commit: r3159 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.poAuthor: mattias
Date: Sat Feb 18 08:34:56 2012
New Revision: 3159

Log:
Tühiuuendus, pole põhjust lugeda

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po [utf-8] Sat Feb 18 08:34:56 2012
@@ -13,15 +13,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
-"monitor&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-14 10:47+0000\n"
+"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-17 16:08+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgid "System Monitor"
@@ -31,6 +31,18 @@
 msgstr "Süsteemi oleku ja protsesside jälgimine"
 
 msgid "Show the System tab"
+msgstr "Süsteemi kaardi näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show the Processes tab"
+msgstr "Kuva ainult aktiivseid protsesse"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show the Resources tab"
+msgstr "Süsteemi kaardi näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show the File Systems tab"
 msgstr "Süsteemi kaardi näitamine"
 
 msgid "translator-credits"
@@ -81,7 +93,9 @@
 msgid "Fraction"
 msgstr "Alamhulk"
 
-msgid "Percentage full for pie colour pickers"
+#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
+#, fuzzy
+msgid "Percentage full for pie color pickers"
 msgstr "Sektori värvuse valija protsentuaalne osa"
 
 msgid "Title"
@@ -155,8 +169,9 @@
 msgid "Force process to finish immediately"
 msgstr "Protsessi kõrvaldamine jõumeetodil"
 
-msgid "_Change Priority..."
-msgstr "Muuda _tähtsust..."
+#, fuzzy
+msgid "_Change Priority"
+msgstr "Tähtsuse muutmine"
 
 msgid "Change the order of priority of process"
 msgstr "Protsessi tähtsuse muutmine"
@@ -176,12 +191,19 @@
 msgid "Open the memory maps associated with a process"
 msgstr "Protsessiga seotud mäluplaani avamine"
 
+#. Translators: this means 'Files that are open' (open is no verb here)
 msgid "Open _Files"
 msgstr "Avatud _failid"
 
 msgid "View the files opened by a process"
 msgstr "Protsessi poolt avatud failide vaatamine"
 
+msgid "_Properties"
+msgstr ""
+
+msgid "View additional information about a process"
+msgstr ""
+
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Sisukord"
 
@@ -212,11 +234,55 @@
 msgid "M_y Processes"
 msgstr "_Minu protsessid"
 
-msgid "Show user own process"
+#, fuzzy
+msgid "Show only user-owned processes"
 msgstr "Kuva ainult kasutaja enda protsesse"
+
+#, fuzzy
+msgid "Very High"
+msgstr "(Väga kõrge tähtsusega)"
+
+msgid "Set process priority to very high"
+msgstr ""
+
+msgid "High"
+msgstr ""
+
+msgid "Set process priority to high"
+msgstr ""
+
+msgid "Normal"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Set process priority to normal"
+msgstr "Protsessi sundimine normaalseks lõpetamiseks"
+
+msgid "Low"
+msgstr ""
+
+msgid "Set process priority to low"
+msgstr ""
+
+msgid "Very Low"
+msgstr ""
+
+msgid "Set process priority to very low"
+msgstr ""
+
+msgid "Custom"
+msgstr ""
+
+msgid "Set process priority manually"
+msgstr ""
 
 msgid "End _Process"
 msgstr "_Lõpeta protsess"
+
+#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Pick a Color for '%s'"
+msgstr "Värvuse valimine"
 
 msgid "CPU History"
 msgstr "Protsessori koormuse ajalugu"
@@ -271,9 +337,13 @@
 msgstr[0] "%u sekund"
 msgstr[1] "%u sekundit"
 
+#, fuzzy
+msgid "not available"
+msgstr "Saadaval"
+
 #. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
-#, c-format
-msgid "%s (%.1f %%) of %s"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f %%) %s-st"
 
 #, c-format
@@ -350,7 +420,6 @@
 msgid "Inode"
 msgstr "Inode"
 
-#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
 msgid "Memory Maps"
 msgstr "Mälu jaotumine"
 
@@ -392,6 +461,74 @@
 msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "_Protsessi \"%s\" (PID %u) poolt avatud failid:"
 
