commit: r3192 - /gnome/master/desktop/gnome-system-tools.poAuthor: mattias
Date: Tue Feb 28 17:45:32 2012
New Revision: 3192

Log:
üks uus sõne, Abi, pole mõtet lugeda

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-tools.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-system-tools.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-system-tools.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-system-tools.po [utf-8] Tue Feb 28 17:45:32 2012
@@ -9,330 +9,383 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2010.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2006.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010–2011.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010–20, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNOME System Tools MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"system-tools&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-20 12:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-07 11:14+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"system-tools&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-22 15:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-28 17:44+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+msgid "Off"
+msgstr "Väljas"
+
+msgid "Low"
+msgstr "Vaikne"
+
+msgid "Medium"
+msgstr "Keskmine"
+
+msgid "Loud"
+msgstr "Vali"
+
+msgid "Tones"
+msgstr "Toonvalimine"
+
+msgid "Pulses"
+msgstr "Pulssvalimine"
+
+msgid "Plain (ASCII)"
+msgstr "Lihtne (ASCII)"
+
+msgid "Hexadecimal"
+msgstr "Kuuteteistkümnendsüsteem"
+
+msgid "Location:"
+msgstr "Asukoht:"
+
+msgid "Save current network configuration as a location"
+msgstr "Praeguse võrguseadistuse salvestamine asukohaks"
+
+msgid "Delete current location"
+msgstr "Käesoleva asukoha kustutamine"
+
+msgid "Connections"
+msgstr "Ühendused"
+
+msgid "_Host name:"
+msgstr "_Hostinimi:"
+
+msgid "D_omain name:"
+msgstr "_Domeeni nimi:"
+
+msgid "Host Settings"
+msgstr "Hosti sätted"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+msgid "DNS Servers"
+msgstr "Nimeserverid"
+
+msgid "Search Domains"
+msgstr "Otsingudomeenid"
+
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
+
+msgid "Hosts"
+msgstr "Hostid"
+
+msgid "Interface properties"
+msgstr "Liidese omadused"
+
+msgid "E_nable this connection"
+msgstr "Ühendus on _lubatud"
+
+msgid "E_nable roaming mode"
+msgstr "Luba _uitühenduse režiim"
+
+msgid "Connection type:"
+msgstr "Ühenduse liik:"
+
+msgid "Network name (_ESSID):"
+msgstr "Võrgu nimi (_ESSID):"
+
+msgid "Network _password:"
+msgstr "Võrgu _parool:"
+
+msgid "Password _type:"
+msgstr "_Parooli tüüp:"
+
+msgid "Wireless Settings"
+msgstr "Traadita võrgu sätted"
+
+msgid "Con_figuration:"
+msgstr "_Sätted:"
+
+msgid "_IP address:"
+msgstr "_IP-aadress:"
+
+msgid "_Subnet mask:"
+msgstr "_Alamvõrgu mask:"
+
+msgid "_Gateway address:"
+msgstr "_Võrgulüüsi aadress:"
+
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "Ühenduse sätted"
+
+msgid "_Local IP:"
+msgstr "_Kohalik IP:"
+
+msgid "_Remote IP:"
+msgstr "K_aug-IP:"
+
+msgid "_Phone number:"
+msgstr "_Telefoninumber:"
+
+msgid "_Dial prefix:"
+msgstr "_Suunakood:"
 
 msgid "Access point name:"
 msgstr "Access pointi nimi:"
 
+msgid "Internet service provider data"
+msgstr "Interneti teenusepakkuja andmed"
+
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Kasutajanimi:"
+
+msgid "P_assword"
+msgstr "_Parool"
+
 msgid "Account data"
 msgstr "Konto andmed"
 
