commit: r3247 - /gnome/master/extras/gtranslator.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar 2 14:48:38 2012
New Revision: 3247

Log:
uuendus ja parandused

Modified:
  gnome/master/extras/gtranslator.po

Modified: gnome/master/extras/gtranslator.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/gtranslator.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/gtranslator.po [utf-8] Fri Mar 2 14:48:38 2012
@@ -7,61 +7,60 @@
 # Peeter Vois <Peeter Vois mail ee>, 2002.
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Guido Tabbernuk <boamaod gmail com>, 2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtranslator 0.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-01 21:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-22 11:30+0900\n"
-"Last-Translator: Guido Tabbernuk <boamaod gmail com>\n"
-"Language-Team: gnome-et linux ee\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-02 14:34+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 msgid "Gtranslator"
 msgstr "Gtranslator"
 
-#, fuzzy
 msgid "PO File Editor"
-msgstr "Po faili redigeerimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "PO-failide redaktor"
+
 msgid "Gtranslator PO File Editor"
-msgstr "Gtranslator — PO-redaktor"
+msgstr "Gtranslator — PO-failide redaktor"
 
 msgid "Translate and localize applications and libraries"
-msgstr "Rakenduste ning teekide tõlkimine ja lokaalimine"
+msgstr "Rakenduste ning teekide tõlkimine ja lokaliseerimine"
 
 msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
-msgstr "Hoiatamine, kui fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
+msgstr "Hoiatatakse, kui fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
 
 msgid ""
 "If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy "
 "strings."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis hoiatatakse kasutajat hägusaks märgitud "
-"tõlkevastetega PO faili salvestamisel."
+"Kui märgitud, siis hoiatatakse kasutajat hägusaks märgitud tõlkevastetega PO-"
+"faili salvestamisel."
 
 msgid "Delete compiled GMO files"
-msgstr "Kustuta kompileeritud GMO failid"
+msgstr "Kompileeritud GMO failid kustutatakse"
 
 msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis eemaldatakse kompileeritud GMO binaarfailid "
-"salvestamisel."
+"Kui märgitud, siis eemaldatakse salvestamisel kompileeritud GMO binaarfailid."
 
 msgid "Auto save files"
 msgstr "Automaatsalvestus"
 
 msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis salvestatakse muudatused automaatselt teatud "
-"kindla aja tagant."
+"Kui märgitud, siis salvestatakse muudatused määratud aja möödumisel "
+"automaatselt."
 
 msgid "Auto save interval"
 msgstr "Automaatsalvestuse sagedus"
@@ -73,8 +72,7 @@
 msgstr "Enne salvestust varukoopia tegemine"
 
 msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis tehakse enne salvestamist failist varukoopia."
+msgstr "Kui märgitud, siis tehakse enne salvestamist failist varukoopia."
 
 msgid "Use profile values for header"
 msgstr "Profiilist võetud väärtuste kasutamine päise jaoks"
@@ -83,32 +81,28 @@
 "If true, overwrite the values in the PO header with those in the active "
 "profile."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis kirjutatakse PO faili päise väärtused üle aktiivse "
+"Kui märgitud, siis kirjutatakse PO-faili päise väärtused üle aktiivse "
 "profiili omadega."
 
 msgid "Highlight syntax in edit fields"
-msgstr "Tekstiväljade süntaksi märgendamine"
+msgstr "Tekstiväljade süntaksi esiletõstmine"
 
 msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis rakendatakse tekstiväljade stringidele süntaksi "
-"märgendamist."
+msgstr "Kui märgitud, siis tõstetakse tekstiväljal süntaks värvimisega esile."
 
 msgid "Make whitespace visible"
 msgstr "Tühikute nähtavaletoomine"
 
 msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis esitatakse tühikud selleks ettenähtud "
-"erisümbolitega."
+"Kui märgitud, siis esitatakse tühikuid ja teisi tühimärke erisümbolitega."
 
