commit: r3451 - /gnome/master/desktop/gnome-session.poAuthor: mattias
Date: Tue Dec 18 17:50:29 2012
New Revision: 3451

Log:
Uuendus

Modified:
  gnome/master/desktop/gnome-session.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-session.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-session.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-session.po [utf-8] Tue Dec 18 17:50:29 2012
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-session MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-22 18:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 09:54+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-16 19:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-18 17:48+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -65,14 +65,14 @@
 msgid "Could not display help document"
 msgstr "Abidokumenti pole võimalik kuvada"
 
+msgid "GNOME"
+msgstr "GNOME"
+
+msgid "This session logs you into GNOME"
+msgstr "Selle seansiga logitakse sind GNOME keskkonda sisse"
+
 msgid "GNOME fallback"
 msgstr "GNOME varurežiim"
-
-msgid "GNOME"
-msgstr "GNOME"
-
-msgid "This session logs you into GNOME"
-msgstr "Selle seansiga logitakse sind GNOME keskkonda sisse"
 
 msgid "Some programs are still running:"
 msgstr "Mõned rakendused töötavad ikka veel:"
@@ -172,9 +172,41 @@
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
 
-#, c-format
-msgid "Icon '%s' not found"
-msgstr "Ikooni '%s' ei leitud"
+msgid "Oh no! Something has gone wrong."
+msgstr "Oo ei! Miski läks nihu."
+
+msgid ""
+"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
+"administrator"
+msgstr ""
+"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Palun võta ühendust "
+"süsteemihalduriga."
+
+msgid ""
+"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
+"been disabled as a precaution."
+msgstr ""
+"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Ettevaatusabinõuna keelati kõik "
+"laiendused."
+
+msgid ""
+"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
+"Please log out and try again."
+msgstr ""
+"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda.\n"
+"Logi välja ja proovi uuesti."
+
+msgid "_Log Out"
+msgstr "Logi _välja"
+
+msgid "Enable debugging code"
+msgstr "Silumiskoodi lubamine"
+
+msgid "Allow logout"
+msgstr "Väljalogimine on lubatud"
+
+msgid "Show extension warning"
+msgstr "Laienduse hoiatuse kuvamine"
 
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
@@ -242,9 +274,6 @@
 msgid "_Switch User"
 msgstr "_Vaheta kasutajat"
 
-msgid "_Log Out"
-msgstr "Logi _välja"
-
 msgid "Shut down this system now?"
 msgstr "Kas lülitada arvuti välja?"
 
@@ -263,51 +292,43 @@
 msgid "Restart this system now?"
 msgstr "Kas taaskäivitada arvuti kohe?"
 
-msgid "Oh no! Something has gone wrong."
-msgstr "Oo ei! Miski läks nihu."
-
-msgid ""
-"A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
-"administrator"
-msgstr ""
-"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Palun võta ühendust "
-"süsteemihalduriga."
-
-msgid ""
-"A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
-"been disabled as a precaution."
-msgstr ""
-"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda. Ettevaatusabinõuna keelati kõik "
-"laiendused."
-
-msgid ""
-"A problem has occurred and the system can't recover.\n"
-"Please log out and try again."
-msgstr ""
-"Esines viga ja süsteem ei suuda taastuda.\n"
-"Logi välja ja proovi uuesti."
-
-msgid "GNOME 3 Failed to Load"
-msgstr "GNOME 3 laadimine nurjus"
-
-msgid ""
-"Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
-"<i>fallback mode</i>.\n"
-"\n"
-"This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not "
-"capable of delivering the full GNOME 3 experience."
-msgstr ""
-"Kahjuks polnud GNOME 3 võimalik õigesti käivituda ja kasutatakse "
-"<i>varurežiimi</i>.\n"
-"\n"
-"Kõige tõenäolisemalt on probleemide allikaks sinu videokaart või selle "
-"draiver."
-
-msgid "Learn more about GNOME 3"
-msgstr "Õpi GNOME 3 rohkem tundma"
-
 msgid "Not responding"
 msgstr "Ei vasta"
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] "%d tund"
+msgstr[1] "%d tundi"
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] "%d minut"
+msgstr[1] "%d minutit"
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] "%d sekund"
+msgstr[1] "%d sekundit"
+
+msgid "0 seconds"
+msgstr "0 sekundit"
+
+#, c-format
+msgid "Automatic logout in %s"
+msgstr "Automaatse väljalogimiseni %s"
+
+msgid ""
+"This session is configured to automatically log out after a period of "
+"inactivity."
+msgstr ""
+"Selle seansi seadistuse järgi logitakse pärast määratud tegevusetuse "
+"perioodi automaatselt välja."
+
+msgid "_Log out"
+msgstr "_Logi välja"
 
