commit: r3457 - /gnome/master/extras/gimp-tips.po



Author: mattias
Date: Wed Dec 19 15:28:31 2012
New Revision: 3457

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/extras/gimp-tips.po

Modified: gnome/master/extras/gimp-tips.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/gimp-tips.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/gimp-tips.po [utf-8] Wed Dec 19 15:28:31 2012
@@ -11,9 +11,9 @@
 "Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-19 00:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-01 13:08+0300\n"
-"Last-Translator: Mihkel Tõnnov <mihhkel gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-02 19:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:27+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,7 +44,6 @@
 "Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
 "kihi nimel."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
 "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
@@ -53,7 +52,7 @@
 msgstr ""
 "Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
 "jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
-"säilitad kihid ja iga nüansi poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
+"säilitad kihid ja palju nüansse poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
 "lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."
 
 msgid ""
@@ -282,43 +281,3 @@
 "värvivahemikku parandada, kasutades tasemete tööriista nuppu &quot;"
 "Automaatne&quot; (Värvid→Tasemed...). Võimalikke värvinihkeid saad parandada "
 "kurvide tööriistaga (Värvid→Kurvid...)."
-
-#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
-#~ msgstr "<big>Tere tulemast GIMP'i !</big>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
-#~ "experiment."
-#~ msgstr ""
-#~ "GIMP suudab tagasi võtta enamiku pildiga tehtud muudatusi, nii et võid "
-#~ "vabalt katsetada."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
-#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
-#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
-#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
-#~ "the guides."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ringikujulise valiku loomiseks hoia ellipsikujulise tööriistaga regiooni "
-#~ "valides <tt>Shift</tt>i all. Et ringi täpselt paika asetada, tõmba "
-#~ "horisontaalsed ja vertikaalsed abijooned ringi puutujateks, vii kursor "
-#~ "abijoonte ristumiskohta ning saadav valik vaid puutub abijooni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
-#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
-#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
-#~ "be constrained to 15 degree angles."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui kasutad joonistamise tööriista (Pintslit, pihustit või pliiatsit), "
-#~ "<tt>Shift</tt>-klõps aitab tõmmata sirge joone sinu viimasest "
-#~ "joonistuskohast praeguse punktini. Kui vajutad alla ka <tt>Ctrl</tt>-"
-#~ "klahvi, saad joont kallutada 15 kraadi kaupa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
-#~ "dragging left and right."
-#~ msgstr ""
-#~ "Võlukepiga võid klõpsata ja lohistada vasakule-paremale, et määrata "
-#~ "valiku ulatust."



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]