commit: r3199 - in /gnome/master/desktop: gdm.po gnome-control-center.po gnome-panel.po gnome-settings-daemon.po gnome-utils.po gtk-engines.po mutter.po sabayon.po totem.po vinagre.poAuthor: mattias
Date: Wed Feb 29 10:55:21 2012
New Revision: 3199

Log:
kuvatõmmise asendamine ekraanipildiga või stoppkaadriga

Modified:
  gnome/master/desktop/gdm.po
  gnome/master/desktop/gnome-control-center.po
  gnome/master/desktop/gnome-panel.po
  gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po
  gnome/master/desktop/gnome-utils.po
  gnome/master/desktop/gtk-engines.po
  gnome/master/desktop/mutter.po
  gnome/master/desktop/sabayon.po
  gnome/master/desktop/totem.po
  gnome/master/desktop/vinagre.po

Modified: gnome/master/desktop/gdm.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 11:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-16 14:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -760,7 +760,7 @@
 msgstr "Uut kuva pole võimalik käivitada"
 
 msgid "Screenshot taken"
-msgstr "Kuvatõmmis on tehtud"
+msgstr "Ekraanipilt on tehtud"
 
 #. Option parsing
 msgid "Take a picture of the screen"

Modified: gnome/master/desktop/gnome-control-center.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-control-center.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-control-center.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-26 11:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-27 11:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:41+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -960,25 +960,25 @@
 msgstr "Otsi"
 
 msgid "Screenshots"
-msgstr "Kuvatõmmised"
+msgstr "Ekraanipildid"
 
 msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise tegemine"
+msgstr "Ekraanipildi tegemine"
 
 msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "Kuvatõmmise tegemine aknast"
+msgstr "Ekraanipildi tegemine aknast"
 
 msgid "Take a screenshot of an area"
-msgstr "Kuvatõmmise tegemine alast"
+msgstr "Ekraanipildi tegemine alast"
 
 msgid "Copy a screenshot to clipboard"
-msgstr "Kuvatõmmise kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgstr "Ekraanipildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Copy a screenshot of a window to clipboard"
-msgstr "Akna kuvatõmmise kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgstr "Akna ekraanipildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
-msgstr "Ala kuvatõmmise kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgstr "Ala ekraanipildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "System"
 msgstr "Süsteem"

Modified: gnome/master/desktop/gnome-panel.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-panel.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-panel.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -10,7 +10,7 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.
 # Priit Laes <plaes plaes org>, 2004-2006, 2008, 2009
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -18,14 +18,14 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "panel&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-02-01 02:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-01 08:45+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Language: et\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #. Translators: This is a strftime format string.
 #. * It is used to display the time in 12-hours format
@@ -1783,7 +1783,7 @@
 msgstr ""
 "Selle nupu poolt teostatava toimingu liik. Võimalikud väärtused on \"lock"
 "\" (lukustamine), \"logout\" (väljalogimine), \"run\" (käivitamine), \"search"
-"\" (otsing) ja \"screenshot\" (kuvatõmmise võtmine). See võti on relevantne "
+"\" (otsing) ja \"screenshot\" (ekraanipildi võtmine). See võti on relevantne "
 "ainult juhul, kui võtme object_type väärtus on \"action-applet\"."
 
 msgid ""

Modified: gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-settings-daemon.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-17 16:07+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-18 02:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:41+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -411,40 +411,40 @@
 msgstr "Klahviseos süsteemi helivaljuse suurendamiseks."
 
 msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine"
 
 msgid "Binding to take a screenshot."
-msgstr "Klahviseos kuvatõmmise võtmiseks."
+msgstr "Klahviseos ekraanipildi võtmiseks."
 
 msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine aknast"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine aknast"
 
 msgid "Binding to take a screenshot of a window."
-msgstr "Klahviseos aknast kuvatõmmise võtmiseks."
+msgstr "Klahviseos aknast ekraanipildi võtmiseks."
 
 msgid "Take a screenshot of an area"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine alast"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine alast"
 
 msgid "Binding to take a screenshot of an area."
-msgstr "Klahviseos alast kuvatõmmise võtmiseks."
+msgstr "Klahviseos alast ekraanipildi võtmiseks."
 