+msgid "Main Window width"
+msgstr "Peaakna laius"
+
+msgid "Main Window height"
+msgstr "Peaakna kõrgus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Main Window X position"
+msgstr "Peaakna laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Main Window Y position"
+msgstr "Peaakna laius"
+
+msgid "Show process dependencies in tree form"
+msgstr "Protsessi sõltuvuste näitamine puuvaates"
+
+msgid "Solaris mode for CPU percentage"
+msgstr "Solarise protsessorikasutuse režiim"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage "
+"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in 'Irix "
+"mode'."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis süsteemijälgija tegutseb \"Solarise režiimis\", kus "
+"protsessi protsessorikasutus on jagatuid protsessorite koguarvuga. Vastasel "
+"juhul tegutsetakse \"Irixi režiimis\"."
+
+msgid "Enable/Disable smooth refresh"
+msgstr "Luba/Keela sujuv värskendus"
+
+msgid "Show warning dialog when killing processes"
+msgstr "Protsesside kõrvaldamisel kuvada hoiatusdialooge"
+
+msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
+msgstr "Protsessivaate värskendamise sagedus millisekundites"
+
+msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
+msgstr "Graafikute värskendamise sagedus millisekundites"
+
+#, fuzzy
+msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
+msgstr "Kas näidata teavet kõikide failisüsteemide kohta "
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Whether to display information about all file systems (including types like "
+"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
+"file systems."
+msgstr ""
+"Kas näidata kõikide failisüsteemide (nende hulgas ka 'autofs' ja 'procfs') "
+"andmeid. See on kasulik kõigi ühendatud failisüsteemide loetelu saamiseks."
+
+msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
+msgstr "Seadmete loetelu värskendamise sagedus millisekundites"
+
+msgid ""
+"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
+"active"
+msgstr ""
+"Määrab milliseid protsesse vaikimisi kuvatakse. 0 - kõik, 1 - kasutaja omad "
+"ja 2 - kõik aktiivsed"
+
+msgid "Saves the currently viewed tab"
+msgstr "Hetkel kuvatava kaardi salvestamine"
+
 msgid ""
 "0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
 "for the disks list"
@@ -399,256 +536,297 @@
 "0 süsteemse teabe jaoks, 1 protsesside loetelu jaoks, 2 ressurside jaoks ja "
 "3 ketaste loetelu jaoks"
 
-msgid "Default graph cpu color"
-msgstr "Graafiku protsessorijoone vaikimisi värv"
+msgid "CPU colors"
+msgstr ""
+
+msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Default graph memory color"
+msgstr "Graafiku mälujoone vaikimisi värv"
+
+msgid "Default graph swap color"
+msgstr "Graafiku saalejoone vaikimisi värv"
 
 msgid "Default graph incoming network traffic color"
 msgstr "Võrgu siseneva liikluse vaikimisi värvus graafikus"
 
-msgid "Default graph mem color"
-msgstr "Graafiku mälujoone vaikimisi värv"
-
 msgid "Default graph outgoing network traffic color"
 msgstr "Võrgu väljuva liikluse vaikimisi värvus graafikus"
 
-msgid "Default graph swap color"
-msgstr "Graafiku saalejoone vaikimisi värv"
-
-msgid ""
-"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
-"active"
-msgstr ""
-"Määrab milliseid protsesse vaikimisi kuvatakse. 0 - kõik, 1 - kasutaja omad "
-"ja 2 - kõik aktiivsed"
-
-msgid "Disk view columns order"
-msgstr "Kettavaate tulpade järjestus"
-
-msgid "Enable/Disable smooth refresh"
-msgstr "Luba/Keela sujuv värskendus"
-
-msgid ""
-"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's cpu usage "
-"is divided by the total number of CPUs. Else it operates in 'Irix mode'."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis süsteemijälgija tegutseb \"Solarise režiimis\", kus "
-"protsessi protsessorikasutus on jagatuid protsessorite koguarvuga. Vastasel "
-"juhul tegutsetakse \"Irixi režiimis\"."
-
-msgid "Main Window height"
-msgstr "Peaakna kõrgus"
-
-msgid "Main Window width"
-msgstr "Peaakna laius"
+msgid "Show network traffic in bits"
+msgstr "Kuva võrguliiklust bittides"
+
+msgid "Process view sort column"
+msgstr "Protsessivaate sortimistulp"
 
 msgid "Process view columns order"
 msgstr "Protsessivaate tulpade järjestus"
 
