commit: r3459 - /gnome/master/office/planner.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 15:46:15 2012
New Revision: 3459

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/office/planner.po

Modified: gnome/master/office/planner.po
==============================================================================
--- gnome/master/office/planner.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/office/planner.po [utf-8] Wed Dec 19 15:46:15 2012
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Planner 0.15\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=planner&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-15 23:37+0000\n"
+"product=planner&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-14 09:10+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-10 08:56+0300\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
@@ -27,14 +27,33 @@
 msgid "Add Predecessor"
 msgstr "Eelkäija lisamine"
 
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
+msgid "_Relation type:"
+msgstr "_Suhte tüüp: "
+
 msgid "_Lag:"
 msgstr "_Viivitus:"
 
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
-
-msgid "_Relation type:"
-msgstr "_Suhte tüüp: "
+msgid "Default Week"
+msgstr "Vaikimisi nädal"
+
+msgid "<b>Calendar:</b>"
+msgstr "<b>Kalender:</b>"
+
+msgid ""
+"Select a weekday and the day type to use for that day in the default week "
+"for this calendar.\n"
+msgstr ""
+"Vali nädalapäev ja päeva tüüp, mida sa tahad kasutada vaikimisi nädalas "
+"selle kalendri jaoks.\n"
+
+msgid "Week day:"
+msgstr "Nädalapäev:"
+
+msgid "Day type:"
+msgstr "Päeva tüüp:"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -46,133 +65,114 @@
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
+msgid "Edit Working Time"
+msgstr "Tööaja muutmine"
+
+msgid "<b>Day types</b>"
+msgstr "<b>Päevatüübid</b>"
+
+msgid "<b>Working hours</b>"
+msgstr "<b>Töötunnid</b>"
+
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
 msgid "*"
 msgstr "*"
 
-msgid "-"
-msgstr "-"
-
-msgid "<b>Calendar:</b>"
-msgstr "<b>Kalender:</b>"
-
-msgid "<b>Day types</b>"
-msgstr "<b>Päevatüübid</b>"
-
-msgid "<b>Working hours</b>"
-msgstr "<b>Töötunnid</b>"
+msgid "Calendar Editor"
+msgstr "Kalendriredaktor"
+
+msgid "_New..."
+msgstr "_Uus..."
+
+msgid "Working time..."
+msgstr "Tööaeg..."
+
+msgid "Default week..."
+msgstr "Vaikimisi nädal..."
+
+msgid "Use working time from derived calendar"
+msgstr "Tööaega kasutatakse päritud kalendrist"
+
+msgid "Set day type to:"
+msgstr "Määra päeva tüüp:"
+
+msgid "Custom working time"
+msgstr "Kohandatud tööaeg"
 
 msgid "<b>Working time</b>"
 msgstr "<b>Tööaeg</b>"
 
+msgid "From:"
+msgstr "Algus:"
+
+msgid "To:"
+msgstr "Lõpp:"
+
+msgid "Apply"
+msgstr "Rakenda"
+
+msgid "New Calendar"
+msgstr "Uus kalender"
+
+msgid "C_reate"
+msgstr "L_oo"
+
+msgid "_Existing calendars:"
+msgstr "Olemasolevad _kalendrid:"
+
+msgid "_Name of the new calendar:"
+msgstr "_Uue kalendri nimi:"
+
+msgid "_Derive from a calendar"
+msgstr "_Tuletatakse kalendrist"
+
+msgid "C_opy an existing calendar"
+msgstr "_Kopeeritakse olemasolev kalender"
+
+msgid "Create an _empty calendar"
+msgstr "Luuakse _tühi kalender"
+
+msgid "Select a Calendar"
+msgstr "Kalendri valimine"
+
+msgid "Edit Day Types"
+msgstr "Päevatüüpide muutmine"
+
 msgid "Add Day Type"
 msgstr "Päeva tüübi lisamine"
 