 msgid "Use custom font"
 msgstr "Kohandatud kirjatüübi kasutamine"
 
 msgid "If true, use a custom font for edit fields."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis kasutatakse tekstiväljadel kasutaja määratud "
-"kirjatüüpi."
+"Kui märgitud, siis kasutatakse tekstiväljadel kasutaja määratud kirjatüüpi."
 
 msgid "Editor font"
 msgstr "Redaktori kirjatüüp"
@@ -117,24 +111,24 @@
 msgstr "Kohandatud kirjatüüp tekstiväljade jaoks"
 
 msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
-msgstr "Sõnumi muutmisel eemaldatakse märgistus tõlke hägususe kohta"
+msgstr "Teksti muutmisel eemaldatakse märgistus tõlke hägususe kohta"
 
 msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis eemaldatakse tõlketeksti muutmisel märgistus tõlke "
+"Kui märgitud, siis eemaldatakse tõlketeksti muutmisel märgistus tõlke "
 "hägususe kohta."
 
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Õigekirjakontroll"
 
 msgid "If true, check the spelling of translated messages."
-msgstr "Kui sisse lülitatud, siis kontrollitakse tõlgitud sõnumite õigekirja."
+msgstr "Kui märgitud, siis kontrollitakse tõlgitud tekstide õigekirja."
 
 msgid "PO directory"
-msgstr "PO kataloog"
+msgstr "PO-failide kataloog"
 
 msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
-msgstr "Tõlkemällu lisatav PO faile sisaldav kataloog."
+msgstr "Tõlkemällu lisatavaid PO-faile sisaldav kataloog."
 
 msgid "Restrict search by filename"
 msgstr "Otsingu piiramine failinimega"
@@ -143,8 +137,8 @@
 "If true, only include files with a specified filename when searching the "
 "translation memory."
 msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud "
-"nimele vastavad failid."
+"Kui märgitud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud nimele "
+"vastavad failid."
 
 msgid "Filename to restrict search to"
 msgstr "Failinimi, millega otsing piirata"
@@ -160,18 +154,18 @@
 "Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a "
 "match by the translation memory."
 msgstr ""
-"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa sõnumist, mida näidatakse "
+"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa tekstist, mida näidatakse "
 "tõlkemälu poolt sobiva tõlkevastena."
 
 msgid "Maximum difference in message length"
-msgstr "Teksti mahuerinevuse ülempiir"
+msgstr "Erineva teksti pikkuse ülempiir"
 
 msgid ""
 "Maximum difference in length between messages displayed as matches by the "
 "translation memory."
 msgstr ""
-"Ülempiir erinevusele tekstimahus, mis võib esineda jooksva sõnumi ja "
-"tõlkemälu poolt sobiva vastena näidatava sõnumi vahel."
+"Erineva teksti pikkuse ülempiir, mille ületamisel tõlkemälust leitud teksti "
+"enam ei kuvata."
 
 msgid "Side panel switcher style"
 msgstr "Külgpaneeli lülitusstiil"
@@ -180,20 +174,20 @@
 msgstr "Külgpaneelil paiknevate lülitite stiil."
 
 msgid "Color scheme"
-msgstr "Värviskeem"
+msgstr "Värviskeem"
 
 msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
-msgstr "Gtksourceview värviskeem, mida kasutatakse süntaksi märgendamiseks."
+msgstr "Gtksourceview värviskeem, mida kasutatakse süntaksi esiletõstmiseks."
 
 msgid "Message list sort order"
-msgstr "Sõnuminimekirja järjestusviis"
+msgstr "Tekstinimekirja järjestusviis"
 
 msgid ""
 "Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id"
 "\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
 msgstr ""
-"Järjestamisviis sõnuminimekirja jaoks. Võimalikud väärtused on \"status\", "
-"\"id\", \"original-text\" ja \"translated-text\"."
+"Järjestamisviis tekstinimekirjas. Võimalikud väärtused on \"status\", \"id"
+"\", \"original-text\" ja \"translated-text\"."
 
