commit: r3246 - /gnome/master/extras/gtranslator.poAuthor: mattias
Date: Fri Mar 2 14:48:08 2012
New Revision: 3246

Log:
tyhiuuendus, pole motet

Modified:
  gnome/master/extras/gtranslator.po

Modified: gnome/master/extras/gtranslator.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/gtranslator.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/gtranslator.po [utf-8] Fri Mar 2 14:48:08 2012
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtranslator 0.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=gtranslator&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-28 22:38+0000\n"
+"product=gtranslator&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-01 21:11+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-22 11:30+0900\n"
 "Last-Translator: Guido Tabbernuk <boamaod gmail com>\n"
 "Language-Team: gnome-et linux ee\n"
@@ -23,112 +23,180 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
-msgid "Gtranslator PO Editor"
+msgid "Gtranslator"
+msgstr "Gtranslator"
+
+#, fuzzy
+msgid "PO File Editor"
+msgstr "Po faili redigeerimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Gtranslator PO File Editor"
 msgstr "Gtranslator — PO-redaktor"
 
 msgid "Translate and localize applications and libraries"
 msgstr "Rakenduste ning teekide tõlkimine ja lokaalimine"
 
+msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
+msgstr "Hoiatamine, kui fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
+
+msgid ""
+"If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy "
+"strings."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis hoiatatakse kasutajat hägusaks märgitud "
+"tõlkevastetega PO faili salvestamisel."
+
+msgid "Delete compiled GMO files"
+msgstr "Kustuta kompileeritud GMO failid"
+
+msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis eemaldatakse kompileeritud GMO binaarfailid "
+"salvestamisel."
+
+msgid "Auto save files"
+msgstr "Automaatsalvestus"
+
+msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis salvestatakse muudatused automaatselt teatud "
+"kindla aja tagant."
+
+msgid "Auto save interval"
+msgstr "Automaatsalvestuse sagedus"
+
+msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
+msgstr "Failide automaatsalvestuse intervall minutites."
+
+msgid "Create backup before saving"
+msgstr "Enne salvestust varukoopia tegemine"
+
+msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis tehakse enne salvestamist failist varukoopia."
+
+msgid "Use profile values for header"
+msgstr "Profiilist võetud väärtuste kasutamine päise jaoks"
+
+msgid ""
+"If true, overwrite the values in the PO header with those in the active "
+"profile."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis kirjutatakse PO faili päise väärtused üle aktiivse "
+"profiili omadega."
+
+msgid "Highlight syntax in edit fields"
+msgstr "Tekstiväljade süntaksi märgendamine"
+
+msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis rakendatakse tekstiväljade stringidele süntaksi "
+"märgendamist."
+
+msgid "Make whitespace visible"
+msgstr "Tühikute nähtavaletoomine"
+
+msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis esitatakse tühikud selleks ettenähtud "
+"erisümbolitega."
+
+msgid "Use custom font"
+msgstr "Kohandatud kirjatüübi kasutamine"
+
+msgid "If true, use a custom font for edit fields."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis kasutatakse tekstiväljadel kasutaja määratud "
+"kirjatüüpi."
+
+msgid "Editor font"
+msgstr "Redaktori kirjatüüp"
+
+msgid "Custom font to use for edit fields."
+msgstr "Kohandatud kirjatüüp tekstiväljade jaoks"
+
+msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
+msgstr "Sõnumi muutmisel eemaldatakse märgistus tõlke hägususe kohta"
+
+msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis eemaldatakse tõlketeksti muutmisel märgistus tõlke "
+"hägususe kohta."
+
+msgid "Check spelling"
+msgstr "Õigekirjakontroll"
+
+msgid "If true, check the spelling of translated messages."
+msgstr "Kui sisse lülitatud, siis kontrollitakse tõlgitud sõnumite õigekirja."
+
+msgid "PO directory"
+msgstr "PO kataloog"
+
+msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
+msgstr "Tõlkemällu lisatav PO faile sisaldav kataloog."
+
+msgid "Restrict search by filename"
+msgstr "Otsingu piiramine failinimega"
+
+msgid ""
+"If true, only include files with a specified filename when searching the "
+"translation memory."
+msgstr ""
+"Kui sisse lülitatud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud "
+"nimele vastavad failid."
+
+msgid "Filename to restrict search to"
+msgstr "Failinimi, millega otsing piirata"
+
+msgid ""
+"Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
+msgstr "Failinimi, millega tõlkemälust otsimine peaks piirduma."
+
+msgid "Maximum number of missing words"
+msgstr "Puuduvate sõnade ülempiir"
+
+msgid ""
+"Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a "
+"match by the translation memory."
+msgstr ""
+"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa sõnumist, mida näidatakse "
+"tõlkemälu poolt sobiva tõlkevastena."
+
+msgid "Maximum difference in message length"
+msgstr "Teksti mahuerinevuse ülempiir"
+
+msgid ""
+"Maximum difference in length between messages displayed as matches by the "
+"translation memory."
+msgstr ""
+"Ülempiir erinevusele tekstimahus, mis võib esineda jooksva sõnumi ja "
+"tõlkemälu poolt sobiva vastena näidatava sõnumi vahel."
+
+msgid "Side panel switcher style"
+msgstr "Külgpaneeli lülitusstiil"
+
+msgid "Style for switchers in the side panel."
+msgstr "Külgpaneelil paiknevate lülitite stiil."
+
+msgid "Color scheme"
+msgstr "Värviskeem"
+
+msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
+msgstr "Gtksourceview värviskeem, mida kasutatakse süntaksi märgendamiseks."
+
+msgid "Message list sort order"
+msgstr "Sõnuminimekirja järjestusviis"
+
+msgid ""
+"Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id"
+"\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
+msgstr ""
+"Järjestamisviis sõnuminimekirja jaoks. Võimalikud väärtused on \"status\", "
+"\"id\", \"original-text\" ja \"translated-text\"."
+
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Töös olevad pluginad"
-
-msgid "Auto save files"
-msgstr "Automaatsalvestus"
-
-msgid "Auto save interval"
-msgstr "Automaatsalvestuse sagedus"
-
-msgid "Check spelling"
-msgstr "Õigekirjakontroll"
-
-msgid "Color scheme"
-msgstr "Värviskeem"
-
-msgid "Create backup before saving"
-msgstr "Enne salvestust varukoopia tegemine"
-
-msgid "Custom font to use for edit fields."
-msgstr "Kohandatud kirjatüüp tekstiväljade jaoks"
-
-msgid "Delete compiled GMO files"
-msgstr "Kustuta kompileeritud GMO failid"
-
-msgid "Directory containing PO files to add to the translation memory."
-msgstr "Tõlkemällu lisatav PO faile sisaldav kataloog."
-
-msgid "Editor font"
-msgstr "Redaktori kirjatüüp"
-
-msgid "Filename to restrict search to"
-msgstr "Failinimi, millega otsing piirata"
-
-msgid ""
-"Filename to which searching of the translation memory should be restricted."
-msgstr "Failinimi, millega tõlkemälust otsimine peaks piirduma."
-
-msgid "Highlight syntax in edit fields"
-msgstr "Tekstiväljade süntaksi märgendamine"
-
-msgid "If true, apply syntax highlighting to strings in edit fields."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis rakendatakse tekstiväljade stringidele süntaksi "
-"märgendamist."
-
-msgid "If true, automatically save files at specified intervals."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis salvestatakse muudatused automaatselt teatud "
-"kindla aja tagant."
-
-msgid "If true, check the spelling of translated messages."
-msgstr "Kui sisse lülitatud, siis kontrollitakse tõlgitud sõnumite õigekirja."
-
-msgid "If true, create a backup copy of a file before saving it."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis tehakse enne salvestamist failist varukoopia."
-
-msgid "If true, display whitespace in strings as representative symbols."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis esitatakse tühikud selleks ettenähtud "
-"erisümbolitega."
-
-msgid ""
-"If true, only include files with a specified filename when searching the "
-"translation memory."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis kaasatakse tõlkemälust otsimisel ainult määratud "
-"nimele vastavad failid."
-
-msgid ""
-"If true, overwrite the values in the PO header with those in the active "
-"profile."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis kirjutatakse PO faili päise väärtused üle aktiivse "
-"profiili omadega."
-
-msgid "If true, remove compiled GMO binary files when saving."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis eemaldatakse kompileeritud GMO binaarfailid "
-"salvestamisel."
-
-msgid "If true, remove fuzzy status from translations when they are changed."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis eemaldatakse tõlketeksti muutmisel märgistus tõlke "
-"hägususe kohta."
-
-msgid "If true, use a custom font for edit fields."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis kasutatakse tekstiväljadel kasutaja määratud "
-"kirjatüüpi."
-
-msgid ""
-"If true, warn the user when saving a PO translation file containing fuzzy "
-"strings."
-msgstr ""
-"Kui sisse lülitatud, siis hoiatatakse kasutajat hägusaks märgitud "
-"tõlkevastetega PO faili salvestamisel."
-
-msgid "Interval in minutes at which to automatically save files."
-msgstr "Failide automaatsalvestuse intervall minutites."
 
 msgid ""
 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
@@ -139,77 +207,17 @@
 "\"Location\". Plugina välja \"Location\" teadasaamiseks vaata faili nimega ."
 "gtranslator-plugin."
 