-msgid "Apply"
-msgstr "Rakenda"
-
-msgid "C_opy an existing calendar"
-msgstr "_Kopeeritakse olemasolev kalender"
-
-msgid "C_reate"
-msgstr "L_oo"
-
-msgid "Calendar Editor"
-msgstr "Kalendriredaktor"
-
-msgid "Create an _empty calendar"
-msgstr "Luuakse _tühi kalender"
-
-msgid "Custom working time"
-msgstr "Kohandatud tööaeg"
-
-msgid "Day type:"
-msgstr "Päeva tüüp:"
-
-msgid "Default Week"
-msgstr "Vaikimisi nädal"
-
-msgid "Default week..."
-msgstr "Vaikimisi nädal..."
-
-msgid "Edit Day Types"
-msgstr "Päevatüüpide muutmine"
-
-msgid "Edit Working Time"
-msgstr "Tööaja muutmine"
-
-msgid "From:"
-msgstr "Algus:"
-
-msgid "New Calendar"
-msgstr "Uus kalender"
-
-msgid "Select a Calendar"
-msgstr "Kalendri valimine"
-
-msgid ""
-"Select a weekday and the day type to use for that day in the default week "
-"for this calendar.\n"
-msgstr ""
-"Vali nädalapäev ja päeva tüüp, mida sa tahad kasutada vaikimisi nädalas "
-"selle kalendri jaoks.\n"
-
-msgid "Set day type to:"
-msgstr "Määra päeva tüüp:"
-
-msgid "To:"
-msgstr "Lõpp:"
-
-msgid "Use working time from derived calendar"
-msgstr "Tööaega kasutatakse päritud kalendrist"
-
-msgid "Week day:"
-msgstr "Nädalapäev:"
-
-msgid "Working time..."
-msgstr "Tööaeg..."
-
-msgid "_Derive from a calendar"
-msgstr "_Tuletatakse kalendrist"
-
-msgid "_Existing calendars:"
-msgstr "Olemasolevad _kalendrid:"
-
-msgid "_Name of the new calendar:"
-msgstr "_Uue kalendri nimi:"
-
-msgid "_New..."
-msgstr "_Uus..."
-
 msgid "Hidden columns:"
 msgstr "Peidetud veerud:"
 
+msgid "_Show"
+msgstr "_Näita"
+
+msgid "_Hide"
+msgstr "_Peida"
+
 msgid "Visible columns:"
 msgstr "Nähtavad veerud:"
 
-msgid "_Hide"
-msgstr "_Peida"
-
-msgid "_Show"
-msgstr "_Näita"
+msgid "dialog1"
+msgstr "dialoog1"
+
+msgid "Select group"
+msgstr "Vali grupp"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Otsing"
+
+msgid "Select All"
+msgstr "Vali kõik"
+
+msgid "Unselect All"
+msgstr "Võta valik maha"
 
 msgid "Loading resource data"
 msgstr "Vahendite andmete laadimine"
 
-msgid "Search"
-msgstr "Otsing"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Vali kõik"
-
-msgid "Select group"
-msgstr "Vali grupp"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Võta valik maha"
-
-msgid "dialog1"
-msgstr "dialoog1"
-
 msgid "Group Editor"
 msgstr "Grupiredaktor"
 
@@ -182,11 +182,35 @@
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Kirjeldus:"
 
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Tüüp:"
+
 msgid "_Label:"
 msgstr "_Silt:"
 
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Tüüp:"
+msgid "Project Properties"
+msgstr "Projekti omadused"
+
+msgid "_Start:"
+msgstr "_Algus:"
+
+msgid "_Organization:"
+msgstr "_Organisatsioon:"
+
+msgid "_Manager:"
+msgstr "_Juht:"
+
+msgid "_Calendar:"
+msgstr "_Kalender:"
+
+msgid "Select..."
+msgstr "Vali..."
+
+msgid "_Phase:"
+msgstr "_Faas:"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
 
 msgid "Custom"
 msgstr "Kohandatud"
@@ -194,70 +218,46 @@
 msgid "Edit Project Phases"
 msgstr "Projekti faaside muutmine"
 
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
 msgid "New Project Phase"
 msgstr "Uus projekti faas"
 
