commit: r3248 - /gnome/master/desktop/gnome-packagekit.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar  2 23:36:32 2012
New Revision: 3248

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] Fri Mar  2 23:36:32 2012
@@ -6,175 +6,339 @@
 # package.
 #
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2010, 2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"packagekit&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-27 20:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-28 09:20+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <et li org>\n"
+"packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-02 15:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-02 22:56+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-msgid "Add or remove software installed on the system"
-msgstr "Arvutisse paigaldatud tarkvara lisamine ja eemaldamine"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+msgid "Automatically remove unused dependencies"
+msgstr "Kasutamata sõltuvused eemaldatakse automaatselt"
+
+msgid ""
+"When removing a package, also remove those dependencies that are not "
+"required by other packages."
+msgstr ""
+"Paki eemaldamisel eemaldatakse ka need sõltuvused, mis pole teiste pakkide "
+"jaoks vajalikud."
+
+msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
+msgstr "Küsitakse kasutajalt, kas lisapakid tuleks paigaldada"
+
+msgid "Ask the user if additional packages should be installed."
+msgstr "Küsitakse kasutajalt, kas lisapakid tuleks paigaldada."
+
+msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
+msgstr ""
+"Küsitakse kasutajalt, kas failid tuleks kopeerida mitte-privaatsesse "
+"kataloogi"
+
+msgid ""
+"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
+"installing from a FUSE mount."
+msgstr ""
+"Küsitakse kasutajalt, kas FUSE haakelt paigaldades tuleks failid kopeerida "
+"mitte-privaatsesse kataloogi."
+
+msgid "If search terms should be completed automatically"
+msgstr "Kas otsinguterminid tuleks automaatselt lõpetada"
+
+msgid "If search terms should be completed automatically."
+msgstr "Kas otsinguterminid tuleks automaatselt lõpetada."
+
+msgid "Filter using basename in gpk-application"
+msgstr "Filter kasutab gpk-application'is baasnime"
+
+msgid "Filter package lists using basename in gpk-application."
+msgstr "Filter kasutab gpk-application'is baasnime."
+
+msgid "Only show the newest packages in the file lists"
+msgstr "Failide loendis näidatakse ainult uusimaid saadaolevaid pakke"
+
+msgid "Only show the newest packages in the file lists."
+msgstr "Failide loendis näidatakse ainult uusimaid saadaolevaid pakke."
+
+msgid "Only show native packages in the file lists"
+msgstr ""
+"Failide loendis näidatakse ainult protsessori arhitektuuriga sobivaid pakke"
+
+msgid ""
+"Only show native packages matching the machine architecture in the file "
+"lists."
+msgstr ""
+"Failide loendis näidatakse ainult selle arvuti protsessori arhitektuuriga "
+"sobivaid pakke."
+
+msgid "Show the category group menu"
+msgstr "Kategooria grupi menüüd näidatakse"
+
+msgid ""
+"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
+"distribution, but takes longer to populate."
+msgstr ""
+"Kategooria grupi menüüd näidatakse. See on täielik ja iga distributsiooni "
+"jaoks sobivalt kohandatav, kuid selle avamine võtab kauem aega."
+
+msgid "Show the 'All Packages' group menu"
+msgstr "'Kõik pakid' grupi menüü kuvamine"
+
+msgid ""
+"Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
+"backends and is not generally required by end users."
+msgstr ""
+"Kõigi pakimenüü kirjete kuvamine. Enamiku taustaprogrammide korral võtab see "
+"kaua aega ning enamasti pole lõppkasutajate jaoks vajalik."
+
+msgid "The search mode used by default"
+msgstr "Vaikimisi kasutatav otsirežiim"
+
+msgid ""
+"The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
+"\"."
+msgstr ""
+"Vaikimisi kasutatav otsirežiim. Valikud on \"name\" (nimi), \"details"
+"\" (üksikasjad) või \"file\" (fail)."
+
+msgid "Show all repositories in the software source viewer"
+msgstr "Kõiki tarkvaraallikaid kuvatakse tarkvara allikate vaaturis"
+
+msgid "Show all repositories in the software source viewer."
+msgstr "Kõiki tarkvaraallikaid kuvatakse tarkvara allikate vaaturis."
+
+msgid ""
+"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
+"connection"
+msgstr "Kasutajat hoiatatakse enne suurt uuendust mobiiliühenduse kaudu"
+
+msgid ""
+"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
+"connection."
+msgstr "Kasutajat hoiatatakse enne suurt uuendust mobiiliühenduse kaudu."
+
+msgid "Only show the newest updates in the list"
+msgstr "Loendis näidatakse ainult uusimaid uuendusi"
+
+msgid ""
+"Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
+"updates that are still available."
+msgstr ""
+"Loendis näidatakse ainult uusimaid uuendusi, välja filtreeritakse vanemad "
+"uuendused, mis on ikka veel saadaval."
+
+msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
+msgstr "Vaade keritakse nende pakkide juurde, mida parasjagu alla laaditakse"
+
+msgid ""
+"Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
+msgstr ""
+"Vaade keritakse nende pakkide juurde, mida parasjagu alla laaditakse või "
+"paigaldatakse."
+
+msgid "Allow applications to invoke the font installer"
+msgstr "Rakendused tohivad käivitada fondipaigaldaja"
+
+msgid "Allow applications to invoke the font installer."
+msgstr "Rakendused tohivad käivitada fondipaigaldaja."
+
+msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
+msgstr ""
+"Rakendused, mida tuleks eirata, kui need esitavad seansile D-Busi päringuid"
+
+msgid ""
+"Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
+"separated by commas."
+msgstr ""
+"Rakendused, mida tuleks eirata, kui need esitavad seansile D-Busi päringuid, "
+"eraldatud komadega."
+
+msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
+msgstr "Rakendustel on lubatud käivitada koodekipaigaldaja"
+
+msgid "Allow applications to invoke the codec installer."
+msgstr "Rakendustel on lubatud käivitada koodekipaigaldaja."
+
+msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
+msgstr "Rakendused tohivad käivitada MIME-tüübi paigaldaja"
+
+msgid "Allow applications to invoke the mime type installer."
+msgstr "Rakendused tohivad käivitada MIME-tüübi paigaldaja."
+
+msgid ""
+"When displaying UI from a session D-Bus request, automatically use these "
+"options by default."
+msgstr ""
+"Kui seansi D-Busi päringul kuvatakse kasutajaliidest, kasutatakse vaikimisi "
+"neid valikuid."
+
+msgid ""
+"When displaying UI from a session D-Bus request, force these options to be "
+"turned on."
+msgstr ""
+"Kui seansi D-Busi päringul kuvatakse kasutajaliidest, on nende valikute "
+"kasutamine kohustuslik."
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
 msgid "Add/Remove Software"
 msgstr "Tarkvara lisamine ja eemaldamine"
 
-msgid "About this software"
-msgstr "Sellest tarkvarast lähemalt"
-
-msgid "Depends on"
-msgstr ""
+msgid "Add or remove software installed on the system"
+msgstr "Arvutisse paigaldatud tarkvara lisamine ja eemaldamine"
+
+msgid "_System"
+msgstr "_Süsteem"
+
+msgid "View previously added or removed software"
+msgstr "Varem lisatud või eemaldatud tarkvara vaatamine"
+
+msgid "Software Log"
+msgstr "Tarkvara logi"
 
 msgid "Edit list of software sources"
 msgstr "Tarkvaraallikate nimekirja redigeerimine"
 
-msgid "Execute graphical applications"
-msgstr "Graafiliste rakenduste käivitamine"
-
-msgid "Fi_nd"
-msgstr "_Otsi"
-
-msgid "Get file list"
-msgstr "Hangi failide nimekiri"
-
-msgid "Help with this software"
-msgstr ""
+msgid "Software Sources"
+msgstr "Tarkvaraallikad"
+
+msgid "Refresh the list of packages on the system"
+msgstr "Süsteemis olevate pakkide nimekirja värskendamine"
+
+msgid "Refresh Package Lists"
+msgstr "Pakkide nimekirja värskendamine"
+
+msgid "_Filters"
+msgstr "_Filtrid"
+
+msgid "_Installed"
+msgstr "_Paigaldatud"
+
+msgid "Only _Installed"
+msgstr "Ainult _paigaldatud"
+
+msgid "Only _Available"
+msgstr "Ainult _saadaolevad"
+
+msgid "_No Filter"
+msgstr "_Ei filtreerita"
+
+msgid "_Development"
+msgstr "_Arendus"
+
+msgid "Only _Development"
+msgstr "Ainult _arendus"
+
+msgid "Only _End User Files"
+msgstr "Ainult _lõppkasutaja failid"
+
+msgid "_Graphical"
+msgstr "_Graafilised"
+
+msgid "Only _Graphical"
+msgstr "Ainult _graafilised"
+
+msgid "Only _Text"
+msgstr "Ainult _konsoolipõhised"
+
+msgid "_Free"
+msgstr "_Vabad"
+
+msgid "_Only Free Software"
+msgstr "_Ainult vaba tarkvara"
+
+msgid "Only _Non-Free Software"
+msgstr "Ainult _mittevaba tarkvara"
+
+msgid "_Source"
+msgstr "_Allikas"
+
+msgid "_Only Source Code"
+msgstr "_Ainult lähtekood"
+
+msgid "Only _Non-Source Code"
+msgstr "Ainult _lähtekoodita"
+
+msgid "Only show one package, not subpackages"
+msgstr "Kuvatakse ainult ühte pakki, mitte alampakke"
+
+msgid "_Hide Subpackages"
+msgstr "_Alampakid varjatud"
+
+msgid "Only show the newest available package"
+msgstr "Näidatakse ainult uusimat saadaolevat pakki"
+
+msgid "Only _Newest Packages"
+msgstr "Ainult _uusimad pakid"
+
+msgid "Only show packages matching the machine architecture"
+msgstr ""
+"Näidatakse ainult selle arvuti protsessori arhitektuuriga sobivaid pakke"
+
+msgid "Only N_ative Packages"
+msgstr "Ainult _protsessori arhitektuuri järgsed pakid"
+
+msgid "S_election"
+msgstr "_Valik"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing local files
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
 #. TRANSLATORS: button: install codecs
 #. TRANSLATORS: button: install a font
+#. TRANSLATORS: button: install Plasma services
 #. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
 #. TRANSLATORS: button: install printer drivers
 #. TRANSLATORS: button: install catalog
-#. TRANSLATORS: if the update should be installed
 msgid "Install"
 msgstr "Paigalda"
-
-msgid "Only N_ative Packages"
-msgstr ""
-
-msgid "Only _Available"
-msgstr "Ainult _saadaolevad"
-
-msgid "Only _Development"
-msgstr "Ainult _arendus"
-
-msgid "Only _End User Files"
-msgstr "Ainult _lõppkasutaja failid"
-
-msgid "Only _Graphical"
-msgstr "Ainult _graafilised"
-
-msgid "Only _Installed"
-msgstr "Ainult _paigaldatud"
-
-msgid "Only _Newest Packages"
-msgstr "Ainult _uusimad pakid"
-
-msgid "Only _Non-Free Software"
-msgstr "Ainult _mittevaba tarkvara"
-
-msgid "Only _Non-Source Code"
-msgstr "Ainult _lähtekoodita"
-
-msgid "Only _Text"
-msgstr "Ainult _konsoolipõhised"
-
-msgid "Only show one package, not subpackages"
-msgstr "Kuvatakse ainult ühte pakki, mitte alampakke"
-
-msgid "Only show packages matching the machine architecture"
-msgstr ""
-"Näidatakse ainult selle arvuti protsessori arhitektuuriga sobivaid pakke"
-
-msgid "Only show the newest available package"
-msgstr "Näidatakse ainult uusimat saadaolevat pakki"
-
-msgid "Project homepage"
-msgstr "Projekti koduleht"
-
-msgid "Refresh Package Lists"
-msgstr "Pakkide nimekirja värskendamine"
-
-msgid "Refresh the list of packages on the system"
-msgstr "Süsteemis olevate pakkide nimekirja värskendamine"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
 msgid "Remove"
 msgstr "Eemalda"
 