 msgid "Copy a screenshot to clipboard"
-msgstr "Kuvatõmmise kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgstr "Ekraanipildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Binding to copy a screenshot to clipboard."
-msgstr "Klahviseos kuvatõmmise kopeerimiseks lõikepuhvrisse."
+msgstr "Klahviseos ekraanipildi kopeerimiseks lõikepuhvrisse."
 
 msgid "Copy a screenshot of a window to clipboard"
-msgstr "Akna kuvatõmmise kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgstr "Akna ekraanipildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Binding to copy a screenshot of a window to clipboard."
-msgstr "Klahviseos akna kuvatõmmise kopeerimiseks lõikepuhvrisse."
+msgstr "Klahviseos akna ekraanipildi kopeerimiseks lõikepuhvrisse."
 
 msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
-msgstr "Ala kuvatõmmise kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgstr "Ala ekraanipildi kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
 msgid "Binding to copy a screenshot of an area to clipboard."
-msgstr "Klahviseos ala kuvatõmmise kopeerimiseks lõikepuhvrisse."
+msgstr "Klahviseos ala ekraanipildi kopeerimiseks lõikepuhvrisse."
 
 msgid "Launch web browser"
 msgstr "Veebisirvija käivitamine"

Modified: gnome/master/desktop/gnome-utils.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-utils.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-utils.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -9,7 +9,7 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
 # Priit Laes <plaes plaes org>, 2005.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "utils&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-23 22:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-15 20:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -195,7 +195,7 @@
 msgstr "Vähendamine"
 
 msgid "Save screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
 
 msgid "View as Rings Chart"
 msgstr "Ringdiagrammi vaade"
@@ -1058,7 +1058,7 @@
 msgstr "Sõnaraamatuallikad"
 
 msgid "Error while saving screenshot"
-msgstr "Viga kuvatõmmise salvestamisel"
+msgstr "Viga ekraanipildi salvestamisel"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1066,15 +1066,15 @@
 " Error was %s.\n"
 " Please choose another location and retry."
 msgstr ""
-"Kuvatõmmist pole sihtkohta %s võimalik salvestada.\n"
+"Ekraanipilti pole võimalik salvestada sihtkohta %s.\n"
 " Viga: %s.\n"
 " Palun vali mõni teine asukoht ja proovi uuesti."
 
 msgid "Screenshot taken"
-msgstr "Kuvatõmmis on tehtud"
+msgstr "Ekraanipilt on võetud"
 
 msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
-msgstr "Käesolevast aknast pole võimalik kuvatõmmist võtta"
+msgstr "Käesolevast aknast pole võimalik ekraanipilti võtta"
 
 msgid "Send the grab directly to the clipboard"
 msgstr "Pildi saatmine otse lõikepuhvrisse"
@@ -1086,13 +1086,13 @@
 msgstr "Tõmmise tegemine ekraani osast, mitte tervest ekraanist"
 
 msgid "Include the window border with the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine koos akna äärisega"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine koos akna äärisega"
 
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine ilma akna ääriseta"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine ilma akna ääriseta"
 
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine pärast määratud viivitust [sekundites]"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine pärast määratud viivitust [sekundites]"
 
 #. translators: this is the last part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
@@ -1110,19 +1110,19 @@
 msgstr "Valikute interaktiivne seadmine"
 
 msgid "Take a picture of the screen"
-msgstr "Ekraanilt kuvatõmmise võtmine "
+msgstr "Ekraanist pildi tegemine"
 
 msgid "Save images of your desktop or individual windows"
 msgstr "Töölauast või üksikutest akendest pildi salvestamine"
 
 msgid "Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmis"
+msgstr "Ekraanipilt"
 
 msgid "Take a screenshot of the current window"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine käesolevast aknast"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine käesolevast aknast"
 
 msgid "Take a screenshot of the whole screen"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine kogu ekraanist"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine kogu ekraanist"
 
 msgid "*"
 msgstr "*"
@@ -1131,7 +1131,7 @@
 msgstr "K_opeeri lõikelauale"
 
