commit: r3164 - /gnome/master/desktop/nautilus.poAuthor: mattias
Date: Wed Feb 22 11:29:51 2012
New Revision: 3164

Log:
Nautiluse uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/nautilus.po

Modified: gnome/master/desktop/nautilus.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/nautilus.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/nautilus.po [utf-8] Wed Feb 22 11:29:51 2012
@@ -12,10 +12,10 @@
 # Priit Laes <plaes+gi18n plaes org>, 2004–2008.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
 # Sven Sapelson <sven.sapelson gmail com>, 2005.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2011, 2012.
 #
 # FIXME - selles tõlkes tuleks kontrollida, et failirekvisiitide "modified" ja
 # "changed" poleks omavahel sassi aetud.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,7 +23,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-20 21:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-01 23:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-22 11:21+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -323,10 +323,10 @@
 msgstr "täna kell %H:%M"
 
 msgid "today, 00:00 PM"
-msgstr "täna, 00:00"
+msgstr "täna 00:00"
 
 msgid "today, %-I:%M %p"
-msgstr "täna, %H:%M"
+msgstr "täna %H:%M"
 
 msgid "today"
 msgstr "täna"
@@ -347,10 +347,10 @@
 msgstr "eile kell %H:%M"
 
 msgid "yesterday, 00:00 PM"
-msgstr "eile, 00:00"
+msgstr "eile 00:00"
 
 msgid "yesterday, %-I:%M %p"
-msgstr "eile, %H:%M"
+msgstr "eile %H:%M"
 
 msgid "yesterday"
 msgstr "eile"
@@ -473,7 +473,7 @@
 #. appended to new link file
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
-msgstr "Viit -> %s"
+msgstr "Viit > %s"
 
 msgid "link (broken)"
 msgstr "link (katkenud)"
@@ -950,29 +950,24 @@
 msgid "Duplicating \"%B\""
 msgstr "\"%B\" dubleerimine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Moving file %'d of %'d (in \"%B\") to \"%B\""
-msgstr "%'d faili ümbertõstmine (asukohast \"%B\") sihtkohta \"%B\""
-
-#, fuzzy
+msgstr "%'d. faili %'d-st ümbertõstmine kohast \"%B\" kohta \"%B\""
+
 msgid "Copying file %'d of %'d (in \"%B\") to \"%B\""
-msgstr "%'d faili kopeerimine (asukohast \"%B\") sihtkohta \"%B\""
-
-#, fuzzy
+msgstr "%'d. faili %'d-st kopeerimine kohast \"%B\" kohta \"%B\""
+
 msgid "Duplicating file %'d of %'d (in \"%B\")"
-msgstr "%'d faili dubleerimine (asukohas \"%B\")"
-
-#, fuzzy
+msgstr "%'d. faili %'d-st dubleerimine kohast \"%B\" kohta \"%B\""
+
 msgid "Moving file %'d of %'d to \"%B\""
-msgstr "%'d faili ümbertõstmine sihtkohta \"%B\""
-
-#, fuzzy
+msgstr "%'d. faili %'d-st liigutamine kohta \"%B\""
+
 msgid "Copying file %'d of %'d to \"%B\""
-msgstr "%'d faili kopeerimine sihtkohta \"%B\""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "%'d. faili %'d-st kopeerimine kohta \"%B\""
+
+#, c-format
 msgid "Duplicating file %'d of %'d"
-msgstr "%'d faili dubleerimine"
+msgstr "%'d. faili %'d-st dubleerimine"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
 #, c-format
@@ -1132,309 +1127,290 @@
 "Rakenduse käivitajat pole võimalik määrata usaldusväärseks (käivitatavaks)"
 
 #. Reset to default info
-#, fuzzy
 msgid "Undo"
-msgstr "_Tühista"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Võta tagasi"
+
 msgid "Undo last action"
-msgstr "Asukohta pole võimalik käivitada"
+msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
 