-msgid "Project Properties"
-msgstr "Projekti omadused"
-
-msgid "Select..."
-msgstr "Vali..."
-
-msgid "_Calendar:"
-msgstr "_Kalender:"
-
-msgid "_Manager:"
-msgstr "_Juht:"
-
-msgid "_Organization:"
-msgstr "_Organisatsioon:"
-
-msgid "_Phase:"
-msgstr "_Faas:"
-
-msgid "_Start:"
-msgstr "_Algus:"
-
 msgid "Custom Properties"
 msgstr "Kohandatud omadused"
 
+msgid "_Email:"
+msgstr "_E-post:"
+
+msgid "_Group:"
+msgstr "_Grupp:"
+
 msgid "C_ost:"
 msgstr "M_aksumus:"
 
+msgid "_Short name:"
+msgstr "_Hüüdnimi:"
+
+msgid "Optional - overrides resource name in Gantt view."
+msgstr "Valikuline - kirjutab Gantt'i vaates vahendi nime üle"
+
+msgid ""
+"Select the calendar to use for this resource. If you want to use the default "
+"calendar of the project, select 'None'. "
+msgstr ""
+"Vali selle vahendi jaoks kasutatav kalender. Kui sa soovid kasutada projekti "
+"vaikimisi kalendrit, siis vali 'Puudub'."
+
+msgid "Edit Calendars..."
+msgstr "Muuda kalendreid..."
+
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalender"
 
-msgid "Edit Calendars..."
-msgstr "Muuda kalendreid..."
+msgid "_Insert time stamp"
+msgstr "_Lisa ajatempel"
 
 msgid "Notes"
 msgstr "Märkmed"
 
-msgid "Optional - overrides resource name in Gantt view."
-msgstr "Valikuline - kirjutab Gantt'i vaates vahendi nime üle"
-
-msgid ""
-"Select the calendar to use for this resource. If you want to use the default "
-"calendar of the project, select 'None'. "
-msgstr ""
-"Vali selle vahendi jaoks kasutatav kalender. Kui sa soovid kasutada projekti "
-"vaikimisi kalendrit, siis vali 'Puudub'."
-
-msgid "_Email:"
-msgstr "_E-post:"
-
-msgid "_Group:"
-msgstr "_Grupp:"
-
-msgid "_Insert time stamp"
-msgstr "_Lisa ajatempel"
-
-msgid "_Short name:"
-msgstr "_Hüüdnimi:"
-
 msgid "Insert Resource"
 msgstr "Vahendi lisamine"
 
@@ -267,35 +267,26 @@
 msgid "Open Database"
 msgstr "Ava andmebaas"
 
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Server:"
+
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Kasutajanimi:"
+
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Parool:"
+
+msgid "_Database:"
+msgstr "_Andmebaas:"
+
 msgid "Select a Project"
 msgstr "Vali projekt"
 
 msgid "The database contains the following projects. Select a project to open:"
 msgstr "Andmebaas sisaldab järgnevaid projekte. Vali projekt, mida avada:"
 
-msgid "_Database:"
-msgstr "_Andmebaas:"
-
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Parool:"
-
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Server:"
-
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Kasutajanimi:"
-
-msgid ""
-"As soon as possible\n"
-"No earlier than\n"
-"On fixed date"
-msgstr ""
-"Nii vara, kui võimalik\n"
-"Mitte varem kui\n"
-"Määratud ajal"
-
-msgid "Cancel"
-msgstr "Loobu"
+msgid "window"
+msgstr "aken"
 
 #. The verb "schedule".
 #. This is the verb "schedule"
@@ -303,146 +294,165 @@
 msgid "Schedule:"
 msgstr "Ajastamine:"
 
+msgid ""
+"As soon as possible\n"
+"No earlier than\n"
+"On fixed date"
+msgstr ""
+"Nii vara, kui võimalik\n"
+"Mitte varem kui\n"
+"Määratud ajal"
+
+msgid "Today"
+msgstr "Täna"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Loobu"
+
 msgid "Select"
 msgstr "Vali"
 
-msgid "Today"
-msgstr "Täna"
-
-msgid "window"
-msgstr "aken"
-
-msgid "  "
-msgstr "  "
+msgid "_Work:"
+msgstr "_Töö:"
+
+msgid "_Duration:"
+msgstr "K_estus:"
+
+msgid "C_omplete:"
+msgstr "_Valmis:"
+
+msgid "_Priority:"
+msgstr "Tä_htsus:"
 
