commit: r3215 - /gnome/master/desktop/tomboy.poAuthor: mattias
Date: Thu Mar  1 13:50:44 2012
New Revision: 3215

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/tomboy.po

Modified: gnome/master/desktop/tomboy.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/tomboy.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/tomboy.po [utf-8] Thu Mar  1 13:50:44 2012
@@ -6,7 +6,7 @@
 #
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2006–2010.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2007.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -14,14 +14,14 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=tomboy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-26 19:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-02 07:40+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-01 12:53+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Tomboy Applet Factory"
 msgstr "Tomboy rakendi Factory"
@@ -75,9 +75,8 @@
 "keskel) esile. Sellisele sõnale klõpsates luuakse uus märge, mille "
 "pealkirjaks on klõpsatud sõna."
 
-#, fuzzy
 msgid "Enable automatic bulleted lists."
-msgstr "Täpploetelude lubamine."
+msgstr "Automaatsete täpploetelude lubamine."
 
 msgid ""
 "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
@@ -289,49 +288,48 @@
 "Kui väärtuseks määrata eristring \"disabled\", siis on selle toimingu jaoks "
 "klahvikombinatsioon keelatud."
 
-#, fuzzy
 msgid "Saved height of \"Search All Notes\" window"
-msgstr "Otsinguakna kõrgus"
-
-#, fuzzy
+msgstr "\"Kõigi märkmete otsingu\" akna salvestatud kõrgus"
+
 msgid ""
 "Determines pixel height of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy "
 "exit."
 msgstr ""
-"Määrab otsinguakna kõrguse pikslites, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-#, fuzzy
+"Määrab \"Kõigi märkmete otsingu\" akna kõrguse, salvestatakse Tomboyst "
+"väljumisel."
+
 msgid "Saved width of \"Search All Notes\" window"
-msgstr "Otsinguakna laius"
-
-#, fuzzy
+msgstr "\"Kõigi märkmete otsingu\" akna salvestatud laius"
+
 msgid ""
 "Determines pixel width of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy exit."
 msgstr ""
-"Määrab otsinguakna laiuse pikslites, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-#, fuzzy
+"Määrab \"Kõigi märkmete otsingu\" akna laiuse, salvestatakse Tomboyst "
+"väljumisel."
+
 msgid "Saved horizontal position of \"Search All Notes\" window"
-msgstr "Otsinguakna asukoht X-teljel"
-
-#, fuzzy
+msgstr ""
+"\"Kõigi märkmete otsingu\" akna salvestatud horisontaalsuunaline asukoht"
+
 msgid ""
 "Determines X coordinate of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy "
 "exit."
-msgstr "Määrab otsinguakna X-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
-
-#, fuzzy
+msgstr ""
+"Määrab \"Kõigi märkmete otsingu\" akna X-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst "
+"väljumisel."
+
 msgid "Saved vertical position of \"Search All Notes\" window"
-msgstr "Otsinguakna asukoht Y-teljel"
-
-#, fuzzy
+msgstr "\"Kõigi märkmete otsingu\" akna salvestatud vertikaalsuunaline asukoht"
+
 msgid ""
 "Determines Y coordinate of \"Search All Notes\" window; stored on Tomboy "
 "exit."
-msgstr "Määra otsinguakna Y-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst väljumisel."
+msgstr ""
+"Määrab \"Kõigi märkmete otsingu\" akna Y-koordinaadi, salvestatakse Tomboyst "
+"väljumisel."
 
 msgid "Last Directory used in HTML Export"
-msgstr ""
+msgstr "HTMLi eksportimisel viimati kasutatud kataloog"
 
 msgid ""
 "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
@@ -580,14 +578,12 @@
 msgstr "Märkmete sünkroniseerimise alustamine"
 
 #. Addin's tab caption
-#, fuzzy
 msgid "Advanced"
-msgstr "_Laiendatud..."
+msgstr "Laiendatud"
 