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Töös olevad pluginad"
@@ -211,7 +205,7 @@
 msgstr "Ülejäänud"
 
 msgid "gtranslator highlight"
-msgstr "gtranslatori märgendus"
+msgstr "gtranslatori esiletõstmine"
 
 msgid "Tag"
 msgstr "Silt"
@@ -220,7 +214,7 @@
 msgstr "Erimuutuja"
 
 msgid "Message not found"
-msgstr "Sõnumit ei leitud"
+msgstr "Teksti ei leitud"
 
 msgid "Open file for alternate language"
 msgstr "Vali võrdluskeele fail"
@@ -241,7 +235,7 @@
 msgstr "Ko_peeri"
 
 msgid "There isn't any file loaded"
-msgstr "Fail on laadimata"
+msgstr "Ühtegi faili pole laaditud"
 
 msgid "_Alternate Language"
 msgstr "_Võrdluskeel"
@@ -263,21 +257,21 @@
 
 #, c-format
 msgid "No dictionary source available with name '%s'"
-msgstr "Sõnaraamatuallikas nimega '%s' pole saadaval"
+msgstr "Sõnaraamatuallikas nimega '%s' pole saadaval"
 
 msgid "Unable to find dictionary source"
-msgstr "Sõnaraamatuallikat pole võimalik leida"
+msgstr "Sõnaraamatuallikat pole võimalik leida"
 
 #, c-format
 msgid "No context available for source '%s'"
 msgstr "Konteksti allika '%s' jaoks pole saadaval"
 
 msgid "Unable to create a context"
-msgstr "Konteksti pole võimalik luua"
+msgstr "Konteksti pole võimalik luua"
 
 #, c-format
 msgid "Dictionary source '%s' selected"
-msgstr "Sõnaraamatuallikas '%s' on valitud"
+msgstr "Sõnaraamatuallikas '%s' on valitud"
 
 #, c-format
 msgid "Strategy '%s' selected"
@@ -289,45 +283,45 @@
 
 #, c-format
 msgid "Word '%s' selected"
-msgstr "Sõna '%s' on valitud"
+msgstr "Sõna '%s' on valitud"
 
 #. speller
 msgid "Double-click on the word to look up"
-msgstr "Sõna otsimiseks tee sellel topeltklõps"
+msgstr "Sõna otsimiseks tee sellel topeltklõps"
 
 #. strat-chooser
 msgid "Double-click on the matching strategy to use"
-msgstr "Sobiva strateegia valimiseks tee sellel topeltklõps"
+msgstr "Sobiva strateegia valimiseks tee sellel topeltklõps"
 
 #. source-chooser
 msgid "Double-click on the source to use"
-msgstr "Allika valimiseks tee sellel topeltklõps"
+msgstr "Allika valimiseks tee sellel topeltklõps"
 
 #. db-chooser
 msgid "Double-click on the database to use"
-msgstr "Andmebaasi valimiseks tee sellel topeltklõps"
+msgstr "Andmebaasi valimiseks tee sellel topeltklõps"
 
 #. Look up Button
 msgid "Look _up:"
 msgstr "_Otsing:"
 
 msgid "Similar words"
-msgstr "Sarnased sõnad"
+msgstr "Sarnased sõnad"
 
 msgid "Available dictionaries"
-msgstr "Saadaolevad sõnastikud"
+msgstr "Saadaolevad sõnastikud"
 
 msgid "Available strategies"
 msgstr "Saadaolevad strateegiad"
 
 msgid "Dictionary sources"
-msgstr "Sõnaraamatuallikad"
+msgstr "Sõnaraamatuallikad"
 
 msgid "Dictionary"
-msgstr "Sõnaraamat"
+msgstr "Sõnaraamat"
 
 msgid "Look up words in a dictionary."
-msgstr "Sõnade otsimine sõnaraamatust"
+msgstr "Sõnade otsimine sõnaraamatust."
 