-msgid "Required by"
-msgstr ""
-
-msgid "Run program"
-msgstr ""
-
-msgid "S_election"
-msgstr "_Valik"
-
-msgid "Software Log"
-msgstr "Tarkvara logi"
-
-msgid "Software Sources"
-msgstr "Tarkvaraallikad"
-
-msgid "View previously added or removed software"
-msgstr "Varasemalt lisatud või eemaldatud tarkvara vaatamine"
-
 msgid "Visit the project homepage"
 msgstr "Projekti kodulehe külastamine"
 
+msgid "Project homepage"
+msgstr "Projekti koduleht"
+
+msgid "Execute graphical applications"
+msgstr "Graafiliste rakenduste käivitamine"
+
+msgid "Run program"
+msgstr "Käivita programm"
+
+msgid "Get file list"
+msgstr "Hangi failide nimekiri"
+
+msgid "Depends on"
+msgstr "Sõltub pakkidest"
+
+msgid "Required by"
+msgstr "Vajalik pakkidele"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Sisukord"
 
-msgid "_Development"
-msgstr "_Arendus"
-
-msgid "_Filters"
-msgstr "_Filtrid"
-
-msgid "_Free"
-msgstr "_Vabad"
-
-msgid "_Graphical"
-msgstr "_Graafilised"
-
-#. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "_Hide Subpackages"
-msgstr "_Alampakid varjatud"
-
-msgid "_Installed"
-msgstr "_Paigaldatud"
-
-msgid "_No Filter"
-msgstr "_Ei filtreerita"
-
-msgid "_Only Free Software"
-msgstr "_Ainult vaba tarkvara"
-
-msgid "_Only Source Code"
-msgstr "_Ainult lähtekood"
-
-msgid "_Source"
-msgstr "_Allikas"
-
-msgid "_System"
-msgstr "_Süsteem"
+msgid "Help with this software"
+msgstr "Abi selle tarkvara kasutamisel"
+
+msgid "About this software"
+msgstr "Sellest tarkvarast lähemalt"
+
+msgid "Fi_nd"
+msgstr "_Otsi"
 
 msgid "Install Package"
 msgstr "Paki paigaldamine"
@@ -188,40 +352,49 @@
 msgid "_Accept Agreement"
 msgstr "_Nõustun tingimustega"
 
+#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
+#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
+#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
+msgid "Software Install"
+msgstr "Tarkvara paigaldamine"
+
+msgid "Install selected software on the system"
+msgstr "Valitud tarkvara paigaldamine arvutisse"
+
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
 msgid "Catalog Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Paigalduskataloog"
 
 msgid "Install a catalog of software on the system"
-msgstr ""
-
-msgid "Install selected software on the system"
-msgstr ""
-
-msgid "Package Installer"
-msgstr "Pakkide paigaldaja"
+msgstr "Paigalda oma arvutisse tarkvarakataloog"
 
 msgid "Software Log Viewer"
 msgstr "Tarkvaralogide näitaja"
 
 msgid "View past package management tasks"
-msgstr ""
+msgstr "Hiljutiste haldusülesannete kuvamine"
 
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtreeri"
 
+msgid "Software Settings"
+msgstr "Tarkvara sätted"
+
 msgid ""
 "Change software update preferences and enable or disable software sources"
 msgstr ""
 "Tarkvarauuenduste eelistuste muutmine ja tarkvaraallikate lubamine ning "
 "keelamine"
 
-msgid "Software Updates"
-msgstr "Tarkvarauuendused"
-
-msgid ""
-"A software source contains packages that can be installed on this computer."
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
+msgid "Software Update Preferences"
+msgstr "Tarkvarauuenduste eelistused"
+
+msgid "_Check Now"
+msgstr "_Kontrolli kohe"
+
+msgid "_Automatically install:"
+msgstr "_Automaatselt paigaldatakse:"
 
 msgid "C_heck for updates:"
 msgstr "_Uuenduste olemasolu kontrollitakse:"
@@ -233,92 +406,86 @@
 msgstr "Uuendusi kontrollitakse ka mobiiliühenduse korral"
 
 msgid "Currently using mobile broadband"
-msgstr ""
-
-msgid "Software Update Preferences"
-msgstr "Tarkvarauuenduste eelistused"
+msgstr "Praegu kasutatakse mobiiliühendust"
 
 msgid "Update Settings"
 msgstr "Uuenduste sätted"
 
-msgid "_Automatically install:"
-msgstr "_Automaatselt paigaldatakse:"
-
-msgid "_Check Now"
-msgstr ""
+msgid ""
+"A software source contains packages that can be installed on this computer."
+msgstr ""
+"Tarkvaraallikas sisaldab pakke, mida on võimalik sellesse arvutisse "
+"paigaldada."
 
 #. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
 msgid "_Show debug and development software sources"
 msgstr "_Näidatakse ka silumis- ja arendustarkvara allikaid"
 
+#. TRANSLATORS: the program name
+msgid "Service Pack Creator"
+msgstr "Teeninduspaki looja"
+
+msgid "Create a copy of this computer's package list"
+msgstr "Koopia tegemine selle arvuti pakiloendist"
+
+msgid "Create an archive of all the pending updates"
+msgstr "Arhiivi tegemine kõigist ootel olevatest uuendustest"
+
+msgid "Create an archive of a specific package"
+msgstr "Kindlast pakist arhiivi loomine"
+
+msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
+msgstr "Pakid tuleb eraldada komaga"
+
 #. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
 msgid "Action"
 msgstr "Tegevus"
 
-msgid "Create"
-msgstr "Loo"
-
-msgid "Create a copy of this computers package list"
-msgstr ""
-
-msgid "Create an archive of a specific package"
-msgstr ""
-
-msgid "Create an archive of all the pending updates"
-msgstr ""
+msgid "Output directory:"
+msgstr "Väljundkataloog:"
 
 msgid "Destination package list:"
-msgstr ""
+msgstr "Sihtpakkide loend:"
+
+msgid "Select a Package List File"
+msgstr "Pakkide nimekirja faili valimine"
+
+msgid "Save New Service Pack"
+msgstr "Uue teeninduspaki salvestamine"
 
 #. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
 msgid "Details"
 msgstr "Üksikasjad"
 
-msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
-msgstr ""
-
-msgid "Output directory:"
-msgstr "Väljundkataloog:"
-
 msgid "Progress"
 msgstr "Edenemine"
 
-msgid "Save New Service Pack"
-msgstr ""
-
-msgid "Select A Package List File"
-msgstr "Pakkide nimekirja faili valimine"
-
-#. TRANSLATORS: the program name
-msgid "Service Pack Creator"
-msgstr "Teeninduspaki looja"
-
-msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
-msgstr "Kas tunned seda kasutajat ja usaldad seda võtit?"
+msgid "Create"
+msgstr "Loo"
+
+msgid "Software signature is required"
+msgstr "Vajalik on tarkvara allkiri"
 
 msgid "Do you trust the source of the packages?"
 msgstr "Kas usaldad nende pakkide allikat?"
 
+msgid "Repository name:"
+msgstr "Hoidla nimi:"
+
+msgid "Signature URL:"
+msgstr "Allkirja URL:"
+
+msgid "Signature user identifier:"
+msgstr "Allkirja kasutaja identifikaator:"
+
+msgid "Signature identifier:"
+msgstr "Allkirja identifikaator:"
+
 msgid "Package:"
 msgstr "Pakk:"
 
-msgid "Repository name:"
-msgstr "Hoidla nimi:"
-
-msgid "Signature URL:"
-msgstr "Allkirja URL:"
-
-msgid "Signature identifier:"
-msgstr "Allkirja identifikaator:"
-
-msgid "Signature user identifier:"
-msgstr ""
-
-msgid "Software signature is required"
-msgstr ""
-
-msgid "PackageKit Update Applet"
-msgstr "PackageKit uuendamisrakend"
+msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
+msgstr "Kas tunned seda kasutajat ja usaldad seda võtit?"
 
 msgid "Software Update"
 msgstr "Tarkvarauuendus"
@@ -332,15 +499,15 @@
 msgid "Upgrade the operating system to a new version"
 msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendamine uuele versioonile"
 
+msgid "_Install Updates"
+msgstr "_Paigalda uuendused"
+
 msgid ""
 "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
 "provide new features."
 msgstr ""
 "Tarkvarauuendused kõrvaldavad tarkvaras olevaid vigu, tõstavad turvalisust "
 "ning lisavad tarkvarale uusi võimalusi."
-
-msgid "_Install Update(s)"
-msgstr "_Paigalda uuendus(ed)"
 
 msgid "_Upgrade"
 msgstr "_Uuenda"
@@ -386,57 +553,6 @@
 "correctly."
 msgstr "Tarkvara, mida tahad paigaldada, vajab töötamiseks veel lisatarkvara."
 
-#. TRANSLATORS: check once an hour
-msgid "Hourly"
-msgstr "Kord tunnis"
-
-#. TRANSLATORS: check once a day
-msgid "Daily"
-msgstr "Iga päev"
-
-#. TRANSLATORS: check once a week
-msgid "Weekly"
-msgstr "Iga nädal"
-
-#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
-msgid "Never"
-msgstr "Mitte kunagi"
-
-#. TRANSLATORS: update everything
-msgid "All updates"
-msgstr "Kõik uuendused"
-
-#. TRANSLATORS: update just security updates
-msgid "Only security updates"
-msgstr "Ainult turvauuendused"
-
-#. TRANSLATORS: don't update anything
-msgid "Nothing"
-msgstr "Mitte midagi"
-
-#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
-msgid "Failed to change status"
-msgstr "Oleku muutmine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
-msgid "Enabled"
-msgstr "Lubatud"
-
-#. TRANSLATORS: column for the source description
-msgid "Software Source"
-msgstr "Tarkvaraallikas"
-
-#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
-msgid "Failed to get the list of sources"
-msgstr "Tõrge tarkvaraallikate nimekirja hankimisel"
-
-#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
-msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
-msgstr ""
-
-msgid "Getting software source list not supported by backend"
-msgstr "Taustprogramm ei toeta tarkvaraloendi hankimist"
-
 #. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
 #, c-format
 msgid "%i file installed by %s"
@@ -450,39 +566,39 @@
 
 #. TRANSLATORS: this package is not required by any others
 msgid "No other packages require this package"
-msgstr ""
+msgstr "Mitte ükski muu pakk ei vaja seda pakki"
 
 #. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
 #, c-format
 msgid "%i package requires %s"
 msgid_plural "%i packages require %s"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i pakk vajab pakki %s"
+msgstr[1] "%i pakki vajavad pakki %s"
 
 #. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
 #, c-format
 msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Järgnev pakk on vajalik %s korrektseks toimimiseks."
+msgstr[1] "Järgnevad pakid on vajalikud %s korrektseks toimimiseks."
 
 #. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
 msgid "This package does not depend on any others"
-msgstr ""
+msgstr "See pakk ei sõltu ühestki teisest"
 
 #. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
 #, c-format
 msgid "%i additional package is required for %s"
 msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
+msgstr[0] "%i lisapakk on vajalik %s jaoks"
+msgstr[1] "%i lisapakki on vajalikud %s jaoks"
+
+#. TRANSLATORS: message: show the array of dependent packages for this package
 #, c-format
 msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Järgnev pakk on vajalik %s korrektseks toimimiseks."
+msgstr[1] "Järgnevad pakid on vajalikud %s korrektseks toimimiseks."
 