 msgid "Save Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
 
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "Salvestada _kataloogi:"
@@ -1166,28 +1166,28 @@
 msgstr "Kursori kaasamine"
 
 msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
-msgstr "Kuvatõmmise faili pannakse sihtseadme ICC-profiil"
+msgstr "Ekraanipildi faili sihtseadme ICC-profiili lisamine"
 
 msgid "Include the pointer in the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmisesse ka kursori lisamine"
+msgstr "Ekraanipildi faili kursori lisamine"
 
 msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmisele ka akna äärise kaasamine"
+msgstr "Ekraanipildile akna äärise lisamine"
 
 msgid "Screenshot delay"
-msgstr "Kuvatõmmise viivitus"
+msgstr "Ekraanipildi viivitus"
 
 msgid "Screenshot directory"
-msgstr "Kuvatõmmiste kataloog"
+msgstr "Ekraanipildi kataloog"
 
 msgid "The directory the last screenshot was saved in."
-msgstr "Kataloog, kuhu viimati kuvatõmmis salvestati."
+msgstr "Kataloog, kuhu viimati ekraanipilt salvestati."
 
 msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
-msgstr "Viivituse kestus (sekundites) enne kuvatõmmise võtmist."
+msgstr "Viivituse kestus (sekundites) enne ekraanipildi võtmist."
 
 msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
-msgstr "Aknaspetsiifiline kuvatõmmis (aegunud)"
+msgstr "Aknaspetsiifiline ekraanipilt (aegunud)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1207,27 +1207,27 @@
 "UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
 "Please check your installation of gnome-utils"
 msgstr ""
-"Kuvatõmmiste tegemise programmi kasutajaliidese fail on puudu.\n"
+"Ekraanipildi tegemise programmi kasutajaliidese fail on puudu.\n"
 "Palun kontrolli gnome utiliitide paigaldust"
 
 msgid "Select a folder"
 msgstr "Kataloogi valimine"
 
 msgid "Screenshot.png"
-msgstr "Kuvatõmmis.png"
+msgstr "Ekraanipilt.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
 #, c-format
 msgid "Screenshot at %s.png"
-msgstr "Kuvatõmmis-%s.png"
+msgstr "Ekraanipilt %s.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
 #, c-format
 msgid "Screenshot at %s - %d.png"
-msgstr "Kuvatõmmis-%s-%d.png"
+msgstr "Ekraanipilt %s - %d.png"
 
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
@@ -1265,13 +1265,13 @@
 msgstr "Tõmmise võtmine pärast _viivitust"
 
 msgid "Take Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Ekraanipilti salvestamine"
 
 msgid "Effects"
 msgstr "Efektid"
 
 msgid "Take _Screenshot"
-msgstr "Võta _kuvatõmmis"
+msgstr "Võta _ekraanipilt"
 
 msgid "Error loading the help page"
 msgstr "Viga abiteabe lehe laadimisel"
@@ -2409,284 +2409,3 @@
 