 #. Menu Note Count option
-#, fuzzy
 msgid "Minimum number of notes to show in Recent list (maximum 18)"
-msgstr "Vähim menüüs näidatavate märgete arv"
+msgstr "Vähim menüüs näidatavate hiljutiste märgete arv (maksimaalne 18)"
 
 msgid "What links here?"
 msgstr "Mis siia viitab?"
@@ -638,7 +634,7 @@
 msgstr "E-posti pole võimalik avada"
 
 msgid "HTML"
-msgstr ""
+msgstr "HTML"
 
 msgid "Destination for HTML Export"
 msgstr "HTML-ekspordi sihtkoht"
@@ -729,16 +725,15 @@
 msgid "Appointments"
 msgstr "Sündmused"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Change the <b>Today: Template</b> note to customize the text that new Today "
 "notes have."
 msgstr ""
-"Uute \"tänaste märkmete\" teksti kohandamiseks tuleb muuta <span weight="
-"\"bold\">Täna: Mall</span> märget."
+"Uute \"Täna\" märkmete teksti muutmiseks muuda <b>Täna: mall</b> märkme "
+"teksti."
 
 msgid "_Open Today: Template"
-msgstr "_Ava Täna: Mall"
+msgstr "_Ava Täna: mall"
 
 msgid "Print"
 msgstr "Prindi"
@@ -756,9 +751,8 @@
 msgstr "dddd, d. MMMM yyyy, h:mm tt"
 
 #. Adding menu item when note is opened and window created
-#, fuzzy
 msgid "Remove broken links"
-msgstr "Viitade nimesid ei muudeta kunagi"
+msgstr "Katkiste linkide eemaldamine"
 
 msgid "Add a sketch"
 msgstr "Lisa visand"
@@ -784,7 +778,7 @@
 msgstr "Serveri või kasutajanime väli on tühi."
 
 msgid "SSH"
-msgstr ""
+msgstr "SSH"
 
 msgid ""
 "Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
@@ -806,12 +800,12 @@
 msgid "Sticky Notes import completed"
 msgstr "Märkmepaberite import on valmis"
 
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Note was successfully imported."
 msgid_plural ""
 "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
-msgstr[0] "<b>{0}</b> märkmepaberit <b>{1}</b>-st on edukalt imporditud."
-msgstr[1] "<b>{0}</b> märkmepaberit <b>{1}</b>-st on edukalt imporditud."
+msgstr[0] "<b>{0}</b> <b>{1}</b>-st kleepmärkmest on edukalt imporditud."
+msgstr[1] "<b>{0}</b> <b>{1}</b>-st kleepmärkmest on edukalt imporditud."
 
 msgid "Untitled"
 msgstr "Pealkirjata"
@@ -845,7 +839,7 @@
 msgstr "URL-i, kasutajanime või parooliväli on tühi."
 
 msgid "WebDAV"
-msgstr ""
+msgstr "WebDAV"
 
 msgid ""
 "There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
@@ -902,79 +896,74 @@
 msgid "Tomboy Web"
 msgstr "Tomboy veebisait"
 
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid "Export All Notes to {0}"
-msgstr "Kõigi viidatud märkmete HTML-eksport"
-
-#, fuzzy, csharp-format
+msgstr "Ekspordi kõik märkmed kohta {0}"
+
+#, csharp-format
 msgid "Start exporting notes to {0}"
-msgstr "Märkmete sünkroniseerimise alustamine"
-
-#, fuzzy, csharp-format
+msgstr "Alusta märkmete eksportimist kohta {0}"
+
+#, csharp-format
 msgid "Export selected notebook to {0}"
-msgstr "Valitud märkmiku kustutamine"
+msgstr "Ekspordi valitud märkmik kohta {0}"
 
 #, csharp-format
 msgid "Start exporting notebook to {0}"
-msgstr ""
+msgstr "Alusta märkmiku eksportimist kohta {0}"
 
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Tööriistad"
 
-#, fuzzy
 msgid "Export"
-msgstr "Ekspordi HTML-iks"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Eksport"
+
 msgid "Export your notes."
-msgstr "Eksporditakse ka viidatud märkmed"
-
-#, fuzzy, csharp-format
+msgstr "Märkmete eksportimine."
+
+#, csharp-format
 msgid "Export All Notes To {0}"
-msgstr "Kõigi viidatud märkmete HTML-eksport"
+msgstr "Kõigi märkmete eksportimine kohta {0}"
 
