commit: r3450 - /gnome/master/desktop/gnome-packagekit.poAuthor: mattias
Date: Tue Dec 18 17:42:20 2012
New Revision: 3450

Log:
Väike uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-packagekit.po [utf-8] Tue Dec 18 17:42:20 2012
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-23 11:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 15:34+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-18 11:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-18 17:41+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -199,6 +199,11 @@
 
 msgid "Add or remove software installed on the system"
 msgstr "Arvutisse paigaldatud tarkvara lisamine ja eemaldamine"
+
+msgid "Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Store;"
+msgstr ""
+"uuendused;allikad;repod;repositooriumid;eelistused;paigaldamine;installimine;"
+"installatsioon;pood;tarkvara;"
 
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
 msgstr "Muudatusi ei rakendata koheselt, see nupp rakendab kõik muudatused"
@@ -3440,8 +3445,8 @@
 msgstr ""
 "Kuna selle uuenduse jaoks pole saadaval kirjeldust, näidatakse arendaja logi:"
 
-msgid "Loading..."
-msgstr "Laadimine..."
+msgid "Loading…"
+msgstr "Laadimine…"
 
 msgid "No update details available."
 msgstr "Uuenduse üksikasjad pole saadaval."
@@ -3479,8 +3484,8 @@
 msgstr "Uuendusi pole võimalik hankida"
 
 #. TRANSLATORS: this is the header
-msgid "Checking for updates..."
-msgstr "Uuenduste kontrollimine..."
+msgid "Checking for updates…"
+msgstr "Uuenduste kontrollimine…"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 msgid "Could not get list of distribution upgrades"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]