commit: r3153 - /gnome/master/desktop/gnome-applets.poAuthor: mattias
Date: Fri Feb 17 23:02:21 2012
New Revision: 3153

Log:
Rakendite uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-applets.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-applets.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-applets.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-applets.po [utf-8] Fri Feb 17 23:02:21 2012
@@ -10,22 +10,22 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2004–2006.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"applets&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-09 10:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-09 19:19+0200\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
-"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"applets&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-01-11 12:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-17 23:01+0200\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Language-Team: Estonian <>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 # msgstr "Kuvab AccessX võimalusi nagu riivmuutujad"
 msgid "Shows the state of AccessX features such as latched modifiers"
@@ -440,7 +440,7 @@
 "kuvatakse siis, kui kasutaja käivitab rakendi."
 
 msgid "Charpicker Applet Factory"
-msgstr "Charpicker Applet Factory"
+msgstr "Charpicker rakendi Factory"
 
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Muuda"
@@ -636,10 +636,10 @@
 msgstr "Sekundites määratud ajavahemik olekuuenduste vahel"
 
 msgid "Drive Mount Applet Factory"
-msgstr "Drive Mount Applet Factory"
+msgstr "Drive Mount rakendi Factory"
 
 msgid "Factory for drive mount applet"
-msgstr "Factory for drive mount applet"
+msgstr "Drive mount rakendi Factory"
 
 msgid "Mount local disks and devices"
 msgstr "Kohalike ketaste ja seadmete ühendamine"
@@ -660,10 +660,10 @@
 msgstr "Paar silmamunasid sinu paneelile"
 
 msgid "Geyes Applet Factory"
-msgstr "Geyes Applet Factory"
+msgstr "Geyes rakendi Factory"
 
 msgid "Can not launch the eyes applet."
-msgstr "Eyes rakendit pole võimalik käivitada."
+msgstr "Silmade rakendit pole võimalik käivitada."
 
 msgid "There was a fatal error while trying to load the theme."
 msgstr "Teema laadimisel tekkis fataalne viga."
@@ -676,468 +676,6 @@
 