 #. Reset to default info
-#, fuzzy
 msgid "Redo"
-msgstr "Tagasta redigeeritud"
+msgstr "Tee uuesti"
 
 msgid "Redo last undone action"
-msgstr ""
+msgstr "Viimase tagasivõetud tegevuse uuesti tegemine"
 
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to '%s'"
 msgid_plural "Move %d items back to '%s'"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kirje liigutamine tagasi kohta '%s'"
+msgstr[1] "%d kirje liigutamine tagasi kohta '%s'"
+
+#, c-format
 msgid "Move %d item to '%s'"
 msgid_plural "Move %d items to '%s'"
-msgstr[0] "%'d faili ümbertõstmine sihtkohta \"%B\""
-msgstr[1] "%'d faili ümbertõstmine sihtkohta \"%B\""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kirje liigutamine kohta '%s'"
+msgstr[1] "%d kirje liigutamine kohta '%s'"
+
+#, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
-msgstr[0] "Tühista redigeeritud"
-msgstr[1] "Tühista redigeeritud"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kirje liigutamise _tagasivõtmine"
+msgstr[1] "%d kirje liigutamise _tagasivõtmine"
+
+#, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
-msgstr[0] "Tagasta redigeeritud"
-msgstr[1] "Tagasta redigeeritud"
+msgstr[0] "%d kirje _uuesti liigutamine"
+msgstr[1] "%d kirje _uuesti liigutamine"
 
 #, c-format
 msgid "Move '%s' back to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' liigutamine tagasi kohta '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "Move '%s' to '%s'"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "'%s' liigutamine kohta '%s'"
+
 msgid "_Undo Move"
-msgstr "_Tühista"
+msgstr "_Võta liigutamine tagasi"
 
 msgid "_Redo Move"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Liiguta _uuesti"
+
 msgid "_Undo Restore from Trash"
-msgstr "Kirjet pole võimalik prügikastist taastada"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta tagasi prügikastist taastamine"
+
 msgid "_Redo Restore from Trash"
-msgstr "Kirjet pole võimalik prügikastist taastada"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viska _uuesti prügikasti"
+
+#, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
-msgstr[0] "Kõigi märgitud kirjete prügikasti viskamine"
-msgstr[1] "Kõigi märgitud kirjete prügikasti viskamine"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kirje liigutamine tagasi prügikasti"
+msgstr[1] "%d kirje liigutamine tagasi prügikasti"
+
+#, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
-msgstr[0] "Kas tühjendada prügikast?"
-msgstr[1] "Kas tühjendada prügikast?"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kirje taastamine prügikastist"
+msgstr[1] "%d kirje taastamine prügikastist"
+
+#, c-format
 msgid "Move '%s' back to trash"
-msgstr "_Viska prügikasti"
+msgstr "'%s' liigutamine tagasi prügikasti"
 
 #, c-format
 msgid "Restore '%s' from trash"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' taastamine prügikastist"
 
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kopeeritud kirje kustutamine"
+msgstr[1] "%d kopeeritud kirje kustutamine"
+
+#, c-format
 msgid "Copy %d item to '%s'"
 msgid_plural "Copy %d items to '%s'"
-msgstr[0] "%'d faili kopeerimine sihtkohta \"%B\""
-msgstr[1] "%'d faili kopeerimine sihtkohta \"%B\""
+msgstr[0] "%d kirje kopeerimine kohta '%s'"
+msgstr[1] "%d kirje kopeerimine kohta '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "_Võta tagasi %d kirje kopeerimine"
+msgstr[1] "_Võta tagasi %d kirje kopeerimine"
 
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "Kopeeri _uuesti %d kirjet"
+msgstr[1] "Kopeeri _uuesti %d kirjet"
+
+#, c-format
 msgid "Delete '%s'"
-msgstr "Kust_uta"
+msgstr "'%s' kustutamine"
 