 msgid "Database"
 msgstr "Andmebaas"
@@ -345,22 +339,22 @@
 msgstr "Paneeli asukoht"
 
 msgid "_Fullscreen"
-msgstr "_Täisekraan"
+msgstr "_Täisekraan"
 
 msgid "Place window on fullscreen state"
-msgstr "Akna lülitamine täisekraanirežiimi"
+msgstr "Akna lülitamine täisekraanirežiimi"
 
 msgid "Fullscreen"
-msgstr "Täisekraanvaade"
+msgstr "Täisekraanvaade"
 
 msgid "Place window in the fullscreen state."
-msgstr "Akna lülitamine täisekraanirežiimi."
+msgstr "Akna lülitamine täisekraanirežiimi."
 
 msgid "_Next Param"
 msgstr "_Järgmine muutuja"
 
 msgid "Insert the next param of the message"
-msgstr "Sõnumi järgmise muutuja lisamine"
+msgstr "Tõlgitud teksti järgmise muutuja lisamine"
 
 msgid "_Insert Params"
 msgstr "_Muutujate lisamine"
@@ -369,18 +363,16 @@
 msgstr "_Järgmine silt"
 
 msgid "Insert the next tag of the message"
-msgstr "Sõnumi järgmise sildi lisamine"
+msgstr "Tõlgitud teksti järgmise sildi lisamine"
 
 msgid "_Insert Tags"
 msgstr "_Siltide lisamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Insert Params or Tags"
-msgstr "Muutujate lisamine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Parameetrite või siltide lisamine"
+
 msgid "Parameters and tags detection featuring easy insertion."
-msgstr "Muutujate tuvastamine ja mugavalt lisamine."
+msgstr "Muutujate ja siltide tuvastamine ja mugavalt lisamine."
 
 msgid "Open Tran Settings"
 msgstr "Open-Tran'i sätted"
@@ -405,7 +397,7 @@
 msgstr ""
 "<i>URL peaks olema kujul:\n"
 "<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
-"Kahte \"%s\" vorminduskoodi ja lõpus kaldkriipsu ei tohi eemaldada.</i>"
+"Kahte \"%s\" vorminduskoodi ja lõpust kaldkriipsu ei tohi eemaldada.</i>"
 
 msgid "Mirror Server"
 msgstr "Peegelserver"
@@ -423,7 +415,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Cannot parse server response, not an array? %s\n"
-msgstr "Serveri vastuse parsimine pole võimalik, see pole jada? %s\n"
+msgstr "Serveri vastuse parsimine pole võimalik, see pole massiiv? %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WRONG! Can't get result element %d\n"
@@ -523,7 +515,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
-msgstr "Faili näitamiseks paigalda, palun, \"%s\""
+msgstr "Faili näitamiseks paigalda palun \"%s\""
 
 msgid "Paths:"
 msgstr "Asukohad:"
@@ -532,7 +524,7 @@
 msgstr "Lähtekoodi vaatamine"
 
 msgid "Show the message in the source code."
-msgstr "Näita sõnumit lähtekoodis."
+msgstr "Teksti kuvamine lähtekoodis."
 
 msgid "Source Viewer"
 msgstr "Lähtekoodi näitaja"
@@ -595,7 +587,9 @@
 #. * up in the "about" box
 #.
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Guido Tabbernuk <boamaod gmail com>, 2010."
+msgstr ""
+"Guido Tabbernuk <boamaod gmail com>, 2010.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012."
 
 msgid "Gtranslator Web Site"
 msgstr "Gtranslatori veebileht"
@@ -654,7 +648,7 @@
 "Toimkonna meil: %s\n"
 "Keelekood: %s\n"
 "Märgistik: %s\n"
-"Ülekandemäristik: %s\n"
+"Ülekandemärgistik: %s\n"
 "Mitmuse vorme: %s\n"
 "Andmebaasi asukoht: %s"
 
