Re: commit: r3228 - /gnome/master/desktop/file-roller.po2012/3/1  <plaes plaes org>
msgid "Display the File Roller Manual"
-msgstr "Failirulli kasutajajuhendi kuvamine"
+msgstr "File rolleri kasutajajuhendi kuvamine"

Võiks siis juba "File Rolleri ..." olla vast.

Mihkel


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]