 #. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
 msgid "Invalid"
@@ -498,19 +614,19 @@
 
 #. TRANSLATORS: nothing in the package queue
 msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
-msgstr ""
+msgstr "Järjekorras pole ühtegi pakki, mida paigaldada või eemaldada."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
 msgid ""
 "Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
 "text."
-msgstr ""
+msgstr "Proovi kirjeldustest otsimist klõpsates ikoonil otsinguteksti kõrval."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to try harder
 msgid "Try again with a different search term."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
+msgstr "Proovi uuesti teise otsinguterminiga."
+
+#. TRANSLATORS: title: invalid text in the search bar
 msgid "Invalid search text"
 msgstr "Vigane otsingutekst"
 
@@ -518,20 +634,20 @@
 msgid "The search text contains invalid characters"
 msgstr "Otsingutekst sisaldab vigaseid märke"
 
-#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
+#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the method
 msgid "The search could not be completed"
-msgstr ""
+msgstr "Otsingut polnud võimalik lõpetada"
 
 #. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
 msgid "Running the transaction failed"
-msgstr ""
+msgstr "Toimingu käivitamine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
 msgid "Changes not applied"
-msgstr ""
+msgstr "Muudatusi ei rakendatud"
 
 msgid "Close _Anyway"
-msgstr ""
+msgstr "Sulge _ikkagi"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
 msgid "You have made changes that have not yet been applied."
@@ -579,12 +695,7 @@
 msgid "License"
 msgstr "Litsents"
 
-#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-msgid "Menu"
-msgstr "Menüü"
-
 #. TRANSLATORS: the size of the meta package
-#. TRANSLATORS: a column that has size of each package
 msgid "Size"
 msgstr "Suurus"
 
@@ -668,11 +779,10 @@
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2010, 2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
-
-#. TRANSLATORS: website label
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012."
+
 msgid "PackageKit Website"
-msgstr "PackageKit veebisait"
+msgstr "PackageKit'i sait"
 
 #. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
 msgid "Package Manager for GNOME"
@@ -684,16 +794,17 @@
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
 msgid ""
-"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
-msgstr ""
+"Enter a search word and then click find, or click a group to get started."
+msgstr ""
+"Alustamiseks sisesta ostisõna ja klõpsa otsimise nupul või klõpsa grupil."
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-msgid "Enter a package name and then click find to get started."
-msgstr ""
+msgid "Enter a search word and then click find to get started."
+msgstr "Alustamiseks sisesta ostisõna ja klõpsa otsimise nupul."
 
 #. TRANSLATORS: daemon is broken
 msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
-msgstr ""
+msgstr "Praeguseid omadusi polnud võimalik hankida"
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
 msgid "All packages"
@@ -709,7 +820,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
-msgstr ""
+msgstr "Muudatusi ei rakendata koheselt, see nupp rakendab kõik muudatused"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
 msgid "Visit home page for selected package"
@@ -725,285 +836,197 @@
 
 #. TRANSLATORS: show the program version
 msgid "Show the program version and exit"
-msgstr ""
+msgstr "Kuvatakse rakenduse versiooni ja väljutakse"
 
 #. are we running privileged
 msgid "Package installer"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
-
-#. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
-msgid "One package was skipped:"
-msgid_plural "Some packages were skipped:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
-msgid "The system update has completed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
-msgid "Restart computer now"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
-#. TRANSLATORS: hides forever
-#. add a checkbutton for deps screen
-#. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
-msgid "Do not show this again"
-msgstr "Sead teadet rohkem ei näidata"
-
-#. TRANSLATORS: button: show more details about the error
+msgstr "Pakkide paigaldaja"
+
+#. TRANSLATORS: a 32 bit package
+msgid "32-bit"
+msgstr "32-bitine"
+
+#. TRANSLATORS: a 64 bit package
+msgid "64-bit"
+msgstr "64-bitine"
+
+#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
+msgid "This application is running as a privileged user"
+msgstr "See rakendus töötab suuremate õigustega kasutajana"
+
+#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the application name
+#, c-format
+msgid "%s is running as a privileged user"
+msgstr "%s töötab suuremate õigustega kasutajana"
+
+#. TRANSLATORS: tell the user off
+msgid "Package management applications are security sensitive."
+msgstr "Pakihalduse rakendused on turvakriitilised."
+
+#. TRANSLATORS: and explain why
+msgid ""
+"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
+"security reasons."
+msgstr ""
+"Graafiliste rakenduste jooksutamine suuremate õigustega kasutaja rollis pole "
+"turvakaalutlustel soovitatav."
+
+#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
+msgid "Continue _Anyway"
+msgstr "_Jätka ikkagi"
+
+#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
+#, c-format
+msgid "Now"
+msgstr "Praegu"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#, c-format
+msgid "%i second"
+msgid_plural "%i seconds"
+msgstr[0] "%i sekund"
+msgstr[1] "%i sekundit"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#, c-format
+msgid "%i minute"
+msgid_plural "%i minutes"
+msgstr[0] "%i minut"
+msgstr[1] "%i minutit"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#, c-format
+msgid "%i hour"
+msgid_plural "%i hours"
+msgstr[0] "%i tund"
+msgstr[1] "%i tundi"
+
+#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
+#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
+#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
+#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
+#, c-format
+msgid "%i %s %i %s"
+msgstr "%i %s %i %s"
+
+msgid "minute"
+msgid_plural "minutes"
+msgstr[0] "minut"
+msgstr[1] "minutit"
+
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "sekund"
+msgstr[1] "sekundit"
+
+msgid "hour"
+msgid_plural "hours"
+msgstr[0] "tund"
+msgstr[1] "tundi"
+
+#, c-format
+msgid "%s and %s"
+msgstr "%s ja %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s ja %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s, %s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s, %s ja %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s, %s, %s ja %s"
+
+#. TRANSLATORS: we failed to install
+msgid "Failed to install software"
+msgstr "Tõrge tarkvara paigaldamisel"
+
+#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
+msgid "No applications were chosen to be installed"
+msgstr "Ühtegi rakendust pole paigaldamiseks valitud"
+
+#. TRANSLATORS: detailed text about the error
+msgid "Error details"
+msgstr "Vea üksikasjad"
+
+msgid "Package Manager error details"
+msgstr "Pakihalduri vea andmed"
+
+#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
+msgid ""
+"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
+"distribution bug tracker."
+msgstr ""
+"Tundmatu viga. Palun lisa üksikajaline vearaport oma distributsiooni "
+"veakeskusesse (bug tracker)."
+
+#. TRANSLATORS: failed authentication
+msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
+msgstr "Sul pole selle tegevuse sooritamiseks vajalikke õiguseid."
+
+#. TRANSLATORS: could not start system service
+msgid "The packagekitd service could not be started."
+msgstr "Packagekitd teenust polnud võimalik käivitada."
+
+#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
+msgid "The query is not valid."
+msgstr "Lubamatu päring."
+
+#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
+msgid "The file is not valid."
+msgstr "Fail ei ole korralik."
+
 #. TRANSLATORS: button: show details about the error
-#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
 msgid "Show details"
 msgstr "Näita üksikasju"
 
-#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
-msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Updated successfully"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
-msgid "Security update available"
-msgid_plural "Security updates available"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: message when there are security updates
-msgid "An important update is available for your computer:"
-msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
-msgid "Install updates"
-msgstr "Paigalda uuendused"
-
-#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
-msgid ""
-"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
-"battery power"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
-msgid "Updates not installed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
-msgid "Install the updates anyway"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
-msgid "Updates are being installed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
-msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
-msgstr ""
-
-msgid "Cancel update"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
-#, c-format
-msgid "There is %d update available"
-msgid_plural "There are %d updates available"
-msgstr[0] "%d uuendus on saadaval"
-msgstr[1] "%d uuendust on saadaval"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Update available"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Update available (on battery)"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
-msgid "Distribution upgrades available"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
+#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
+#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
+msgid "Failed to install package"
+msgstr "Tõrge paki paigaldamisel"
+
+#. TRANSLATORS: title: installing packages
+#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
+msgid "Installing packages"
+msgstr "Pakkide paigaldamine"
+
+#. TRANSLATORS: title
+msgid "Failed to install file"
+msgid_plural "Failed to install files"
+msgstr[0] "Faili paigaldamine nurjus"
+msgstr[1] "Failide paigaldamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
+msgid "Do you want to install this file?"
+msgid_plural "Do you want to install these files?"
+msgstr[0] "Kas tahad selle faili paigaldada?"
+msgstr[1] "Kas tahad need failid paigaldada?"
+
+#. TRANSLATORS: title: installing a local file
+msgid "Install local file"
+msgid_plural "Install local files"
+msgstr[0] "Paigalda kohalik fail"
+msgstr[1] "Paigalda kohalikke faile"
+
+#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
+#, c-format
+msgid "Could not find packages"
+msgstr "Pakke pole võimalik leida"
+
+#. TRANSLATORS: message: could not find
+msgid "The packages could not be found in any software source"
+msgstr "Pakke pole võimalik ühestki tarkvaraallikast leida"
+
 #. TRANSLATORS: button: a link to the help file
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
+#. TRANSLATORS: button text
 msgid "More information"
 msgstr "Rohkem andmeid"
-
-#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
-msgid "This application is running as a privileged user"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
-#, c-format
-msgid "%s is running as a privileged user"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: tell the user off
-msgid "Package management applications are security sensitive."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: and explain why
-msgid ""
-"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
-"security reasons."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
-msgid "Continue _Anyway"
-msgstr "_Jätka ikkagi"
-
-#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
-#, c-format
-msgid "Now"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: time
-#, c-format
-msgid "%i second"
-msgid_plural "%i seconds"
-msgstr[0] "%i sekund"
-msgstr[1] "%i sekundit"
-
-#. TRANSLATORS: time
-#, c-format
-msgid "%i minute"
-msgid_plural "%i minutes"
-msgstr[0] "%i minut"
-msgstr[1] "%i minutit"
-
-#. TRANSLATORS: time
-#, c-format
-msgid "%i hour"
-msgid_plural "%i hours"
-msgstr[0] "%i tund"
-msgstr[1] "%i tundi"
-
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#, c-format
-msgid "%i %s %i %s"
-msgstr "%i %s %i %s"
-
-msgid "minute"
-msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "minut"
-msgstr[1] "minutit"
-
-msgid "second"
-msgid_plural "seconds"
-msgstr[0] "sekund"
-msgstr[1] "sekundit"
-
-msgid "hour"
-msgid_plural "hours"
-msgstr[0] "tund"
-msgstr[1] "tundi"
-
-#, c-format
-msgid "%s and %s"
-msgstr "%s ja %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s ja %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s, %s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s, %s ja %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s, %s, %s ja %s"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to install
-msgid "Failed to install software"
-msgstr "Tõrge tarkvara paigaldamisel"
-
-#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
-msgid "No applications were chosen to be installed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: detailed text about the error
-#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
-msgid "Error details"
-msgstr "Vea üksikasjad"
-
-msgid "Package Manager error details"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
-msgid ""
-"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
-"distribution bugtracker."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: failed authentication
-msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: could not start system service
-msgid "The packagekitd service could not be started."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
-msgid "The query is not valid."
-msgstr "Lubamatu päring."
-
-#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
-msgid "The file is not valid."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
-#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
-msgid "Failed to install package"
-msgstr "Tõrge paki paigaldamisel"
-
-#. TRANSLATORS: title: installing packages
-#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
-msgid "Installing packages"
-msgstr "Pakkide paigaldamine"
-
-#. TRANSLATORS: title
-msgid "Failed to install file"
-msgid_plural "Failed to install files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-msgid "Do you want to install this file?"
-msgid_plural "Do you want to install these files?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: title: installing a local file
-msgid "Install local file"
-msgid_plural "Install local files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
-#, c-format
-msgid "Could not find packages"
-msgstr "Pakke pole võimalik leida"
-
-#. TRANSLATORS: message: could not find
-msgid "The packages could not be found in any software source"
-msgstr "Pakke pole võimalik ühestki tarkvaraallikast leida"
 
 msgid "The package is already installed"
 msgid_plural "The packages are already installed"
@@ -1012,78 +1035,78 @@
 
 #. TRANSLATORS: message: package is already installed
 msgid "Nothing to do."
-msgstr ""
+msgstr "Midagi pole teha."
 