 msgid "_Select a theme:"
 msgstr "_Vali teema:"
-
-msgid "Alt+Control changes layout."
-msgstr "Alt+Control muudab paigutust."
-
-msgid "Alt+Shift changes layout."
-msgstr "Alt+Shift muudab paigutust."
-
-msgid "Arabic keymap"
-msgstr "Araabia paigutus"
-
-msgid "Armenian"
-msgstr "Armeenia"
-
-msgid "Basque"
-msgstr "Baski"
-
-msgid "Belgian"
-msgstr "Belgia"
-
-msgid "Both Alt keys together change layout."
-msgstr "Mõlemad Alt klahvid muudavad koos paigutust."
-
-msgid "Both Ctrl keys together change layout."
-msgstr "Mõlemad Ctrl klahvid muudavad koos paigutust."
-
-msgid "Both Shift keys together change layout."
-msgstr "Mõlemad Shift klahvid muudavad koos paigutust."
-
-msgid "Brazil Portuguese keymap"
-msgstr "Brasiilia portugali paigutus"
-
-msgid "Bulgarian Cyrillic"
-msgstr "Bulgaaria kirillitsa"
-
-msgid "Bulgarian keymap"
-msgstr "Bulgaaria paigutus"
-
-msgid "CapsLock key changes layout."
-msgstr "CapsLock muudab paigutust."
-
-msgid "Control+Shift changes layout."
-msgstr "Control+Shift muudab paigutust."
-
-msgid "Czech keymap"
-msgstr "Tšehhi paigutus"
-
-msgid "Danish keymap"
-msgstr "Taani paigutus"
-
-msgid "Dutch keymap"
-msgstr "Hollandi paigutus"
-
-msgid "English keymap"
-msgstr "Inglise paigutus"
-
-msgid "Estonian keymap"
-msgstr "Eesti paigutus"
-
-msgid "Finnish keymap"
-msgstr "Soome paigutus"
-
-msgid "French Swiss"
-msgstr "Prantsuse šveitsi "
-
-msgid "French Swiss keymap"
-msgstr "Prantsuse šveitsi paigutus"
-
-msgid "French keymap"
-msgstr "Prantsuse paigutus"
-
-msgid "French-Canadian 105-key"
-msgstr "Prantsuse-kanada 105-klahviga"
-
-msgid "GB 102-key"
-msgstr "Suurbritannia 102-klahviga"
-
-msgid "GB 105-key"
-msgstr "Suurbritannia 102-klahviga"
-
-msgid "Generic Keyboard"
-msgstr "Tavaline klaviatuur"
-
-msgid "Georgian Latin"
-msgstr "Gruusia ladina"
-
-msgid "Georgian Russian layout"
-msgstr "Gruusia vene paigutus"
-
-msgid "Georgian keymap"
-msgstr "Gruusia paigutus"
-
-msgid "German"
-msgstr "Saksa"
-
-msgid "German Swiss with Euro"
-msgstr "Šveitsi Saksa paigutus Euroga"
-
-msgid "German keymap"
-msgstr "Saksa paigutus"
-
-msgid "Greek keymap"
-msgstr "Kreeka paigutus"
-
-msgid "Hebrew keymap"
-msgstr "Heebrea paigutus"
-
-msgid "Hungarian 101-key latin 1"
-msgstr "Ungari 101 klahviga ladina 1"
-
-msgid "Hungarian 101-key latin 2"
-msgstr "Ungari 101 klahviga ladina 2"
-
-msgid "Hungarian 105-key latin 1"
-msgstr "Ungari 105 klahviga ladina 1"
-
-msgid "Hungarian 105-key latin 2"
-msgstr "Ungari 105 klahviga ladina 2"
-
-msgid "Hungarian PC/AT 101 keyboard"
-msgstr "Ungari PC/AT 101 klaviatuur"
-
-msgid "Hungarian latin1"
-msgstr "Ungari ladina1"
-
-msgid "Icelandic keymap"
-msgstr "Islandi paigutus"
-
-msgid "Italian keymap"
-msgstr "Itaalia paigutus"
-
-msgid "Japanese keymap"
-msgstr "Jaapani paigutus"
-
-msgid "Lao keymap"
-msgstr "Laose paigutus"
-
-msgid "Layout shift behavior"
-msgstr "Paigutuse nihke käitumine"
-
-msgid "Left Alt key changes layout."
-msgstr "Vasak Alt klahv muudab paigutust."
-
-msgid "Left Ctrl key changes group."
-msgstr "Vasak Ctrl klahv muudab gruppi."
-
-msgid "Left Shift key changes group."
-msgstr "Vasak Shift klahv muudab gruppi."
-
-msgid "Left Win-key changes layout."
-msgstr "Vasak Win klahv muudab paigutust."
-
-msgid "Lithuanian keymap"
-msgstr "Leedu paigutus"
-
-msgid "Macedonian"
-msgstr "Makedoonia"
-
-msgid "Menu key changes layout."
-msgstr "Menüüklahv muudab paigutust."
-
-msgid "Mongolian alt keymap"
-msgstr "Mongoolia alternatiivne paigutus"
-
-msgid "Mongolian keymap"
-msgstr "Mongoolia paigutus"
-
-msgid "Mongolian phonetic keymap"
-msgstr "Mongoolia foneetiline paigutus"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norra"
-
-msgid "Plain Russian keymap"
-msgstr "Lihtne vene paigutus"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Poola"
-
-msgid "Polish deadkeys"
-msgstr "Poola surnud klahvidega"
-
-msgid "Portugal"
-msgstr "Portugal"
-
-msgid "Portugal Deadkeys"
-msgstr "Portugal surnud klahvidega"
-
-msgid "Portuguese keymap"
-msgstr "Portugali paigutus"
-
-msgid "Right Alt key changes layout."
-msgstr "Parem Alt klahv muudab paigutust."
-
-msgid "Right Ctrl key changes group."
-msgstr "Parem Ctrl klahv muudab gruppi."
-
-msgid "Right Shift key changes group."
-msgstr "Parem Shift klahv muudab gruppi."
-
-msgid "Right Win-key changes layout."
-msgstr "Parem Win klahv muudab paigutust."
-
-msgid "Russian Cyrillic"
-msgstr "Vene kirillitsa"
-
-msgid "Russian keymap"
-msgstr "Vene paigutus"
-
-msgid "Serbian keymap"
-msgstr "Servbia paigutus"
-
-msgid "Shift+CapsLock changes layout."
-msgstr "Shift+CapsLock muudab paigutust."
-
-msgid "Slovak keymap"
-msgstr "Slovakkia paigutus"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Sloveenia"
-
-msgid "Slovenian keymap"
-msgstr "Sloveenia paigutus"
-
-msgid "Spanish keymap"
-msgstr "Hispaania paigutus"
-
-msgid "Sun (!not PC!) type5 Hungarian latin 2"
-msgstr "Sun (mitte PC!) type5 ungari ladina 2"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "Rootsi"
-
-msgid "Swedish keymap"
-msgstr "Rootsi paigutus"
-
-msgid "Swiss keymap"
-msgstr "Šveitsi paigutus"
-
-msgid "Thai"
-msgstr "Tai"