-msgid "Aliases:"
-msgstr "Aliased:"
-
-msgid "Con_figuration:"
-msgstr "_Sätted:"
-
-msgid "Connection Settings"
-msgstr "Ühenduse sätted"
-
-msgid "Connection type:"
-msgstr "Ühenduse liik:"
-
-msgid "Connections"
-msgstr "Ühendused"
-
-msgid "DNS"
-msgstr "DNS"
-
-msgid "DNS Servers"
-msgstr "Nimeserverid"
-
-msgid "D_omain name:"
-msgstr "_Domeeni nimi:"
-
-msgid "Delete current location"
-msgstr "Käesoleva asukoha kustutamine"
-
-msgid "E_nable roaming mode"
-msgstr "Luba _uitühenduse režiim"
-
-msgid "E_nable this connection"
-msgstr "Ühendus on _lubatud"
-
-msgid "Ethernet interface:"
-msgstr "Ethernet-liides:"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "Hexadecimal"
-msgstr "Kuuteteistkümnendsüsteem"
-
-msgid "Host Alias Properties"
-msgstr "Hosti aliase omadused"
-
-msgid "Host Settings"
-msgstr "Hosti sätted"
-
-msgid "Hosts"
-msgstr "Hostid"
-
-msgid "IP address:"
-msgstr "IP-aadress:"
-
-msgid "Interface properties"
-msgstr "Liidese omadused"
-
-msgid "Internet service provider data"
-msgstr "Interneti teenusepakkuja andmed"
-
-msgid "Location:"
-msgstr "Asukoht:"
-
-msgid "Loud"
-msgstr "Vali"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Vaikne"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Keskmine"
-
-msgid "Modem"
-msgstr "Modem"
-
-msgid "Modem Settings"
-msgstr "Modemi sätted"
-
-msgid "Network _password:"
-msgstr "Võrgu _parool:"
-
-msgid "Network name (_ESSID):"
-msgstr "Võrgu nimi (_ESSID):"
-
-msgid "Off"
-msgstr "Väljas"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Valikud"
-
-msgid "P_assword"
-msgstr "_Parool"
-
-msgid "Password _type:"
-msgstr "_Parooli tüüp:"
-
-msgid "Plain (ASCII)"
-msgstr "Lihtne (ASCII)"
-
-msgid "Pulses"
-msgstr "Pulssvalimine"
-
-msgid "Save current network configuration as a location"
-msgstr "Praeguse võrguseadistuse salvestamine asukohaks"
-
-msgid "Search Domains"
-msgstr "Otsingudomeenid"
-
-msgid "Tones"
-msgstr "Toonvalimine"
-
-msgid "Use the Internet service provider nameservers"
-msgstr "Interneti teenusepakkuja nimeserverite kasutamine"
-
-msgid "Wireless Settings"
-msgstr "Traadita võrgu sätted"
-
-msgid "_Autodetect"
-msgstr "_Automaattuvastus"
-
-msgid "_Dial prefix:"
-msgstr "_Suunakood:"
+msgid "_Modem port:"
+msgstr "_Modemi port:"
 
 msgid "_Dial type:"
 msgstr "_Helistamise tüüp:"
-
-msgid "_Gateway address:"
-msgstr "_Võrgulüüsi aadress:"
-
-msgid "_Host name:"
-msgstr "_Hostinimi:"
-
-msgid "_IP address:"
-msgstr "_IP-aadress:"
-
-msgid "_Local IP:"
-msgstr "_Kohalik IP:"
-
-msgid "_Modem port:"
-msgstr "_Modemi port:"
-
-msgid "_Phone number:"
-msgstr "_Telefoninumber:"
-
-msgid "_Remote IP:"
-msgstr "K_aug-IP:"
-
-msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
-msgstr "Ühenduse katkemisel või tõrke korral _proovitakse uuesti"
-
-msgid "_Set modem as default route to internet"
-msgstr "_Modem on määratud vaikimisi marsruudiks internetti"
-
-msgid "_Subnet mask:"
-msgstr "_Alamvõrgu mask:"
-
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Kasutajanimi:"
 
 #. TRANSLATORS: Volume as in loudness
 msgid "_Volume:"
 msgstr "_Helitugevus:"
 