 #. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
 msgid "Incorrect response from search"
-msgstr ""
+msgstr "Otsingule anti sobimatu vastus"
 
 #. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
 msgid "An additional package is required:"
 msgid_plural "Additional packages are required:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Vajalik on lisapakk:"
+msgstr[1] "Vajalikud lisapakid:"
 
 #. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
 msgid "Do you want to search for and install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kas seda pakki kohe otsida ja siis paigaldada?"
+msgstr[1] "Kas neid pakke kohe otsida ja seejärel paigaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a package"
 msgid_plural "%s wants to install packages"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s tahab paigaldada paki"
+msgstr[1] "%s tahab paigaldada pakke"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
 msgid "A program wants to install a package"
 msgid_plural "A program wants to install packages"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Rakendus tahab paigaldada paki"
+msgstr[1] "Rakendus tahab paigaldada pakke"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
 msgid "Searching for packages"
-msgstr ""
+msgstr "Pakkide otsing"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
 msgid "Failed to find package"
-msgstr ""
+msgstr "Pakki ei leitud"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
 msgid "The file could not be found in any packages"
-msgstr ""
+msgstr "Faili ei leitud ühestki pakist"
 
 #. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
 #, c-format
 msgid "The %s package already provides this file"
-msgstr ""
+msgstr "Pakk %s juba sisaldab seda faili"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
 msgid "The following file is required:"
 msgid_plural "The following files are required:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Vajalik on järgnev fail:"
+msgstr[1] "Vajalikud on järgnevad failid:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
 msgid "Do you want to search for this file now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kas tahad seda faili kohe otsida?"
+msgstr[1] "Kas tahad neid faile kohe otsida?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a file"
 msgid_plural "%s wants to install files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s tahab paigaldada faili"
+msgstr[1] "%s tahab paigaldada faile"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
 msgid "A program wants to install a file"
 msgid_plural "A program wants to install files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Rakendus tahab paigaldada faili"
+msgstr[1] "Rakendus tahab paigaldada faile"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
@@ -1093,53 +1116,53 @@
 #. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
 msgid "The following plugin is required:"
 msgid_plural "The following plugins are required:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Vajalik on järgnev plugin:"
+msgstr[1] "Vajalikud on järgnevad pluginad:"
 
 #. TRANSLATORS: ask for confirmation
 msgid "Do you want to search for this now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these now?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kah tahad seda kohe otsida?"
+msgstr[1] "Kah tahad neid kohe otsida?"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s vajab selle faili dekodeerimiseks täiendavat pluginat"
+msgstr[1] "%s vajab selle faili dekodeerimiseks täiendavaid pluginaid"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s vajab selle faili kodeerimiseks täiendavat pluginat"
+msgstr[1] "%s vajab selle faili kodeerimiseks täiendavaid pluginaid"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s vajab selle toimingu jaoks täiendavat pluginat"
+msgstr[1] "%s vajab selle toimingu jaoks täiendavaid pluginaid"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
 msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Rakendus vajab selle faili dekodeerimiseks täiendavat pluginat"
+msgstr[1] "Rakendus vajab selle faili dekodeerimiseks täiendavaid pluginaid"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
 msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Rakendus vajab selle faili kodeerimiseks täiendavat pluginat"
+msgstr[1] "Rakendus vajab selle faili kodeerimiseks täiendavaid pluginaid"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
 msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Rakendus vajab selle toimingu jaoks täiendavat pluginat"
+msgstr[1] "Rakendus vajab selle toimingu jaoks täiendavaid pluginaid"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
 msgid "Search"
@@ -1147,130 +1170,156 @@
 
 #. TRANSLATORS: failed to search for codec
 msgid "Failed to search for plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Plugina otsimine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
-msgstr ""
+msgstr "Pluginat ei leitud ühestki seadistatud tarkvaraallikast"
 
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Paigalda järgnev plugin"
+msgstr[1] "Paigalda järgnevad pluginad"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
 msgid "Do you want to install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kas tahad selle paki kohe paigaldada?"
+msgstr[1] "Kas tahad need pakid kohe paigaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: search for codec
 msgid "Searching for plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Koodekite otsimine"
 
 #, c-format
 msgid "Searching for plugin: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Koodeki otsimine: %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
 msgid "Failed to search for provides"
-msgstr ""
+msgstr "Tagavate pakkide otsing nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: title
 msgid "Failed to find software"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvara ei leitud"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
 msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
-msgstr ""
+msgstr "Seda liiki faili käsitsemiseks ei leitud ühtegi uut rakendust"
 
 #. TRANSLATORS: message: mime type opener required
 msgid "An additional program is required to open this type of file:"
-msgstr ""
+msgstr "Seda liiki faili avamiseks on vajalik lisaprogramm:"
 
 #. TRANSLATORS: message: confirm with the user
 msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas tahad kohe otsida programmi, mis avaks seda liiki faile?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s requires a new mime type"
 msgid_plural "%s requires new mime types"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s nõuab uut mime-tüüpi"
+msgstr[1] "%s nõuab uusi mime-tüüpe"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
 msgid "A program requires a new mime type"
 msgid_plural "A program requires new mime types"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Programm nõuab uut mime-tüüpi"
+msgstr[1] "Programm nõuab uusi mime-tüüpe"
 
 #. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
 msgid "Searching for file handlers"
-msgstr ""
+msgstr "Faili käsitsejate otsing"
 
 #. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
 msgid "Language tag not parsed"
-msgstr ""
+msgstr "Keelesilti ei suudetud parsida"
 
 #. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
 msgid "Language code not matched"
-msgstr ""
+msgstr "Keelekood ei vastanud ühelegi keelele"
 
 #. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
 msgid "Failed to find font"
 msgid_plural "Failed to find fonts"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Otsitud fonti ei leitud"
+msgstr[1] "Otsitud fonte ei leitud"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
 msgid "No new fonts can be found for this document"
-msgstr ""
+msgstr "Selle dokumendi jaoks ei leitud ühtegi uut fonti"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
 msgid "An additional font is required to view this document correctly."
 msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Selle dokumendi korrektseks kuvamiseks on vaja lisafonti."
+msgstr[1] "Selle dokumendi korrektseks kuvamiseks on vaja lisafonte."
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
 msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kas tahad kohe otsida sobivat pakki?"
+msgstr[1] "Kas tahad kohe otsida sobivaid pakke?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a font"
 msgid_plural "%s wants to install fonts"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s tahab paigaldada fondi"
+msgstr[1] "%s tahab paigaldada fonte"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
 msgid "A program wants to install a font"
 msgid_plural "A program wants to install fonts"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Üks rakendus tahab paigaldada fondi"
+msgstr[1] "Üks rakendus tahab paigaldada fonte"
 
 #. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
 msgid "Searching for font"
 msgid_plural "Searching for fonts"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Fondi otsimine"
+msgstr[1] "Fontide otsimine"
+
+#. TRANSLATORS: we are listing the services in a box
+msgid "The following service is required:"
+msgid_plural "The following services are required:"
+msgstr[0] "Vajalik on järgnev teenus:"
+msgstr[1] "Vajalikud on järgnevad teenused:"
+
+msgid "Plasma requires an additional service for this operation"
+msgid_plural "Plasma requires additional services for this operation"
+msgstr[0] "Plasma vajab selle tegevuse jaoks lisateenust"
+msgstr[1] "Plasma vajab selle tegevuse jaoks lisateenuseid"
+
+msgid "Failed to search for Plasma service"
+msgstr "Plasma teenuste otsing nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted Plasma service
+msgid "Could not find service in any configured software source"
+msgstr "Teenust ei leitud ühestki seadistatud tarkvaraallikast"
+
+#. TRANSLATORS: search for Plasma services
+msgid "Searching for services"
+msgstr "Teenuste otsimine"
+
+#, c-format
+msgid "Searching for service: %s"
+msgstr "Teenuse otsimine: %s"
 
 msgid "Could not process catalog"
-msgstr ""
+msgstr "Kataloogi pole võimalik töödelda"
 
 msgid "No packages need to be installed"
-msgstr ""
+msgstr "Ühtegi pakki pole vaja paigaldada"
 
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
 msgid "Install packages in catalog?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas paigaldada kõik kataloogis olevad pakid?"
 
 #. TRANSLATORS: display a list of packages to install
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
-msgstr ""
+msgstr "Järgnevad pakid on märgitud kataloogist paigaldamiseks:"
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
 msgid "Failed to remove package"
@@ -1278,69 +1327,53 @@
 
 msgid "Install the following driver"
 msgid_plural "Install the following drivers"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Järgneva draiveri paigaldamine"
+msgstr[1] "Järgnevate draiverite paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: title: removing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
 msgid "Removing packages"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
+msgstr "Pakkide eemaldamine"
+
+#. TRANSLATORS: failed to find the package for the file
 msgid "Failed to find package for this file"
-msgstr ""
+msgstr "Selle faili paki leidmine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
 msgid "The following file will be removed:"
 msgid_plural "The following files will be removed:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Järgnev fail eemaldatakse:"
+msgstr[1] "Järgnevad failid eemaldatakse:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
 msgid "Do you want to remove this file now?"
 msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kas tahad selle faili kohe eemaldada?"
+msgstr[1] "Kas tahad need failid kohe eemaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
 #, c-format
 msgid "%s wants to remove a file"
 msgid_plural "%s wants to remove files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s tahab eemaldada faili"
+msgstr[1] "%s tahab eemaldada faile"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
 msgid "A program wants to remove a file"
 msgid_plural "A program wants to remove files"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Rakendus tahab eemaldada faili"
+msgstr[1] "Rakendus tahab eemaldada faile"
 
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Kas tahad selle kataloogi paigaldada?"
+msgstr[1] "Kas tahad need kataloogid paigaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
 msgid "Install catalogs"
 msgstr "Kataloogide paigaldamine"
 
-#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
-msgid "Applications"
-msgstr "Rakendused"
-
-#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#, fuzzy
-msgctxt "Main menu"
-msgid "System"
-msgstr "Süsteem"
-
-msgid "Preferences"
-msgstr "Eelistused"
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Haldamine"
-
 #. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
 msgid "many packages"
 msgstr "palju pakke"
@@ -1348,6 +1381,10 @@
 msgid "No files"
 msgstr "Faile pole"
 
+#. add a checkbutton for deps screen
+msgid "Do not show this again"
+msgstr "Sead teadet rohkem ei näidata"
+
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 msgid "Could not upgrade the system"
 msgstr "Süsteemi pole võimalik uuendada"
@@ -1359,11 +1396,13 @@
 "Your system now has the required software needed to complete the operating "
 "system upgrade."
 msgstr ""
+"Nüüd on su arvutil kogu operatsioonisüsteemi uuendamiseks vajalik tarkvara."
 
 msgid ""
 "When you are ready, you can restart your system and continue the upgrade "
 "process."
 msgstr ""
+"Kui sa oled valmis, võid teha arvutile taaskäivituse, et jätkata uuendusega."
 
 msgid "Make sure you have saved any unsaved work before restarting."
 msgstr ""
@@ -1379,7 +1418,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: nothing to do
 msgid "No releases available for upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Uuenduseks pole saadaval ühtegi väljalaset"
 
 #. TRANSLATORS: this is the window title
 #, c-format
@@ -1390,28 +1429,36 @@
 "This assistant will guide you through upgrading your currently installed "
 "operating system to a newer release."
 msgstr ""
+"See abiline juhatab sind paigaldatud operatsioonisüsteemi uuendamisel "
+"järgmisele väljalaske versioonile."
 
 msgid ""
 "This process may take several hours to complete, depending on the speed of "
 "your internet connection and the options selected."
 msgstr ""
+"Selle protsessi lõpetamiseks võib kuluda mitu tundi olenevalt tehtud "
+"valikutest ja interneti kiirusest."
 
 msgid ""
 "You will be able to continue using your system while this assistant "
 "downloads the packages needed to upgrade your system."
 msgstr ""
+"Sel ajal, kui abiline laadib internetist alla süsteemi uuendamiseks "
+"vajalikke pakke, võid jätkata arvuti kasutamist."
 
 msgid ""
 "When the download has completed, you will be prompted to restart your system "
 "in order to complete the upgrade process."
 msgstr ""
+"Kui allalaadimine on lõpetatud, pakutakse uuendamise lõpetamiseks arvuti "
+"taaskäivitamist."
 
 #. TRANSLATORS: this is a intro page title
 msgid "Upgrade your system"
 msgstr "Sinu süsteemi uuendamine"
 
 msgid "Available operating system _releases:"
-msgstr ""
+msgstr "Saadaolevad operatsioonisüsteemi _väljalasked:"
 
 #. TRANSLATORS: this is in the combobox
 msgid "Loading list of upgrades"
@@ -1423,16 +1470,18 @@
 
 #. label and combobox
 msgid "The upgrade tool can operate with three different modes:"
-msgstr ""
+msgstr "Uuendamise tööriist võib töötada kolmes järgnevas režiimis."
 
 msgid ""
 "The selected option will require the installer to download additional data."
-msgstr ""
+msgstr "Tehtud valiku tõttu peab paigaldaja lisaandmeid alla laadima."
 
 msgid ""
 "Do not continue with this option if the network will not be available at "
 "upgrade time."
 msgstr ""
+"Ära jätka seda valikut kasutades, kui uuendamise ajal pole arvutil "
+"internetti."
 
