Re: commit: r3240 - /gnome/master/desktop/gnome-panel.po2. märts 2012 12:57 kirjutas  <plaes plaes org>:
msgid "Menu to change your settings and your online status"
-msgstr ""
+msgstr "Sinu sätete ja veebistaatuse muutmise menüü"

Kas "veebioleku" poleks parem?

Mihkel


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]