-msgid "Make whitespace visible"
-msgstr "Tühikute nähtavaletoomine"
-
-msgid ""
-"Maximum difference in length between messages displayed as matches by the "
-"translation memory."
-msgstr ""
-"Ülempiir erinevusele tekstimahus, mis võib esineda jooksva sõnumi ja "
-"tõlkemälu poolt sobiva vastena näidatava sõnumi vahel."
-
-msgid "Maximum difference in message length"
-msgstr "Teksti mahuerinevuse ülempiir"
-
-msgid "Maximum number of missing words"
-msgstr "Puuduvate sõnade ülempiir"
-
-msgid ""
-"Maximum number of words that can be missing from a message displayed as a "
-"match by the translation memory."
-msgstr ""
-"Ülempiir sõnade hulgale, mis võivad puududa sõnumist, mida näidatakse "
-"tõlkemälu poolt sobiva tõlkevastena."
-
-msgid "Message list sort order"
-msgstr "Sõnuminimekirja järjestusviis"
-
-msgid "Name of a gtksourceview color scheme to use for syntax highlighting."
-msgstr "Gtksourceview värviskeem, mida kasutatakse süntaksi märgendamiseks."
-
-msgid "PO directory"
-msgstr "PO kataloog"
-
-msgid "Remove fuzzy status when message is changed"
-msgstr "Sõnumi muutmisel eemaldatakse märgistus tõlke hägususe kohta"
-
-msgid "Restrict search by filename"
-msgstr "Otsingu piiramine failinimega"
-
-msgid "Side panel switcher style"
-msgstr "Külgpaneeli lülitusstiil"
-
-msgid ""
-"Sort order to use in the message list. Possible values are \"status\", \"id"
-"\", \"original-text\" and \"translated-text\"."
-msgstr ""
-"Järjestamisviis sõnuminimekirja jaoks. Võimalikud väärtused on \"status\", "
-"\"id\", \"original-text\" ja \"translated-text\"."
-
-msgid "Style for switchers in the side panel."
-msgstr "Külgpaneelil paiknevate lülitite stiil."
-
-msgid "Use custom font"
-msgstr "Kohandatud kirjatüübi kasutamine"
-
-msgid "Use profile values for header"
-msgstr "Profiilist võetud väärtuste kasutamine päise jaoks"
-
-msgid "Warn if file contains fuzzy translations"
-msgstr "Hoiatamine, kui fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
-
 msgid "Others"
 msgstr "Ülejäänud"
 
+msgid "gtranslator highlight"
+msgstr "gtranslatori märgendus"
+
+msgid "Tag"
+msgstr "Silt"
+
 msgid "Special variable"
 msgstr "Erimuutuja"
-
-msgid "Tag"
-msgstr "Silt"
-
-msgid "gtranslator highlight"
-msgstr "gtranslatori märgendus"
 
 msgid "Message not found"
 msgstr "Sõnumit ei leitud"
@@ -324,18 +332,18 @@
 msgid "Database"
 msgstr "Andmebaas"
 
+msgid "Word database"
+msgstr "Sõnade andmebaas"
+
+msgid "Source Name"
+msgstr "Allika nimi"
+
+msgid "Strategy"
+msgstr "Strateegia"
+
 msgid "Panel Position"
 msgstr "Paneeli asukoht"
 
-msgid "Source Name"
-msgstr "Allika nimi"
-
-msgid "Strategy"
-msgstr "Strateegia"
-
-msgid "Word database"
-msgstr "Sõnade andmebaas"
-
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Täisekraan"
 
@@ -357,12 +365,6 @@
 msgid "_Insert Params"
 msgstr "_Muutujate lisamine"
 
-msgid "Insert Params"
-msgstr "Muutujate lisamine"
-
-msgid "Parameters detection and easy insertion."
-msgstr "Muutujate tuvastamine ja mugavalt lisamine."
-
 msgid "_Next Tag"
 msgstr "_Järgmine silt"
 
@@ -372,11 +374,28 @@
 msgid "_Insert Tags"
 msgstr "_Siltide lisamine"
 
-msgid "Insert Tags"
-msgstr "Siltide lisamine"
-
-msgid "Tags detection and easy insertion."
-msgstr "Siltide tuvastamine ja mugavalt lisamine."
+#, fuzzy
+msgid "Insert Params or Tags"
+msgstr "Muutujate lisamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Parameters and tags detection featuring easy insertion."
+msgstr "Muutujate tuvastamine ja mugavalt lisamine."
+
+msgid "Open Tran Settings"
+msgstr "Open-Tran'i sätted"
+
+msgid "Language code for the Open-Tran query:"
+msgstr "Open-Tran'i päringu keelekood:"
+
+msgid "Language code of the translated results:"
+msgstr "Tõlgitud vastuste keelekood:"
+
+msgid "Use a local \"mirror\" copy of the Open-Tran server"
+msgstr "Open-Tran'i serveri kohaliku \"peegli\" kasutamine"
+
+msgid "Mirror server URL:"
+msgstr "Peegelserveri URL:"
 
 #, no-c-format
 msgid ""
@@ -388,23 +407,8 @@
 "<b>http://%s.%s.open-tran.example.com/json/suggest/</b>\n"
 "Kahte \"%s\" vorminduskoodi ja lõpus kaldkriipsu ei tohi eemaldada.</i>"
 
-msgid "Language code for the Open-Tran query:"
-msgstr "Open-Tran'i päringu keelekood:"
-
-msgid "Language code of the translated results:"
-msgstr "Tõlgitud vastuste keelekood:"
-
 msgid "Mirror Server"
 msgstr "Peegelserver"
-
-msgid "Mirror server URL:"
-msgstr "Peegelserveri URL:"
-
-msgid "Open Tran Settings"
-msgstr "Open-Tran'i sätted"
-
-msgid "Use a local \"mirror\" copy of the Open-Tran server"
-msgstr "Open-Tran'i serveri kohaliku \"peegli\" kasutamine"
 
 #, c-format
 msgid "ERROR: Cannot access %s\n"
@@ -481,42 +485,42 @@
 msgid "Look for phrases in Open tran memory translation database."
 msgstr "Fraaside otsimine Open-Tran'i tõlkebaasist."
 
+msgid "Search Code"
+msgstr "Otsingukeele kood"
+
+msgid "The language code to search for"
+msgstr "Keele kood, milles otsida"
+
+msgid "Own Code"
+msgstr "Oma keele kood"
+
+msgid "The language code in which you want the results"
+msgstr "Keele kood, milles sa tahad näha tulemusi"
+
+msgid "Use Mirror Server"
+msgstr "Peegelserveri kasutamine"
+
+msgid "Use a local copy of the main Open-Tran server at open-tran.eu"
+msgstr "Open-Tran'i open-tran.eu peaserveri kohaliku koopia kasutamine"
+
 msgid "Mirror Server URL"
 msgstr "Peegelserveri URL"
 
-msgid "Own Code"
-msgstr "Oma keele kood"
-
-msgid "Search Code"
-msgstr "Otsingukeele kood"
-
-msgid "The language code in which you want the results"
-msgstr "Keele kood, milles sa tahad näha tulemusi"
-
-msgid "The language code to search for"
-msgstr "Keele kood, milles otsida"
-
 msgid "URL of an Open-Tran mirror server"
 msgstr "Open-Tran'i peegelserveri URL"
 
-msgid "Use Mirror Server"
-msgstr "Peegelserveri kasutamine"
-
-msgid "Use a local copy of the main Open-Tran server at open-tran.eu"
-msgstr "Open-Tran'i open-tran.eu peaserveri kohaliku koopia kasutamine"
+msgid "Source View Settings"
+msgstr "Lähtekoodi näitamise sätted"
+
+msgid "Use external editor"
+msgstr "Välise redaktori kasutamine"
+
+msgid "Program command:"
+msgstr "Programmikäsk:"
 
 msgid "Line command:"
 msgstr "Reakäsk:"
 
-msgid "Program command:"
-msgstr "Programmikäsk:"
-
-msgid "Source View Settings"
-msgstr "Lähtekoodi näitamise sätted"
-
-msgid "Use external editor"
-msgstr "Välise redaktori kasutamine"
-
 #, c-format
 msgid "Please install \"%s\" to be able to show the file"
 msgstr "Faili näitamiseks paigalda, palun, \"%s\""
@@ -524,35 +528,35 @@
 msgid "Paths:"
 msgstr "Asukohad:"
 
+msgid "Source Code View"
+msgstr "Lähtekoodi vaatamine"
+
 msgid "Show the message in the source code."
 msgstr "Näita sõnumit lähtekoodis."
 