-
-msgid "Thai Kedmanee"
-msgstr "Tai Kedmanee"
-
-msgid "Thai keymap"
-msgstr "Tai paigutus"
-
-msgid "Turkish \"F\" keyboard"
-msgstr "Türgi \"F\" klaviatuur"
-
-msgid "Turkish \"Q\" keyboard"
-msgstr "Türgi \"Q\" klaviatuur"
-
-msgid "Turkish keymap"
-msgstr "Türgi paigutus"
-
-msgid "UK 105-key"
-msgstr "UK 105 klahviga"
-
-msgid "UK PC/AT keyboard"
-msgstr "UK PC/AT klaviatuur"
-
-msgid "US 101-key keyboard"
-msgstr "US 101 klahviga klaviatuur"
-
-msgid "US 105-key keyboard (with windows keys)"
-msgstr "US 105 klahviga klaviatuur (Windowsi klahvidega)"
-
-msgid "US 84-key"
-msgstr "US 84 klahviga"
-
-msgid "US DEC 450"
-msgstr "US DEC 450"
-
-msgid "US IBM RS/6000"
-msgstr "US IBM RS/6000"
-
-msgid "US International"
-msgstr "US rahvusvaheline"
-
-msgid "US Macintosh"
-msgstr "US Macintosh"
-
-msgid "US PC/AT 101 keyboard"
-msgstr "US PC/AT 101 klaviatuur"
-
-msgid "US Silicon Graphics 101-key"
-msgstr "US Silicon Graphics 101 klahviga"
-
-msgid "US Sun type5"
-msgstr "US Sun type5"
-
-msgid "Armenian Sun keymap"
-msgstr "Armeenia Sun paigutus"
-
-msgid "Azerbaijani Turkish Sun keymap"
-msgstr "Aserbaidžaani Türgi Sun paigutus"
-
-msgid "Belarusian Sun keymap"
-msgstr "Valgevene Sun paigutus"
-
-msgid "Brazil Portuguese Sun USB keymap"
-msgstr "Brasiilia portugali Sun USB paigutus"
-
-msgid "Brazil Portuguese Sun keymap"
-msgstr "Brasiilia portugali Sun paigutus"
-
-msgid "British Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Briti Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "British Sun USB keymap"
-msgstr "Briti Sun USB paigutus"
-
-msgid "British Sun keymap"
-msgstr "Briti Sun paigutus"
-
-msgid "Bulgarian Sun keymap"
-msgstr "Bulgaaria Sun paigutus"
-
-msgid "Canadian Sun keymap"
-msgstr "Kanada Sun paigutus"
-
-msgid "Czech Sun keymap"
-msgstr "Tšehhi Sun paigutus"
-
-msgid "Danish Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Taani Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "Danish Sun USB keymap"
-msgstr "Taani Sun USB paigutus"
-
-msgid "Danish Sun keymap"
-msgstr "Taani Sun paigutus"
-
-msgid "Dutch Sun keymap"
-msgstr "Hollandi Sun paigutus"
-
-msgid "Estonian Sun keymap"
-msgstr "Eesti Sun paigutus"
-
-msgid "Finnish Sun keymap"
-msgstr "Soome Sun paigutus"
-
-msgid "French Sun USB keymap"
-msgstr "Prantsuse Sun USB paigutus"
-
-msgid "French Sun keymap"
-msgstr "Prantsuse Sun paigutus"
-
-msgid "German Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Saksa Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "German Sun USB keymap"
-msgstr "Saksa Sun USB paigutus"
-
-msgid "German Sun keymap"
-msgstr "Saksa Sun paigutus"
-
-msgid "Hebrew Sun keymap"
-msgstr "Heebrea Sun paigutus"
-
-msgid "Hungarian latin2 Sun keymap"
-msgstr "Ungari latin2 Sun paigutus"
-
-msgid "Hungarian type5 latin 1 keymap"
-msgstr "Ungari type5 latin 1 paigutus"
-
-msgid "Icelandic Sun keymap"
-msgstr "Islandi Sun paigutus"
-
-msgid "Italian Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Itaalia Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "Italian Sun USB keymap"
-msgstr "Itaalia Sun USB paigutus"
-
-msgid "Italian Sun keymap"
-msgstr "Itaalia Sun paigutus"
-
-msgid "Japanese Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Jaapani Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "Japanese Sun keymap"
-msgstr "Jaapani Sun paigutus"
-
-msgid "Latvian Sun keymap"
-msgstr "Läti Sun paigutus"
-
-msgid "Lithuanian Sun keymap"
-msgstr "Leedu Sun paigutus"
-
-msgid "Macedonian Sun keymap"
-msgstr "Makedoonia Sun paigutus"
-
-msgid "Norwegian Sun keymap"
-msgstr "Norra Sun paigutus"
-
-msgid "Polish Sun keymap"
-msgstr "Poola Sun paigutus"
-
-msgid "Portuguese Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Portugali Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "Portuguese Sun keymap"
-msgstr "Portugali Sun paigutus"
-
-msgid "Romanian Sun keymap"
-msgstr "Rumeenia Sun paigutus"
-
-msgid "Russian Sun keymap"
-msgstr "Vene Sun paigutus"
-
-msgid "Serbian Sun standard keymap"
-msgstr "Serbia Sun standardpaigutus"
-
-msgid "Slovak Sun keymap"
-msgstr "Slovakkia Sun paigutus"
-
-msgid "Slovenian Sun keymap"
-msgstr "Sloveenia Sun paigutus"
-
-msgid "Spanish Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Hispaania Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "Spanish Sun USB keymap"
-msgstr "Hispaania Sun USB paigutus"
-
-msgid "Spanish Sun keymap"
-msgstr "Hispaania Sun paigutus"
-
-msgid "Swedish Sun Type-4 keymap"
-msgstr "Rootsi Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "Swedish Sun USB keymap"
-msgstr "Rootsi Sun USB paigutus"
-
-msgid "Swedish Sun keymap"
-msgstr "Rootsi Sun paigutus"
-
-msgid "Swiss German Sun keymap"
-msgstr "Šveitsi saksa Sun paigutus"
-
-msgid "Thai Sun keymap"
-msgstr "Tai Sun paigutus"
-
-msgid "Turkish Sun keymap"
-msgstr "Türgi Sun paigutus"
-
-msgid "US Sun Type-4 keymap"
-msgstr "US Sun Type-4 paigutus"
-
-msgid "US Sun USB keymap"
-msgstr "US Sun USB paigutus"
-
-msgid "US Sun type5 keymap"
-msgstr "US Sun type5 paigutus"
-
-msgid "Ukrainian Sun keymap"
-msgstr "Ukraina Sun paigutus"
-
-msgid "Vietnamese Sun keymap"
-msgstr "Vietnami Sun paigutus"
 