 #, c-format
 msgid "Copy '%s' to '%s'"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "'%s' kopeerimine kohta '%s'"
+
 msgid "_Undo Copy"
-msgstr "_Tühista"
+msgstr "_Võta kopeerimine tagasi"
 
 msgid "_Redo Copy"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Kopeeri _uuesti"
+
+#, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
-msgstr[0] "Kõigi valitud kirjete dubleerimine"
-msgstr[1] "Kõigi valitud kirjete dubleerimine"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d duplikaatkirje kustutamine"
+msgstr[1] "%d duplikaatkirje kustutamine"
+
+#, c-format
 msgid "Duplicate %d item in '%s'"
 msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
-msgstr[0] "%'d faili dubleerimine (asukohas \"%B\")"
-msgstr[1] "%'d faili dubleerimine (asukohas \"%B\")"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "%d kirje dubleerimine kohas '%s'"
+msgstr[1] "%d kirje dubleerimine kohas '%s'"
+
+#, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
-msgstr[0] "%'d faili dubleerimine"
-msgstr[1] "%'d faili dubleerimine"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "_Võta tagasi %d kirje dubleerimine"
+msgstr[1] "_Võta tagasi %d kirje dubleerimine"
+
+#, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
-msgstr[0] "%'d faili dubleerimine"
-msgstr[1] "%'d faili dubleerimine"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "Dubleeri _uuesti %d kirjet"
+msgstr[1] "Dubleeri _uuesti %d kirjet"
+
+#, c-format
 msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
-msgstr "\"%B\" dubleerimine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "'%s' dubleerimine kohas '%s'"
+
 msgid "_Undo Duplicate"
-msgstr "Loo _duplikaat"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta dubleerimine tagasi"
+
 msgid "_Redo Duplicate"
-msgstr "Loo _duplikaat"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Dubleeri _uuesti"
+
+#, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
-msgstr[0] "Kirjed avatakse _topeltklõpsuga"
-msgstr[1] "Kirjed avatakse _topeltklõpsuga"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "Viitade kustutamine %d kirjele"
+msgstr[1] "Viitade kustutamine %d kirjele"
+
+#, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
-msgstr[0] "%'d failile viida loomine"
-msgstr[1] "%'d failile viitade loomine"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr[0] "Viitade loomine %d kirjele"
+msgstr[1] "Viitade loomine %d kirjele"
+
+#, c-format
 msgid "Delete link to '%s'"
-msgstr "Veel üks viit -> %s"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Viida kustutamine kirjele '%s'"
+
+#, c-format
 msgid "Create link to '%s'"
-msgstr "Veel üks viit -> %s"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Viida loomine kohta '%s'"
+
 msgid "_Undo Create Link"
-msgstr "Tühista redigeeritud"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta tagasi viida loomine"
+
 msgid "_Redo Create Link"
-msgstr "Tagasta redigeeritud"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Loo viit _uuesti"
+
+#, c-format
 msgid "Create an empty file '%s'"
-msgstr "Failide loomine ja kustutamine"
+msgstr "Tühja faili '%s' loomine"
 
 msgid "_Undo Create Empty File"
-msgstr ""
+msgstr "_Võta tagasi tühjafaili loomine"
 
 msgid "_Redo Create Empty File"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Loo _uuesti tühi fail"
+
+#, c-format
 msgid "Create a new folder '%s'"
-msgstr "Loo uus _kataloog"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Uue kataloogi '%s' loomine"
+
 msgid "_Undo Create Folder"
-msgstr "Loo uus _kataloog"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta tagasi uue kataloogi loomine"
+
 msgid "_Redo Create Folder"
-msgstr "Loo uus _kataloog"
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Loo _uuesti uus kataloog"
+
+#, c-format
 msgid "Create new file '%s' from template "
-msgstr "Uue dokumendi loomine mallist \"%s\""
+msgstr "Uue faili '%s' loomine mallist"
 
 msgid "_Undo Create from Template"
-msgstr ""
+msgstr "_Võta tagasi mallist loomine"
 
 msgid "_Redo Create from Template"
-msgstr ""
+msgstr "Loo _uuesti mallist"
 