-msgid "Process view sort column"
-msgstr "Protsessivaate sortimistulp"
-
 msgid "Process view sort order"
 msgstr "Protsessivaate sortimisjärjestus"
 
-msgid "Saves the currently viewed tab"
-msgstr "Hetkel kuvatava kaardi salvestamine"
-
-msgid "Show network traffic in bits"
-msgstr "Kuva võrguliiklust bittides"
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Name' column"
+msgstr "Protsessi nimeveeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Name' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli nimeveergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'User' column"
+msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'User' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli omaniku veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Status' column"
+msgstr "Protsessi olekuveeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Status' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli olekuveergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
+msgstr "Protsessi virtuaalmälu veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli virtuaalmälu veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
+msgstr "Protsessi residentse mälu veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli residentse mälu veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
+msgstr "Protsessi kirjutatava mälu veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Writable Memory' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli kirjutatava mälu veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Shared Memory' column"
+msgstr "Protsessi jagatud mälu veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Shared Memory' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli jagatud mälu veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'X Server Memory' column"
+msgstr "Protsessi 'X-serveri mälu' veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'X Server Memory' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli X-serveri mälu veergu"
+
+#, no-c-format
+msgid "Width of process 'CPU %' column"
+msgstr "Protsessi 'CPU %' veeru laius"
 
 #, no-c-format
 msgid "Show process 'CPU %' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli 'CPU %' veergu"
 
-msgid "Show process 'CPU time' column on startup"
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'CPU Time' column"
+msgstr "Protsessi 'CPU aeg' veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'CPU Time' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli CPU aja veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Started' column"
+msgstr "Protsessi alustamisaja veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Started' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli alustamise aja veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Nice' column"
+msgstr "Protsessi prioriteedi veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Nice' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli prioriteedi veergu"
+
+msgid "Width of process 'PID' column"
+msgstr "Protsessi PID-veeru laius"
 
 msgid "Show process 'PID' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli PID-veergu"
 
-msgid "Show process 'SELinux security context' column on startup"
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'SELinux Security Context' column"
+msgstr "Protsessi 'SELinux-i turvakontekst' veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'SELinux Security Context' column on startup"
 msgstr ""
 "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli SELinux-i turvakonteksti veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Command Line' column"
+msgstr "Protsessi prioriteedi veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Command Line' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli prioriteedi veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Memory' column"
+msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Memory' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli omaniku veergu"
+
+msgid "Width of process 'Waiting Channel' column"
+msgstr "Protsessi ootekanali nimeveeru laius"
 
 msgid "Show process 'Waiting Channel' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli ootekanali veergu"
 
-msgid "Show process 'X server memory' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli X-serveri mälu veergu"
-
-msgid "Show process 'arguments' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli argumentide veergu"
-
-msgid "Show process 'estimated memory usage' column on startup"
-msgstr ""
-"Käivitamisel näidatakse protsessitabeli hinnangulise mälukasutuse veergu"
-
-msgid "Show process 'name' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli nimeveergu"
-
-msgid "Show process 'nice' column on startup"
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Control Group' column"
+msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Control Group' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli omaniku veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Unit' column"
+msgstr "Protsessi prioriteedi veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Unit' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli prioriteedi veergu"
 
-msgid "Show process 'owner' column on startup"
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Session' column"
+msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Session' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli omaniku veergu"
 
-msgid "Show process 'resident memory' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli residentse mälu veergu"
-
-msgid "Show process 'shared memory' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli jagatud mälu veergu"
-
-msgid "Show process 'start time' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli alustamise aja veergu"
-
-msgid "Show process 'status' column on startup"
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Seat' column"
+msgstr "Protsessi olekuveeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Seat' column on startup"
 msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli olekuveergu"
 