-msgid "Source Code View"
-msgstr "Lähtekoodi vaatamine"
-
 msgid "Source Viewer"
 msgstr "Lähtekoodi näitaja"
 
 msgid "Source code"
 msgstr "Lähtekood"
 
+msgid "Use the System Editor"
+msgstr "Süsteemse redaktori kasutamine"
+
+msgid "Whether use the system editor to show the source code"
+msgstr "Kas kasutada lähtekoodi näitamiseks süsteemset redaktorit"
+
+msgid "The Editor to Launch"
+msgstr "Käivitatav redaktor"
+
+msgid "The command to launch the editor you want to use"
+msgstr "Käsk soovitud redaktori käivitamiseks"
+
 msgid "Arguments for the Command"
 msgstr "Argumendid käsule"
 
 msgid "Arguments to pass to the program command line to select the line"
 msgstr "Programmi käsureaargumendid, mida rea valimiseks kasutada"
-
-msgid "The Editor to Launch"
-msgstr "Käivitatav redaktor"
-
-msgid "The command to launch the editor you want to use"
-msgstr "Käsk soovitud redaktori käivitamiseks"
-
-msgid "Use the System Editor"
-msgstr "Süsteemse redaktori kasutamine"
-
-msgid "Whether use the system editor to show the source code"
-msgstr "Kas kasutada lähtekoodi näitamiseks süsteemset redaktorit"
 
 msgid "Open file for translation"
 msgstr "Tõlkefaili avamine"
@@ -582,9 +586,6 @@
 "Translation file editing suite for localization of applications and "
 "libraries."
 msgstr "Tõlkefailide redaktor rakenduste ja teekide lokaalimiseks."
-
-msgid "Copyright © 1999-2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Autoriõigus © 1999-2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 msgid "About Gtranslator"
 msgstr "Gtranslatorist lähemalt"
@@ -679,26 +680,8 @@
 msgid "<b>Translator email:</b>"
 msgstr "<b>Tõlkija meil:</b>"
 
-msgid "<b>Language:</b>"
-msgstr "<b>Keel:</b>"
-
-msgid "<b>Team email:</b>"
-msgstr "<b>Toimkonna meil:</b>"
-
 msgid "Profile"
 msgstr "Profiil"
-
-msgid "<b>Language code:</b>"
-msgstr "<b>Keele kood:</b>"
-
-msgid "<b>Character set:</b>"
-msgstr "<b>Märgistik:</b>"
-
-msgid "<b>Transfer encoding:</b>"
-msgstr "<b>Ülekandemärgistik:</b>"
-
-msgid "<b>Plural forms:</b>"
-msgstr "<b>Mitmuse vorme:</b>"
 
 msgid "Checkout directory"
 msgstr "Väljastuskataloog"
@@ -769,54 +752,69 @@
 msgid "Edit Header"
 msgstr "Muuda päist"
 
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentaar"
+
+msgid "Project Id _version:"
+msgstr "Projekti ID _versioon:"
+
+msgid "Pot _file creation date:"
+msgstr "POT faili _loomise aeg:"
+
+msgid "Po file _revision date:"
+msgstr "PO faili _muutmise aeg:"
+
+msgid "Report message _bugs to:"
+msgstr "_Allikfaili vigadest teatada:"
+
+msgid "Project"
+msgstr "Projekt"
+
+msgid "Use my options to complete the following entries:"
+msgstr "Kasuta minu sätteid järgmiste sissekannete koostamiseks:"
+
+msgid "Translator's _name:"
+msgstr "Tõlkija _nimi:"
+
+msgid "Translator's _email:"
+msgstr "Tõlkija _meil:"
+
+msgid "_Language:"
+msgstr "_Keel:"
+
+msgid "Language gro_up email:"
+msgstr "_Tõlketoimkonna meil:"
+
 msgid "Char_set:"
 msgstr "_Märgistik:"
 
-msgid "Comment"
-msgstr "Kommentaar"
-
 msgid "Enc_oding:"
 msgstr "_Kodeering:"
 
-msgid "Language gro_up email:"
-msgstr "_Tõlketoimkonna meil:"
-
-msgid "Po file _revision date:"
-msgstr "PO faili _muutmise aeg:"
-
-msgid "Pot _file creation date:"
-msgstr "POT faili _loomise aeg:"
-
-msgid "Project"
-msgstr "Projekt"
-
-msgid "Project Id _version:"
-msgstr "Projekti ID _versioon:"
-
-msgid "Report message _bugs to:"
-msgstr "_Allikfaili vigadest teatada:"
-
 msgid "Translator and Language"
 msgstr "Tõlkija ja keel"
 
-msgid "Translator's _email:"
-msgstr "Tõlkija _meil:"
-
-msgid "Translator's _name:"
-msgstr "Tõlkija _nimi:"
-
-msgid "Use my options to complete the following entries:"
-msgstr "Kasuta minu sätteid järgmiste sissekannete koostamiseks:"
-
-msgid "_Language:"
-msgstr "_Keel:"
-
 msgid "Go to Message"
 msgstr "Näita sõnumit"
 
 msgid "Enter message number:"
 msgstr "Sisesta sõnumi number:"
 
+msgid "_Team email:"
+msgstr "_Toimkonna meil:"
+
+msgid "Transfer en_coding:"
+msgstr "Ülekandemär_gistik:"
+
+msgid "Character _set"
+msgstr "_Märgistik:"
+
+msgid "Language _code:"
+msgstr "Keele _kood:"
+
+msgid "_Plural forms:"
+msgstr "_Mitmuse vorme:"
+
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Impossible to remove the active "
 "profile</span>"
@@ -840,135 +838,102 @@
 msgid "Gtranslator Preferences"
 msgstr "Gtranslatori eelistused"
 
-msgid "  "
-msgstr "  "
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
+msgstr "_Hoiatamine, kui PO fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
+
+msgid "_Delete compiled GMO files"
+msgstr "_Kustuta kompileeritud GMO failid"
+
+msgid "Autosave"
+msgstr "Automaatsalvestus"
+
+msgid "_Autosave files every"
+msgstr "_Automaatsalvestus iga"
+
+msgid "_minutes"
+msgstr "minuti _järel"
+
+msgid "Create a _backup copy of files before saving"
+msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"
+
+msgid "Files"
+msgstr "Failid"
+
+msgid "Text Display"
+msgstr "Teksti näitamine"
+
+msgid "_Highlight message syntax"
+msgstr "_Sõnumi süntaksi märgendamine"
+
+msgid "Make _whitespace visible"
+msgstr "_Tühikute nähtavaletoomine"
+
+msgid "Use _custom font"
+msgstr "Kohandatud _kirjatüübi kasutamine"
+
+msgid "Editor _font:"
+msgstr "Redaktori _kirjatüüp:"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisu"
+
+msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
+msgstr "_Sõnumi muutmisel tõlkevaste hägusaksmärkimise eemaldus"
+
+msgid "Check _spelling"
+msgstr "Õigekirja_kontroll"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Redaktor"
+
+msgid "Profiles"
+msgstr "Profiilid"
+
+msgid "Database:"
+msgstr "Andmebaas:"
+
+msgid "Select the directory which contains PO files:"
+msgstr "PO faile sisaldava kataloogi valimine:"
 
 msgid "Add to Database"
 msgstr "Lisa andmebaasi"
 