 #. TRANSLATORS: this is a choose page title
 msgid "Choose desired download options"
@@ -1441,24 +1490,25 @@
 msgid ""
 "The operating system upgrade tool will now perform the following actions:"
 msgstr ""
+"Operatsioonisüsteemi uuendamise tööriist täidab nüüd järgnevad toimingud:"
 
 msgid "Request authentication from a privileged user"
-msgstr ""
+msgstr "Eelisõigustega kasutajaga autentimine"
 
 msgid "Download installer images"
-msgstr ""
+msgstr "Paigaldustõmmiste allalaadimine"
 
 msgid "Download packages"
-msgstr ""
+msgstr "Pakkide allalaadimine"
 
 msgid "Prepare and test the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Uuenduse ettevalmistamine ja testimine"
 
 msgid "You will have to restart your computer at the end of the upgrade."
-msgstr ""
+msgstr "Uuenduse lõppedes pead arvutile tegema taaskäivituse."
 
 msgid "Press 'Apply' to apply changes."
-msgstr ""
+msgstr "Muudatuste rakendamiseks klõpsa 'Rakenda'."
 
 #. TRANSLATORS: button text
 msgid "Confirmation"
@@ -1470,11 +1520,11 @@
 
 #. TRANSLATORS: title, we're unable to do this action
 msgid "Cannot perform operating system upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendust pole võimalik läbi viia"
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
 msgid "Upgrading the operating system is not supported."
-msgstr ""
+msgstr "Operatsioonisüsteemi uuendus pole toetatud."
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action as PackageKit is too old
 msgid "Cannot get operating system upgrade information."
@@ -1482,7 +1532,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
 msgid "Unsupported daemon version."
-msgstr ""
+msgstr "Deemoni versioon pole toetatud."
 
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
@@ -1518,16 +1568,16 @@
 msgstr "Mälu sai otsa"
 
 msgid "Failed to create a thread"
-msgstr ""
+msgstr "Lõime loomine nurjus"
 
 msgid "Not supported by this backend"
-msgstr ""
+msgstr "See tugiprogramm ei toeta seda"
 
 msgid "An internal system error has occurred"
 msgstr "Esines sisemine süsteemne viga"
 
 msgid "A security signature is not present"
-msgstr ""
+msgstr "Turvasignatuur puudub"
 
 msgid "The package is not installed"
 msgstr "Pakk on paigaldamata"
@@ -1548,52 +1598,52 @@
 msgstr "Tõrge sõltuvuste lahendamisel"
 
 msgid "Search filter was invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Otsingufilter on vigane"
 
 msgid "The package identifier was not well formed"
-msgstr ""
+msgstr "Paki identifikaator pole õigesti koostatud"
 
 msgid "Transaction error"
-msgstr ""
+msgstr "Ülekande viga"
 
 msgid "Repository name was not found"
 msgstr "Hoidla nime ei leitud"
 
 msgid "Could not remove a protected system package"
-msgstr ""
+msgstr "Kaitstud süsteemi pakki pole võimalik eemaldada"
 
 msgid "The action was canceled"
-msgstr ""
+msgstr "Tegevus katkestati"
 
 msgid "The action was forcibly canceled"
-msgstr ""
+msgstr "Tegevus katkestati jõuga"
 
 msgid "Reading the configuration file failed"
 msgstr "Tõrge seadistusfaili lugemisel"
 
 msgid "The action cannot be canceled"
-msgstr ""
+msgstr "Tegevust pole võimalik katkestada"
 
 msgid "Source packages cannot be installed"
 msgstr "Lähtepakke pole võimalik paigaldada"
 
 msgid "The license agreement failed"
-msgstr ""
+msgstr "Litsentsiga nõustumine nurjus"
 
 msgid "Local file conflict between packages"
-msgstr ""
+msgstr "Pakkide vahel on kohalike failide konflikt"
 
 msgid "Packages are not compatible"
-msgstr ""
+msgstr "Pakid ei sobi kokku"
 
 msgid "Problem connecting to a software source"
-msgstr ""
+msgstr "Viga tarkvaraallikaga ühendumisel"
 
 msgid "Failed to initialize"
 msgstr "Tõrge lähtestamisel"
 
-msgid "Failed to finalise"
-msgstr ""
+msgid "Failed to finalize"
+msgstr "Lõpetamine nurjus"
 
 msgid "Cannot get lock"
 msgstr "Lukustamine pole võimalik"
@@ -1605,22 +1655,22 @@
 msgstr "Hoidla seadistusi pole võimalik kirjutada"
 
 msgid "Local install failed"
-msgstr ""
+msgstr "Kohalik paigaldus nurjus"
 
 msgid "Bad security signature"
-msgstr ""
+msgstr "Vigane turvaallkiri"
 
 msgid "Missing security signature"
-msgstr ""
+msgstr "Turvaallkiri puudub"
 
 msgid "Repository configuration invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvaraallika seadistus on vigane"
 
 msgid "Invalid package file"
 msgstr "Vigane pakifail"
 
 msgid "Package install blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Paki paigaldamine on blokeeritud"
 
 msgid "Package is corrupt"
 msgstr "Pakk on rikutud"
@@ -1643,9 +1693,9 @@
 msgid "No space is left on the disk"
 msgstr "Kettal ei ole vaba ruumi"
 
-#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
+#. TRANSLATORS: this is the window title when a new CD or DVD is required
 msgid "A media change is required"
-msgstr "Vajalik on meediumi vahetus"
+msgstr "Vajalik on plaadi vahetus"
 
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Autoriseerimine nurjus"
@@ -1654,102 +1704,126 @@
 msgstr "Uuendust ei leitud"
 
 msgid "Cannot install from untrusted source"
-msgstr ""
+msgstr "Mitteusaldusväärsest allikast pole võimalik paigaldada"
 
 msgid "Cannot update from untrusted source"
-msgstr ""
+msgstr "Mitteusaldusväärsest allikast pole võimalik uuendada"
 
 msgid "Cannot get the file list"
 msgstr "Failide nimekirja pole võimalik hankida"
 
 msgid "Cannot get package requires"
-msgstr ""
+msgstr "Paki sõltuvusi polnud võimalik hankida"
 
 msgid "Cannot disable source"
-msgstr ""
+msgstr "Lähtekoodi polnud võimalik keelata"
 
 msgid "The download failed"
-msgstr ""
+msgstr "Allalaadimine nurjus"
 
 msgid "Package failed to configure"
-msgstr ""
+msgstr "Paki seadistamine nurjus"
 
 msgid "Package failed to build"
-msgstr ""
+msgstr "Paki ehitamine nurjus"
 
 msgid "Package failed to install"
-msgstr ""
+msgstr "Paki paigaldamine nurjus"
 
 msgid "Package failed to be removed"
-msgstr ""
+msgstr "Paki eemaldamine nurjus"
 
 msgid "Update failed due to running process"
-msgstr ""
+msgstr "Uuendamine nurjus töötavate protsesside tõttu"
 
 msgid "The package database was changed"
-msgstr ""
+msgstr "Pakkide andmebaasi on muudetud"
 
 msgid "Virtual provide type is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Virtuaalse pakkumise liik pole toetatud"
 
 msgid "Install root is invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Paigalduse juurkataloog pole sobiv "
+
+msgid "Cannot fetch install sources"
+msgstr "Paigaldusallikate hankimine nurjus"
+
+msgid "Rescheduled due to priority"
+msgstr "Prioriteedi tõttu ajastati teisiti"
 
 msgid "Failed with unknown error code."
-msgstr ""
+msgstr "Nurjus tundmatu veakoodiga."
 
 msgid ""
 "There is no network connection available.\n"
 "Please check your connection settings and try again."
 msgstr ""
+"Võrguühendus puudub.\n"
+"Kontrolli ühenduse sätteid ja proovi uuesti."
 
 msgid ""
 "The package list needs to be rebuilt.\n"
 "This should have been done by the backend automatically."
 msgstr ""
+"Pakkide nimekiri tuleb uuesti koostada.\n"
+"Tugiprogramm oleks pidanud seda automaatselt tegema."
 
 msgid ""
 "The service that is responsible for handling user requests is out of "
 "memory.\n"
 "Please restart your computer."
 msgstr ""
+"Teenusel, mis vastutab kasutaja päringute täitmise eest, on mälu otsas.\n"
+"Palun tee oma arvutile taaskäivitus."
 
 msgid "A thread could not be created to service the user request."
-msgstr ""
+msgstr "Kasutaja päringu teenindamiseks ei suudetud lõime luua."
 
 msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
-"Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
+"Please report a bug in your distribution bug tracker as this should not have "
 "happened."
 msgstr ""
+"See tugiprogramm ei toeta seda tegevust.\n"
+"Raporteeri sellest veast oma distributsiooni veakeskusesse, kuna seda poleks "
+"pidanud juhtuma."
 
 msgid ""
 "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
-"Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
+"Please report this bug in your distribution bug tracker with the error "
 "description."
 msgstr ""
+"Esines ootamatu probleem.\n"
+"Raporteeri sellest veast oma distributsiooni veakeskusesse koos vea "
+"kirjeldusega."
 
 msgid ""
 "A security trust relationship could not be made with software source.\n"
 "Please check your security settings."
 msgstr ""
+"Tarkvaraallikaga ei suudetud luua turvalist ja usaldusväärset ühendust.\n"
+"Palun kontrolli oma turvasätteid."
 
 msgid ""
 "The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
-msgstr ""
+msgstr "Pakk, mida püütakse eemaldada või uuendada, ei ole paigaldatud."
 
 msgid ""
 "The package that is being modified was not found on your system or in any "
 "software source."
 msgstr ""
+"Pakki, mida püütakse muuta, ei leitud ei sellest arvutist ega "
+"tarkvaraallikast."
 
 msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
-msgstr ""
+msgstr "Pakk, mida püütakse paigaldada, on juba paigaldatud."
 
 msgid ""
 "The package download failed.\n"
 "Please check your network connectivity."
 msgstr ""
+"Paki allalaadimine nurjus.\n"
+"Palun kontrolli võrguühendust."
 
 msgid ""
 "The group type was not found.\n"
@@ -1763,287 +1837,361 @@
 "Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
 "error."
 msgstr ""
+"Grupi loendit polnud võimalik laadida.\n"
+"Puhvri värskendamine võib aidata, kuigi tavaliselt on see tarkvaraallika "
+"viga."
 
 msgid ""
 "A package could not be found that allows the action to complete.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Pakki ei leitud, mis võimaldaks tegevuse lõpetada.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid "The search filter was not correctly formed."
-msgstr ""
+msgstr "Otsingufilter ei ole korrektselt koostatud."
 
 msgid ""
 "The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
 "This normally indicates an internal error and should be reported."
 msgstr ""
+"Paki identifikaator ei olnud hästi koostati, kui see saadeti serverisse.\n"
+"Tavaliselt tähendab see sisemist viga ja sellest tuleks raporteerida."
 
 msgid ""
 "An unspecified transaction error has occurred.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Esines tundmatu ülekande viga.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid ""
 "The remote software source name was not found.\n"
 "You may need to enable an item in Software Sources."
 msgstr ""
+"Tarkvara kaugallika nime ei leitud.\n"
+"Võib-olla tuleb tarkvara allikate alt vastav kirje lubada."
 
 msgid "Removing a protected system package is not allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Kaitstud süsteemi paki eemaldamine pole lubatud."
 
 msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
-msgstr ""
+msgstr "Tegevus katkestati edukalt ning ühtegi pakki ei muudetud."
 
 msgid ""
 "The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
 "The backend did not exit cleanly."
 msgstr ""
+"Tegevus katkestati edukalt ja ühtegi pakki ei muudetud.\n"
+"Tugiprogramm ei lõpetanud puhtalt."
 
 msgid ""
 "The native package configuration file could not be opened.\n"
 "Please make sure configuration is valid."
 msgstr ""
+"Protsessori arhitektuuriga sobiva paki seadistusfaili polnud võimalik "
+"avada.\n"
+"Palun veendu, et seadistus on korrektne."
 
 msgid "The action cannot be canceled at this time."
-msgstr ""
+msgstr "Tegevust pole praegu võimalik katkestada."
 
 msgid ""
 "Source packages are not normally installed this way.\n"
 "Check the extension of the file you are trying to install."
 msgstr ""
+"Lähtekoodi pakke tavaliselt nii ei paigaldata.\n"
+"Kontrolli faili laiendit, mida sa püüad paigaldada."
 
 msgid ""
 "The license agreement was not agreed to.\n"
 "To use this software you have to accept the license."
 msgstr ""
+"Litsentsi tingimustega ei nõustutud.\n"
+"Selle tarkvara kasutamiseks pead sa litsentsiga nõustuma."
 