 msgid "Preview fonts"
 msgstr "Kirjatüüpide vaatlemine"
-
-#~ msgid "Dictionary Look up"
-#~ msgstr "Otsing sõnaraamatust"
-
-#~ msgid "Look up words in a dictionary"
-#~ msgstr "Sõna otsimine sõnaraamatust"
-
-#~ msgid "Cl_ear"
-#~ msgstr "_Puhasta"
-
-#~ msgid "_Look Up Selected Text"
-#~ msgstr "_Otsi valitud teksti"
-
-#~ msgid "_Print"
-#~ msgstr "_Prindi"
-
-#~ msgid "_Save"
-#~ msgstr "_Salvesta"
-
-#~ msgid "Clear the definitions found"
-#~ msgstr "Leitud definitsioonidest puhastamine"
-
-#~ msgid "Clear definition"
-#~ msgstr "Puhasta definitsioon"
-
-#~ msgid "Clear the text of the definition"
-#~ msgstr "Definitsiooniteksti puhastamine"
-
-#~ msgid "Print the definitions found"
-#~ msgstr "Leitud definitsioonide printimine"
-
-#~ msgid "Print definition"
-#~ msgstr "Prindi definitsioon"
-
-#~ msgid "Print the text of the definition"
-#~ msgstr "Definitsiooni teksti printimine"
-
-#~ msgid "Save the definitions found"
-#~ msgstr "Leitud definitsioonide salvestamine"
-
-#~ msgid "Save definition"
-#~ msgstr "Definitsiooni salvestamine"
-
-#~ msgid "Save the text of the definition to a file"
-#~ msgstr "Definitsiooniteksti salvestamine faili"
-
-#~ msgid "Click to view the dictionary window"
-#~ msgstr "Klõpsa sõnaraamatuakna näitamiseks"
-
-#~ msgid "Toggle dictionary window"
-#~ msgstr "Sõnaraamatuakna sisse- ja väljalülitamine"
-
-#~ msgid "Show or hide the definition window"
-#~ msgstr "Definitsiooniakna näitamine või peitmine"
-
-#~ msgid "Type the word you want to look up"
-#~ msgstr "Sisesta sõna, mida soovid otsida"
-
-#~ msgid "Dictionary entry"
-#~ msgstr "Sõnaraamatukirje"
-
-#~ msgid "Unable to connect to GConf"
-#~ msgstr "GConf'iga pole võimalik ühenduda"
-
-#~ msgid "Unable to get notification for preferences"
-#~ msgstr "Eelistuste kohta pole võimalik teavitust hankida"
-
-#~ msgid "Unable to get notification for the document font"
-#~ msgstr "Dokumendi kirjatüübi kohta pole võimalik teavitust hankida"
-
-#~ msgid "Screenshot-%d.png"
-#~ msgstr "Kuvatõmmis-%d.png"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to clear the temporary folder:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ajutist kataloogi pole võimalik puhastada:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The child save process unexpectedly exited. We are unable to write the "
-#~ "screenshot to disk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alamprotsess lõpetas ootamatult, seetõttu pole võimalik kuvatõmmist "
-#~ "kettale salvestada."
-
-#~ msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
-#~ msgstr "Kuvatõmmise salvestamisel tekkis tundmatu viga"
-
-#~ msgid "Untitled Window"
-#~ msgstr "Pealkirjata aken"
-
-#~ msgid "File already exists"
-#~ msgstr "Fail on juba olemas"
-
-#~ msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
-#~ msgstr "Fail \"%s\" on juba olemas. Kas sa soovid seda üle kirjutada?"
-
-#~ msgid "Saving file..."
-#~ msgstr "Faili salvestamine..."
-
-#~ msgid "Can't access source file"
-#~ msgstr "Lähtefailile pole võimalik ligi pääseda"
-
-#~ msgid "Dictionary server (Deprecated)"
-#~ msgstr "Sõnaraamatuserver (aegunud)"
-
-#~ msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
-#~ msgstr "Serveriga ühenduse loomiseks kasutatav port (aegunud)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
-#~ "dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
-#~ "deprecated and no longer in use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Targa otsingu kasutamise määramine. Selle võtme toimimine sõltub sellest, "
-#~ "kas sõnastikuserver seda võtit toetab. Vaikimisi on see võti valitud. See "
-#~ "valik on aegunud ja pole enam kasutusel."
-
-#~ msgid "The default height of the application window"
-#~ msgstr "Rakenduse akna vaikimisi kõrgus"
-
-#~ msgid "The default width of the application window"
-#~ msgstr "Rakenduse akna vaikimisi laius"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
-#~ "http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated "
-#~ "and no longer in use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sõnaraamatu server, kuhu ühenduda. Vaikimisi server on dict.org. Teiste "
-#~ "serverite kohta lisainfo saamiseks vaata http://www.dict.org. See valik "
-#~ "on aegunud ja pole enam kasutusel."
-
-#~ msgid "The page of the sidebar to show"
-#~ msgstr "Külgpaanil näidatav leht"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
-#~ "deprecated and no longer in use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pordi number, kuhu ühenduda. Vaikimisi port on 2628. See valik on aegunud "
-#~ "ja pole enam kasutusel."
-
-#~ msgid "The width of the sidebar"
-#~ msgstr "Külgpaani laius"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines the width of the sidebar and it's used to remember the "
-#~ "setting across sessions."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti määrab külgpaani laiuse ja seda kasutatakse seansside vahel "