@@ -690,7 +684,7 @@
 msgstr "<b>Määra andmebaasi aluseks olev kataloog:</b>"
 
 msgid "<b>Look for a specific PO filename:</b>"
-msgstr "<b>Kindla nimega PO failide kasutamine:</b>"
+msgstr "<b>Kindla nimega PO-failide kasutamine:</b>"
 
 msgid "E.g.: gl.po"
 msgstr "Nt \"et.po\""
@@ -714,8 +708,8 @@
 #, c-format
 msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
 msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
-msgstr[0] "%d dokumenti tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
-msgstr[1] "%d dokumenti tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
+msgstr[0] "%d dokumenti tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
+msgstr[1] "%d dokumenti tehtud muudatused lähevad jäädavalt kaotsi."
 
 #, c-format
 msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
@@ -738,16 +732,16 @@
 msgstr "Salvestamine on süsteemiülema poolt keelatud."
 
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
-msgstr "Kui Sa ei salvesta, siis lähevad kõik muudatused kaotsi."
+msgstr "Kui Sa ei salvesta, siis lähevad kõik muudatused kaotsi."
 
 msgid "Gettext translation"
-msgstr "Gettext'i tõlge"
+msgstr "Gettext'i tõlge"
 
 msgid "Gettext translation template"
 msgstr "Gettext'i tõlkemall"
 
 msgid "All files"
-msgstr "Kõik failid"
+msgstr "Kõik failid"
 
 msgid "Edit Header"
 msgstr "Muuda päist"
@@ -762,7 +756,7 @@
 msgstr "POT faili _loomise aeg:"
 
 msgid "Po file _revision date:"
-msgstr "PO faili _muutmise aeg:"
+msgstr "PO-faili _muutmise aeg:"
 
 msgid "Report message _bugs to:"
 msgstr "_Allikfaili vigadest teatada:"
@@ -795,10 +789,10 @@
 msgstr "Tõlkija ja keel"
 
 msgid "Go to Message"
-msgstr "Näita sõnumit"
+msgstr "Tekstile liikumine"
 
 msgid "Enter message number:"
-msgstr "Sisesta sõnumi number:"
+msgstr "Sisesta teksti number:"
 
 msgid "_Team email:"
 msgstr "_Toimkonna meil:"
@@ -813,7 +807,7 @@
 msgstr "Keele _kood:"
 
 msgid "_Plural forms:"
-msgstr "_Mitmuse vorme:"
+msgstr "_Mitmuse vormid:"
 
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active "
@@ -829,7 +823,7 @@
 "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Are you sure you want to delete this "
 "profile?</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Oled sa kindel, et soovid selle "
+"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Kas sa oled kindel, et soovid selle "
 "profiili kustutada?</span>"
 
 msgid "Active"
@@ -842,7 +836,7 @@
 msgstr "Üldine"
 
 msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
-msgstr "_Hoiatamine, kui PO fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
+msgstr "_Hoiatus, kui PO-fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
 
 msgid "_Delete compiled GMO files"
 msgstr "_Kustuta kompileeritud GMO failid"
@@ -854,7 +848,7 @@
 msgstr "_Automaatsalvestus iga"
 
 msgid "_minutes"
-msgstr "minuti _järel"
+msgstr "minuti _järel"
 
 msgid "Create a _backup copy of files before saving"
 msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"
@@ -866,7 +860,7 @@
 msgstr "Teksti näitamine"
 
 msgid "_Highlight message syntax"
-msgstr "_Sõnumi süntaksi märgendamine"
+msgstr "Teksti süntaksi _esiletõstmine"
 
 msgid "Make _whitespace visible"
 msgstr "_Tühikute nähtavaletoomine"
@@ -881,10 +875,10 @@
 msgstr "Sisu"
 
 msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
-msgstr "_Sõnumi muutmisel tõlkevaste hägusaksmärkimise eemaldus"
+msgstr "_Teksti muutmisel tõlkevaste hägususe eemaldus"
 