+msgid "_Autodetect"
+msgstr "_Automaattuvastus"
+
+msgid "Ethernet interface:"
+msgstr "Ethernet-liides:"
+
+msgid "Modem Settings"
+msgstr "Modemi sätted"
+
+msgid "Modem"
+msgstr "Modem"
+
+msgid "_Set modem as default route to internet"
+msgstr "_Modem on määratud vaikimisi marsruudiks internetti"
+
+msgid "Use the Internet service provider nameservers"
+msgstr "Interneti teenusepakkuja nimeserverite kasutamine"
+
+msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
+msgstr "Ühenduse katkemisel või tõrke korral _proovitakse uuesti"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Valikud"
+
+msgid "Host Alias Properties"
+msgstr "Hosti aliase omadused"
+
+msgid "IP address:"
+msgstr "IP-aadress:"
+
+msgid "Aliases:"
+msgstr "Aliased:"
+
+msgid "Select the services that you wish to activate:"
+msgstr "Vali teenused, mida soovid aktiveerida:"
+
 msgid "Advanced settings:"
 msgstr "Laiendatud sätted:"
 
-msgid "Select the services that you wish to activate:"
-msgstr "Vali teenused, mida soovid aktiveerida:"
+msgid "_Path:"
+msgstr "_Asukoht:"
+
+msgid "Share through:"
+msgstr "Mille kaudu jagada:"
+
+msgid "Shared Folder"
+msgstr "Jagatud kataloog"
+
+msgid "Comment:"
+msgstr "Märkus:"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "Nimi:"
+
+msgid "_Read only"
+msgstr "Ainult _lugemiseks"
+
+msgid "Share Properties"
+msgstr "Jagatud kataloogi omadused"
+
+msgid "Allowed Hosts"
+msgstr "Lubatud hostid"
+
+msgid "Share"
+msgstr "Jaga"
 
 msgid "Add allowed hosts"
 msgstr "Lubatud hostide lisamine"
 
-msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "Lubatud hostid"
-
 msgid "Allowed hosts:"
 msgstr "Lubatud hostid:"
 
-msgid "Comment:"
-msgstr "Märkus:"
+msgid "Host name:"
+msgstr "Hostinimi:"
+
+msgid "Network:"
+msgstr "Võrk:"
+
+msgid "Netmask:"
+msgstr "Alamvõrgu mask:"
+
+msgid "Read only"
+msgstr "Ainult lugemiseks"
+
+msgid "Hosts Settings"
+msgstr "Hostide sätted"
+
+msgid "Shared Folders"
+msgstr "Jagatud kataloogid"
 
 msgid "Domain / _Workgroup:"
 msgstr "Domeen / _töögrupp:"
 
+msgid "This computer is a _WINS server"
+msgstr "See arvuti on _WINS server"
+
+msgid "WINS _server:"
+msgstr "WINS _server:"
+
+msgid "Windows sharing"
+msgstr "Windowsi jagatud kataloogid"
+
+msgid "General Properties"
+msgstr "Üldised omadused"
+
+msgid "Users"
+msgstr "Kasutajad"
+
 msgid "Enter password for user"
 msgstr "Sisesta kasutaja parool"
 
 msgid "Enter password for user:"
 msgstr "Sisesta kasutaja parool:"
 
-msgid "General Properties"
-msgstr "Üldised omadused"
-
-msgid "Host name:"
-msgstr "Hostinimi:"
-
-msgid "Hosts Settings"
-msgstr "Hostide sätted"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Nimi:"
-
-msgid "Netmask:"
-msgstr "Alamvõrgu mask:"
-
-msgid "Network:"
-msgstr "Võrk:"
-
-msgid "Read only"
-msgstr "Ainult lugemiseks"
-
-msgid "Share"
-msgstr "Jaga"
-
-msgid "Share Properties"
-msgstr "Jagatud kataloogi omadused"
-
-msgid "Share through:"
-msgstr "Mille kaudu jagada:"
-
-msgid "Shared Folder"
-msgstr "Jagatud kataloog"
-
-msgid "Shared Folders"
-msgstr "Jagatud kataloogid"
-
-msgid "This computer is a _WINS server"
-msgstr "See arvuti on _WINS server"
-
-msgid "Users"
-msgstr "Kasutajad"
-
-msgid "WINS _server:"
-msgstr "WINS _server:"
-
-msgid "Windows sharing"
-msgstr "Windowsi jagatud kataloogid"
-
-msgid "_Path:"
-msgstr "_Asukoht:"
-
-msgid "_Read only"
-msgstr "Ainult _lugemiseks"
+msgid "Time zone"
+msgstr "Ajavöönd"
+
+msgid "Time Zone"
+msgstr "Ajavöönd"
+
+msgid "Time zone:"
+msgstr "Ajavöönd:"
+
+msgid "Selection"
+msgstr "Valik"
+
+msgid "Time servers"
+msgstr "Ajaserverid"
+
+msgid "NTP server"
+msgstr "NTP server"
 
