commit: r3216 - /gnome/master/desktop/seahorse-plugins.poAuthor: mattias
Date: Thu Mar  1 13:51:13 2012
New Revision: 3216

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/seahorse-plugins.po

Modified: gnome/master/desktop/seahorse-plugins.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/seahorse-plugins.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/seahorse-plugins.po [utf-8] Thu Mar  1 13:51:13 2012
@@ -6,96 +6,22 @@
 #
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2007.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2008.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Seahorse HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=seahorse-plugins&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-23 10:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-28 19:10+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"product=seahorse-plugins&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-01-28 16:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-22 18:50+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Parool:"
-
-msgid "Please enter a passphrase to use."
-msgstr "Palun sisesta kasutatav parool."
-
-msgid "Unparseable Key ID"
-msgstr "Analüüsimatu võtme ID"
-
-msgid "Unknown/Invalid Key"
-msgstr "Tundmatu/vigane võti"
-
-#, c-format
-msgid "PGP Key: %s"
-msgstr "PGP-võti: %s"
-
-msgid ""
-"<b>Warning</b>: Your system is not configured to cache passphrases in secure "
-"memory."
-msgstr ""
-"<b>Hoiatus</b>: Sinu süsteem pole seadistatud paroolide hoidmiseks "
-"turvalises mälus."
-
-msgid "Cached Encryption Keys"
-msgstr "Puhverdatud krüptimisvõtmed"
-
-msgid "_Show Window"
-msgstr "_Näita akent"
-
-msgid "Do not daemonize seahorse-agent"
-msgstr "seahorse-agent ei lähe deemoniks"
-
-msgid "Print variables in for a C type shell"
-msgstr "Muutujate printimine C-tüüpi kestprogrammi jaoks"
-
-msgid "Display environment variables (the default)"
-msgstr "Keskkonnamuutujate kuvamine (vaikimisi)"
-
-msgid "Execute other arguments on the command line"
-msgstr "Teiste argumentide käivitamine käsureal"
-
-msgid "Allow GPG agent request from any display"
-msgstr "GPG agendi päringud on lubatud igalt kuvalt"
-
-msgid "command..."
-msgstr "käsk..."
-
-msgid "couldn't fork process"
-msgstr "protsessi pole võimalik forkida!"
-
-msgid "couldn't create new process group"
-msgstr "uut protsessigruppi pole võimalik luua"
-
-msgid "Encryption Key Agent (Seahorse)"
-msgstr "Krüptimisvõtmete agent (Seahorse)"
-
-msgid "no command specified to execute"
-msgstr "käivitamiseks pole käsku määratud"
-
-msgid "Authorize Passphrase Access"
-msgstr "Parooliligipääsu autoriseerimine"
-
-msgid "The passphrase is cached in memory."
-msgstr "Parool on puhvermälus."
-
-msgid "Always ask me before using a cached passphrase"
-msgstr "Seda küsitakse alati enne puhverdatud parooli kasutamist"
-
-msgid "_Authorize"
-msgstr "_Autoriseeri"
-
-#. Make the uid column
-msgid "Key Name"
-msgstr "Võtme nimi"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid ""
 "A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
@@ -376,49 +302,22 @@
 msgid "<b>Default Key</b>"
 msgstr "<b>Vaikimisi võti</b>"
 
-msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
-msgstr "<b>PGP-paroolide meeldejätmine</b>"
-
-msgid "<i>A supported PGP passphrase caching agent is not running.</i>"
-msgstr "<i>Toetatud PGP-paroolide puhverdamisagent ei tööta.</i>"
-
 msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
 msgstr ""
 "<i>Seda võtit kasutatakse sõnumite allkirjastamiseks juhul, kui selleks pole "
 "ühtegi teist võtit valitud</i>"
 
-msgid "As_k me before using a cached passphrase"
-msgstr "E_nne puhverdatud parooli kasutamist küsitakse kinnitust"
-
-msgid "Encryption"
-msgstr "Krüptimine"
-
 msgid "Encryption and Keyrings"
 msgstr "Krüptimine ja võtmerõngad"
 
 msgid "PGP Passphrases"
 msgstr "PGP-paroolid"
 
-msgid "Show _icon in status area when passphrases are in memory"
-msgstr "Mälus olevate paroolide korral näidatakse olekupiirkonnas _ikooni"
-
 msgid "When _encrypting, always include myself as a recipient"
 msgstr "Krüptimisel määratakse alati ka _ennast saajate hulka"
 
-msgid "_Always remember passphrases whenever logged in"
-msgstr "Paroole peetakse meeles kuni _ollakse sisse logitud"
-
 msgid "_Default key:"
 msgstr "_Vaikimisi võti:"
-
-msgid "_Never remember passphrases"
-msgstr "Paroole _ei jäeta kunagi meelde"
-
-msgid "_Remember passphrases for"
-msgstr "_Paroole peetakse meeles kuni"
-
-msgid "minutes"
-msgstr "minutit"
 
 msgid "Progress Title"
 msgstr "Edenemise pealkiri"
@@ -467,10 +366,6 @@
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "Abiteavet pole võimalik kuvada: %s"
 
-#, c-format
-msgid "Could not display URL: %s"
-msgstr "URL-i pole võimalik kuvada: %s"
-
 msgid "seahorse-applet"
 msgstr "seahorse-rakend"
 
@@ -527,6 +422,10 @@
 #. TRANSLATORS: This means 'The text that was decrypted'
 msgid "Decrypted Text"
 msgstr "Dekrüptitud tekst"
+
+#, c-format
+msgid "Could not display URL: %s"
+msgstr "URL-i pole võimalik kuvada: %s"
 
 msgid "_Encrypt Clipboard"
 msgstr "_Krüpti lõikepuhvri sisu"
@@ -681,9 +580,6 @@
 msgstr[0] "Valitud faili allkirjastamine"
 msgstr[1] "Valitud failide allkirjastamine"
 
-msgid "For internal use"
-msgstr "Sisemiseks kasutuseks"
-
 msgid "Encryption Preferences"
 msgstr "Krüptimiseelistused"
 
@@ -882,10 +778,11 @@
 msgid "<b>%s%s</b>"
 msgstr "<b>%s%s</b>"
 
-#. should never be called for just one file
-#, c-format
-msgid "You have selected %d files"
-msgstr "Sa oled valinud %d faili"
+#, c-format
+msgid "You have selected %d file"
+msgid_plural "You have selected %d files"
+msgstr[0] "Sa oled valinud %d faili"
+msgstr[1] "Sa oled valinud %d faili"
 
 #, c-format
 msgid "You have selected %d folder"
@@ -898,14 +795,3 @@
 
 msgid "Couldn't list files"
 msgstr "Failide nimekirja pole võimalik töödelda"
-
-#~ msgid "Clipboard Text Encryption"
-#~ msgstr "Lõikepuhvri teksti krüptimine"
-
-#~ msgid "Encrypt, decrypt or sign the clipboard (uses PGP type encryption)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lõikelaua krüptimine, lahtikrüptimine ja allkirjastamine (PGP-krüptimise "
-#~ "abil."
-
-#~ msgid "Seahorse Applet Factory"
-#~ msgstr "Seahorse rakendi Factory"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]