 msgid "Check _spelling"
-msgstr "Õigekirja_kontroll"
+msgstr "Õigekirja_kontroll"
 
 msgid "Editor"
 msgstr "Redaktor"
@@ -896,7 +890,7 @@
 msgstr "Andmebaas:"
 
 msgid "Select the directory which contains PO files:"
-msgstr "PO faile sisaldava kataloogi valimine:"
+msgstr "PO-faile sisaldava kataloogi valimine:"
 
 msgid "Add to Database"
 msgstr "Lisa andmebaasi"
@@ -941,13 +935,13 @@
 msgstr "Otsi"
 
 msgid "Replace _All"
-msgstr "Asenda _kõik"
+msgstr "Asenda _kõik"
 
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Asenda"
 
 msgid "Replace All"
-msgstr "Asenda kõik"
+msgstr "Asenda kõik"
 
 msgid "_Search for: "
 msgstr "_Otsitav tekst:"
@@ -1002,7 +996,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "No messages obtained from parser."
-msgstr "Parser sõnumeid ei tagastanud."
+msgstr "Parser ei tagastanud ühtegi teadet."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1020,7 +1014,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "There was an error writing the PO file: %s"
-msgstr "PO faili kirjutamisel leidis aset viga: %s"
+msgstr "PO-faili kirjutamisel leidis aset viga: %s"
 
 msgid "INS"
 msgstr "LISAM"
@@ -1029,15 +1023,14 @@
 msgstr "ÜLEK"
 
 msgid "There is an error in the message:"
-msgstr "Sõnumis on viga:"
+msgstr "Tekstis on viga:"
 
 #, c-format
 msgid "Plural %d"
 msgstr "Mitmus %d"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message Table"
-msgstr "Teadete tabel"
+msgstr "Tekstide tabel"
 
 msgid "<b>Original Text:</b>"
 msgstr "<b>Originaal:</b>"
@@ -1045,12 +1038,12 @@
 msgid "<b>Translate_d Text:</b>"
 msgstr "<b>_Tõlge:</b>"
 
-#, fuzzy
 msgid "Translation Fields"
 msgstr ""
 "Tõlge eesti keelde:\n"
 "    Peeter Vois <Peeter Vois mail ee>, 2002.\n"
-"    Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002."
+"    Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.\n"
+"    Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012."
 
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
@@ -1071,25 +1064,25 @@
 #. * please remove.
 #, c-format
 msgid "Show “_%s”"
-msgstr "Näita „_%s”"
+msgstr "Näita „_%s”"
 
 msgid "_Move on Toolbar"
-msgstr "_Liiguta tööriistaribal"
+msgstr "_Liiguta tööriistaribal"
 
 msgid "Move the selected item on the toolbar"
-msgstr "Valitud kirje liigutamine tööriistaribal"
+msgstr "Valitud kirje liigutamine tööriistaribal"
 
 msgid "_Remove from Toolbar"
-msgstr "_Eemalda tööriistaribalt"
+msgstr "_Eemalda tööriistaribalt"
 
 msgid "Remove the selected item from the toolbar"
-msgstr "Valitud kirje eemaldamine tööriistaribalt"
+msgstr "Valitud kirje eemaldamine tööriistaribalt"
 
 msgid "_Delete Toolbar"
-msgstr "_Kustuta tööriistariba"
+msgstr "_Kustuta tööriistariba"
 
 msgid "Remove the selected toolbar"
-msgstr "Valitud tööriistariba eemaldamine"
+msgstr "Valitud tööriistariba eemaldamine"
 
 msgid "Separator"
 msgstr "Eraldaja"
@@ -1118,11 +1111,11 @@
 
 #, c-format
 msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
-msgstr "Kasutajaliidese faili %s pole võimalik avada. Viga: %s"
+msgstr "Kasutajaliidese faili %s pole võimalik avada. Viga: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
-msgstr "Objekti '%s' pole võimalik failist %s leida."
+msgstr "Objekti '%s' pole võimalik failist %s leida."
 