 msgid "Add NTP Server"
 msgstr "Lisa NTP server"
 
-msgid "NTP server"
-msgstr "NTP server"
+msgid "Unconfigured"
+msgstr "Seadistamata"
+
+msgid "_Configuration:"
+msgstr "_Sätted:"
+
+msgid "Time servers:"
+msgstr "Ajaserverid:"
 
 msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "Vali _serverid"
 
-msgid "Selection"
-msgstr "Valik"
+msgid "_Time:"
+msgstr "Ae_g:"
+
+msgid "_Date:"
+msgstr "_Kuupäev:"
 
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "Sünkroniseeri kohe"
 
-msgid "Time Zone"
-msgstr "Ajavöönd"
-
-msgid "Time servers"
-msgstr "Ajaserverid"
-
-msgid "Time servers:"
-msgstr "Ajaserverid:"
-
-msgid "Time zone"
-msgstr "Ajavöönd"
-
-msgid "Time zone:"
-msgstr "Ajavöönd:"
-
-msgid "Unconfigured"
-msgstr "Seadistamata"
-
-msgid "_Configuration:"
-msgstr "_Sätted:"
-
-msgid "_Date:"
-msgstr "_Kuupäev:"
-
-msgid "_Time:"
-msgstr "Ae_g:"
-
-msgid ""
-"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
-"new user."
-msgstr ""
-"Sellise nimega kasutaja on juba olemas. Palun vali uue kasutaja kontole mõni "
-"muu nimi."
+msgid "_Manage Groups"
+msgstr "Halda _gruppe"
 
 msgid "Account _type:"
 msgstr "Konto _liik:"
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Laiendatud"
-
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Laiendatud sätted"
+msgid "_Change..."
+msgstr "_Muuda..."
+
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Parool:"
+
+msgid "_Advanced Settings"
+msgstr "_Laiendatud sätted"
+
+msgid "This account is disabled."
+msgstr "See konto on keelatud."
+
+msgid "_Enable Account"
+msgstr "_Luba konto"
+
+msgid "Group properties"
+msgstr "Grupi omadused"
+
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Põhisätted"
+
+msgid "Group _name:"
+msgstr "Grupi _nimi:"
+
+msgid "Group _ID:"
+msgstr "Grupi _ID:"
+
+msgid "Group Members"
+msgstr "Grupi liikmed"
+
+msgid "Profile Settings"
+msgstr "Profiili sätted"
+
+msgid "Profile _name:"
+msgstr "_Profiili nimi:"
+
+msgid "_Comments"
+msgstr "_Kommentaarid"
+
+msgid "System Defaults"
+msgstr "Süsteemi vaikesätted"
+
+msgid "_Home directory:"
+msgstr "_Kodukataloog:"
+
+msgid "Default _shell:"
+msgstr "Vaikimisi _kest (shell):"
+
+msgid "Default _group:"
+msgstr "Vaikimisi _grupp:"
+
+msgid "Password Settings"
+msgstr "Parooli seaded"
+
+msgid "Number of days that a password may be used:"
+msgstr "Päevade arv, mil parooli tohib kasutada:"
+
+msgid "Minimum days allowed between password changes:"
+msgstr "Vähim lubatud arv päevi paroolimuutmiste vahel:"
+
+msgid "Days between warning and password expiration:"
+msgstr "Päevade arv, mil enne parooli aegumist kuvatakse hoiatust:"
 
 msgid "Assign a random password by default"
 msgstr "Vaikimisi suvalise parooli määramine"
@@ -340,165 +393,96 @@
 msgid "Automatic UID/GID"
 msgstr "Automaatne UID/GID"
 
