Re: commit: r3283 - /gnome/master/desktop/vino.poÜhel kenal päeval, K, 08.08.2012 kell 04:14, kirjutas plaes plaes org:
> Author: mattias
> Date: Wed Aug 8 07:14:45 2012
> New Revision: 3283
> 
> Log:
> Väike uuendus
> 
> Modified:
>   gnome/master/desktop/vino.po
> -#, fuzzy
> msgid ""
> "Lists the authentication methods with which remote users may access the "
> "desktop.\n"
> @@ -151,15 +151,15 @@
> "connect."
> msgstr ""

Ma roogiks siit neid "kaug-" asju maha veidi:

> "Nimekiri autentimismeetoditest, mille abil kaugtöölaua kasutajad saavad "
> -"juurdepääsu töölauale. On kaks võimalikku autentimismeetodit; \"vnc\" küsib "
> -"kaugtöölaua kasutajalt enne ühenduse loomist parooli (parooli saab määrata "
> -"võtmega \"vnc_password\") ja \"none\", mis lubab igal kaugtöölaua kasutajal "
> -"ühenduse luua."
> +"juurdepääsu töölauale.\n"
Nimekiri autentimismeetoditest, mille abil kasutajad saavad
kaugligipääsu töölauale.

> +"\n"
> +"On kaks võimalikku autentimismeetodit: \"vnc\" küsib kaugtöölaua kasutajalt "
"vnc" puhul küsitakse kasutajalt enne ühenduse loomist parooli (saab
määrata võtmega "vnc_password" ja "none", mis lubab igaühel
kaugtöölauaga ühenduse luua.

> +"enne ühenduse loomist parooli (parooli saab määrata võtmega \"vnc_password"
> +"\") ja \"none\", mis lubab igal kaugtöölaua kasutajal ühenduse luua."
> 
> msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
> msgstr "\"vnc\" autentimiseks on vaja salasõna"
> 
> -#, fuzzy
> msgid ""
> "The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
> "authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
> @@ -169,8 +169,9 @@
> "password is stored in the GNOME keyring."
> msgstr ""
> "\"vnc\" autentimismeetodi korral kaugtöölaua kasutajailt küsitav salasõna. "
> -"Võtme poolt määratud salasõna on kodeeritud base64 algoritmiga. Eriväärtus "
> -"'keyring' (mis ei ole ka korrektne base64) tähendab, et parool on "
> +"Võtme poolt määratud salasõna on kodeeritud base64 algoritmiga.\n"
> +"\n"
> +"Eriväärtus 'keyring' (mis ei ole ka korrektne base64) tähendab, et parool on "
> "salvestatud GNOME võtmerõngasse."
> 
> msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
> @@ -351,7 +352,7 @@
> "ainult vaatamiseks\n"
> 
> msgid "Start in tube mode, for the ‘Share my Desktop’ feature"
> -msgstr ""
> +msgstr "\"Minu töölaua jagamise\" võimaluse jaoks käivitumine toru-režiimis"
> 
> msgid "- VNC Server for GNOME"
> msgstr "- VNC server GNOME jaoks"
> 
> _______________________________________________
> gnome-et-list mailing list
> gnome-et-list gnome org
> https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-et-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]