-#~ "sätete meelespidamiseks."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines the window height and it's used to remember the size of "
-#~ "the dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the "
-#~ "dictionary window use a height based on the font size."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti sisaldab sõnaraamatu akna kõrgust ja on mõeldud kõrguse "
-#~ "meelespidamiseks seansside vahel. Väärtus -1 tähendab, et sõnaraamatu "
-#~ "aken kasutab kirjatüübi suurusest tuletatud kõrgust."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines the window width and it's used to remember the size of "
-#~ "the dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the "
-#~ "dictionary window use a width based on the font size."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti sisaldab sõnaraamatu akna laiust ja on mõeldud laiuse "
-#~ "meelespidamiseks seansside vahel. Väärtus -1 tähendab, et sõnaraamatu "
-#~ "aken kasutab kirjatüübi suurusest tuletatud laiust."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines whether the sidebar should be visible and it's used to "
-#~ "remember the state of the sidebar across sessions. Setting it to TRUE "
-#~ "will make the sidebar always be displayed."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti määrab, kas külgpaan on nähtaval ja see on mõeldud külgpaani "
-#~ "oleku meelespidamiseks seansside vahel. Kui see võti märkida, siis "
-#~ "kuvatakse külgpaani alati."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines whether the statusbar should be visible and it's used to "
-#~ "remember the state of the statusbar across sessions. Setting it to TRUE "
-#~ "will make the statusbar always be displayed."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti määrab, kas olekuriba on nähtaval ja see on mõeldud olekuriba "
-#~ "seisundi meelespidamiseks seansside vahel. Kui see võti märkida, siis "
-#~ "kuvatakse olekuriba alati."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
-#~ "remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it "
-#~ "to TRUE will make the window always appear as maximized."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti määrab, kas aken tuleb maksimeerida ja see on mõeldud "
-#~ "sõnaraamatuakna oleku meelespidamiseks seansside vahel. Kui see võti "
-#~ "märkida, siis sõnaraamatu käivitamisel maksimeeritakse selle aken."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This key defines which page of the sidebar should be displayed and it's "
-#~ "used to remember the setting across sessions.. It can be \"speller\" or "
-#~ "\"databases\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "See võti kirjeldab, millist lehte tuleks külgpaanil näidata ja seda "
-#~ "kasutatakse sätete meeldejätmiseks seansside vahel. Selle väärtuseks võib "
-#~ "olla \"speller\" või \"databases\"."
-
-#~ msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
-#~ msgstr "Targa otsingu kasutamine (aegunud)"
-
-#~ msgid "Whether the application window should be maximized"
-#~ msgstr "Millal tuleb rakenduse akent maksimeerida"
-
-#~ msgid "Whether the sidebar should be visible"
-#~ msgstr "Millal peaks külgpaan nähtaval olema"
-
-#~ msgid "Whether the statusbar should be visible"
-#~ msgstr "Millal peaks olekuriba nähtaval olema"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Definition for '%s'\n"
-#~ " From '%s':\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "'%s' definitsioonid\n"
-#~ " Allikast '%s':\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s\n"
-
-#~ msgid "Error: %s\n"
-#~ msgstr "Viga: %s\n"
-
-#~ msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
-#~ msgstr "Kasutamisjuhisteks proovi gnome-dictionary --help\n"
-
-#~ msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
-#~ msgstr "Kasutatavat sõnaraamatuallikat pole võimalik leida"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Viga \"%s\" definitsiooni otsimisel:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "word"
-#~ msgstr "sõna"
-
-#~ msgid "source"
-#~ msgstr "allikas"
-
-#~ msgid "Show available dictionary sources"
-#~ msgstr "Saadaolevate sõnaraamatuallikate näitamine"
-
-#~ msgid "Print result to the console"
-#~ msgstr "Tulemuse printimine konsoolile"
-
-#~ msgid "db"
-#~ msgstr "andmebaas"
-
-#~ msgid "strat"
-#~ msgstr "strateegia"
-
-#~ msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
-#~ msgstr "Faili '%s' pole võimalik nimega '%s' ümber nimetaga: %s"
-
-#~ msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
-#~ msgstr "Andmekataloogi '%s' pole võimalik luua: %s"
-
-#~ msgid "Enable monitoring of home directory"
-#~ msgstr "Kodukataloogi jälgimine lubatud"
-
-#~ msgid "Subfolders tooltips visible"
-#~ msgstr "Alamkataloogide vihjed nähtaval"
-
-#~ msgid "Whether the subfolder tooltips of the selected folder are drawn."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kas valitud kataloogi kohta näidatakse alamkataloogi vihjeid või mitte."