-msgid "Show process 'virtual memory' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli virtuaalmälu veergu"
-
-msgid "Show process 'writable memory' column on startup"
-msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli kirjutatava mälu veergu"
-
-msgid "Show process dependencies in tree form"
-msgstr "Protsessi sõltuvuste näitamine puuvaates"
-
-msgid "Show warning dialog when killing processes"
-msgstr "Protsesside kõrvaldamisel kuvada hoiatusdialooge"
-
-msgid "Solaris mode for CPU percentage"
-msgstr "Solarise protsessorikasutuse režiim"
-
-msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
-msgstr "Seadmete loetelu värskendamise sagedus millisekundites"
-
-msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
-msgstr "Graafikute värskendamise sagedus millisekundites"
-
-msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
-msgstr "Protsessivaate värskendamise sagedus millisekundites"
-
-msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
-msgstr "Kas näidata teavet kõikide failisüsteemide kohta "
-
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Owner' column"
+msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Owner' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli omaniku veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of process 'Priority' column"
+msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show process 'Priority' column on startup"
+msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli omaniku veergu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Disk view sort column"
+msgstr "Protsessivaate sortimistulp"
+
+#, fuzzy
+msgid "Disk view sort order"
+msgstr "Protsessivaate sortimisjärjestus"
+
+msgid "Disk view columns order"
+msgstr "Kettavaate tulpade järjestus"
+
+#, fuzzy
+msgid "Memory map sort column"
+msgstr "Protsessivaate sortimistulp"
+
+#, fuzzy
+msgid "Memory map sort order"
+msgstr "Mälu ja saaleala kasutuse ajalugu"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open files sort column"
+msgstr "Protsessivaate sortimistulp"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open files sort order"
+msgstr "Protsessivaate sortimisjärjestus"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Whether to display information about all filesystems (including types like "
-"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
-"filesystems."
-msgstr ""
-"Kas näidata kõikide failisüsteemide (nende hulgas ka 'autofs' ja 'procfs') "
-"andmeid. See on kasulik kõigi ühendatud failisüsteemide loetelu saamiseks."
-
-#, no-c-format
-msgid "Width of process 'CPU %' column"
-msgstr "Protsessi 'CPU %' veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'CPU time' column"
-msgstr "Protsessi 'CPU aeg' veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'PID' column"
-msgstr "Protsessi PID-veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'SELinux security context' column"
-msgstr "Protsessi 'SELinux-i turvakontekst' veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'Waiting Channel' column"
-msgstr "Protsessi ootekanali nimeveeru laius"
-
-msgid "Width of process 'X server memory' column"
-msgstr "Protsessi 'X-serveri mälu' veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'arguments' column"
-msgstr "Protsessi argumentide veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'estimated memory usage' column"
-msgstr "Protsessi hinnangulise mälukasutuse veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'name' column"
-msgstr "Protsessi nimeveeru laius"
-
-msgid "Width of process 'nice' column"
-msgstr "Protsessi prioriteedi veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'owner' column"
-msgstr "Protsessi omaniku veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'resident memory' column"
-msgstr "Protsessi residentse mälu veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'shared memory' column"
-msgstr "Protsessi jagatud mälu veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'start time' column"
-msgstr "Protsessi alustamisaja veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'status' column"
-msgstr "Protsessi olekuveeru laius"
-
-msgid "Width of process 'virtual memory' column"
-msgstr "Protsessi virtuaalmälu veeru laius"
-
-msgid "Width of process 'writable memory' column"
-msgstr "Protsessi kirjutatava mälu veeru laius"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Cannot change the priority of process with pid %d to %d.\n"
+"Cannot change the priority of process with PID %d to %d.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "Protsessi PID-iga %d tähtsust pole võimalik %d-ks muuta.\n"
 "%s"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Cannot kill process with pid %d with signal %d.\n"
+"Cannot kill process with PID %d with signal %d.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "Protsessi PID-iga %d pole signaali %d abil võimalik kõrvaldada.\n"
 "%s"
 
 #. xgettext: primary alert message
-msgid "Kill the selected process?"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Kill the selected process »%s« (PID: %u)?"
 msgstr "Kas kõrvaldada valitud protsess?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
-"security risk. Only unresponding processes should be killed."
+"security risk. Only unresponsive processes should be killed."
 msgstr ""
 "Protsessi kõrvaldamine võib hävitada sinu andmed, lõhkuda tööseansi või "
 "põhjustada turvariski. Kõrvaldama peaks ainult protsesse, mis ei käitu "
 "õigesti."
 