 #, no-c-format
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-msgid "C_omplete:"
-msgstr "_Valmis:"
+msgid "  "
+msgstr "  "
+
+msgid "_Milestone"
+msgstr "Tä_his"
+
+msgid "_Fixed duration"
+msgstr "_Määratud kestus"
+
+msgid "Resources"
+msgstr "Vahendid"
 
 msgid "Predecessors"
 msgstr "Eelkäijad"
 
-msgid "Resources"
-msgstr "Vahendid"
-
-msgid "_Duration:"
-msgstr "K_estus:"
-
-msgid "_Fixed duration"
-msgstr "_Määratud kestus"
-
 msgid "_Insert Time Stamp"
 msgstr "_Lisa ajatempel"
 
-msgid "_Milestone"
-msgstr "Tä_his"
-
-msgid "_Priority:"
-msgstr "Tä_htsus:"
-
-msgid "_Work:"
-msgstr "_Töö:"
-
 msgid "Insert Task"
 msgstr "Ülesande lisamine"
 
+msgid "Project Plan"
+msgstr "Projektiplaan"
+
 msgid "Documents/Project Management"
 msgstr "Dokumendid/Projektihaldus"
 
-msgid "Project Plan"
-msgstr "Projektiplaan"
-
 msgid "Planner project plan"
 msgstr "Plaanija projektiplaan"
 
+#, fuzzy
+msgid "Planner"
+msgstr "Plaanija failid"
+
+msgid "Project Management"
+msgstr "Projektihaldus"
+
 msgid "Planner Project Management"
 msgstr "Plaanija projektihaldus"
 
-msgid "Project Management"
-msgstr "Projektihaldus"
+msgid "Handle the tasks, resources, and cost of your projects"
+msgstr ""
+
+msgid "Gantt;Chart;Critical path;Relationship;Dependency;WBS;"
+msgstr ""
+
+msgid "Highlight critical path in Gantt view"
+msgstr "Kriitilise raja esiletõstmine Gantt'i vaates"
+
+msgid ""
+"Whether to highlight the tasks along the cricital path in the Gantt view."
+msgstr "Kas tõsta esile Gantt'i vaates olevat kriitilist rada või mitte."
 
 msgid "Display nonstandard days in Gantt view"
 msgstr "Mittestandardsete päevade kuvamine Gantt'i vaates"
 
-msgid "Highlight critical path in Gantt view"
-msgstr "Kriitilise raja esiletõstmine Gantt'i vaates"
+msgid "Whether to display nonstandard days in the Gantt view."
+msgstr "Kas tõsta esile mittestandardseid päevi Gantt'i vaates."
 
 msgid "Highlight critical path in Task view"
 msgstr "Kriitilise raja esiletõstmine ülesannete vaates"
 
+msgid ""
+"Whether to highlight the tasks along the cricital path in the Task view."
+msgstr "Kas tõsta esile ülesannete vaates olevat kriitilist rada või mitte."
+
 msgid "Print the Gantt view"
 msgstr "Gantt'i vaate printimine"
 
+msgid "Whether printing of the Gantt view is enabled."
+msgstr "Kas Gantt'i vaate printimine on lubatud."
+
+msgid "Print the Task view"
+msgstr "Ülesannete vaate printimine"
+
+msgid "Whether printing of the Task view is enabled."
+msgstr "Kas ülesannete vaate printimine on lubatud."
+
 msgid "Print the Resource view"
 msgstr "Vahendite vaate printimine"
 
-msgid "Print the Task view"
-msgstr "Ülesannete vaate printimine"
+msgid "Whether printing of the Resource view is enabled."
+msgstr "Kas vahendite vaate printimine on lubatud."
 
 msgid "The active view"
 msgstr "Aktiivne vaade"
 