-msgid "Basic Settings"
-msgstr "Põhisätted"
-
-msgid "Change Advanced User Settings"
-msgstr "Kasutaja laiendatud sätete muutmine"
+msgid "Maximum UID:"
+msgstr "Suurim UID:"
+
+msgid "Maximum GID:"
+msgstr "Suurim GID:"
+
+msgid "Minimum UID:"
+msgstr "Väikseim UID:"
+
+msgid "Minimum GID:"
+msgstr "Väikseim GID:"
+
+msgid "Privileges"
+msgstr "Õigused"
+
+msgid "User profiles"
+msgstr "Kasutajaprofiilid"
+
+msgid "_Add Profile"
+msgstr "_Lisa profiil"
+
+msgid "Groups settings"
+msgstr "Gruppide sätted"
+
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr "Süsteemis saadaolevad grupid:"
+
+msgid "Change User Name"
+msgstr "Kasutajanime muutmine"
+
+msgid "Full _Name:"
+msgstr "Täis_nimi:"
+
+msgid "Changing user name for:"
+msgstr "Kasutajanime muutmine kasutajal:"
+
+msgid "Change User Password"
+msgstr "Kasutaja parooli muutmine"
+
+msgid "Con_firmation:"
+msgstr "_Paroolikordus:"
+
+msgid "Password set to: "
+msgstr "Parooliks määrati:"
+
+msgid "_Generate"
+msgstr "_Genereeri"
+
+msgid "Set password b_y hand"
+msgstr "Parooli _käsitsi määramine"
+
+msgid "New _password:"
+msgstr "_Uus parool:"
+
+msgid "Generate _random password"
+msgstr "_Juhusliku parooli genereerimine"
+
+msgid "Changing user password for:"
+msgstr "Parooli muutmine kasutajal:"
+
+msgid "Don't ask for password on _login"
+msgstr "Sisselogimisel parooli _ei küsita"
+
+msgid "_Current password:"
+msgstr "P_raegune parool:"
 
 msgid "Change User Account Type"
 msgstr "Kasutajakonto liigi muutmine"
 
-msgid "Change User Name"
-msgstr "Kasutajanime muutmine"
-
-msgid "Change User Password"
-msgstr "Kasutaja parooli muutmine"
-
-msgid "Changing advanced settings for:"
-msgstr "Täpsemate sätete muutmine kasutajal:"
-
 msgid "Changing user account type for:"
 msgstr "Konto liigi muutmine kasutajal:"
 
-msgid "Changing user name for:"
-msgstr "Kasutajanime muutmine kasutajal:"
-
-msgid "Changing user password for:"
-msgstr "Parooli muutmine kasutajal:"
-
-msgid "Con_firmation:"
-msgstr "_Paroolikordus:"
-
-msgid "Contact Information"
-msgstr "Kontaktandmed"
+msgid "_Custom"
+msgstr "Ko_handatud"
+
+msgid ""
+"This account is using special settings that have been defined manually. Use "
+"the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
+msgstr ""
+"Seda kontot on käsitsi kohandatud. Nende kohanduste muutmiseks kasuta "
+"laiendatud sätete dialoogi."
 
 msgid "Create New User"
 msgstr "Uue kasutaja loomine"
 