 msgid "© 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
 msgstr "© 1999-2005 S. Papadimitriou ja teised"
@@ -1393,26 +931,26 @@
 msgstr "Asukoht"
 
 msgid "Factory for creating the weather applet."
-msgstr "Factory for creating the weather applet."
+msgstr "Ilmajaama rakendi loomise Factory."
 
 msgid "Gweather Applet Factory"
-msgstr "Gweather Applet Factory"
+msgstr "Gweather rakendi Factory"
 
 msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
 msgstr "Hetke ilmastikutingimuste ja -prognooside jälgimine"
 
+msgid "Factory for creating the invest applet."
+msgstr "Investeerimisrakendi loomise Factory."
+
 msgid "Invest"
 msgstr "Investeeringud"
 
+msgid "Invest Applet Factory"
+msgstr "Investeerimisrakendi Factory"
+
 msgid "Track your invested money."
 msgstr "Investeeringute jälgimine."
 
-msgid "_Refresh"
-msgstr "_Värskenda"
-
-msgid "1 Year"
-msgstr "1 aasta"
-
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
@@ -1425,23 +963,11 @@
 msgid "200"
 msgstr "200"
 
-msgid "3 Months"
-msgstr "3 kuud"
-
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-msgid "5 Days"
-msgstr "5 päeva"
-
-msgid "5 Years"
-msgstr "5 aastat"
-
 msgid "50"
 msgstr "50"
-
-msgid "6 Months"
-msgstr "6 kuud"
 
 msgid "Auto _refresh"
 msgstr "Automaatne _värskendamine"
@@ -1476,9 +1002,6 @@
 msgid "MFI"
 msgstr "MFI"
 