 #. It'd be really surprising to reach this code: if we're here,
 #. * then the XSMP client already has set several XSMP
@@ -329,13 +350,6 @@
 msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
 msgstr "ICE kuulamissoklit pole võimalik luua: %s"
 
-#. Oh well, no X for you!
-#, c-format
-msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
-msgstr ""
-"Sisselogimise seanssi pole võimalik käivitada (ja X-serveriga pole võimalik "
-"ühenduda)"
-
 msgid "Override standard autostart directories"
 msgstr ""
 "Standardsete automaatkäivituse kataloogide asemel muude kataloogide "
@@ -349,9 +363,6 @@
 
 msgid "SESSION_NAME"
 msgstr "SEANSI_NIMI"
-
-msgid "Enable debugging code"
-msgstr "Silumiskoodi lubamine"
 
 msgid "Do not load user-specified applications"
 msgstr "Kasutaja määratud rakendusi ei laadita"
@@ -363,6 +374,46 @@
 msgid " - the GNOME session manager"
 msgstr " - GNOME seansihaldur"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"%s [OPTION...] COMMAND\n"
+"\n"
+"Execute COMMAND while inhibiting some session functionality.\n"
+"\n"
+" -h, --help    Show this help\n"
+" --version     Show program version\n"
+" --app-id ID    The application id to use\n"
+"          when inhibiting (optional)\n"
+" --reason REASON  The reason for inhibiting (optional)\n"
+" --inhibit ARG   Things to inhibit, colon-separated list of:\n"
+"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
+" --inhibit-only  Do not launch COMMAND and wait forever instead\n"
+"\n"
+"If no --inhibit option is specified, idle is assumed.\n"
+msgstr ""
+"%s [VALIKUD...] KÄSK\n"
+"\n"
+"Käivita KÄSK, piirates selleks ajaks seansi võimekust.\n"
+"\n"
+" -h, --help    Selle abi kuvamine\n"
+" --version     Rakenduse versiooni kuvamine\n"
+" --app-id ID    Kasutatava rakenduse ID\n"
+"          piirangu ajal (valikuline)\n"
+" --reason PÕHJUS  Piirangu põhjus (valikuline)\n"
+" --inhibit ARG   Piiratavad asjad, koolonitega loetelu:\n"
+"          logout, switch-user, suspend, idle, automount\n"
+" --inhibit-only  Ei käivitata KÄSKU, selle asemel oodatakse igavesti\n"
+"\n"
+"Kui ühtegi --inhibit valikut pole määratud, jääb idle (jõudeolek).\n"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to execute %s\n"
+msgstr "%s käivitamine nurjus\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s requires an argument\n"
+msgstr "%s jaoks on vajalik argument\n"
+
 msgid "Log out"
 msgstr "Väljalogimine"
 
@@ -383,3 +434,31 @@
 
 msgid "Program called with conflicting options"
 msgstr "Rakendus kutsuti välja vastuoluliste parameetritega"
+
+#~ msgid "Icon '%s' not found"
+#~ msgstr "Ikooni '%s' ei leitud"
+
+#~ msgid "GNOME 3 Failed to Load"
+#~ msgstr "GNOME 3 laadimine nurjus"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
+#~ "<i>fallback mode</i>.\n"
+#~ "\n"
+#~ "This most likely means your system (graphics hardware or driver) is not "
+#~ "capable of delivering the full GNOME 3 experience."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kahjuks polnud GNOME 3 võimalik õigesti käivituda ja kasutatakse "
+#~ "<i>varurežiimi</i>.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Kõige tõenäolisemalt on probleemide allikaks sinu videokaart või selle "
+#~ "draiver."
+
+#~ msgid "Learn more about GNOME 3"
+#~ msgstr "Õpi GNOME 3 rohkem tundma"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sisselogimise seanssi pole võimalik käivitada (ja X-serveriga pole "
+#~ "võimalik ühenduda)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]