 #, csharp-format
 msgid "Export Selected Notebook To {0}"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, csharp-format
+msgstr "Valitud märkmiku eksportimine kohta {0}"
+
+#, csharp-format
 msgid "All Notes {0} Export"
-msgstr "Kõik märkmed"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kõigi märkmete {0} eksportimine"
+
 msgid "Could not export, access denied."
-msgstr "Testfaili pole võimalik lugeda."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Eksportimine pole võimalik, ligipääs on keelatud."
+
 msgid "Could not export, folder does not exist."
-msgstr "Kataloogi pole olemas."
-
-#, fuzzy, csharp-format
+msgstr "Eksportimine pole võimalik, kataloogi pole olemas."
+
+#, csharp-format
 msgid "Could not export: {0}"
-msgstr "Märge eksporditi edukalt faili \"{0}\"."
+msgstr "Eksportimine pole võimalik: {0}"
 
 msgid "Unknown error."
-msgstr ""
+msgstr "Tundmatu viga."
 
 msgid "Unfiled Notes"
 msgstr "Liigitamata märkmed"
 
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid "Your notes were exported to \"{0}\"."
-msgstr "Märge eksporditi edukalt faili \"{0}\"."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Sinu märkmed eksporditi kohta \"{0}\"."
+
 msgid "Notes exported successfully"
-msgstr "Märge on edukalt eksporditud"
-
-#, fuzzy, csharp-format
+msgstr "Märkmed on edukalt eksporditud"
+
+#, csharp-format
 msgid "Could not save the files in \"{0}\""
-msgstr "Faili \"{0}\" pole võimalik salvestada"
+msgstr "Faile pole võimalik salvestada kataloogi \"{0}\""
 
 #. Translators: {0} is the export type, e.g. HTML
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid "Create destination folder for {0} export"
-msgstr "HTML-ekspordi sihtkoht"
+msgstr "{0} eksportimiseks sihtkausta loomine"
 
 msgid "Search All Notes"
 msgstr "Otsing kõikide märkmete hulgast"
@@ -1058,9 +1047,8 @@
 msgid "{0} Notebook Template"
 msgstr "Märkmiku {0} mall"
 
-#, fuzzy
 msgid "New Note"
-msgstr "_Uus märge"
+msgstr "Uus märge"
 
 msgid "All Notes"
 msgstr "Kõik märkmed"
@@ -1100,9 +1088,9 @@
 msgid "New Note {0}"
 msgstr "Uus märge {0}"
 
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid "Really delete \"{0}\"?"
-msgstr "Kas kustutada see märge?"
+msgstr "Kas kustutada märge \"{0}\"?"
 
 #, csharp-format
 msgid "Really delete this {0} note?"
@@ -1324,16 +1312,14 @@
 msgstr "Otsing"
 
 #. TODO: If we ever add a way to customize internal keybindings, this will need to change
-#, fuzzy
 msgid "Search your notes"
-msgstr "Otsing kõikide märkmete hulgast"
+msgstr "Otsing märkmete hulgast"
 
 msgid "Link"
 msgstr "Viit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Link selected text to a new note"
-msgstr "Valitud tekstist uuele märkmele viitamine (Ctrl-L)"
+msgstr "Valitud tekstiga uuele märkmele viitamine"
 
 msgid "_Text"
 msgstr "_Tekst"
@@ -1357,21 +1343,20 @@
 "This note is a template note. It determines the default content of regular "
 "notes, and will not show up in the note menu or search window."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"See on mallmärge. See määrab tavaliste märgete vaikimisi sisu ning seda ei "
+"näidata märkmete menüüs ega otsingu aknas."
+
 msgid "Convert to regular note"
-msgstr "Serveriga ühenduse võtmine"
+msgstr "Tavaliseks märkmeks teisendamine"
 
 msgid "Save Si_ze"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Salvesta _suurus"
+
 msgid "Save Se_lection"
-msgstr "Valiku tühistamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Salvesta _valik"
+
 msgid "Save _Title"
-msgstr "Märkme pealkiri"
+msgstr "Salvesta _pealkiri"
 
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Leia..."
@@ -1579,9 +1564,8 @@
 msgid "Replace my local note with the server's update."
 msgstr "Asendatakse kohalik märge serverist tuleva märkmega."
 