-msgid "Anchor style:"
-msgstr "Ankurdamisstiil:"
-
-msgid "Autosave"
-msgstr "Automaatsalvestus"
-
-msgid "Check _spelling"
-msgstr "Õigekirja_kontroll"
-
 msgid "Configuration:"
 msgstr "Seadistused:"
 
-msgid "Contents"
-msgstr "Sisu"
-
-msgid "Create a _backup copy of files before saving"
-msgstr "Failist tehakse enne salvestamist _varukoopia"
-
-msgid "Database:"
-msgstr "Andmebaas:"
-
-msgid "Editor"
-msgstr "Redaktor"
-
-msgid "Editor _font:"
-msgstr "Redaktori _kirjatüüp:"
-
-msgid "Files"
-msgstr "Failid"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "Interface"
-msgstr "Kasutajaliides"
-
-msgid "Make _whitespace visible"
-msgstr "_Tühikute nähtavaletoomine"
-
-msgid "Max. # of missing words:"
-msgstr "Puuduvate sõnade ülempiir:"
-
-msgid "Max. difference in sentence length:"
-msgstr "Sõnumite mahuerinevuse ülempiir:"
+msgid "Use only files with this name:"
+msgstr "Kasuta ainult selle nimega faile:"
+
+msgid "Translation Memory"
+msgstr "Tõlkemälu"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginad"
 
-msgid "Profiles"
-msgstr "Profiilid"
-
-msgid "Scheme color:"
-msgstr "Värviskeem:"
-
-msgid "Select the directory which contains PO files:"
-msgstr "PO faile sisaldava kataloogi valimine:"
-
-msgid "Text Display"
-msgstr "Teksti näitamine"
-
-msgid "Translation Memory"
-msgstr "Tõlkemälu"
-
-msgid "Use _custom font"
-msgstr "Kohandatud _kirjatüübi kasutamine"
-
-msgid "Use only files with this name:"
-msgstr "Kasuta ainult selle nimega faile:"
-
-msgid "_Autosave files every"
-msgstr "_Automaatsalvestus iga"
-
-msgid "_Delete compiled GMO files"
-msgstr "_Kustuta kompileeritud GMO failid"
-
-msgid "_Highlight message syntax"
-msgstr "_Sõnumi süntaksi märgendamine"
-
-msgid "_Remove fuzzy status if message is changed"
-msgstr "_Sõnumi muutmisel tõlkevaste hägusaksmärkimise eemaldus"
-
-msgid "_Warn if PO file contains fuzzy translations"
-msgstr "_Hoiatamine, kui PO fail sisaldab hägusaid tõlkevasteid"
-
-msgid "_minutes"
-msgstr "minuti _järel"
-
 msgid "Gtranslator Profile"
 msgstr "Gtranslator'i profiil"
 
-msgid "Character _set"
-msgstr "_Märgistik:"
+msgid "Profile Information"
+msgstr "Profiiliandmed:"
+
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
+msgid "Translator Information"
+msgstr "Tõlkija andmed:"
+
+msgid "_Email:"
+msgstr "_Meil:"
+
+msgid "N_ame:"
+msgstr "_Nimi:"
 
 msgid "Language Settings"
 msgstr "Keeleseaded"
 
-msgid "Language _code:"
-msgstr "Keele _kood:"
-
-msgid "N_ame:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "Profile Information"
-msgstr "Profiiliandmed:"
-
-msgid "Transfer en_coding:"
-msgstr "Ülekandemär_gistik:"
-
-msgid "Translator Information"
-msgstr "Tõlkija andmed:"
-
-msgid "_Email:"
-msgstr "_Meil:"
-
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "_Plural forms:"
-msgstr "_Mitmuse vorme:"
-
-msgid "_Team email:"
-msgstr "_Toimkonna meil:"
-
 msgid "Replace"
 msgstr "Asenda"
 
@@ -981,60 +946,35 @@
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Asenda"
 
+msgid "Replace All"
+msgstr "Asenda kõik"
+
+msgid "_Search for: "
+msgstr "_Otsitav tekst:"
+
+msgid "Replace _with: "
+msgstr "Asendada _tekstiga: "
+
+msgid "_Original text"
+msgstr "_Originaal"
+
+msgid "_Translated text"
+msgstr "_Tõlge"
+
 msgid "Include fu_zzy strings"
 msgstr "Kaasa _hägusad vasted"
 
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Tõstutundlik"
+
 msgid "Match _entire word only"
 msgstr "Tunnista ainult vastavusi _kogu sõna ulatuses"
 
-msgid "Replace All"
-msgstr "Asenda kõik"
-
-msgid "Replace _with: "
-msgstr "Asendada _tekstiga: "
-
 msgid "Search _backwards"
 msgstr "Otsi _tagasisuunas"
 
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Tõstutundlik"
-
-msgid "_Original text"
-msgstr "_Originaal"
-
-msgid "_Search for: "
-msgstr "_Otsitav tekst:"
-
-msgid "_Translated text"
-msgstr "_Tõlge"
-
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Korduv otsing"
-
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[FAIL...]"
-
-msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of Gtranslator"
-msgstr "Olemasolevale Gtranslatori instantsile uue ülataseme akna loomine"
-
-msgid "Gtranslator"
-msgstr "Gtranslator"
-
-#, c-format
-msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
-msgstr "%s: vigane falinimi või URI.\n"
-
-#. Setup command line options
-msgid "- Edit PO files"
-msgstr "- PO failide redaktor"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Käsuvõtmete täisnimekirja nägemiseks käivita '%s --help'.\n"
 
 msgid "Status"
 msgstr "Olek"
@@ -1095,11 +1035,22 @@
 msgid "Plural %d"
 msgstr "Mitmus %d"
 
+#, fuzzy
+msgid "Message Table"
+msgstr "Teadete tabel"
+
 msgid "<b>Original Text:</b>"
 msgstr "<b>Originaal:</b>"
 
 msgid "<b>Translate_d Text:</b>"
 msgstr "<b>_Tõlge:</b>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Translation Fields"
+msgstr ""
+"Tõlge eesti keelde:\n"
+"    Peeter Vois <Peeter Vois mail ee>, 2002.\n"
+"    Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002."
 
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
@@ -1445,1079 +1396,13 @@
 msgid "Profile for the active document"
 msgstr "Töös oleva dokumendi profiil"
 
