-
-msgid "Uploaded changes to server"
-msgstr "Muudatused serverisse üles laaditud"
-
-msgid "Uploaded new note to server"
-msgstr "Uus märge serverisse üles laaditud"
-
-msgid "Note Conflict"
-msgstr "Märkmete vastuolu"
-
-#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
-msgid " (old)"
-msgstr " (vana)"
-
-msgid "Rename local note:"
-msgstr "Kohaliku märkme nime muutmine:"
-
-msgid "Update links in referencing notes"
-msgstr "Viitade uuendamine viitavates märkmetes"
-
-msgid "Overwrite local note"
-msgstr "Kohaliku märkme ülekirjutamine"
-
-msgid "Always perform this action"
-msgstr "Tulevikus tuleb alati nii teha"
-
-#. Set initial dialog text
-msgid "Note conflict detected"
-msgstr "Tuvastati märkmete vastuolu"
-
-#, csharp-format
-msgid ""
-"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note. What do you "
-"want to do with your local note?"
-msgstr ""
-"Serveris olev \"{0}\" versioon on vastuolus sinu kohaliku märkmega. Mida sa "
-"soovid kohaliku märkmega ette võtta?"
-
-msgid "_Tools"
-msgstr "_Tööriistad"
-
-msgid "Could not enable FUSE"
-msgstr "FUSE-t pole võimalik lubada"
-
-msgid ""
-"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
-"properly and try again."
-msgstr ""
-"FUSE-moodulit pole võimalik laadida. Palun veendu, et see oleks korrektselt "
-"paigaldatud ja proovi uuesti."
-
-msgid "Enable FUSE?"
-msgstr "Kas lubada FUSE?"
-
-#. TODO: This message isn't entirely accurate.
-#. We should fix it.
-msgid ""
-"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
-"\n"
-"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
-"startup. Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
-"etc/modules."
-msgstr ""
-"Sinu poolt valitud sünkroniseerimise jaoks on tarvis, et FUSE moodulid oleks "
-"laaditud.\n"
-"\n"
-"Et tulevikus seda teatet vältida, peaks FUSE moodulid laaditama arvuti "
-"üleslaadimise ajal. Lisa oma /etc/init.d/boot.local skripti rida \"modprobe "
-"fuse\" või faili /etc/modules rida \"fuse\"."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]