commit: r3462 - /gnome/master/desktop/gnome-boxes.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 15:50:56 2012
New Revision: 3462

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-boxes.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-boxes.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-boxes.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-boxes.po [utf-8] Wed Dec 19 15:50:56 2012
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-19 13:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-21 03:48+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:48+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -21,16 +21,14 @@
 msgid "Boxes"
 msgstr "Boxes"
 
-#, fuzzy
 msgid "Virtual machine viewer/manager"
-msgstr "Lihtne virtuaalmasinate kuvaja/haldur"
+msgstr "Virtuaalmasinate kuvaja/haldur"
 
 msgid "View and use virtual machines"
 msgstr "Virtuaalmasinate vaatamine ja kasutamine"
 
-#, fuzzy
 msgid "virtual machine;vm;"
-msgstr "Virtuaalmasinate vaatamine ja kasutamine"
+msgstr "virtuaalmasin;vm;"
 
 msgid "Collections"
 msgstr "Kollektsioonid"
@@ -123,49 +121,47 @@
 msgstr "URI"
 
 msgid "Troubleshooting log"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Probleemilahenduse logi"
+
 msgid "Copy to clipboard"
-msgstr "Lõikepuhvri jagamine"
+msgstr "Lõikepuhvrisse kopeerimine"
 
 msgid "Save log"
-msgstr ""
+msgstr "Salvesta logi"
 
 #, c-format
 msgid "Error saving: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Viga salvestamisel: %s"
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
 #. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#, fuzzy
 msgid "Select"
-msgstr "Faili valimine"
+msgstr "Vali"
 
 #. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
 msgid "empty"
-msgstr ""
+msgstr "tühi"
 
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
 msgid "Remove"
-msgstr ""
+msgstr "Eemalda"
 
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "Seadme või ISO faili valimine"
 
 msgid "CD/DVD"
-msgstr ""
+msgstr "CD/DVD"
 
 msgid "Add support to guest"
-msgstr ""
+msgstr "Külalise jaoks toe lisamine"
 
 msgid "USB device support"
-msgstr ""
+msgstr "USB-seadmete tugi"
 
 msgid "Smartcard support"
-msgstr ""
+msgstr "Smartcardi tugi (ID-kaart)"
 
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "Kui sa sunnid jõuga väljalülitamise, võib masin kaotada andmeid."
@@ -185,7 +181,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' taaskäivituseks kulub liiga kaua. Kas sundida see jõuga lõpetama?"
 
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
@@ -204,9 +200,8 @@
 msgid "Enter password for %s"
 msgstr "Sisesta %s parool"
 
-#, fuzzy
 msgid "Saving..."
-msgstr "Paigaldamine..."
+msgstr "Salvestamine..."
 
 #. 3rd row
 msgid "Password"
@@ -285,13 +280,12 @@
 msgid "Net:"
 msgstr "Võrk:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Force Shutdown"
 msgstr "Jõuga sulgemine"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Pausing '%s' failed"
-msgstr "Ühendus '%s'-ga nurjus"
+msgstr "'%s' pausimine nurjus"
 
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "Lõikepuhvri jagamine"
@@ -300,34 +294,32 @@
 msgstr "Akna suuruse muutmine"
 
 msgid "Redirect new USB devices"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
+msgstr "Uute USB seadmete edasisuunamine"
+
+#, c-format
 msgid "Error connecting %s: %s"
-msgstr "Ühendumine masinaga %s"
+msgstr "Viga ühendumisel masinaga %s: %s"
 
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Vigane URI"
 
 msgid "The port must be specified once"
-msgstr ""
+msgstr "Porti saab määra ainult üks kord"
 
 msgid "Missing port in Spice URI"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Port puudub Spice URI-s"
+
 msgid "Select All"
-msgstr "Faili valimine"
+msgstr "Vali kõik"
 
 msgid "Select Running"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Käimasoleva valimine"
+
 msgid "Select None"
-msgstr "Faili valimine"
+msgstr "Tühista valik"
 
 msgid "_Done"
-msgstr ""
+msgstr "_Valmis"
 
 #. This goes with the "Click on items to select them" string and is about selection of items (boxes)
 #. when the main collection view is in selection mode.
@@ -337,9 +329,8 @@
 msgstr[0] "%d valitud"
 msgstr[1] "%d valitud"
 
-#, fuzzy
 msgid "(Click on items to select them)"
-msgstr "Kirjete valimiseks klõpsa nendel"
+msgstr "(kirjete valimiseks klõpsa neil)"
 
 msgid "no password"
 msgstr "parooli pole"
@@ -459,6 +450,7 @@
 
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr ""
+"Paigaldusmeediumi analüüs nurjus. Kas meedium on rikutud või pole täielik?"
 
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "Masina häälestamine nurjus"
@@ -588,6 +580,3 @@
 #, c-format
 msgid " from %s"
 msgstr " - %s"
-
-#~ msgid "USB redirection"
-#~ msgstr "USB suunamine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]