-msgid "Documents"
-msgstr "Dokumendid"
-
-#~ msgid "The GNOME translation program"
-#~ msgstr "GNOME'i tõlkerakendus"
-
-#~ msgid "No comment"
-#~ msgstr "Märkusi pole"
-
-#~ msgid "_View/_Bookmarks/"
-#~ msgstr "_Vaade/_Järjehoidjad/"
-
-#~ msgid "Open %s (%s)"
-#~ msgstr "Ava %s (%s)"
-
-#~ msgid "Can't apply color scheme file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda laadida värviskeemi faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't retrieve author information!"
-#~ msgstr "Ei suuda laadida autori informatsiooni!"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Tundmatu"
-
-#~ msgid "<Not Given>"
-#~ msgstr "<Pole antud>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_View/_Colorschemes/"
-#~ msgstr "_Värviskeemid"
-
-#~ msgid "gtranslator -- open po file"
-#~ msgstr "gtranslator -- ava po fail"
-
-#~ msgid "gtranslator -- save file as.."
-#~ msgstr "gtranslator -- salvesta fail kui.."
-
-#~ msgid "gtranslator -- save local copy of file as.."
-#~ msgstr "gtranslator -- salvesta faili kohalik koopia kui.."
-
-#~ msgid ""
-#~ "File %s\n"
-#~ "was changed. Save?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Faili %s\n"
-#~ "on muudetud. Salvestada?"
-
-#~ msgid "gtranslator -- export po file"
-#~ msgstr "gtranslator -- ekspordi po fail"
-
-#~ msgid "gtranslator -- edit comment"
-#~ msgstr "gtranslator -- redigeeri kommentaari"
-
-#~ msgid "Comment:"
-#~ msgstr "Kommentaar:"
-
-#~ msgid "Should ALL translations from `%s' be removed?"
-#~ msgstr "Kas võib KÕIK tõlked failist '%s' eemaldada?"
-
-#~ msgid "Find in the po file"
-#~ msgstr "Otsi po failist"
-
-#~ msgid "Enter search string:"
-#~ msgstr "Sisesta otsitav string:"
-
-#~ msgid "Case sensitive"
-#~ msgstr "Tõstutundlik"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Find in:"
-#~ msgstr "Otsi: "
-
-#~ msgid "English"
-#~ msgstr "Inglise keel"
-
-#~ msgid "String to replace:"
-#~ msgstr "Asendatav string:"
-
-#~ msgid "Replace string:"
-#~ msgstr "Asenda string:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please enter a string to replace!"
-#~ msgstr "Palun sisesta otsingustring"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please enter a string to replace with!"
-#~ msgstr "Palun sisesta otsingustring"
-
-#~ msgid "An error occurred while msgfmt was executed:\n"
-#~ msgstr "msgfmt käivitamise ajal tekkis viga:\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The file\n"
-#~ "\n"
-#~ "  %s\n"
-#~ "\n"
-#~ "is already open in another instance of gtranslator!\n"
-#~ "Please close the other instance of gtranslator handling\n"
-#~ "this file currently to re-gain access to this file.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Shall fool gtranslator open this file anyway ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fail\n"
-#~ "\n"
-#~ "  %s\n"
-#~ "\n"
-#~ "on juba avatud teise gtranslatori poolt!\n"
-#~ "Palun sulge teine gtranslator, mis kasutab faili,\n"
-#~ "et saada sellele failile juurdepääs."
-
-#~ msgid ""
-#~ "File %s\n"
-#~ "was changed. Do you want to revert to saved copy?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Faili %s\n"
-#~ "on vahepeal muudetud. Kas sa soovid taaslaadida salvestatud koopia?"
-
-#~ msgid "gtranslator -- open from URI"
-#~ msgstr "gtranslator -- ava URI-st"
-
-#~ msgid "Enter URI:"
-#~ msgstr "Sisesta URI:"
-
-#~ msgid "No URI given!"
-#~ msgstr "URI-d pole antud!"
-
-#~ msgid "No supported URI protocol (like \"ftp://\";) given!"
-#~ msgstr "Ei antud toetatud URI protokolli (näiteks \"ftp://\";)!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "URIs are used to locate files uniquely on different systems.\n"
-#~ "The standard Internet addresses (URLs) are also URIs -- you can\n"
-#~ "use them to open remote po files lying on servers with standard "
-#~ "protocols\n"
-#~ "like \"http\", \"ftp\" or any other access method supported by GnomeVFS.\n"
-#~ "Some example URIs for clarification (these ones are supported):\n"
-#~ "http://www.gtranslator.org/remote-po/gtranslator.pot\n";
-#~ "ftp://anonymous ftp somewhere com/<A-REMOTE-PO-FILE>\n"
-#~ "\n"
-#~ "file:///<PO-FILE> or\n"
-#~ "http://www.DOMAIN.COM/PO-FILE";
-#~ msgstr ""
-#~ "URI-sid kasutatakse failide asukoha määramiseks erinevates süsteemides.\n"
-#~ "Standardne Interneti aadress (URL) on ka URI -- te võite\n"
-#~ "neid kasutada, et avada eemal asuvaid po faile serveritest, mis kasutavad "
-#~ "standardprotokolle\n"
-#~ "nagu \"http\", \"ftp\" või mõnda teist meetodit, mida GnomeVFS toetab.\n"
-#~ "Mõned näited URI-dest:\n"
-#~ "http://www.gtranslator.org/remote-po/gtranslator.pot\n";
-#~ "ftp://anonymous ftp somewhere com/<A-REMOTE-PO-FILE>\n"
-#~ "\n"
-#~ "file:///<PO-FILE> või\n"
-#~ "http://www.DOMAIN.COM/PO-FILE";
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Open recovery file for `%s'?\n"
-#~ "It was saved by gtranslator before gtranslator last closed\n"
-#~ "and may contain your hard work!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ava taastamise fail '%s'-le?\n"
-#~ "See on salvestatud gtranslaatoriga enne kui gtranslaator suleti ja võib "
-#~ "sisaldada sinu rasket tööd!\n"
-#~ "Vastates \"Ei\" hävitatakse taastamise fail."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Recover file"
-#~ msgstr "Viima_ti kasutatud"
-
-#~ msgid "Here you can query existing translations from your learn buffer."
-#~ msgstr "Siin saate pärida teie õppepuhvris leiduvaid tõlkeid."
-
-#~ msgid "gtranslator -- query your personal learn buffer"
-#~ msgstr "gtranslator -- päri oma personaalsest õppepuhvrist"
-
-#~ msgid "Query"
-#~ msgstr "Päri"
-
-#~ msgid "Query message content"
-#~ msgstr "Päri teate sisu"
-
-#~ msgid "Query string:"
-#~ msgstr "Päri stringi:"
-
-#~ msgid "No query string given!"
-#~ msgstr "Päringu stringi pole antud!"
-
-#~ msgid "Couldn't find any result for the query in your learn buffer!"
-#~ msgstr "Ei leia õppepuhvrist vastust teie päringule!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Found \"%s\" as a translation for \"%s\".\n"
-#~ "Would you like to insert it into the translation?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Leiti \"%s\" kui tõlge \"%s\"-le.\n"
-#~ "Kas te soovite seda tõlkesse lisada?"
-
-#~ msgid "Query's result translation is already there!"
-#~ msgstr "Päringu tulemuse tõlge on juba olemas!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Should gtranslator autotranslate the file using information\n"
-#~ "from your personal learn buffer?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas gtranslator võib faili automaatselt tõlkida, kasutades\n"
-#~ "informatsiooni teie personaalsest õppepuhvrist?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gtranslator -- add bookmark with comment?"
-#~ msgstr "gtranslator -- redigeeri kommentaari"
-
-#~ msgid "Please enter a search string"
-#~ msgstr "Palun sisesta otsingustring"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find\n"
-#~ "\"%s\""
-#~ msgstr ""
-#~ "Ei leia\n"
-#~ "\"%s\""
-
-#~ msgid "%s [ %i Fuzzy left ]"
-#~ msgstr "%s [ %i närust veel alles ]"
-
-#~ msgid "%s [ No fuzzy left ]"
-#~ msgstr "%s [ Pole ühtegi närust ]"
-
-#~ msgid "Sticky (Message & translation are the same)"
-#~ msgstr "Needitud (Teade ja tõlge on samad)"
-
-#~ msgid "%s [ %i Untranslated left ]"
-#~ msgstr "%s [ %i tõlkimata veel alles ]"
-
-#~ msgid "%s [ No untranslated left ]"
-#~ msgstr "%s [ Kõik on tõlgitud ]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Message %d / %d / Status: %s (Message contains plural forms)"