 #. xgettext: primary alert message
-msgid "End the selected process?"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "End the selected process »%s« (PID: %u)?"
 msgstr "Kas lõpetada valitud protsessi töö?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
-"risk. Only unresponding processes should be ended."
+"risk. Only unresponsive processes should be ended."
 msgstr ""
 "Protsessi töö lõpetamine võib hävitada sinu andmed, lõhkuda tööseansi või "
 "põhjustada turvariski. Lõpetama peaks ainult protsesse, mis ei käitu õigesti."
 
-msgid "(Very High Priority)"
-msgstr "(Väga kõrge tähtsusega)"
-
-msgid "(High Priority)"
-msgstr "(Kõrge tähtsusega)"
-
-msgid "(Normal Priority)"
-msgstr "(Tavalise tähtsusega)"
-
-msgid "(Low Priority)"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(%s Priority)"
 msgstr "(Madala tähtsusega)"
 
-msgid "(Very Low Priority)"
-msgstr "(Väga madala tähtsusega)"
-
-msgid "Change Priority"
-msgstr "Tähtsuse muutmine"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Change Priority of Process »%s« (PID: %u)"
+msgstr "Protsessi \"%s\" (PID %u) _mäluplaan:"
 
 msgid "Change _Priority"
 msgstr "Muuda _tähtsust"
@@ -669,42 +847,6 @@
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikoon"
 
-msgid "System Monitor Preferences"
-msgstr "Süsteemijälgija eelistused"
-
-msgid "Behavior"
-msgstr "Käitumine"
-
-msgid "_Update interval in seconds:"
-msgstr "_Värskendamise vahemik sekundites:"
-
-msgid "Enable _smooth refresh"
-msgstr "_Sujuv värskendus lubatud"
-
-msgid "Alert before ending or _killing processes"
-msgstr "Hoiatus enne protsessi _kõrvaldamist"
-
-msgid "Solaris mode"
-msgstr "Solarise režiim"
-
-msgid "Information Fields"
-msgstr "Teabeväljad"
-
-msgid "Process i_nformation shown in list:"
-msgstr "Loetelus näidatavad pro_tsessi andmed:"
-
-msgid "Graphs"
-msgstr "Graafikud"
-
-msgid "Show network speed in bits"
-msgstr "Kuva võrgukiirust bittides"
-
-msgid "Show _all filesystems"
-msgstr "Näidatakse _kõiki failisüsteeme"
-
-msgid "File system i_nformation shown in list:"
-msgstr "Loetelus näidatavad pro_tsessi andmed:"
-
 msgid "A simple process and system monitor."
 msgstr "Lihtne protsesside ja süsteemi monitor."
 
@@ -754,19 +896,64 @@
 msgid "Command Line"
 msgstr "Käsurida"
 
-#. xgettext: wchan, see ps(1) or top(1)
+#. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Ootekanal"
 
+msgid "Control Group"
+msgstr ""
+
+msgid "Unit"
+msgstr ""
+
+msgid "Session"
+msgstr ""
+
+msgid "Seat"
+msgstr ""
+
+msgid "Owner"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Priority"
+msgstr "(Madala tähtsusega)"
+
 #, c-format
 msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 msgstr "Koormuse näit viimase 1, 5 ja 15 minuti kohta: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 
-#, c-format
-msgid "Release %s"
+msgid "N/A"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lld second"
+msgid_plural "%lld seconds"
+msgstr[0] "%u sekund"
+msgstr[1] "%u sekundit"
+
+#, fuzzy
+msgid "Process Properties"
+msgstr "Protsessid"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
+msgstr "_Protsessi \"%s\" (PID %u) poolt avatud failid:"
+
+#. Translators: The first string parameter is release version (codename),
+#. * the second one is the architecture, 32 or 64-bit
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Release %s %s"
 msgstr "Versioon %s"
 