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Uue kasutaja loomine"
-
-msgid "Days between warning and password expiration:"
-msgstr "Päevade arv, mil enne parooli aegumist kuvatakse hoiatust:"
-
-msgid "Default _group:"
-msgstr "Vaikimisi _grupp:"
-
-msgid "Default _shell:"
-msgstr "Vaikimisi _kest (shell):"
-
-msgid "Disable _account"
-msgstr "_Keela konto"
-
-msgid "Don't ask for password on _login"
-msgstr "Sisselogimisel parooli _ei küsita"
-
-msgid ""
-"Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
-"from people with physical access to your computer, at the expense of a "
-"slightly reduced performance."
-msgstr ""
-"Krüpteeri kõik oma failid sisselogimisparooliga, et neid pisut väiksema "
-"jõudluse hinnaga tõhusalt kaitsta ka nende inimeste eest, kellel on "
-"füüsiline ligipääs arvutile."
-
-msgid "Full _Name:"
-msgstr "Täis_nimi:"
-
-msgid "Generate _random password"
-msgstr "_Juhusliku parooli genereerimine"
-
-msgid "Group Members"
-msgstr "Grupi liikmed"
-
-msgid "Group _ID:"
-msgstr "Grupi _ID:"
-
-msgid "Group _name:"
-msgstr "Grupi _nimi:"
-
-msgid "Group properties"
-msgstr "Grupi omadused"
-
-msgid "Groups available on the system:"
-msgstr "Süsteemis saadaolevad grupid:"
-
-msgid "Groups settings"
-msgstr "Gruppide sätted"
-
-msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
-msgstr "_Suurim päevade arv, millal parooli saab kasutada:"
-
-msgid "Maximum GID:"
-msgstr "Suurim GID:"
-
-msgid "Maximum UID:"
-msgstr "Suurim UID:"
-
-msgid "Mi_nimum days between password changes:"
-msgstr "_Väikseim päevade vahemik paroolimuutmiste vahel:"
-
-msgid "Minimum GID:"
-msgstr "Väikseim GID:"
-
-msgid "Minimum UID:"
-msgstr "Väikseim UID:"
-
-msgid "Minimum days allowed between password changes:"
-msgstr "Vähim lubatud arv päevi paroolimuutmiste vahel:"
-
-msgid "New _password:"
-msgstr "_Uus parool:"
-
-msgid "Number of days that a password may be used:"
-msgstr "Päevade arv, mil parooli tohib kasutada:"
-
-msgid "O_ffice location:"
-msgstr "_Kontori asukoht:"
-
-msgid "Optional Settings"
-msgstr "Valikulised sätted"
-
-msgid "Password Settings"
-msgstr "Parooli seaded"
-
-msgid "Password set to: "
-msgstr "Parooliks määrati:"
-
-msgid "Privileges"
-msgstr "Õigused"
-
-msgid "Profile Settings"
-msgstr "Profiili sätted"
-
-msgid "Profile _name:"
-msgstr "_Profiili nimi:"
-
-msgid "Set password b_y hand"
-msgstr "Parooli _käsitsi määramine"
-
-msgid "System Defaults"
-msgstr "Süsteemi vaikesätted"
-
-msgid "This account is disabled."
-msgstr "See konto on keelatud."
-
-msgid ""
-"This account is using special settings that have been defined manually. Use "
-"the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
-msgstr ""
-"Seda kontot on käsitsi kohandatud. Nende kohanduste muutmiseks kasuta "
-"laiendatud sätete dialoogi."
-
-msgid "User ID:"
-msgstr "Kasutaja ID:"
-
-msgid "User Privileges"
-msgstr "Kasutaja õigused"
-
-msgid "User profiles"
-msgstr "Kasutajaprofiilid"
 
 #. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
 msgid ""
@@ -512,74 +496,90 @@
 "  ➣ numbrid\n"
 "  ➣ märgid \".\", \"-\" ja \"_\""
 
+msgid ""
+"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
+"new user."
+msgstr ""
+"Sellise nimega kasutaja on juba olemas. Palun vali uue kasutaja kontole mõni "
+"muu nimi."
+
 msgid "Username must start with a letter!"
 msgstr "Kasutajanimi peab algama tähega!"
 