 msgid ""
 "Two packages provide the same file.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
 msgstr ""
+"Kaks pakki pakuvad sama faili.\n"
+"Tavaliselt juhtub see siis, kui kokku segada pakke erinevatest "
+"tarkvaraallikatest."
 
 msgid ""
 "Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
 msgstr ""
+"On palju pakke, mis ei ühildu omavahel.\n"
+"Tavaliselt juhtub see siis, kui kokku segada pakke erinevatest "
+"tarkvaraallikatest."
 
 msgid ""
 "There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
 "Please check the detailed error for further details."
 msgstr ""
+"Esines (võib-olla ajutine) probleem tarkvaraallikaga ühendumisel.\n"
+"Täpsema info leiad täpsemast veateatest."
 
 msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
 msgstr ""
+"Pakkide tugiprogrammi lähtestamine nurjus.\n"
+"See võib juhtuda, kui teisi pakkide tööriistu kasutatakse samal ajal."
 
 msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
 msgstr ""
+"Tugiprogrammi isendi sulgemine nurjus.\n"
+"Tavaliselt võib seda viga eirata."
 
 msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
 msgstr ""
+"Pakkide tugiprogrammile ei suudetud hankida välistavat lukku.\n"
+"Palun sulge teised pakkide tööriistad, mis võivad olla avatud."
 
 msgid "None of the selected packages could be updated."
-msgstr ""
+msgstr "Ühtegi valitud pakki polnud võimalik uuendada."
 
 msgid "The repository configuration could not be modified."
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvaraallika seadistust polnud võimalik muuta."
 
 msgid ""
 "Installing the local file failed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Kohaliku faili paigaldamine nurjus.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid "The package security signature could not be verified."
-msgstr ""
+msgstr "Paki turvaallkirja polnud võimalik kontrollida."
 
 msgid ""
 "The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
 "This package was not signed when created."
 msgstr ""
+"Pakil puudub turvaallkiri ja seda pakki ei saa usaldada.\n"
+"Pakki ei allkirjastatud, kui see loodi."
 
 msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvaraallika seadistus oli vigane ja seda pole võimalik lugeda."
 
 msgid ""
 "The package you are attempting to install is not valid.\n"
 "The package file could be corrupt, or not a proper package."
 msgstr ""
+"Pakk, mida sa püüad paigaldada, pole sobiv.\n"
+"Paki fail võib olla rikutud või see pole korrektne pakk."
 
 msgid ""
 "Installation of this package prevented by your packaging system's "
 "configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Selle paki paigaldust hoiab tagasi pakisüsteemi seadistus."
 
 msgid ""
 "The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
-msgstr ""
+msgstr "Allalaaditud pakk on rikutud ja see tuleb uuesti alla laadida."
 
 msgid ""
 "All of the packages selected for install are already installed on the system."
-msgstr ""
+msgstr "Kõik paigaldamiseks valitud pakid on juba süsteemi paigaldatud."
 
 msgid ""
 "The specified file could not be found on the system.\n"
 "Check the file still exists and has not been deleted."
 msgstr ""
+"Määratud faili ei leitud süsteemist.\n"
+"Kontrolli, kas fail on ikka alles ja seda pole kustutatud."
 
 msgid ""
 "Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
 "There were no more download mirrors that could be tried."
 msgstr ""
+"Vajalikke andmeid ei leitud ühestki seadistatud tarkvaraallikast.\n"
+"Pole enam ühtegi tarkvarapeeglit, mida veel proovida."
 
 msgid ""
 "Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
 "sources.\n"
 "The list of distribution upgrades will be unavailable."
 msgstr ""
+"Uuendamiseks vajalikke andmeid ei leitud ühestki seadistatud "
+"tarkvaraallikast.\n"
+"Distributsiooniuuenduste loend pole seetõttu saadaval."
 
 msgid ""
 "The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
-msgstr ""
+msgstr "Pakk, mida püütakse paigaldada, ei ühildu selle süsteemiga."
 
 msgid ""
 "There is insufficient space on the device.\n"
 "Free some space on the system disk to perform this operation."
 msgstr ""
+"Kettal pole piisavalt vaba ruumi.\n"
+"Vabasta ruumi, enne kui sa seda tegevust uuesti proovid."
 
 msgid "Additional media is required to complete the transaction."
-msgstr ""
+msgstr "Selle toimingu lõpetamiseks on vaja lisaandmekandjat."
 
 msgid ""
 "You have failed to provide correct authentication.\n"
 "Please check any passwords or account settings."
 msgstr ""
+"Autentimine nurjus.\n"
+"Kontrolli oma parooli ja konto sätteid."
 
 msgid ""
 "The specified update could not be found.\n"
 "It could have already been installed or no longer available on the remote "
 "server."
 msgstr ""
+"Määratud uuendust ei leitud.\n"
+"See võib olla juba paigaldatud või pole enam kaugserverist saadaval."
 
 msgid "The package could not be installed from untrusted source."
-msgstr ""
+msgstr "Pakki polnud võimalik paigaldada mitteusaldusväärsest allikast."
 
 msgid "The package could not be updated from untrusted source."
-msgstr ""
+msgstr "Pakki polnud võimalik uuendada mitteusaldusväärsest allikast."
 
 msgid "The file list is not available for this package."
-msgstr ""
+msgstr "Selle paki jaoks pole failide loendit saadaval."
 
 msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
-msgstr ""
+msgstr "Infot selle kohta, mida see pakk vajab, polnud võimalik hankida."
 
 msgid "The specified software source could not be disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Määratud tarkvaraallikat polnud võimalik keelata."
 
 msgid ""
 "The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Automaatselt polnud võimalik alla laadida, seda tuleks teha käsitsi.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Ühe valitud paki korrektne seadistamine nurjus.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to build correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Ühe valitud paki korrektne koostamine (build) nurjus.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to install correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Ühe valitud paki korrektne paigaldamine nurjus.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Ühe valitud paki korrektne eemaldamine nurjus.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid ""
 "A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
+"Üks töötav rakendus tuleb sulgeda enne, kui selle uuendusega saab jätkata.\n"
+"Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 msgid "The package database was changed while the request was running."
-msgstr ""
+msgstr "Pakkide andmebaas muutus päringu täitmise ajal."
 
 msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
-msgstr ""
+msgstr "See süsteem ei toeta virtuaalse asenduse liiki (provide type)."
 
 msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
-msgstr ""
+msgstr "Paigalduse juur on sobimatu, võta ühendust oma halduriga."
+
+msgid "The list of software sources could not be downloaded."
+msgstr "Tarkvaraallikate loendit polnud võimalik alla laadida."
+
+msgid ""
+"The transaction has been canceled and will be retried when the system is "
+"idle."
+msgstr ""
+"See toiming katkestati ning seda proovitakse uuesti, kui süsteem jääb jõude."
 
 msgid "No restart is necessary."
-msgstr ""
+msgstr "Taaskäivitus pole vajalik."
 
 msgid "You will be required to restart this application."
-msgstr ""
+msgstr "Vajalik on selle rakenduse taaskäivitamine."
 
 msgid "You will be required to log out and back in."
-msgstr ""
+msgstr "Vajalik on välja- ja uuesti sisse logimine."
 
 msgid "A restart will be required."
-msgstr ""
+msgstr "Vajalik on taaskäivitus."
 
 msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
-msgstr ""
+msgstr "Turvauuenduse tõttu pead logima välja ja uuesti sisse."
 
 msgid "A restart will be required due to a security update."
-msgstr ""
+msgstr "Turvauuenduse tõttu on vajalik taaskäivitus."
 
 msgid "No restart is required."
-msgstr ""
+msgstr "Taaskäivitus pole vajalik."
 
 msgid "A restart is required."
-msgstr ""
+msgstr "Taaskäivitus on vajalik."
 
 msgid "You need to log out and log back in."
-msgstr ""
+msgstr "Pead logima välja ja uuesti sisse."
 
 msgid "You need to restart the application."
-msgstr ""
+msgstr "Pead rakenduse taaskäivitama."
 
 msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
-msgstr ""
+msgstr "Turvalisuse tagamiseks tuleks logida välja ja uuesti sisse."
 
 msgid "A restart is required to remain secure."
-msgstr ""
+msgstr "Turvalisuse tagamiseks tuleks arvuti taaskäivitada."
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
 msgid "Stable"
-msgstr ""
+msgstr "Stabiilne"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
 msgid "Unstable"
-msgstr ""
+msgstr "Ebastabiilne"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
 msgid "Testing"
-msgstr ""
+msgstr "Testimine"
 
 msgid "A mirror is possibly broken"
-msgstr ""
+msgstr "Peegelserver võib olla katki"
 
 msgid "The connection was refused"
-msgstr ""
+msgstr "Ühendusest keelduti"
 
 msgid "The parameter was invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Sobimatu parameeter"
 
 msgid "The priority was invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Olulisus oli sobimatu"
 
 msgid "Backend warning"
-msgstr ""
+msgstr "Taustaprogrammi hoiatus"
 
 msgid "Daemon warning"
-msgstr ""
+msgstr "Deemonprogrammi hoiatus"
 
 msgid "The package list cache is being rebuilt"
 msgstr "Pakiloendi puhvri uuesti loomine"
@@ -2073,7 +2221,7 @@
 msgstr "Tarkvara lähtekood on ainult arendajatele"
 
 msgid "Other updates have been held back"
-msgstr ""
+msgstr "Teisi uuendusi on tagasi hoitud"
 
 #. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
 msgid "Unknown state"
@@ -2118,7 +2266,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
 msgid "Obsoleting packages"
-msgstr ""
+msgstr "Pakkide määramine aegunuks"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
 msgid "Resolving dependencies"
@@ -2149,9 +2297,10 @@
 msgid "Finished"
 msgstr "Lõpetatud"
 
-#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
-msgid "Cancelling"
-msgstr "Tühistatud"
+#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of canceling
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
+msgid "Canceling"
+msgstr "Katkestamine"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
 msgid "Downloading repository information"
@@ -2221,54 +2370,54 @@
 #, c-format
 msgid "%i trivial update"
 msgid_plural "%i trivial updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i triviaalne uuendus"
+msgstr[1] "%i triviaalset uuendust"
 
 #. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
 #, c-format
 msgid "%i update"
 msgid_plural "%i updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i uuendus"
+msgstr[1] "%i uuendust"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
 #, c-format
 msgid "%i important update"
 msgid_plural "%i important updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i oluline uuendus"
+msgstr[1] "%i olulist uuendust"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
 #, c-format
 msgid "%i security update"
 msgid_plural "%i security updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i turvauuendus"
+msgstr[1] "%i turvauuendust"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
 #, c-format
 msgid "%i bug fix update"
 msgid_plural "%i bug fix updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i veaparanduse uuendus"
+msgstr[1] "%i veaparanduse uuendust"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
 #, c-format
 msgid "%i enhancement update"
 msgid_plural "%i enhancement updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i parandusuuendus"
+msgstr[1] "%i parandusuuendust"
 
 #. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
 #, c-format
 msgid "%i blocked update"
 msgid_plural "%i blocked updates"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%i blokitud uuendus"
+msgstr[1] "%i blokitud uuendust"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
 msgid "Trivial update"
-msgstr ""
+msgstr "Triviaalne uuendus"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
 msgid "Normal update"
@@ -2298,6 +2447,14 @@
 msgid "Available"
 msgstr "Saadaval"
 
+#. TRANSLATORS: The type of package
+msgid "Trusted"
+msgstr "Usaldusväärne"
+
+#. TRANSLATORS: The type of package
+msgid "Untrusted"
+msgstr "Ebausaldusväärne"
+
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 msgid "Downloading"
 msgstr "Allalaadimine"
@@ -2322,7 +2479,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 msgid "Obsoleting"
-msgstr ""
+msgstr "Aegunuks määramine"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 msgid "Reinstalling"
@@ -2354,7 +2511,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
 msgid "Obsoleted"
-msgstr ""
+msgstr "Aegunud"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
 msgid "Reinstalled"
@@ -2371,7 +2528,7 @@
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Unknown role type"
-msgstr ""
+msgstr "Tundmatu liigiga roll"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting dependencies"
@@ -2387,7 +2544,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting requires"
-msgstr ""
+msgstr "Nõutavate sõltuvuste hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting updates"
@@ -2422,10 +2579,6 @@
 msgstr "Süsteemi uuendamine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-msgid "Canceling"
-msgstr "Katkestamine"
-
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting list of repositories"
 msgstr "Hoidlate nimekirja hankimine"
 
