commit: r3283 - /gnome/master/desktop/vino.poAuthor: mattias
Date: Wed Aug  8 07:14:45 2012
New Revision: 3283

Log:
Väike uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/vino.po

Modified: gnome/master/desktop/vino.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/vino.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/vino.po [utf-8] Wed Aug  8 07:14:45 2012
@@ -16,13 +16,13 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-02 07:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-01 21:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-08 00:45+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
-"Language-Team: Estonian <>\n"
+"Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #, c-format
@@ -95,15 +95,16 @@
 msgid "Network interface for listening"
 msgstr "Võrguliides, mida kuulatakse"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
 "\n"
 "Set this if you want that accept connections only from some specific network "
 "interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
 msgstr ""
-"Kui pole määratud, kuulab server kõiki võrguliideseid. Määra, et nõustuda "
-"ühendustega ainult määratud võrguliidestelt, nagu eth0, wifi0, lo, ..."
+"Kui pole määratud, kuulab server kõiki võrguliideseid.\n"
+"\n"
+"Määra, et nõustuda ühendustega ainult määratud võrguliidestelt, nagu eth0, "
+"wifi0, lo, ..."
 
 msgid "Listen on an alternative port"
 msgstr "Alternatiivse pordi kuulamine"
@@ -140,7 +141,6 @@
 msgid "Allowed authentication methods"
 msgstr "Lubatud autentimismeetodid"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Lists the authentication methods with which remote users may access the "
 "desktop.\n"
@@ -151,15 +151,15 @@
 "connect."
 msgstr ""
 "Nimekiri autentimismeetoditest, mille abil kaugtöölaua kasutajad saavad "
-"juurdepääsu töölauale. On kaks võimalikku autentimismeetodit; \"vnc\" küsib "
-"kaugtöölaua kasutajalt enne ühenduse loomist parooli (parooli saab määrata "
-"võtmega \"vnc_password\") ja \"none\", mis lubab igal kaugtöölaua kasutajal "
-"ühenduse luua."
+"juurdepääsu töölauale.\n"
+"\n"
+"On kaks võimalikku autentimismeetodit: \"vnc\" küsib kaugtöölaua kasutajalt "
+"enne ühenduse loomist parooli (parooli saab määrata võtmega \"vnc_password"
+"\") ja \"none\", mis lubab igal kaugtöölaua kasutajal ühenduse luua."
 
 msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
 msgstr "\"vnc\" autentimiseks on vaja salasõna"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
 "authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
@@ -169,8 +169,9 @@
 "password is stored in the GNOME keyring."
 msgstr ""
 "\"vnc\" autentimismeetodi korral kaugtöölaua kasutajailt küsitav salasõna. "
-"Võtme poolt määratud salasõna on kodeeritud base64 algoritmiga. Eriväärtus "
-"'keyring' (mis ei ole ka korrektne base64) tähendab, et parool on "
+"Võtme poolt määratud salasõna on kodeeritud base64 algoritmiga.\n"
+"\n"
+"Eriväärtus 'keyring' (mis ei ole ka korrektne base64) tähendab, et parool on "
 "salvestatud GNOME võtmerõngasse."
 
 msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
@@ -351,7 +352,7 @@
 "ainult vaatamiseks\n"
 
 msgid "Start in tube mode, for the ‘Share my Desktop’ feature"
-msgstr ""
+msgstr "\"Minu töölaua jagamise\" võimaluse jaoks käivitumine toru-režiimis"
 
 msgid "- VNC Server for GNOME"
 msgstr "- VNC server GNOME jaoks"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]