Modified: gnome/master/desktop/gtk-engines.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gtk-engines.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gtk-engines.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -4,10 +4,9 @@
 # Copyright (C) 2007, 2008, 2010, 2011 The GNOME Project.
 # This file is distributed under the same license as the gtk-engines package.
 #
+# Vaata ka http://git.gnome.org/browse/gtk-engines/tree/schema
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007, 2008, 2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010.
-#
-# Vaata ka http://git.gnome.org/browse/gtk-engines/tree/schema
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,13 +14,14 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk-";
 "engines&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-09 13:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-10 16:10+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:41+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "3d-ish (button)"
 msgstr "Kolmemõõtmeline (nupuna)"
@@ -101,7 +101,7 @@
 "create screenshots for documentation."
 msgstr ""
 "Selle valikuga keelatakse fookuse joonistamine. Selle peaeesmärk on "
-"dokumentatsiooni jaoks kuvatõmmiste tegemine."
+"dokumentatsiooni jaoks ekraanipiltide tegemine."
 
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Tööriistariba laad"

Modified: gnome/master/desktop/mutter.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/mutter.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/mutter.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -7,7 +7,7 @@
 #
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2004.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005, 2006, 2009–2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,14 +15,14 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=mutter&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-03-07 23:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-09 06:41+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Language: et\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Switch to workspace 1"
 msgstr "Lülitumine 1. tööalale"
@@ -121,10 +121,10 @@
 msgstr "Seansi salvestamise käivitamine või seiskamine"
 
 msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine"
 
 msgid "Take a screenshot of a window"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine aknast"
+msgstr "Ekraanipildi võtmine aknast"
 
 msgid "Run a terminal"
 msgstr "Terminali käivitamine"

Modified: gnome/master/desktop/sabayon.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/sabayon.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/sabayon.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -6,7 +6,7 @@
 #
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2006-2010.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2006, 2007.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2007, 2009.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2007, 2009, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -14,14 +14,14 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=sabayon&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-04 12:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-06 15:40+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Program to establish and edit profiles for users"
 msgstr "Programm kasutajaprofiilide loomiseks ja muutmiseks"
@@ -544,7 +544,7 @@
 msgstr "Seiskamise nupp"
 
 msgid "Screenshot button"
-msgstr "Kuvatõmmise nupp"
+msgstr "Ekraanipildi nupp"
 
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"

Modified: gnome/master/desktop/totem.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/totem.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/totem.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -8,7 +8,7 @@
 # Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2005–2007, 2009.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008–2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -16,14 +16,14 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-01 10:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-05 03:39+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:41+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Välju täisekraanvaatest"
@@ -575,13 +575,13 @@
 "kataloog"
 
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
-msgstr "Vaikimisi asukoht \"Võta kuvatõmmis\" dialoogidele"
+msgstr "Vaikimisi asukoht \"Võta stoppkaader\" dialoogidele"
 
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
 "Pictures directory."
 msgstr ""
-"Vaikimisi asukoht \"Võta kuvatõmmis\" dialoogidele, vaikimisi on selleks "
+"Vaikimisi asukoht \"Võta stoppkaader\" dialoogidele, vaikimisi on selleks "
 "piltide kataloog."
 