@@ -2447,19 +2600,19 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting what provides"
-msgstr ""
+msgstr "Tagatavate pakkide hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Installing signature"
-msgstr ""
+msgstr "Signatuuri paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting package lists"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiloendi hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Accepting EULA"
-msgstr ""
+msgstr "EULA litsentsiga nõustumine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting distribution upgrade information"
@@ -2471,7 +2624,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Getting old transactions"
-msgstr ""
+msgstr "Vanade tegevuste hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 msgid "Simulating the install of files"
@@ -2493,6 +2646,14 @@
 msgid "Upgrading system"
 msgstr "Süsteemi uuendamine"
 
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
+msgid "Simulating the system repair"
+msgstr "Süsteemi paranduse simuleerimine"
+
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
+msgid "Repairing the system"
+msgstr "Süsteemi parandamine"
+
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got dependencies"
 msgstr "Hangiti sõltuvused"
@@ -2507,7 +2668,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got requires"
-msgstr ""
+msgstr "Hangiti nõutud sõltuvused"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got updates"
@@ -2515,7 +2676,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Searched for package details"
-msgstr ""
+msgstr "Otsiti paki üksikasju"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Searched for file"
@@ -2523,11 +2684,11 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Searched groups"
-msgstr ""
+msgstr "Otsiti gruppe"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Searched for package name"
-msgstr ""
+msgstr "Otsiti paki nime"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Removed packages"
@@ -2559,7 +2720,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Rolled back"
-msgstr ""
+msgstr "Võeti tagasi"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got list of repositories"
@@ -2571,7 +2732,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Set repository data"
-msgstr ""
+msgstr "Määrati tarkvaraallika andmed"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Resolved"
@@ -2583,11 +2744,11 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got what provides"
-msgstr ""
+msgstr "Hangiti pakutud pakkide nimekiri"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Installed signature"
-msgstr ""
+msgstr "Paigaldati allkiri"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got package lists"
@@ -2595,7 +2756,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Accepted EULA"
-msgstr ""
+msgstr "EULA litsentsiga nõustutud"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Downloaded packages"
@@ -2603,35 +2764,43 @@
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got distribution upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Hangiti distributsiooniuuendused"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got categories"
-msgstr ""
+msgstr "Hangiti kategooriad"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Got old transactions"
-msgstr ""
+msgstr "Hangiti vanad tegevused"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Simulated the install of files"
-msgstr ""
+msgstr "Simuleeriti failide paigaldust"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Simulated the install"
-msgstr ""
+msgstr "Simuleeriti paigaldust"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Simulated the remove"
-msgstr ""
+msgstr "Simuleeriti eemaldamist"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Simulated the update"
-msgstr ""
+msgstr "Simuleeriti uuendamist"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
 msgid "Upgraded system"
 msgstr "Uuendati süsteemi"
+
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
+msgid "Simulated the system repair"
+msgstr "Simuleeriti süsteemiparandust"
+
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
+msgid "Repaired the system"
+msgstr "Parandati süsteem"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
 msgid "Accessibility"
@@ -2686,8 +2855,8 @@
 msgstr "KDE töölaud"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-msgid "XFCE desktop"
-msgstr "XFCE töölaud"
+msgid "Xfce desktop"
+msgstr "Xfce töölaud"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
 msgid "Other desktops"
@@ -2773,98 +2942,48 @@
 msgid "Unknown group"
 msgstr "Tundmatu grupp"
 
-#. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
-msgid ""
-"You will need to restart this computer before the hardware will work "
-"correctly."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
-msgid "Additional software was installed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: button label
-msgid "Restart now"
-msgstr "Taaskäivita kohe"
-
-#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
-msgid ""
-"You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
-"correctly."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
-msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
-msgid ""
-"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
-"correctly."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
-msgid "Additional firmware required"
-msgstr "Lisaks on vajalik püsivara"
-
-#. TRANSLATORS: button label
-msgid "Install firmware"
-msgstr "Paigalda püsivara"
-
-#. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
-msgid "Ignore devices"
-msgstr ""
-
-#. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
-#. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
-msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
-msgid "New hardware attached"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
+#. TRANSLATORS: column for the application icon
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikoon"
+
+msgid "Applications that can open this type of file"
+msgstr "Rakendused, mis oskavad avada seda liiki faile"
+
 #. TRANSLATORS: button tooltip
 msgid "Install package"
 msgstr "Paigalda pakk"
 
-#. TRANSLATORS: column for the application icon
-msgid "Icon"
-msgstr "Ikoon"
-
-msgid "Applications that can open this type of file"
-msgstr ""
-
 #. TRANSLATORS: is not GPG signed
 msgid "The software is not signed by a trusted provider."
-msgstr ""
+msgstr "See tarkvara pole usaldusväärse pakkuja poolt allkirjastatud."
 
 #. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
 msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
-msgstr ""
+msgstr "Ära uuenda seda pakki, kui sa pole täiesti kindel, et see on ohutu."
 
 #. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
 msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
 msgstr ""
+"Pahatahtlik tarkvara võib rikkuda su arvuti, andmed ja põhjustada kannatusi."
 
 #. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
 msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas sa oled <b>kindel</b>, et tahad seda pakki uuendada?"
 
 #. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
 msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
 msgstr ""
+"Ära paigalda seda pakki, kui sa just pole täiesti kindel, et see on ohutu."
 
 #. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
 msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas sa oled <b>kindel</b>, et tahad selle paki paigaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
 #, c-format
 msgid ""
 "Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
-msgstr ""
+msgstr "Vajalik on täiendav meedia. Jätkamiseks sisesta palun %s sildiga '%s'."
 
 #. TRANSLATORS: this is button text
 msgid "Continue"
@@ -2872,64 +2991,73 @@
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
 msgid "The following software also needs to be installed"
-msgstr ""
+msgstr "Ka järgnev tarkvara tuleb paigaldada"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
 msgid "The following software also needs to be removed"
-msgstr ""
+msgstr "Järgnev tarkvara tuleb eemaldada"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
 msgid "The following software also needs to be updated"
-msgstr ""
+msgstr "Ka järgnev tarkvara tuleb uuendada"
+
+msgid "Update"
+msgstr "Uuendus"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
 msgid "The following software also needs to be re-installed"
-msgstr ""
+msgstr "Ka järgnev tarkvara tuleb uuesti paigaldada"
+
+msgid "Reinstall"
+msgstr "Uuesti paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
 msgid "The following software also needs to be downgraded"
-msgstr ""
+msgstr "Järgnevast tarkvarast tuleb paigaldada vanem versioon"
+
+msgid "Downgrade"
+msgstr "Vanema versiooni paigaldus"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
 msgid "The following software also needs to be processed"
-msgstr ""
+msgstr "Ka järgnevat tarkvara tuleb töödelda"
 
 #. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
 msgid "Additional confirmation required"
-msgstr ""
+msgstr "Vajalik on lisakinnitus"
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
 msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these packages, additional software also has to be modified."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Selle paki paigaldamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
+msgstr[1] "Nende pakkide paigaldamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
 msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To remove these packages, additional software also has to be modified."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Selle paki eemaldamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
+msgstr[1] "Nende pakkide eemaldamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
 msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To update these packages, additional software also has to be modified."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Selle paki uuendamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
+msgstr[1] "Nende pakkide uuendamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
 msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these files, additional software also has to be modified."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Selle faili paigaldamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
+msgstr[1] "Nende failide paigaldamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
 msgid ""
 "To process this transaction, additional software also has to be modified."
-msgstr ""
+msgstr "Selle toimingu sooritamiseks tuleb ka muud tarkvara muuta."
 
 #. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
 msgid "_Force install"
@@ -2947,104 +3075,93 @@
 msgid "_Run"
 msgstr "_Käivita"
 
-#. app-id
-#. xid
-#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
-msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
-msgstr ""
-
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
 msgid "Catalogs files to install"
-msgstr ""
+msgstr "Paigaldatavad kataloogifailid"
 
 #. are we running privileged
 msgid "Catalog installer"
-msgstr ""
+msgstr "Kataloogipaigaldaja"
 
 msgid "Failed to install catalog"
 msgstr "Tõrge kataloogi paigaldamisel"
 
-#. TRANSLATORS: no filename was supplied
+#. TRANSLATORS: no file name was supplied
+#. TRANSLATORS: nothing was specified
 msgid "You need to specify a file name to install"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
+msgstr "Pead määrama failinime, mida paigaldada"
+
+#. TRANSLATORS: This is when the specified D-Bus method did not execute successfully
 msgid "The action could not be completed"
-msgstr ""
+msgstr "Tegevust polnud võimalik lõpetada"
 
 #. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
 msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
-msgstr ""
+msgstr "Päring nurjus. Üksikasjaliku info leiab täpsemast raportist."
 
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
 msgid "Files to install"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
+msgstr "Paigaldatavad failid"
+
 msgid "PackageKit File Installer"
-msgstr ""
+msgstr "PackageKiti failide paigaldaja"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Local file installer"
-msgstr ""
+msgstr "Kohalik failide paigaldaja"
 
 #. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
 #. TRANSLATORS: nothing done
 msgid "Failed to install a package to provide a file"
-msgstr ""
+msgstr "Faili pakkumiseks paki paigaldamine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: nothing selected
 msgid "You need to specify a file to install"
-msgstr ""
+msgstr "Pead määrama faili, mida paigaldada"
 
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
 msgid "Mime types to install"
-msgstr ""
+msgstr "Paigaldatavad Mime-tüübid"
 
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
 msgid "Mime Type Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Mime-tüübi paigaldaja"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Mime type installer"
-msgstr ""
+msgstr "Mime-tüübi järgi paigaldaja"
 
 #. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
 msgid "Failed to install a program to handle this file type"
-msgstr ""
+msgstr "Ei suudetud leida rakendust, mis selletüübilisi faile kasutaks"
 
 #. TRANSLATORS: no type given
-msgid "You need to specify a mime-type to install"
-msgstr ""
+msgid "You need to specify a mime type to install"
+msgstr "Pead määrama paigaldatava mime-liigi"
 
 msgid "Packages to install"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
+msgstr "Pakid, mis paigaldatakse"
+
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Package Name Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Paki nime järgi paigaldaja"
 
 #. TRANSLATORS: failed
 msgid "Failed to install package from name"
-msgstr ""
+msgstr "Paki nime järgi paigaldamine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: nothing was specified
 msgid "You need to specify a package to install"
-msgstr ""
+msgstr "Pead määrama paki, mida paigaldada"
 
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
 msgid "Local files to install"
-msgstr ""
+msgstr "Kohalikud paigaldatavad failid"
 
 #. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Single File Installer"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: nothig was specified
-msgid "You need to specify a filename to install"
-msgstr "Paigalduseks pead määrama failinime"
+msgstr "Üksikfaili paigaldaja"
 
 #. TRANSLATORS: strftime formatted please
 msgid "%d %B %Y"
@@ -3054,8 +3171,8 @@
 msgid "Date"
 msgstr "Kuupäev"
 
-#. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
-msgid "Username"
+#. TRANSLATORS: column for the user name, e.g. Richard Hughes
+msgid "User name"
 msgstr "Kasutajanimi"
 
 #. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
@@ -3074,6 +3191,14 @@
 msgid "Update Icon"
 msgstr "Uuendamisikoon"
 