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure?"
-msgstr "HOIATUS: Oled sa kindel?"
+msgstr "Kas sa oled kindel?"
 
 msgid ""
 "Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
@@ -1594,18 +1578,17 @@
 msgid "Resetting Synchronization Settings"
 msgstr "Sünkroniseerimissätete lähtestamine"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have disabled the configured synchronization service.  Your "
 "synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
 "synchronize all of your notes again when you save new settings."
 msgstr ""
 "Sa keelasid seadistatud sünkroniseerimisteenuse. Sinu sünkroniseerimissätted "
-"puhastatakse. Uut sünkroniseerimist on võimalik läbi viia alles pärast uute "
-"sätete salvestamist."
+"puhastatakse. Pärast sätete salvestamist võid olla sunnitud kõiki märkmeid "
+"uuesti sünkroniseerima."
 
 msgid "Connection successful"
-msgstr ""
+msgstr "Ühendus edukas"
 
 msgid ""
 "Tomboy is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize "
@@ -1614,17 +1597,16 @@
 "Tomboy on valmis Sinu märkmeid sünkroniseerima. Kas sa soovid kohe "
 "sünkroniseerida?"
 
-#, fuzzy, csharp-format
+#, csharp-format
 msgid ""
 "Please check your information and try again.  The log file {0} may contain "
 "more information about the error."
 msgstr ""
-"Vabandust, midagi läks viltu.  Palun kontrolli oma andmeid ja proovi uuesti. "
-"Võib-olla aitab sind logifaili {0} uurimine."
-
-#, fuzzy
+"Palun kontrolli oma andmeid ja proovi uuesti. Võib-olla sisaldab logifail "
+"{0} infot vea kohta."
+
 msgid "Error connecting"
-msgstr "Viga ühendumisel :("
+msgstr "Viga ühendumisel"
 
 msgid "Version:"
 msgstr "Versioon:"
@@ -1650,9 +1632,8 @@
 msgid "Matches"
 msgstr "Vastavused"
 
-#, fuzzy
 msgid "Title match"
-msgstr "{0} vastavus"
+msgstr "Pealkirja vastavus"
 
 #, csharp-format
 msgid "{0} match"
@@ -1676,9 +1657,11 @@
 "No results found in the selected notebook.\n"
 "Click here to search across all notes."
 msgstr ""
+"Valitud märkmikust ei leitud vasteid.\n"
+"Kõigist märkmetest otsimiseks klõpsa siia."
 
 msgid "Click here to search across all notebooks"
-msgstr ""
+msgstr "Kõigist märkmikutest otsimiseks klõpsa siia."
 
 msgid "Notes"
 msgstr "Märkmed"
@@ -1906,16 +1889,15 @@
 msgstr ""
 "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2006–2010.\n"
 "Priit Laes <amd store20 com>, 2007.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009, 2011.\n"
 "Rene Pärts <rene87 hot ee>, 2010."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2011 Others\n"
 msgstr ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
-"Copyright © 2004-2010 ülejäänud\n"
+"Copyright © 2004-2011 ülejäänud\n"
 
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr "Lihtne ja kergestikasutatav märkmete tegemise programm."
@@ -1923,7 +1905,6 @@
 msgid "Homepage"
 msgstr "Koduleht"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
@@ -1932,8 +1913,10 @@
 "Copyright © 2004-2011 Others\n"
 msgstr ""
 "Tomboy on lihtne ja hõlpsasti kasutatav märkmete tegemise rakendus.\n"
-"Autoriõigused (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
-"\n"
+"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
+"<alex beatniksoftware com>\n"
+"\n"
+"Copyright © 2004-2011 ülejäänud\n"
 
 msgid ""
 "Usage:\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]