 msgid "Encoding character set for subtitle."
@@ -1638,7 +1638,7 @@
 msgstr "Ava peatükkide fail"
 
 msgid "Chapter Screenshot"
-msgstr "Peatüki kuvatõmmis"
+msgstr "Peatüki kaader"
 
 msgid "Chapter Title"
 msgstr "Peatüki pealkiri"
@@ -1920,13 +1920,13 @@
 msgstr "Filmi esitamine"
 
 msgid "Calculate the number of screenshots"
-msgstr "Kuvatõmmiste arv arvutatakse"
+msgstr "Stoppkaadrite arv arvutatakse"
 
 msgid "Number of screenshots:"
-msgstr "Kuvatõmmiste arv:"
+msgstr "Stoppkaadrite arv:"
 
 msgid "Screenshot width (in pixels):"
-msgstr "Kuvatõmmise laius (pikslites):"
+msgstr "Stoppkaadri laius (pikslites):"
 
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "Salvesta _kataloogi:"
@@ -1939,7 +1939,7 @@
 
 #. Write the screenshot to the temporary file
 msgid "Screenshot.png"
-msgstr "Kuvatõmmis.png"
+msgstr "Stoppkaader.png"
 
 msgid "Save Gallery"
 msgstr "Galerii salvestamine"
@@ -1962,34 +1962,34 @@
 msgstr "Galerii salvestamine nimega \"%s\""
 
 msgid "There was an error saving the screenshot."
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamisel esines viga."
+msgstr "Stoppkaadri salvestamisel esines viga."
 
 msgid "Save Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Stoppkaadri salvestamine"
 
 #. Create the screenshot widget
 #. Translators: %s is the movie title and %d is an auto-incrementing number to make filename unique
 #, c-format
 msgid "Screenshot-%s-%d.png"
-msgstr "Kuvatõmmis-%s-%d.png"
+msgstr "Stoppkaader-%s-%d.png"
 
 msgid "Totem could not get a screenshot of the video."
-msgstr "Totem pole suuteline sellest filmist kuvatõmmist tegema."
+msgstr "Totem pole suuteline sellest filmist stoppkaadrit tegema."
 
 msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
 msgstr "Seda ei oleks tohtinud juhtuda; palun saada veateade."
 
 msgid "Take _Screenshot..."
-msgstr "Võta _kuvatõmmis..."
+msgstr "Võta _stoppkaader..."
 
 msgid "Take a screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise võtmine"
+msgstr "Stoppkaadri võtmine"
 
 msgid "Create Screenshot _Gallery..."
-msgstr "Loo kuvatõmmiste _galerii..."
+msgstr "Loo stoppkaadrite _galerii..."
 
 msgid "Create a gallery of screenshots"
-msgstr "Kuvatõmmiste galerii loomine"
+msgstr "Stoppkaadrite galerii loomine"
 
 #. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
 #. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue

Modified: gnome/master/desktop/vinagre.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/vinagre.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/vinagre.po [utf-8] Wed Feb 29 10:55:21 2012
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vinagre&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-01-01 12:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-01 22:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -791,17 +791,17 @@
 msgstr "Viga hiljutise ühenduse salvestamisel."
 
 msgid "Could not get a screenshot of the connection."
-msgstr "Ühendusest pole võimalik kuvatõmmist võtta."
+msgstr "Ühendatud arvuti ekraanist pole võimalik ekraanipilti võtta."
 
 msgid "Save Screenshot"
-msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
+msgstr "Ekraanipildi salvestamine"
 
 #, c-format
 msgid "Screenshot of %s at %s"
-msgstr "Masina %s kuvatõmmis %s"
+msgstr "Masina %s ekraanipilt %s"
 
 msgid "Error saving screenshot"
-msgstr "Viga kuvatõmmise salvestamisel"
+msgstr "Viga ekraanipildi salvestamisel"
 
 #, c-format
 msgid "Impossible to get service property: %s"
@@ -909,10 +909,10 @@
 
 #. Remote menu
 msgid "_Take Screenshot"
-msgstr "Võta _kuvatõmmis"
+msgstr "Võta _ekraanipilt"
 
 msgid "Take a screenshot of the current remote desktop"
-msgstr "Aktiivsest kaugtöölauast kuvatõmmise võtmine"
+msgstr "Aktiivsest kaugtöölauast ekraanipildi võtmine"
 
 msgid "View the current remote desktop in fullscreen mode"
 msgstr "Aktiivse kaugtöölaua kuvamine täisekraanil"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]