+#. TRANSLATORS: short name for the command not found plugin
+msgid "Bash - Command Not Found"
+msgstr "Bash - käsku ei leitud"
+
+#. TRANSLATORS: user friendly name for gnome-settings-daemon
+msgid "GNOME Session"
+msgstr "GNOME seanss"
+
 #. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
 msgid "Set the filter to this value"
 msgstr "Sellele väärtusele filtri määramine"
@@ -3089,6 +3214,57 @@
 #, c-format
 msgid "Remaining time : %s"
 msgstr "Järelejäänud aeg : %s"
+
+#. TRANSLATORS: check once an hour
+msgid "Hourly"
+msgstr "Kord tunnis"
+
+#. TRANSLATORS: check once a day
+msgid "Daily"
+msgstr "Iga päev"
+
+#. TRANSLATORS: check once a week
+msgid "Weekly"
+msgstr "Iga nädal"
+
+#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
+msgid "Never"
+msgstr "Mitte kunagi"
+
+#. TRANSLATORS: update everything
+msgid "All updates"
+msgstr "Kõik uuendused"
+
+#. TRANSLATORS: update just security updates
+msgid "Only security updates"
+msgstr "Ainult turvauuendused"
+
+#. TRANSLATORS: don't update anything
+msgid "Nothing"
+msgstr "Mitte midagi"
+
+#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
+msgid "Failed to change status"
+msgstr "Oleku muutmine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
+msgid "Enabled"
+msgstr "Lubatud"
+
+#. TRANSLATORS: column for the source description
+msgid "Software Source"
+msgstr "Tarkvaraallikas"
+
+#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
+msgid "Failed to get the list of sources"
+msgstr "Tõrge tarkvaraallikate nimekirja hankimisel"
+
+#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
+msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
+msgstr "Väljumine, kuna tugiprogrammi andmeid ei suudetud hankida"
+
+msgid "Getting software source list not supported by backend"
+msgstr "Taustprogramm ei toeta tarkvaraloendi hankimist"
 
 #. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
 #, c-format
@@ -3115,62 +3291,53 @@
 msgstr "Viga loomisel"
 
 msgid "Cannot create service pack"
-msgstr ""
+msgstr "Teenuspakki polnud võimalik luua"
 
 msgid "Cannot copy system package array"
-msgstr ""
+msgstr "Süsteemi pakimassiivi polnud võimalik kopeerida"
 
 msgid "No package name selected"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: progressbar text
+msgstr "Ühegi paki nime pole valitud"
+
+#. TRANSLATORS: progress bar text
 msgid "Refreshing system package array"
-msgstr ""
+msgstr "Süsteemi pakimassiivi värskendamine"
 
 #. TRANSLATORS: we could not reset internal state
 msgid "Refresh error"
-msgstr "Värskendamise viga"
+msgstr "Viga värskendamisel"
 
 msgid "Could not refresh package array"
-msgstr ""
+msgstr "Pakimassiivi pole võimalik värskendada"
 
 msgid "Cannot read destination package array"
-msgstr ""
+msgstr "Sihtpakkide massiivi pole võimalik lugeda"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
 msgid "Package array files"
-msgstr ""
+msgstr "Pakimassiivi failid"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
 msgid "Service pack files"
-msgstr ""
+msgstr "Teenuspakkide failid"
 
 #. TRANSLATORS: the constants should not be translated
 msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
 msgstr ""
+"Võimalikud väärtused on 'array' (massiiv), 'updates' (uuendused) ja "
+"'package' (pakk)."
 
 #. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
 msgid "Add the package name to the text entry box"
-msgstr ""
+msgstr "Paki nime lisamine tekstikasti"
 
 #. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
-msgid "Set the remote package array filename"
-msgstr ""
+msgid "Set the remote package array file name"
+msgstr "Pakkide massiivi kaugfaili nime määramine"
 
 #. TRANSLATORS: this is the file output directory
 msgid "Set the default output directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Exit after a small delay"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
-msgid "Update Applet"
-msgstr "Uuendamisrakend"
-
-#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-msgid "Update applet"
-msgstr ""
+msgstr "Vaikimisi väljundkausta määramine"
 
 #. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
 msgid "Failed to process request."
@@ -3181,6 +3348,8 @@
 "Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
 "before the changes will be applied."
 msgstr ""
+"Mõned paigaldatud uuendused nõuavad enne muudatuste rakendumist arvuti "
+"taaskäivitust."
 
 #. TRANSLATORS: the button text for the restart
 msgid "Restart Computer"
@@ -3191,26 +3360,31 @@
 "Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
 "to remain secure."
 msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: the message text for the logout
+"Turvalisuse säilitamiseks nõuavad mõned paigaldatud uuendused arvuti "
+"taaskäivitust."
+
+#. TRANSLATORS: the message text for the log out
 msgid ""
 "Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
 "before the changes will be applied."
 msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: the button text for the logout
+"Mõned paigaldatud uuendused rakenduvad alles pärast välja- ja sisselogimist."
+
+#. TRANSLATORS: the button text for the log out
 msgid "Log Out"
 msgstr "Logi välja"
 
-#. TRANSLATORS: the message text for the logout
+#. TRANSLATORS: the message text for the log out
 msgid ""
 "Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
 "to remain secure."
 msgstr ""
+"Turvalisuse säilitamiseks nõuavad mõned paigaldatud uuendused väljalogimist "
+"ja uuesti sisselogimist."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 msgid "Could not restart"
-msgstr ""
+msgstr "Pole võimalik taaskäivitada"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
 msgid "Some updates were not installed"
@@ -3218,15 +3392,7 @@
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 msgid "Could not update packages"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
-msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Failed to update"
-msgstr "Tõrge uuendamisel"
+msgstr "Pakke pole võimalik uuendada"
 
 #. TRANSLATORS: completed all updates
 #. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
@@ -3240,6 +3406,34 @@
 #. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
 msgid "The selected updates were installed successfully."
 msgstr "Valitud uuendused on edukalt paigaldatud."
+
+#. TRANSLATORS: The type of update
+msgid "Trivial updates"
+msgstr "Triviaalsed uuendused"
+
+#. TRANSLATORS: The type of update
+msgid "Important updates"
+msgstr "Olulised uuendused"
+
+#. TRANSLATORS: The type of update
+msgid "Security updates"
+msgstr "Turvauuendused"
+
+#. TRANSLATORS: The type of update
+msgid "Bug fix updates"
+msgstr "Veaparandusega uuendused"
+
+#. TRANSLATORS: The type of update
+msgid "Enhancement updates"
+msgstr "Parendavad uuendused"
+
+#. TRANSLATORS: The type of update
+msgid "Blocked updates"
+msgstr "Blokeeritud uuendused"
+
+#. TRANSLATORS: The type of update, i.e. unspecified
+msgid "Other updates"
+msgstr "Teised uuendused"
 
 #. TRANSLATORS: querying update array
 msgid "Getting the list of updates"
@@ -3258,7 +3452,11 @@
 "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
 "expensive to update these packages."
 msgstr[0] ""
+"Kuna ühendus on loodud mobiili-interneti kaudu, võib selle paki uuendamine "
+"olla kulukas."
 msgstr[1] ""
+"Kuna ühendus on loodud mobiili-interneti kaudu, võib nende pakkide "
+"uuendamine olla kulukas."
 
 #. TRANSLATORS: there are no updates
 msgid "There are no updates available"
@@ -3268,7 +3466,7 @@
 msgid "No updates are available"
 msgstr "Ühtegi uuendust pole saadaval"
 
-#. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
+#. TRANSLATORS: no network connection, according to PackageKit
 msgid "No network connection was detected."
 msgstr "Ei tuvastatud ühtegi võrguühendust."
 
@@ -3280,11 +3478,11 @@
 
 #. TRANSLATORS: title: nothing to do
 msgid "All software is up to date"
-msgstr ""
+msgstr "Kogu tarkvara on värske"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
 msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
-msgstr ""
+msgstr "Sellele arvutile pole praegu tarkvarauuendusi saadaval."
 
 #, c-format
 msgid "There is %i update available"
@@ -3306,30 +3504,26 @@
 msgstr[0] "Valitud on %i uuendus (%s)"
 msgstr[1] "Valitud on %i uuendust (%s)"
 
-#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
-msgid "Software"
-msgstr "Tarkvara"
-
 #. TRANSLATORS: a column that has state of each package
 msgid "Status"
 msgstr "Seisund"
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
 msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
-msgstr ""
+msgstr "See uuendus parandab muid mitte-kriitilisi probleeme või vigu."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
 msgid "This update is important as it may solve critical problems."
-msgstr ""
+msgstr "See uuendus on vajalik kriitiliste probleemide lahendamiseks."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
 msgid ""
 "This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
-msgstr ""
+msgstr "See uuendus on vajalik selles pakis oleva turvaaugu parandamiseks."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
 msgid "This update is blocked."
-msgstr ""
+msgstr "See uuendus on blokitud."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
 #, c-format
@@ -3381,44 +3575,51 @@
 msgid ""
 "The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
 "take effect."
-msgstr ""
+msgstr "Uuenduse jõustumiseks pead arvutile tegema taaskäivituse."
 
 #. TRANSLATORS: log out required
 msgid ""
 "You will need to log out and back in after the update for the changes to "
 "take effect."
-msgstr ""
+msgstr "Uuenduse jõustumiseks pead logima välja ja uuesti sisse."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
 msgid ""
-"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
+"The classification of this update is unstable which means it is not designed "
 "for production use."
 msgstr ""
+"See uuendus on märgitud kui mittestabiilne, mis tähendab, et seda ei peaks "
+"tööarvutis kasutama."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
 msgid ""
 "This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
 "problems or regressions you encounter."
 msgstr ""
+"See on uuenduse proov ning see pole ette nähtud tavakasutuseks. Palun "
+"raporteeri kõigist vigadest või funktsionaalsuse vähenemisest."
 
 #. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
 msgid ""
 "The developer logs will be shown as no description is available for this "
 "update:"
 msgstr ""
-
-#. set loading text
+"Kuna selle uuenduse jaoks pole saadaval kirjeldust, näidatakse arendaja logi:"
+
 msgid "Loading..."
 msgstr "Laadimine..."
+
+msgid "No update details available."
+msgstr "Uuenduse üksikasjad pole saadaval."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
 msgid "Could not get update details"
-msgstr ""
+msgstr "Uuenduse andmeid polnud võimalik hankida"
 
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
 msgid "Could not get package details"
-msgstr ""
+msgstr "Paki andmeid polnud võimalik hankida"
 
 msgid "No results were returned."
 msgstr "Tulemusi ei tagastatud."
@@ -3449,60 +3650,29 @@
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 msgid "Could not get list of distribution upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Distributsiooniuuenduste loendit polnud võimalik hankida"
 
 #. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
 #, c-format
 msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
-msgstr ""
+msgstr "Saadaval on distributsiooni väljalaskeuuendus '%s'"
 
 #. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
 msgid ""
 "Other updates are held back as some important system packages need to be "
 "installed first."
 msgstr ""
+"Teisi uuendusi hoiti tagasi, kuna enne tuleb uuendada olulised süsteemipakid."
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
 msgid "Software Update Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Tarkvarauuenduste kuvaja"
 
 msgid "Do not exit after the request has been processed"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
-msgid "Session DBus service for PackageKit"
-msgstr ""
-
-msgid "Package manager error details"
-msgstr "Pakihalduri vea üksikasjad"
-
-#. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
-msgid "Package Manager"
-msgstr "Pakihaldur"
-
-#. TRANSLATORS: log out of the session
-msgid "Log out"
-msgstr "Logi välja"
-
-#. TRANSLATORS: restart the computer
-msgid "Restart"
-msgstr "Taaskäivita"
-
-#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-msgid "Packages have been removed"
-msgstr "Pakid on eemaldatud"
-
-#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-msgid "Packages have been installed"
-msgstr "Pakid on paigaldatud"
-
-#. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-msgid "System has been updated"
-msgstr "Süsteem on uuendatud"
-
-#. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
-msgid "Task completed"
-msgstr "Ülesanne lõpetatud"
+msgstr "Pärast selle päringu töötlemist ei väljuta"
+
+msgid "Session D-Bus service for PackageKit"
+msgstr "Seansi D-Bus'i teenus PackageKit'i jaoks"
 
 #. TRANSLATORS: turn on all debugging
 msgid "Show debugging information for all files"
@@ -3513,24 +3683,3 @@
 
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Silumisvõtmete näitamine"
-
-#~ msgid "Backend Status"
-#~ msgstr "Taustaprogrammi seisund"
-
-#~ msgid "Backend author:"
-#~ msgstr "Taustaprogrammi autor:"
-
-#~ msgid "Backend name:"
-#~ msgstr "Taustaprogrammi nimi:"
-
-#~ msgid "Failed to install packages"
-#~ msgstr "Tõrge pakkide paigaldamisel"
-
-#~ msgid "Debug these specific modules"
-#~ msgstr "Määratud moodulite silumine"
-
-#~ msgid "Debug these specific functions"
-#~ msgstr "Määratud funktsioonide silumine"
-
-#~ msgid "Log debugging data to a file"
-#~ msgstr "Silumisandmete logimine faili"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]