-#~ msgstr "Teade %d / %d / Olek: %s"
-
-#~ msgid "Message %d / %d / Status: %s"
-#~ msgstr "Teade %d / %d / Olek: %s"
-
-#~ msgid "gtranslator -- edit header"
-#~ msgstr "gtranslator -- redigeeri päist"
-
-#~ msgid "Comments:"
-#~ msgstr "Kommentaarid:"
-
-#~ msgid "_File/Recen_t files/"
-#~ msgstr "_Fail/Viima_ti kasutatud/"
-
-#~ msgid "Afrikaans"
-#~ msgstr "Afrikaani"
-
-#~ msgid "Arabic"
-#~ msgstr "Araabia"
-
-#~ msgid "Azerbaijani Turkish"
-#~ msgstr "Azerbaidžaani türgi"
-
-#~ msgid "Basque"
-#~ msgstr "Baski"
-
-#~ msgid "Belorussian"
-#~ msgstr "Valgevene"
-
-#~ msgid "Britton"
-#~ msgstr "Britooni"
-
-#~ msgid "Bulgarian"
-#~ msgstr "Bulgaaria"
-
-#~ msgid "Catalan"
-#~ msgstr "Katalaani"
-
-#~ msgid "Chinese/Simplified"
-#~ msgstr "Hiina/Lihtsustatud"
-
-#~ msgid "Chinese/Traditional"
-#~ msgstr "Hiina/Traditsiooniline"
-
-#~ msgid "Croatian"
-#~ msgstr "Horvaatia"
-
-#~ msgid "Czech"
-#~ msgstr "Tšehhi"
-
-#~ msgid "Danish"
-#~ msgstr "Taani"
-
-#~ msgid "Dutch"
-#~ msgstr "Hollandi"
-
-#~ msgid "English/Canada"
-#~ msgstr "Inglise/Kanada"
-
-#~ msgid "English/GB"
-#~ msgstr "Inglise/Suurbritannia"
-
-#~ msgid "English/USA"
-#~ msgstr "Inglise/USA"
-
-#~ msgid "Esperanto"
-#~ msgstr "Esperanto"
-
-#~ msgid "Estonian"
-#~ msgstr "Eesti"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Persian"
-#~ msgstr "Valgevene"
-
-#~ msgid "Finnish"
-#~ msgstr "Soome"
-
-#~ msgid "French"
-#~ msgstr "Prantsuse"
-
-#~ msgid "Galician"
-#~ msgstr "Galeegi"
-
-#~ msgid "German"
-#~ msgstr "Saksa"
-
-#~ msgid "Greek"
-#~ msgstr "Kreeka"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hindi"
-#~ msgstr "Otsi"
-
-#~ msgid "Hungarian"
-#~ msgstr "Ungari"
-
-#~ msgid "Indonesian"
-#~ msgstr "Indoneesia"
-
-#~ msgid "Italian"
-#~ msgstr "Itaalia"
-
-#~ msgid "Irish"
-#~ msgstr "Iiri"
-
-#~ msgid "Japanese"
-#~ msgstr "Jaapani"
-
-#~ msgid "Korean"
-#~ msgstr "Korea"
-
-#~ msgid "Latvian"
-#~ msgstr "Läti"
-
-#~ msgid "Lithuanian"
-#~ msgstr "Leedu"
-
-#~ msgid "Malay/Bahasa Melayu"
-#~ msgstr "Malai/Bahasa Melayu"
-
-#~ msgid "Maltese"
-#~ msgstr "Malta"
-
-#~ msgid "Norwegian/Bokmaal"
-#~ msgstr "Norra/Bokmaal"
-
-#~ msgid "Norwegian/Nynorsk"
-#~ msgstr "Norra/Uusnorra"
-
-#~ msgid "Polish"
-#~ msgstr "Poola"
-
-#~ msgid "Portuguese"
-#~ msgstr "Portugali"
-
-#~ msgid "Portuguese/Brazil"
-#~ msgstr "Portugali/Brasiilia"
-
-#~ msgid "Romanian"
-#~ msgstr "Rumeenia"
-
-#~ msgid "Russian"
-#~ msgstr "Vene"
-
-#~ msgid "Serbian/Cyrillic"
-#~ msgstr "Serbia/kirillits"
-
-#~ msgid "Serbian/Latin"
-#~ msgstr "Serbia/ladina"
-
-#~ msgid "Slovak"
-#~ msgstr "Slovakkia"
-
-#~ msgid "Slovenian"
-#~ msgstr "Sloveenia"
-
-#~ msgid "Spanish"
-#~ msgstr "Hispaania"
-
-#~ msgid "Spanish/Spain"
-#~ msgstr "Hispaania/Hispaania"
-
-#~ msgid "Spanish/Mexico"
-#~ msgstr "Hispaania/Mehhiko"
-
-#~ msgid "Swedish"
-#~ msgstr "Rootsi"
-
-#~ msgid "Tamil"
-#~ msgstr "Tamili"
-
-#~ msgid "Thai"
-#~ msgstr "Tai"
-
-#~ msgid "Turkish"
-#~ msgstr "Türgi"
-
-#~ msgid "Ukrainian"
-#~ msgstr "Ukraina"
-
-#~ msgid "Uzbekian"
-#~ msgstr "Usbeki"
-
-#~ msgid "Vietnamese"
-#~ msgstr "Vietnami"
-
-#~ msgid "Walloon"
-#~ msgstr "Vallooni"
-
-#~ msgid "Welsh"
-#~ msgstr "Kõmri"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gtranslator learn buffer statistics:"
-#~ msgstr "gtranslator ehituse informatsioon/spekid:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Learn buffer filename: `%s`"
-#~ msgstr "Õppepuhver väljastatud faili '%s'.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Encoding: `%s'"
-#~ msgstr "Kodeering:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Auto translate the po file"
-#~ msgstr "Tõlgi po fail automaatselt ja välju"
-
-#~ msgid "FILENAME"
-#~ msgstr "FAILINIMI"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show build specifications"
-#~ msgstr "Näita ehituse informatsiooni/spekki"
-
-#~ msgid "Export learn buffer to a plain po file"
-#~ msgstr "Ekspordi õppepuhver tavalises po faili vormingus"
-
-#~ msgid "PO_FILE"
-#~ msgstr "PO_FAIL"
-
-#~ msgid "Specify main window geometry"
-#~ msgstr "Määra peaakna suurus ja asukoht"
-
-#~ msgid "GEOMETRY"
-#~ msgstr "GEOMEETRIA"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Learn the file completely"
-#~ msgstr "Õpi fail täielikult ja välju"
-
-#~ msgid "Error during GConf initialization: %s."
-#~ msgstr "Viga GConf-i lähtestamisel: %s."
-
-#~ msgid "gtranslator build information/specs:"
-#~ msgstr "gtranslator ehituse informatsioon/spekid:"
-
-#~ msgid "Version and build date:"
-#~ msgstr "Versioon ja ehitamise kuupäev:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Build GLib / Gtk+ / GNOME / XML versions:"
-#~ msgstr "Koosta GLib/Gtk+/GNOME versioonid:"
-
-#~ msgid "Colorschemes directory:"
-#~ msgstr "Värviskeemide kataloog:"
-
-#~ msgid "Window icon:"
-#~ msgstr "Akna ikoon:"
-
-#~ msgid "Own locale directory:"
-#~ msgstr "Oma lokaadi kataloog:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Learned file `%s' successfully for your learn buffer.\n"
-#~ msgstr "'%s' õpiti edukalt.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Exported learn buffer to file `%s'.\n"
-#~ msgstr "Õppepuhver väljastatud faili '%s'.\n"
-
-#~ msgid "_Compile"
-#~ msgstr "_Kompileeri"
-
-#~ msgid "_Update"
-#~ msgstr "_Uuenda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add a bookmark for this message in this po file"
-#~ msgstr "Hoia iganenud teateid po failis"
-
-#~ msgid "Aut_otranslate..."
-#~ msgstr "Aut_omaattõlge..."
-
-#~ msgid "Autotranslate the file with information from your learn buffer"
-#~ msgstr "Tõlgi fail automaatselt, kasutades teie õppepuhvri sisu"
-
-#~ msgid "Remove all translations..."
-#~ msgstr "Eemalda kõik tõlked..."
-
-#~ msgid "Remove all existing translations from the po file"
-#~ msgstr "Eemalda po failist kõik leiduvad tõlked"
-
-#~ msgid "Open from _URI..."
-#~ msgstr "Ava _URI-st..."
-
-#~ msgid "Open a po file from a given URI"
-#~ msgstr "Ava po fail etteantud URI-st"
-
-#~ msgid "Recen_t files"
-#~ msgstr "Viima_ti kasutatud"
-
-#~ msgid "_Export to UTF-8..."
-#~ msgstr "_Ekspordi UTF-8..."
-
-#~ msgid "Export the current po file to UTF-8"
-#~ msgstr "Ekspordi praegune fail UTF-8 kodeeringus"
-
-#~ msgid "_Import from UTF-8..."
-#~ msgstr "_Impordi UTF-8..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Import a UTF-8 encoded po file into it's corresponding plain encoding"
-#~ msgstr "Impordi UTF-8 kodeeritud po fail tema vastavasse põhikodeeringusse"
-
-#~ msgid "_Query..."
-#~ msgstr "_Päring..."
-
-#~ msgid "Query for a string"
-#~ msgstr "Päri stringi"
-
-#~ msgid "Edit po file header"
-#~ msgstr "Redigeeri po faili päist"
-
-#~ msgid "C_omment..."
-#~ msgstr "K_ommentaar..."
-
-#~ msgid "Edit message comment"
-#~ msgstr "Redigeeri teate kommentaari"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Fu_zzy"
-#~ msgstr "Närune"
-
-#~ msgid "_First"
-#~ msgstr "_Esimene"
-
-#~ msgid "_Back"
-#~ msgstr "_Tagasi"
-
-#~ msgid "_Last"
-#~ msgstr "_Viimane"
-
-#~ msgid "Goto specified message number"
-#~ msgstr "Mine määratud teate juurde"
-
-#~ msgid "gtranslator's homepage on the web"
-#~ msgstr "gtranslatori kodulehekülg www-s"
-
-#~ msgid "Save"
-#~ msgstr "Salvesta"
-
-#~ msgid "Save as"
-#~ msgstr "S. kui"
-
-#~ msgid "Compile"
-#~ msgstr "Kompileeri"
-
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "Uuenda"
-
-#~ msgid "Header"
-#~ msgstr "Päis"
-
