Re: commit: r3164 - /gnome/master/desktop/nautilus.poÜhel kenal päeval, K, 22.02.2012 kell 09:29, kirjutas plaes plaes org:
> Author: mattias
> Date: Wed Feb 22 11:29:51 2012
> New Revision: 3164
> 
> Log:
> Nautiluse uuendus
> 
> Modified:
>     gnome/master/desktop/nautilus.po
> 
>  msgid "_Undo Create Empty File"
> -msgstr ""
> +msgstr "_Võta tagasi tühjafaili loomine"
Ee?


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]