 #, c-format
 msgid "Rename '%s' as '%s'"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "'%s' ümbernimetamine '%s'-ks"
+
 msgid "_Undo Rename"
-msgstr "Muuda _nime..."
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta tagasi nime muutmine"
+
 msgid "_Redo Rename"
-msgstr "Muuda _nime..."
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Muuda _uuesti nime"
+
+#, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
-msgstr[0] "Failide prügikasti viskamine"
-msgstr[1] "Failide prügikasti viskamine"
+msgstr[0] "%d kirje liigutamine prügikasti"
+msgstr[1] "%d kirje liigutamine prügikasti"
 
 #, c-format
 msgid "Restore '%s' to '%s'"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "'%s' taastamine kohta '%s'"
+
+#, c-format
 msgid "Move '%s' to trash"
-msgstr "_Viska prügikasti"
-
-#, fuzzy
+msgstr "'%s' liigutamine prügikasti"
+
 msgid "_Undo Trash"
-msgstr "_Prügikast"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta tagasi prügikasti viskamine"
+
 msgid "_Redo Trash"
-msgstr "_Viska prügikasti"
+msgstr "Viska _uuesti prügikasti"
 
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "'%s' kirjete esialgsete õiguste taastamine"
+
+#, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
-msgstr "Faili pääsuõigused."
-
-#, fuzzy
+msgstr "'%s' kirjete õiguste määramine"
+
 msgid "_Undo Change Permissions"
-msgstr "Kataloogi õigused:"
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Võta tagasi õiguste muutmine"
+
 msgid "_Redo Change Permissions"
-msgstr "Kataloogi õigused:"
+msgstr "Muuda õigused _uuesti"
 
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of '%s'"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "'%s' esialgsete õiguste taastamine"
+
+#, c-format
 msgid "Set permissions of '%s'"
-msgstr "Õiguste seadmine"
+msgstr "'%s' õiguste määramine"
 
 #, c-format
 msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' grupi taastamine kohta '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "Set group of '%s' to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' grupi määramine kohta '%s'"
 
 msgid "_Undo Change Group"
-msgstr ""
+msgstr "_Võta tagasi grupi muutmine"
 
 msgid "_Redo Change Group"
-msgstr ""
+msgstr "Muuda gruppi _uuesti"
 
 #, c-format
 msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' eelmise omaniku '%s' taastamine"
 
 #, c-format
 msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' omanikuks '%s' määramine"
 
 msgid "_Undo Change Owner"
-msgstr ""
+msgstr "_Võta tagasi omaniku muutmine"
 
 msgid "_Redo Change Owner"
-msgstr ""
+msgstr "_Muuda uuesti omanikku"
 
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
@@ -1517,9 +1493,10 @@
 msgid "Search"
 msgstr "Otsing"
 
+# Nautiluses saki peal, %s on loomulikult otsingusõne.
 #, c-format
 msgid "Search for \"%s\""
-msgstr "\"%s\" otsimine"
+msgstr "\"%s\" otsing"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Redigeeri"
@@ -4032,19 +4009,17 @@
 msgstr "_Tühista"
 
 #. tooltip
-#, fuzzy
 msgid "Undo the last action"
-msgstr "Tühista viimane tekstimuutus"
+msgstr "Viimase tegevuse tühistamine"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 msgid "_Redo"
-msgstr ""
-
-#. tooltip
-#, fuzzy
+msgstr "_Tee uuesti"
+
+#. tooltip
 msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "Tühista viimane tekstimuutus"
+msgstr "Viimati tühistatud tegevuse uuesti tegemine"
 
 #.
 #. * multiview-TODO: decide whether "Reset to Defaults" should
@@ -4421,6 +4396,7 @@
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
 
+# Näidatakse otsimise ajal kollasel pisikesel ribal, tegevusnimi peaks õige olema.
 msgid "Searching..."
 msgstr "Otsimine..."
 
@@ -4618,7 +4594,7 @@
 
 #. tooltip
 msgid "Arrange files by name, size, type, or when they were changed."
-msgstr "Failide järjestamine nime, suuruse, liigi ja muutmise aja järgi."
+msgstr "Failide järjestamine nime, suuruse, liigi ja muutmisaja järgi."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]