 msgid ""
 "Unable to display help. Please make sure the Gtranslator documentation "
@@ -1165,20 +1158,20 @@
 msgstr "_Abi"
 
 msgid "Open a PO file"
-msgstr "Avab PO faili"
+msgstr "PO-faili avamine"
 
 msgid "_Recent Files"
 msgstr "_Hiljuti kasutatud"
 
 msgid "Quit the program"
-msgstr "Väljub rakendusest"
+msgstr "Rakendusest väljumine"
 
 #. Edit menu
 msgid "T_oolbar"
-msgstr "Töö_riistariba"
+msgstr "Töö_riistariba"
 
 msgid "Edit gtranslator preferences"
-msgstr "Muudab Gtranslatori eelistusi"
+msgstr "Gtranslatori eelistuste muutmine"
 
 msgid "_Header..."
 msgstr "_Päis..."
@@ -1188,43 +1181,43 @@
 msgstr "_Sisu"
 
 msgid "Save the current file"
-msgstr "Salvestab avatud faili"
+msgstr "Avatud faili salvestamine"
 
 msgid "Save the current file with another name"
-msgstr "Salvestab avatud faili teise nimega"
+msgstr "Avatud faili salvestamine teise nimega"
 
 msgid "Close the current file"
-msgstr "Sulgeb avatud faili"
+msgstr "Avatud faili sulgemine"
 
 msgid "Undo last operation"
-msgstr "Võtab viimatise tegevuse tagasi"
+msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
 
 msgid "Redo last undone operation"
-msgstr "Teeb viimati tühistatud tegevuse uuesti"
+msgstr "Viimase tagasivõetud tegevuse uuestitegemine"
 
 msgid "Cut the selected text"
-msgstr "Lõikab märgitud teksti lõikelauale"
+msgstr "Märgitud teksti lõikamine"
 
 msgid "Copy the selected text"
-msgstr "Kopeerib märgitud teksti lõikelauale"
+msgstr "Märgitud teksti kopeerimine"
 
 msgid "Paste the contents of the clipboard"
-msgstr "Asetab lõikelaua sisu"
+msgstr "Lõikepuhvri sisu asetamine"
 
 msgid "Clear the selected translation"
-msgstr "Tühistab valitud tõlke"
+msgstr "Valitud tõlke tühistamine"
 
 msgid "Copy _Message to Translation"
-msgstr "Kopeeri _sõnum tõlkesse"
+msgstr "Kopeeri _originaal tõlkesse"
 
 msgid "Copy original message contents to the translation field"
-msgstr "Kopeerib sõnumi originaalteksti tõlkesse"
+msgstr "Teksti originaalteksti kopeerimine tõlkesse"
 
 msgid "Toggle _Fuzzy Status"
-msgstr "Lülita _hägusust"
+msgstr "_Hägususe lüliti"
 
 msgid "Toggle fuzzy status of a message"
-msgstr "Lülitab sõnumi hägusaksolemist"
+msgstr "Teksti hägususe muutmine"
 
 msgid "_Translation Memory"
 msgstr "_Tõlkemälu"
@@ -1238,70 +1231,70 @@
 
 #. Go menu
 msgid "_Previous Message"
-msgstr "_Eelmine sõnum"
+msgstr "_Eelmine tekst"
 
 msgid "Move back one message"
-msgstr "Liigub ühe sõnumi võrra tagasi"
+msgstr "Ühe teksti võrra tagasi liikumine"
 
 msgid "_Next Message"
-msgstr "_Järgmine sõnum"
+msgstr "_Järgmine tekst"
 
 msgid "Move forward one message"
-msgstr "Liigub ühe sõnumi võrra edasi"
+msgstr "Ühe teksti võrra edasi liikumine"
 
 msgid "_Go to Message..."
-msgstr "_Näita sõnumit nr..."
+msgstr "_Näita teksti numbriga..."
 