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Taasta"
-
-#~ msgid "First"
-#~ msgstr "Esimene"
-
-#~ msgid "Back"
-#~ msgstr "Tagasi"
-
-#~ msgid "Next"
-#~ msgstr "Järgmine"
-
-#~ msgid "Last"
-#~ msgstr "Viimane"
-
-#~ msgid "Missing"
-#~ msgstr "Puudub"
-
-#~ msgid "Go to"
-#~ msgstr "Mine"
-
-#~ msgid "Find string in po file"
-#~ msgstr "Otsi stringi po failist"
-
-#~ msgid "Replace string in po file"
-#~ msgstr "Asenda string po failis"
-
-#~ msgid "Couldn't get the message!"
-#~ msgstr "Ei saanud võtta teadet!"
-
-#~ msgid "There are no fuzzy messages left."
-#~ msgstr "Rohkem näruseid teateid ei ole."
-
-#~ msgid "All messages seem to be translated."
-#~ msgstr "Paistab, et kõik teated on tõlgitud."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "gtranslator -- edit plural forms of message translation"
-#~ msgstr "gtranslator -- kinnita kõigi tõlgete eemaldamine"
-
-#~ msgid "Couldn't open compiled gettext file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda avada kompileeritud gettext faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't open compressed gettext file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda avada pakitud gettexti faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't open %s'd gettext file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda avada %s'itud gettexti faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't open zip'ed po file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda avada zip'itud po faili '%s'!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error in file \"%s\"\n"
-#~ "at line %d.\n"
-#~ "Please check the file and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Failis \"%s\" on viga\n"
-#~ "real %d.\n"
-#~ "Palun kontrolli seda faili ja proovi uuesti."
-
-#~ msgid "The file `%s' doesn't exist at all!"
-#~ msgstr "Faili \"%s\" pole olemaski!"
-
-#~ msgid "gtranslator -- %s"
-#~ msgstr "gtranslator -- %s"
-
-#~ msgid "Could not open file `%s' for writing!"
-#~ msgstr "Ei suuda faili '%s' kirjutamiseks avada!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "File %s\n"
-#~ "contains %d fuzzy messages"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fail %s\n"
-#~ "sisaldab %d närust teadet"
-
-#~ msgid "Sorry, msgfmt isn't available on your system!"
-#~ msgstr "Kahju, aga msgformatit pole teie süsteemis!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Compile successful:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Edukalt kompileeritud:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Couldn't generate the current date!"
-#~ msgstr "Ei suuda luua tänast kuupäeva!"
-
-#~ msgid "gtranslator -- options"
-#~ msgstr "gtranslator -- häälestus"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Check recent files before showing in recent files list"
-#~ msgstr "Kontrolli viimati kasutatud faile enne nende näitamist nimistus"
-
-#~ msgid "Syntax color scheme to use:"
-#~ msgstr "Kasuta süntaksi värviskeemi:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Use special character to indicate white space"
-#~ msgstr "Kasuta erisümbolit tühiku näitamiseks"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Apply own fonts"
-#~ msgstr "Kasuta neid kirjatüüpe:"
-
-#~ msgid "gtranslator -- font selection/msgid font"
-#~ msgstr "gtranslator -- kirjatüübi valik/msgid kirjatüüp"
-
-#~ msgid "gtranslator -- font selection/msgstr font"
-#~ msgstr "gtranslator -- kirjatüübi valik/msgstr kirjatüüp"
-
-#~ msgid "Translation font:"
-#~ msgstr "Tõlge:"
-
-#~ msgid "Apply own colors:"
-#~ msgstr "Kasuta neid värve:"
-
-#~ msgid "gtranslator -- foreground color"
-#~ msgstr "gtranslator -- eesvärv"
-
-#~ msgid "Foreground color:"
-#~ msgstr "Eesvärv:"
-
-#~ msgid "gtranslator -- background color"
-#~ msgstr "gtranslator -- taustavärv"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Background:"
-#~ msgstr "Taustavärv:"
-
-#~ msgid "Keep obsolete messages in the po files"
-#~ msgstr "Hoia iganenud teateid po failis"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Spell checking"
-#~ msgstr "Kohene õigekirja kontroll"
-
-#~ msgid "Instant spell checking"
-#~ msgstr "Kohene õigekirja kontroll"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "PO header"
-#~ msgstr "Päis"
-
-#~ msgid "Author's name:"
-#~ msgstr "Autori nimi:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Author's email:"
-#~ msgstr "Autori e-post:"
-
-#~ msgid "Enable the functionality to update a po file from within gtranslator"
-#~ msgstr "Luba po faili uuendamist gtranslatorist"
-
-#~ msgid "Enable the functionality to remove all translations from a po file"
-#~ msgstr "Luba kõigi tõlgete eemaldamist po failist"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show instant comment view in main pane"
-#~ msgstr "Näita kommentaarivaadet peapaneelil"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save geometry on exit and restore it on startup"
-#~ msgstr "Salvesta väljumisel akna suurus ja kasuta seda käivitamisel"
-
-#~ msgid "Messages table"
-#~ msgstr "Teadete tabel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Collapse all entries by default"
-#~ msgstr "Vaikimisi koonda tõlgitud teated"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Use own colors for messages table groups"
-#~ msgstr "Kasuta oma värve teadetetabeli gruppidele"
-
-#~ msgid "Fuzzy entries color:"
-#~ msgstr "Näruste sissekannete värv:"
-
-#~ msgid "Untranslated entries color:"
-#~ msgstr "Tõlkimata sissekannete värv:"
-
-#~ msgid "Translated entries color:"
-#~ msgstr "Tõlgitud sissekannete värv:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Also query the personal learn buffer while autotranslating untranslated "
-#~ "messages"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tõlkimata teadete automaattõlkimise ajal tee päringuid ka personaalses "
-#~ "õppepuhvris."
-
-#~ msgid "Automatically learn a newly translated message"
-#~ msgstr "Õpi värskelt tõlgitud teade automaatselt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Use \"fuzzy\" matching routines for learn buffer queries"
-#~ msgstr "Kausta õppepuhvri päringutes hägusat sobitamist"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Minimal required similarity persentage for fuzzy queries:"
-#~ msgstr "Minimaalne nõutav sarnasuse protsent näruste päringuks"
-
-#~ msgid "Please enter your name!"
-#~ msgstr "Palun sisestage oma nimi!"
-
-#~ msgid "Please enter your EMail address!"
-#~ msgstr "Palun sisestage oma e-posti aadress!"
-
-#~ msgid "Please enter a valid EMail address!"
-#~ msgstr "Palun sisestage õige e-posti aadress!"
-
-#~ msgid "No replacements made!"
-#~ msgstr "Ühtki asendamist pole tehtud!"
-
-#~ msgid "Y"
-#~ msgstr "·"
-
-#~ msgid "^"
-#~ msgstr "^"
-
-#~ msgid "Couldn't save compiled gettext file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda salvestada kompileeritud gettexti faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't save compressed gettext file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda salvestada pakitud gettexti faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't save %s'd gettext file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda salvestada %s-tud gettexti faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Couldn't save zip'ed po file `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda salvestada zip-itud po faili '%s'!"
-
-#~ msgid "Session restored successfully."
-#~ msgstr "Sessioon taastati edukalt."