-msgid "_Add Profile"
-msgstr "_Lisa profiil"
-
-msgid "_Advanced Settings"
-msgstr "_Laiendatud sätted"
-
-msgid "_Change..."
-msgstr "_Muuda..."
-
-msgid "_Comments"
-msgstr "_Kommentaarid"
-
-msgid "_Current password:"
-msgstr "P_raegune parool:"
-
-msgid "_Custom"
-msgstr "Ko_handatud"
+msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
+msgstr "_Kodukataloog krüpteeritakse tundlike andmete kaitseks"
+
+msgid ""
+"Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
+"from people with physical access to your computer, at the expense of a "
+"slightly reduced performance."
+msgstr ""
+"Krüpteeri kõik oma failid sisselogimisparooliga, et neid pisut väiksema "
+"jõudluse hinnaga tõhusalt kaitsta ka nende inimeste eest, kellel on "
+"füüsiline ligipääs arvutile."
+
+msgid "Change Advanced User Settings"
+msgstr "Kasutaja laiendatud sätete muutmine"
+
+msgid "Changing advanced settings for:"
+msgstr "Täpsemate sätete muutmine kasutajal:"
+
+msgid "O_ffice location:"
+msgstr "_Kontori asukoht:"
+
+msgid "_Work phone:"
+msgstr "_Töötelefon:"
+
+msgid "_Home phone:"
+msgstr "_Kodutelefon:"
+
+msgid "Contact Information"
+msgstr "Kontaktandmed"
+
+msgid "User Privileges"
+msgstr "Kasutaja õigused"
+
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Laiendatud sätted"
+
+msgid "_Shell:"
+msgstr "K_est:"
+
+msgid "_Main group:"
+msgstr "_Peagrupp:"
+
+msgid "User ID:"
+msgstr "Kasutaja ID:"
+
+msgid "Disable _account"
+msgstr "_Keela konto"
+
+msgid "Optional Settings"
+msgstr "Valikulised sätted"
+
+msgid "Mi_nimum days between password changes:"
+msgstr "_Väikseim päevade vahemik paroolimuutmiste vahel:"
+
+msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
+msgstr "_Suurim päevade arv, millal parooli saab kasutada:"
 
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "_Päevade arv hoiatuse ja parooli aegumise vahel:"
 
-msgid "_Enable Account"
-msgstr "_Luba konto"
-
-msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
-msgstr "_Kodukataloog krüpteeritakse tundlike andmete kaitseks"
-
-msgid "_Generate"
-msgstr "_Genereeri"
-
-msgid "_Home directory:"
-msgstr "_Kodukataloog:"
-
-msgid "_Home phone:"
-msgstr "_Kodutelefon:"
-
-msgid "_Main group:"
-msgstr "_Peagrupp:"
-
-msgid "_Manage Groups"
-msgstr "Halda _gruppe"
-
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Parool:"
-
-msgid "_Shell:"
-msgstr "K_est:"
-
-msgid "_Work phone:"
-msgstr "_Töötelefon:"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Laiendatud"
+
+msgid "Show system users"
+msgstr "Süsteemsete kasutajate näitamine"
+
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Kas kasutajate haldamise vahend peab kasutajate nimekirjas näitama ka "
+"süsteemseid kasutajaid või mitte."
 
 msgid "Show root user"
 msgstr "Juurkasutaja näitamine"
-
-msgid "Show system users"
-msgstr "Süsteemsete kasutajate näitamine"
-
-msgid ""
-"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
-msgstr ""
-"Kas kasutajate haldamise vahend peab kasutajate nimekirjas näitama ka "
-"süsteemseid kasutajaid või mitte."
 
 msgid ""
 "Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
@@ -629,6 +629,9 @@
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "Leidis aset tundmatu viga."
 
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Abiteavet pole võimalik kuvada"
 
@@ -835,11 +838,11 @@
 msgid "TYPE"
 msgstr "TÜÜP"
 
+msgid "Network"
+msgstr "Võrk"
+
 msgid "Configure network devices and connections"
 msgstr "Võrguseadmete ja -ühenduste seadistamine"
-
-msgid "Network"
-msgstr "Võrk"
 
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Võrgusätted"
@@ -1181,12 +1184,12 @@
 msgid "Virtual Machine management"
 msgstr "Virtuaalmasinate haldus"
 
+msgid "Services"
+msgstr "Teenused"
+
 msgid "Configure which services will be run when the system starts"
 msgstr "Süsteemi käivitamisel käivitatavate teenuste valimine"
 
-msgid "Services"
-msgstr "Teenused"
-
 msgid "Start"
 msgstr "Käivita"
 
@@ -1279,11 +1282,11 @@
 "Hiirega juhitav interaktiivne vidin ajavööndi valimiseks. Klaviatuuri "
 "kasutajad peaks ajavööndi valimiseks kasutama allpool asuvat valikukasti."
 