 msgid "Jumps to a specific message"
-msgstr "Läheb määratud numbriga teate juurde"
+msgstr "Määratud numbriga teksti juurde liikumine"
 
 msgid "_First Message"
-msgstr "_Esimene sõnum"
+msgstr "_Esimene tekst"
 
 msgid "Go to the first message"
-msgstr "Läheb esimese sõnumi juurde"
+msgstr "Esimese teksti juurde liikumine"
 
 msgid "_Last Message"
-msgstr "_Viimane sõnum"
+msgstr "_Viimane tekst"
 
 msgid "Go to the last message"
-msgstr "Läheb viimase sõnumi juurde"
+msgstr "Viimase teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Next Fuz_zy"
 msgstr "Järgmine _hägus"
 
 msgid "Go to the next fuzzy message"
-msgstr "Läheb järgmise hägusa teate juurde"
+msgstr "Järgmise hägusa teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Previous Fuzz_y"
 msgstr "Eelmine häg_us"
 
 msgid "Go to the previous fuzzy message"
-msgstr "Läheb eelmise hägusa teate juurde"
+msgstr "Eelmise hägusa teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Next _Untranslated"
 msgstr "Järgmine _tõlkimata"
 
 msgid "Go to the next untranslated message"
-msgstr "Läheb järgmise tõlkimata teate juurde"
+msgstr "Järgmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Previ_ous Untranslated"
 msgstr "Eel_mine tõlkimata"
 
 msgid "Go to the previous untranslated message"
-msgstr "Läheb eelmise tõlkimata sõnumi juurde"
+msgstr "Eelmise tõlkimata teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Next Fu_zzy or Untranslated"
 msgstr "Järgmine hägus või _tõlkimata"
 
 msgid "Go to the next fuzzy or untranslated message"
-msgstr "Läheb järgmise hägusa või tõlkimata sõnumi juurde"
+msgstr "Järgmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Pre_vious Fuzzy or Untranslated"
 msgstr "Ee_lmine hägus või tõlkimata"
 
 msgid "Go to the previous fuzzy or untranslated message"
-msgstr "Läheb eelmise hägusa või tõlkimata teate juurde"
+msgstr "Eelmise hägusa või tõlkimata teksti juurde liikumine"
 
 msgid "Search for text"
 msgstr "Teksti otsimine"
@@ -1314,25 +1307,25 @@
 msgstr "_Salvesta kõik"
 
 msgid "Save all open files"
-msgstr "Salvesab kõik PO failid"
+msgstr "Kõigi PO-failide salvestamine"
 
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Sulge kõik"
 
 msgid "Close all open files"
-msgstr "Suleb kõik avatud failid"
+msgstr "Kõigi avatud failide sulgemine"
 
 msgid "_Previous Document"
 msgstr "_Eelmine dokument"
 
 msgid "Activate previous document"
-msgstr "Aktiveerib eelmise dokumendi"
+msgstr "Eelmise dokumendi aktiveerimine"
 
 msgid "_Next Document"
 msgstr "_Järgmine dokument"
 
 msgid "Activate next document"
-msgstr "Aktiveerib järgmise dokumendi"
+msgstr "Järgmise dokumendi aktiveerimine"
 
 msgid "Untranslated"
 msgstr "tõlkimata"
@@ -1388,7 +1381,7 @@
 msgstr "gtranslator"
 
 msgid "Toolbar Editor"
-msgstr "Tööriistariba redaktor"
+msgstr "Tööriistariba redaktor"
 
 msgid "No profile"
 msgstr "Profiil puudub"
@@ -1397,7 +1390,7 @@
 msgstr "Töös oleva dokumendi profiil"
 
 msgid "- Edit PO files"
-msgstr "- PO failide redaktor"
+msgstr "- PO-failide redaktor"
 
 #, c-format
 msgid ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]