commit: r3193 - /gnome/master/desktop/gnome-volume-manager.poAuthor: mattias
Date: Tue Feb 28 17:49:19 2012
New Revision: 3193

Log:
uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-volume-manager.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-volume-manager.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-volume-manager.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-volume-manager.po [utf-8] Tue Feb 28 17:49:19 2012
@@ -9,21 +9,22 @@
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2005-2007.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2007.
 # Sven Sapelson <sven sapelson gmail com>, 2005.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2011, 2012.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnome Volume Manager HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"volume-manager&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-22 12:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-07 11:23+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"volume-manager&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 13:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-28 17:48+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "\"Always take this action\" checkbox for Autorun"
 msgstr "\"Alati kasuta seda tegevust\" valikukast automaatkäivituse jaoks"
@@ -39,6 +40,16 @@
 msgstr ""
 "\"Alati kasuta seda tegevust\" valikukast fotode importimiseks kaamerast"
 
+msgid ""
+"\"Always take this action\" checkbox for photo import from a storage camera"
+msgstr ""
+"\"Alati kasuta seda tegevust\" valikukast fotode importimiseks kaamerast"
+
+msgid ""
+"\"Always take this action\" checkbox for photo import from a thumb drive"
+msgstr ""
+"\"Alati kasuta seda tegevust\" valikukast fotode importimiseks USB-pulgalt"
+
 msgid "':' delimited list of paths to check for autoopen files."
 msgstr ""
 "':' eraldatud nimekiri asukohtadest, kust otsitakse automaatselt avatavaid "
@@ -50,17 +61,23 @@
 "käivitatavaid binaarfaile ja skripte."
 
 msgid "Action to take when a camera is plugged in."
-msgstr "Tegevus mida täita kaamera külgeühendamisel."
+msgstr "Tegevus, mida täita kaamera külgeühendamisel."
 
 msgid "Action to take when a device contains an autorun program/script."
 msgstr ""
-"Tegevus mida täita kui seade sisaldab automaatkäivituse programmi/skripti."
+"Tegevus, mida täita, kui seade sisaldab automaatkäivituse programmi/skripti."
 
 msgid "Action to take when a mixed Audio and Data CD is encountered."
-msgstr "Tegevus mida täita kui CD sisaldab nii audiot kui andmeid."
+msgstr "Tegevus, mida täita, kui CD sisaldab nii audiot kui andmeid."
+
+msgid "Action to take when a storage camera is plugged in."
+msgstr "Tegevus, mida täita kaamera külgeühendamisel."
 
 msgid "Action to take when an iPod Photo is encountered."
-msgstr "Tegevus mida täita kui seade on iPod Photo."
+msgstr "Tegevus, mida täita, kui seadmel on iPod Photo."
+
+msgid "Action to take when removeable media is connected that contains photos."
+msgstr "Tegevus, mida täita, kui ühendatud seade sisaldab fotosid."
 
 msgid "Audio CD burn command"
 msgstr "Audio-CD kirjutamise käsk"
@@ -738,12 +755,5 @@
 "Käivita see teenus ja taaskäivita rakendus või võta ühendust oma "
 "süsteemihalduriga."
 
-#~ msgid "\"Always take this action\" checkbox for photo import from a device"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"Alati kasuta seda tegevust\" valikukast fotode importimiseks seadmelt"
-
-#~ msgid "Action to take when a device containing photos is encountered."
-#~ msgstr "Tegevus mida täita kui seade sisaldab fotosid."
-
 #~ msgid "_Command:"
 #~ msgstr "_Käsk:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]