-msgid "Maximum"
-msgstr "Maksimaalne"
-
 #. see http://biz.yahoo.com/charts/guide11.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average
 msgid "Moving average: "
 msgstr "Libisev keskmine: "
@@ -1499,6 +1022,9 @@
 msgid "SAR"
 msgstr "SAR"
 
+msgid "Scale: "
+msgstr "Skaala: "
+
 #. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
 msgid "Slow stoch"
 msgstr "Aeglane stohhastik"
@@ -1506,9 +1032,6 @@
 #. Please keep this term short. For its meaning, see http://biz.yahoo.com/charts/guide6.html and http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_split
 msgid "Splits"
 msgstr "Splitid"
-
-msgid "Today"
-msgstr "Täna"
 
 #. Please keep this term short. For its meaning, see http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_%28finance%29
 msgid "Vol"
@@ -1536,24 +1059,71 @@
 msgid "_Ticker symbol: "
 msgstr "_Tiksuja sümbol: "
 
-msgid ""
-"<i><small><b>Note:</b> Quotes are delayed at least 15 minutes.\n"
-"<b>Source: </b> Yahoo!</small></i>"
-msgstr ""
-"<i><small><b>Märkus:</b> Kursid on vähemasti 15-minutilise viivitusega.\n"
-"<b>Allikas: </b> Yahoo!</small></i>"
+#. Instead of adding a single stock to the list of stocks, the 'Add Group' button adds a group (kind of a sub folder) to which numerous stocks can be added. A group here refers to a group of stocks.
+msgctxt " "
+msgid "Add Group"
+msgstr "Lisa grupp"
+
+msgid ""
+"<i><small><b>Source:</b> <a href=\"http://finance.yahoo.com/\";>Yahoo! "
+"Finance</a> (at least 15 minutes delayed)</small></i>"
+msgstr ""
+"<i><small><b>Allikas:</b> <a href=\"http://finance.yahoo.com/\";>Yahoo! "
+"Finance</a> (viivitus vähemalt 15 minutit)</small></i>"
+
+msgid ""
+"A small chart image is shown next to each quote. The retrieval of each chart "
+"image causes network traffic. Hiding charts reduces the network bandwidth "
+"demand significantly."
+msgstr ""
+"Iga määra kõrval kuvatakse väikest graafikut. Graafikute hankimine põhjustab "
+"interneti kastuamist. Graafikute peitmine vähendab interneti kasutust "
+"märgatavalt."
+
+msgid ""
+"An index value, for instance the <i>NASDAQ Composite</i> (^IXIC), is based "
+"on a number of stocks. This option allows to also show the quotes of the "
+"<i><b>stocks</b></i> an index is based on."
+msgstr ""
+"Indeks, näiteks <i>NASDAQ Composite</i> (^IXIC), baseerub paljudel "
+"aktsiatel. See valik võimaldab kuvada <i><b>aktsiate</b></i> kvooti, millel "
+"see indeks baseerub."
 
 msgid "Currency"
 msgstr "Valuuta"
 
+msgid "Hide charts in quotes list"
+msgstr "Loendis graafikuid ei näidata"
+
 msgid "Invest Preferences"
-msgstr "Investeerimiseelistused"
+msgstr "Investeerija eelistused"
+
+#. An index value (for instance the NASDAQ Composite) is based on a number of stocks. This option allows to also show the quotes of the stocks an index is based on.
+msgid "Show stocks of index values"
+msgstr "Indeksaktsia kuvamine"
 
 msgid "Stocks"
 msgstr "Aktsiad"
 
+msgid ""
+"Type the target currency to which all stock quotes will be converted to."
+msgstr "Sisesta valuuta, millesse kõik aktsiahinnad teisendada."
+
 msgid "label"
 msgstr "silt"
+
+#. name, stock_id, label, accellerator, tooltip, callback
+msgid "About"
+msgstr "Rakendist lähemalt"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "Eelistused"
+
+msgid "Refresh"
+msgstr "Värskenda"
 
 #. a) We aren't configured yet
 msgid "<b>You have not entered any stock information yet</b>"
@@ -1582,9 +1152,6 @@
 msgid "Chart could not be downloaded"
 msgstr "Diagrammi pole võimalik alla laadida"
 
-msgid "Invest Applet"
-msgstr "Investeerimisrakend"
-
 msgid "Symbol"
 msgstr "Sümbol"
 
@@ -1603,13 +1170,25 @@
 msgid "Currency Rate"
 msgstr "Valuutakurss"
 