-msgid "Unknown CPU model"
+#. translators: This is the type of architecture, for example:
+#. * "64-bit" or "32-bit"
+#, c-format
+msgid "%d-bit"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Unknown model"
 msgstr "Tundmatu protsessorimudel"
 
 #, c-format
@@ -785,10 +972,6 @@
 msgid "Memory:"
 msgstr "Mälu:"
 
-#, c-format
-msgid "Processor %d:"
-msgstr "Protsessor %d"
-
 msgid "Processor:"
 msgstr "Protsessor:"
 
@@ -847,17 +1030,25 @@
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#, c-format
-msgid "%.1f kbit"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%.1f TiB"
+msgstr "%.1f KiB"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%.3g kbit"
 msgstr "%.1f kbit"
 
-#, c-format
-msgid "%.1f Mbit"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%.3g Mbit"
 msgstr "%.1f Mbit"
 
-#, c-format
-msgid "%.1f Gbit"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%.3g Gbit"
 msgstr "%.1f Gbit"
+
+#, c-format
+msgid "%.3g Tbit"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%u bit"
@@ -878,3 +1069,70 @@
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"
+
+#~ msgid "_Change Priority..."
+#~ msgstr "Muuda _tähtsust..."
+
+#~ msgid "Default graph cpu color"
+#~ msgstr "Graafiku protsessorijoone vaikimisi värv"
+
+#~ msgid "Show process 'arguments' column on startup"
+#~ msgstr "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli argumentide veergu"
+
+#~ msgid "Show process 'estimated memory usage' column on startup"
+#~ msgstr ""
+#~ "Käivitamisel näidatakse protsessitabeli hinnangulise mälukasutuse veergu"
+
+#~ msgid "Width of process 'arguments' column"
+#~ msgstr "Protsessi argumentide veeru laius"
+
+#~ msgid "Width of process 'estimated memory usage' column"
+#~ msgstr "Protsessi hinnangulise mälukasutuse veeru laius"
+
+#~ msgid "(High Priority)"
+#~ msgstr "(Kõrge tähtsusega)"
+
+#~ msgid "(Normal Priority)"
+#~ msgstr "(Tavalise tähtsusega)"
+
+#~ msgid "(Very Low Priority)"
+#~ msgstr "(Väga madala tähtsusega)"
+
+#~ msgid "System Monitor Preferences"
+#~ msgstr "Süsteemijälgija eelistused"
+
+#~ msgid "Behavior"
+#~ msgstr "Käitumine"
+
+#~ msgid "_Update interval in seconds:"
+#~ msgstr "_Värskendamise vahemik sekundites:"
+
+#~ msgid "Enable _smooth refresh"
+#~ msgstr "_Sujuv värskendus lubatud"
+
+#~ msgid "Alert before ending or _killing processes"
+#~ msgstr "Hoiatus enne protsessi _kõrvaldamist"
+
+#~ msgid "Solaris mode"
+#~ msgstr "Solarise režiim"
+
+#~ msgid "Information Fields"
+#~ msgstr "Teabeväljad"
+
+#~ msgid "Process i_nformation shown in list:"
+#~ msgstr "Loetelus näidatavad pro_tsessi andmed:"
+
+#~ msgid "Graphs"
+#~ msgstr "Graafikud"
+
+#~ msgid "Show network speed in bits"
+#~ msgstr "Kuva võrgukiirust bittides"
+
+#~ msgid "Show _all filesystems"
+#~ msgstr "Näidatakse _kõiki failisüsteeme"
+
+#~ msgid "File system i_nformation shown in list:"
+#~ msgstr "Loetelus näidatavad pro_tsessi andmed:"
+
+#~ msgid "Processor %d:"
+#~ msgstr "Protsessor %d"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]