-
-#~ msgid "No font set! Using default font"
-#~ msgstr "Kirjatüüpi pole seatud! Kasutan vaikimisi kirjatüüpi"
-
-#~ msgid "-misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-1"
-#~ msgstr "-misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-15"
-
-#~ msgid "No POTFILES.in found!"
-#~ msgstr "POTFILES.in puudub!"
-
-#~ msgid "Po file is uptodate."
-#~ msgstr "Po fail on kaasaegne."
-
-#~ msgid "The update was successfull."
-#~ msgstr "Uuendamine lõpetati edukalt."
-
-#~ msgid "An error occurred while updating the po file."
-#~ msgstr "po faili uuendamise aja tekkis viga."
-
-#~ msgid "Can't create directory `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuda luua kataloogi '%s'!"
-
-#~ msgid "iso-8859-1"
-#~ msgstr "iso-8859-15"
-
-#~ msgid "The geometry string \"%s\" couldn't be parsed!"
-#~ msgstr "Geomeetriatekst \"%s\" on arusaamatu!"
-
-#~ msgid "You are not permitted to access file '%s'."
-#~ msgstr "Teil ei ole faili '%s' kasutamiseks õigusi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You do not have permission to modify file '%s'.\n"
-#~ "Please save a new copy of it to a place of your choice and get write\n"
-#~ "permission for it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Teil ei ole faili '%s' muutmiseks õigusi.\n"
-#~ "Palun salvestage uus koopia kataloogi, kus\n"
-#~ "teil on kirjutamisõigused."
-
-#~ msgid "The necessary decompression program `%s' is not installed!"
-#~ msgstr "Vajalikku lahtipakkimise programmi '%s' ei ole installeeritud!"
-
-#~ msgid "The necessary compression program `%s' is not installed!"
-#~ msgstr "Vajalikku pakkimise programmi '%s' ei ole installeeritud!"
-
-#~ msgid "Couldn't create temporary directory `%s'!"
-#~ msgstr "Ei suuad lua ajutist kataloogi '%s'!"
-
-#~ msgid "File `%s' couldn't be found!"
-#~ msgstr "Faili '%s' ei leidu!"
-
-#~ msgid "Malformed URI `%s' entered!"
-#~ msgstr "Vale URI '%s'!"
-
-#~ msgid "Host `%s' couldn't be found!"
-#~ msgstr "Ei leia hosti '%s'!"
-
-#~ msgid "Hostname `%s' is not valid!"
-#~ msgstr "Hostinimi '%s' pole korrektne!"
-
-#~ msgid "Host `%s' has no address!"
-#~ msgstr "Host '%s' ei oma aadressi!"
-
-#~ msgid "Transfer interrupted!"
-#~ msgstr "Ülekanne katkestatud!"
-
-#~ msgid "Both"
-#~ msgstr "Mõlemad"
-
-#~ msgid "Farsi"
-#~ msgstr "Farsi"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to remove ALL translations from this po file?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Olete te kindel, et soovite eemaldada KÕIK tõlked sellest po failist?"
-
-#~ msgid "Go!"
-#~ msgstr "Mine!"
-
-#~ msgid "Recovering `%s'..."
-#~ msgstr "Taastan '%s'..."
-
-#~ msgid "Couldn't save html output to %s!"
-#~ msgstr "Ma ei suutnud salvestada html väljundit faili %s!"
-
-#~ msgid "%s-%s contains %i messages."
-#~ msgstr "%s-%s sisaldab %i teadet."
-
-#~ msgid "Project <b>%s</b> (last po file revision: %s)."
-#~ msgstr "Projekt <b>%s</b> (viimane po faili versioon: %s)."
-
-#~ msgid "Last translator: %s"
-#~ msgstr "Viimane tõlkija: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "HTML output of \"%s\" produced by <a href=\"http://www.gtranslator.org";
-#~ "\">gtranslator</a> version %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "\"%s\"-i HTML väljundi koostas <a href=\"http://www.gtranslator.org";
-#~ "\">gtranslator</a> versioon %s."
-
-#~ msgid "HTML file to write to"
-#~ msgstr "HTML fail salvestamaks"
-
-#~ msgid "HTMLFILE"
-#~ msgstr "HTMLFAIL"
-
-#~ msgid "Po file editing"
-#~ msgstr "Po faili redigeerimine"
-
-#~ msgid "Miscellaneous"
-#~ msgstr "Mitmesugust"
-
-#~ msgid "Recent files & spell checking"
-#~ msgstr "Viimased failid ja õigekirja kontroll"
-
-#~ msgid "Fonts, colors and color schemes"
-#~ msgstr "Kirjad, värvid ja värviskeemid"
-
-#~ msgid "Language group's EMail:"
-#~ msgstr "Keele grupi e-post:"
-
-#~ msgid "gtranslator -- untranslated entries' color"
-#~ msgstr "gtranslator -- tõlkimata sissekannete värv"
-
-#~ msgid "gtranslator -- fuzzy entries' color"
-#~ msgstr "gtranslator -- näruste sissekannete värv"
-
-#~ msgid "gtranslator -- translated entries' color"
-#~ msgstr "gtranslator -- tõlgitud sissekannete värv"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Preferences box allows you to customise gtranslator\n"
-#~ "to work in ways you find comfortable and productive."
-#~ msgstr ""
-#~ "Häälestuse kast võimaldab teil gtranslatorit panna\n"
-#~ "tööle viisil, mis on teile mugav ja edutoov."
-
-#~ msgid "Line"
-#~ msgstr "Joon"
-
-#~ msgid "Number"
-#~ msgstr "Number"
-
-#~ msgid "Compiled gettext po file"
-#~ msgstr "Kompileeritud gettext po fail"
-
-#~ msgid "Compressed gettext po file"
-#~ msgstr "Pakitud gettext po fail"
-
-#~ msgid "Gettext po file"
-#~ msgstr "Gettexti po fail"
-
-#~ msgid "_Settings/_Colorschemes/"
-#~ msgstr "_Sätted/_Värviskeemid/"
-
-#~ msgid "_Fuzzy"
-#~ msgstr "_Närune"
-
-#~ msgid ""
-#~ "New escaped char found: \\%c\n"
-#~ "Add this to parse.c, line %i."
-#~ msgstr ""
-#~ "Leidsin uue paomärgi: \\%c\n"
-#~ "Lisa see faili parse.c, rida %i."
-
-#~ msgid "Enable the popup menu"
-#~ msgstr "Luba kontekstimenüü"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The translation for message `%s'\n"
-#~ "contains syntactical errors!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Teate '%s' tõlge sisaldab\n"
-#~ "süntaksi vigu!"
-
-#~ msgid "unknown"
-#~ msgstr "tundmatu"
-
-#~ msgid "Check messages for syntactical correctness"
-#~ msgstr "Kontrolli teadete süntaksi korrektsust"
-
-#~ msgid "Messages table:"
-#~ msgstr "Sõnumitabel:"
-
-#~ msgid "Translation:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tõlge eesti keelde:\n"
-#~ "    Peeter Vois <Peeter Vois mail ee>, 2002.\n"
-#~ "    Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002."
-
-#~ msgid "Current colorscheme: \"%s\" (version %s) is brought to you by:"
-#~ msgstr "Aktiivne värviskeem: \"%s\" (versioon %s), mille toimetas teieni:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ " (%s) loaded.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s\n"
-#~ " (%s) laetud.\n"
-
-#~ msgid "Don't load any backend modules"
-#~ msgstr "Ära lae ühtegi abivahendi moodulit"
-
-#~ msgid "Backends directory:"
-#~ msgstr "Abivahendite kataloog:"
-
-#~ msgid "GModule implementation doesn't support loading dynamic modules!"
-#~ msgstr "GModule lahendus ei toeta dünaamiliste moodulite laadimist!"
-
-#~ msgid "Toggle translated status of a message"
-#~ msgstr "Muuda teate tõlkeolekut"
-
-#~ msgid "Load all backends on startup"
-#~ msgstr "Lae käivitamisel kõik abivahendid"
-
-#~ msgid "Docbook sgml documents backend"
-#~ msgstr "Docbook sgml dokumentide abivahend"
-
-#~ msgid "Plain text files backend"
-#~ msgstr "Tavalise tekstifaili abivahend"
-
-#~ msgid "Appropriate match:"
-#~ msgstr "Sobiv vaste:"
-
-#~ msgid "Insert matching translation"
-#~ msgstr "Lisa sobiv tõlge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Found nothing appropriate in\n"
-#~ " the personal learn buffer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ei leidnud personaalsest\n"
-#~ " õppepuhvrist midagi sobivat."
-
-#~ msgid "Untranslated (%i)"
-#~ msgstr "Tõlkimata (%i)"
-
-#~ msgid "Fuzzy (%i)"
-#~ msgstr "Närused (%i)"
-
-#~ msgid "Sticky"
-#~ msgstr "Needitud"
+msgid "- Edit PO files"
+msgstr "- PO failide redaktor"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Käsuvõtmete täisnimekirja nägemiseks käivita '%s --help'.\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]