+msgid "Stock Group"
+msgstr "Aktsiagrupp"
+
+#. translators: Asks the user to confirm deletion of a group of stocks
+msgid "Delete entire stock group?"
+msgstr "Kas kustutada terve aktsiagrupp?"
+
+#. translators: stocks can be grouped together into a "stock group".
+#. The user wants to delete a group, but the group still contains stocks.
+#. By deleting the group, also all stocks will be removed from configuration
+msgid ""
+"This removes all stocks contained in this stock group!\n"
+"Do you really want to remove this stock group?"
+msgstr ""
+"See eemaldab kõik sellesse aktsigruppi kuuluvad aktsiad!\n"
+"Kas tõesti tahad selle aktsiagrupi eemaldada?"
+
 msgid "Invest could not connect to Yahoo! Finance"
 msgstr "Investeerimisrakendil pole võimalik Yahoo! Finance'ga ühendust võtta"
-
-#. Translators: %s is an hour (%H:%M)
-#, python-format
-msgid "Updated at %s"
-msgstr "Uuendatud %s"
 
 #. Translators: This is share-market jargon. It is the average percentage change of all stock prices. The %s gets replaced with the string value of the change (localized), including the percent sign.
 #, python-format
@@ -1620,6 +1199,10 @@
 #, python-format
 msgid "Positions balance: %s %s (%s)"
 msgstr "Positsioonide bilanss: %s %s (%s)"
+
+#, python-format
+msgid "Updated at %s"
+msgstr "Uuendatud %s"
 
 #. model: SYMBOL, LABEL, TICKER_ONLY, BALANCE, BALANCE_PCT, VALUE, VARIATION_PCT, PB
 #. Translators: these words all refer to a stock. Last is short
@@ -1874,7 +1457,7 @@
 msgstr "Pisi-käsurida"
 
 msgid "MiniCommander Applet Factory"
-msgstr "MiniCommander Applet Factory"
+msgstr "MiniCommander rakendi Factory"
 
 msgid "You must specify a pattern"
 msgstr "Sa pead mustri määrama"
@@ -1967,6 +1550,9 @@
 
 msgid "Saved volume to restore on startup"
 msgstr "Salvestatud helitugevused taastatakse käivitamisel"
+
+msgid "Adjust the sound volume"
+msgstr "Helitugevuse reguleerimine"
 
 #. make window look cute
 msgid "Volume Control Preferences"
@@ -2356,42 +1942,6 @@
 msgid "System Monitor Preferences"
 msgstr "Süsteemi jälgija eelistused"
 
-msgid "CD Player (Deprecated)"
-msgstr "CD mängija (iganenud)"
-
-msgid "Panel applet for playing audio CDs"
-msgstr "Paneelirakend muusika CD-de mängimiseks"
-
-msgid "Alert you when new mail arrives"
-msgstr "Teavitus uue sõnumi saabumisest"
-
-msgid "Inbox Monitor (Deprecated)"
-msgstr "Sisendkasti jälgija (iganenud)"
-
-msgid "Adjust the sound volume"
-msgstr "Helitugevuse reguleerimine"
-
-msgid "Volume Control (Deprecated)"
-msgstr "Helitugevuse juhtija (aegunud)"
-
-msgid "Factory for deprecating applets"
-msgstr "Aegunud rakendite Factory"
-
-msgid "Null Applet Factory"
-msgstr "Nullrakendi Factory"
-
-msgid "Monitor the quality of a wireless network link"
-msgstr "Traadita võrgu kvaliteedi jälgija"
-
-msgid "Wireless Link Monitor"
-msgstr "Traadita ühenduse jälgija"
-
-msgid "Keyboard Indicator (Deprecated)"
-msgstr "Klaviatuurinäidik (iganenud)"
-
-msgid "Keyboard layout indicator"
-msgstr "Klaviatuuripaigutuse näidik"
-
 msgid "Inbox Monitor"
 msgstr "Sisendkasti jälgija"
 
@@ -2430,7 +1980,7 @@
 msgstr "Märkmepaberid"
 
 msgid "Sticky Notes Applet Factory"
-msgstr "Sticky Notes Applet Factory"
+msgstr "Sticky Notes rakendi Factory"
 
 msgid "This note is locked."
 msgstr "See märge on lukus."
@@ -2783,6 +2333,3 @@
 
 msgid "From:"
 msgstr "Päritolu:"
-
-#~ msgid "© 1999-2011 by S. Papadimitriou and others"
-#~ msgstr "© 1999-2011 S. Papadimitriou ja teised"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]