-msgid "Whether printing of the Gantt view is enabled."
-msgstr "Kas Gantt'i vaate printimine on lubatud."
-
-msgid "Whether printing of the Resource view is enabled."
-msgstr "Kas vahendite vaate printimine on lubatud."
-
-msgid "Whether printing of the Task view is enabled."
-msgstr "Kas ülesannete vaate printimine on lubatud."
-
-msgid "Whether to display nonstandard days in the Gantt view."
-msgstr "Kas tõsta esile mittestandardseid päevi Gantt'i vaates."
-
-msgid ""
-"Whether to highlight the tasks along the cricital path in the Gantt view."
-msgstr "Kas tõsta esile Gantt'i vaates olevat kriitilist rada või mitte."
-
-msgid ""
-"Whether to highlight the tasks along the cricital path in the Task view."
-msgstr "Kas tõsta esile ülesannete vaates olevat kriitilist rada või mitte."
-
 msgid "Which view to display in the user interface."
 msgstr "Mis vaadet kuvatakse kasutajaliideses"
 
 msgid "Company:"
 msgstr "Ettevõte:"
 
+msgid "Manager:"
+msgstr "Juht"
+
+msgid "Start:"
+msgstr "Algus:"
+
+msgid "Finish:"
+msgstr "Lõpp:"
+
+msgid "Report Date:"
+msgstr "Raporti kuupäev:"
+
+msgid "Week"
+msgstr "Nädal"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "Tähtsus"
+
 msgid "Complete"
 msgstr "Valmis"
 
-msgid "Finish:"
-msgstr "Lõpp:"
+msgid "This file was generated by"
+msgstr "Selle faili on genereerinud"
 
 msgid "Gantt Chart"
 msgstr "Gantti kaart"
 
-msgid "Manager:"
-msgstr "Juht"
-
 msgid "Phase:"
 msgstr "Faas:"
 
-msgid "Priority"
-msgstr "Tähtsus"
-
-msgid "Report Date:"
-msgstr "Raporti kuupäev:"
-
-msgid "Start:"
-msgstr "Algus:"
-
-msgid "This file was generated by"
-msgstr "Selle faili on genereerinud"
-
 msgid "Unnamed Project"
 msgstr "Nimetu projekt"
-
-msgid "Week"
-msgstr "Nädal"
 
 msgid "Working"
 msgstr "Tööpäev"
@@ -853,7 +863,8 @@
 msgid "Project start"
 msgstr "Projekti algus"
 
-msgid "%e %b %Y"
+#, fuzzy
+msgid "%a, %e %b %Y"
 msgstr "%e. %b %Y"
 
 msgid "Work"
@@ -1065,7 +1076,8 @@
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMEETRIA"
 
-msgid "FILES"
+#, fuzzy
+msgid "FILES|URIs"
 msgstr "FAILID"
 
 msgid "- Planner project management"
@@ -1599,6 +1611,13 @@
 msgid "Edit Resource Usage Columns"
 msgstr "Vahendite kasutusveergude muutmine"
 
+#, c-format
+msgid "Unable to open '%s'"
+msgstr ""
+
+msgid "Unable to open help file"
+msgstr ""
+
 msgid "_File"
 msgstr "_Fail"
 
@@ -1729,17 +1748,14 @@
 msgid "Planner Files"
 msgstr "Plaanija failid"
 
-#. I18n: Translators, list your names here, newline separated if there
-#. * are more than one, to appear in the about box.
-#.
+msgid "A Project Management application for the GNOME desktop"
+msgstr "Projektihaldustarkvara GNOME töölauale"
+
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.\n"
 "Priit Laes <plaes plaes org>, 2003.\n"
 "Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2010."
-
-msgid "A Project Management application for the GNOME desktop"
-msgstr "Projektihaldustarkvara GNOME töölauale"
 
 msgid "The Planner Homepage"
 msgstr "Plaanija koduleht"
@@ -1789,13 +1805,14 @@
 msgid "Save a File"
 msgstr "Faili salvestamine"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You have opened a file that was saved with an old version of Planner.\n"
 "\n"
 "When loading old files, all tasks will use the constraint 'Must Start On', "
 "since the old version did not fully support automatic rescheduling. To take "
 "advantage of this new feature, you should add predecessor relations between "
-"tasks that are dependant on each other.\n"
+"tasks that are dependent on each other.\n"
 "\n"
 "You can add a predecessor relation by clicking on the predecessor and "
 "dragging to the successor.\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]