+msgid "Time and Date"
+msgstr "Kellaaeg ja kuupäev"
+
 msgid "Change system time, date, and timezone"
 msgstr "Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi muutmine"
-
-msgid "Time and Date"
-msgstr "Kellaaeg ja kuupäev"
 
 msgid "NTP support is not installed"
 msgstr "NTP tugi ei ole paigaldatud"
@@ -1447,6 +1450,16 @@
 msgid "Be able to get administrator privileges"
 msgstr "Administraatori õiguste saamise võimalus"
 
+msgid "Desktop user"
+msgstr "Töölauakasutaja"
+
+msgid ""
+"Can perform common tasks. Can't install software or change settings "
+"affecting all users."
+msgstr ""
+"Võib sooritada tavapäraseid ülesandeid. Ei tohi paigaldada tarkvara ega "
+"muuta teisi kasutajaid mõjutavaid sätteid."
+
 msgid "Administrator"
 msgstr "Administraator"
 
@@ -1456,16 +1469,6 @@
 msgstr ""
 "Võib teha arvutis ükskõik mida, sealhulgas tarkvara paigaldada ja uuendada."
 
-msgid ""
-"Can perform common tasks. Can't install software or change settings "
-"affecting all users."
-msgstr ""
-"Võib sooritada tavapäraseid ülesandeid. Ei tohi paigaldada tarkvara ega "
-"muuta teisi kasutajaid mõjutavaid sätteid."
-
-msgid "Desktop user"
-msgstr "Töölauakasutaja"
-
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Tõrge autentimisel"
 
@@ -1501,11 +1504,11 @@
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Tundmatu viga"
 
+msgid "Users and Groups"
+msgstr "Kasutajad ja grupid"
+
 msgid "Add or remove users and groups"
 msgstr "Kasutajate ja gruppide lisamine või eemaldamine"
-
-msgid "Users and Groups"
-msgstr "Kasutajad ja grupid"
 
 msgid "Password is too short"
 msgstr "Parool on liiga lühike"
@@ -1759,49 +1762,3 @@
 
 msgid "Users Settings"
 msgstr "Kasutajate sätted"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the "
-#~ "permissions required to read or write in that directory. Do you want to "
-#~ "use it anyway?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kataloog <tt>%s</tt> on juba olemas. Kasutajal ei pruugi olla selle "
-#~ "kataloogi jaoks vajalikke lugemis- ja kirjutamisõiguseid. Kas soovid "
-#~ "siiski seda kataloogi kasutada?"
-
-#~ msgid "_Short Name:"
-#~ msgstr "_Lühinimi:"
-
-#~ msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
-#~ msgstr "Aadress: %s Alamvõrgu mask: %s"
-
-#~ msgid "Address: %s Remote address: %s"
-#~ msgstr "Aadress: %s Kaugaadress: %s"
-
-#~ msgid "Type: %s Phone number: %s"
-#~ msgstr "Liik: %s Telefoninumber: %s"
-
-#~ msgid "Type: %s Access point name: %s"
-#~ msgstr "Liik: %s Access point'i nimi: %s"
-
-#~ msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
-#~ msgstr "Liik: %s Etherneti võrguliides: %s"
-
-#~ msgid "Check password _quality"
-#~ msgstr "Parooli _kvaliteedi kontroll"
-
-#~ msgid "User _password:"
-#~ msgstr "Kasutaja _parool:"
-
-#~ msgid "User must log out before you can change his ID."
-#~ msgstr "Kasutaja peab enne ID muutmist välja logima."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will disable this user's access to the system without deleting the "
-#~ "user's home directory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selle abil saab keelata kasutajal süsteemi ligipääsu ilma kasutaja "
-#~ "kodukataloogi kustutamata."
-
-#~ msgid "Administrator account's user ID should not be modified"
-#~ msgstr "Administraatori konto kasutaja ID-d ei tohiks muuta"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]