commit: r3282 - /gnome/master/desktop/vino.poAuthor: mattias
Date: Wed Aug  8 07:13:05 2012
New Revision: 3282

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/vino.po

Modified: gnome/master/desktop/vino.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/vino.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/vino.po [utf-8] Wed Aug  8 07:13:05 2012
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: Vino HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-19 21:03+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-02 07:08+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-01 21:57+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -53,31 +53,14 @@
 msgid "Nobody can access your desktop."
 msgstr "Keegi ei pääse su töölauale ligi."
 
+msgid "Desktop Sharing"
+msgstr "Töölaua jagamine"
+
 msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
 msgstr "Määrab kuidas teised kasutajad sinu töölauda vaadata tohivad"
 
-msgid "Desktop Sharing"
-msgstr "Töölaua jagamine"
-
-msgid "Allowed authentication methods"
-msgstr "Lubatud autentimismeetodid"
-
-msgid "Alternative port number"
-msgstr "Alternatiivse pordi number"
-
-msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
-msgstr "E-posti aadress, millele võrgutöölaua URL tuleks saata"
-
 msgid "Enable remote access to the desktop"
 msgstr "Kaugkasutajatel lubatakse töölauda ainult vaadata"
-
-msgid ""
-"If not set, the server will listen on all network interfaces. Set this if "
-"you want that accept connections only from some specific network interface. "
-"eg: eth0, wifi0, lo, ..."
-msgstr ""
-"Kui pole määratud, kuulab server kõiki võrguliideseid. Määra, et nõustuda "
-"ühendustega ainult määratud võrguliidestelt, nagu eth0, wifi0, lo, ..."
 
 msgid ""
 "If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
@@ -87,6 +70,9 @@
 "abil. Eemalasuvate masinate kasutajad saavad seejärel töölauaga ühenduda VNC "
 "vaaturi abil."
 
+msgid "Prompt the user before completing a connection"
+msgstr "Kasutajalt kinnituse küsimine enne ühendamise lõpuleviimist"
+
 msgid ""
 "If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
 "user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
@@ -96,12 +82,51 @@
 "kaugjuurdepääsu kasutaja saab töölauda kasutada. See on soovitatav eelkõige "
 "parooliga kaitsmata ligipääsu korral."
 
+msgid "Only allow remote users to view the desktop"
+msgstr "Kaugkasutajatel lubatakse töölauda ainult vaadata"
+
 msgid ""
 "If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
 "desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
 msgstr ""
 "Kui märgitud, siis kaugjuurdepääsu kasutajatel lubatakse töölauda ainult "
 "vaadata, neil pole võimalik kasutada ei hiirt ega klaviatuuri."
+
+msgid "Network interface for listening"
+msgstr "Võrguliides, mida kuulatakse"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
+"\n"
+"Set this if you want that accept connections only from some specific network "
+"interface. eg: eth0, wifi0, lo, ..."
+msgstr ""
+"Kui pole määratud, kuulab server kõiki võrguliideseid. Määra, et nõustuda "
+"ühendustega ainult määratud võrguliidestelt, nagu eth0, wifi0, lo, ..."
+
+msgid "Listen on an alternative port"
+msgstr "Alternatiivse pordi kuulamine"
+
+msgid ""
+"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
+"(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis kuulab server vaikimisi pordi (5900) asemel võtmega "
+"'alternative_port' määratud alternatiivset porti."
+
+msgid "Alternative port number"
+msgstr "Alternatiivse pordi number"
+
+msgid ""
+"The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
+"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
+msgstr ""
+"Port, mida kuulatakse, kui võti \"use_alternative_port\" on märgitud. "
+"Võimalikud väärtused on vahemikus 5000 kuni 50000."
+
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Krüptimise nõudmine"
 
 msgid ""
 "If true, remote users accessing the desktop are required to support "
@@ -112,48 +137,18 @@
 "kaugtöölauda ei kasutata usaldusväärses võrgus, on tungivalt soovitatav "
 "pruukida krüptimise toega klienti."
 
-msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis pärast viimase kaugkliendi lahtiühendamist ekraan "
-"lukustatakse."
-
-msgid ""
-"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
-"(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kuulab server vaikimisi pordi (5900) asemel võtmega "
-"'alternative_port' määratud alternatiivset porti."
-
-msgid ""
-"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
-"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
-"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
-"effect."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis X.org'i XDamage laiendust ei kasutata. See laiendus ei "
-"tööta mõnede videodraiveritega korrektselt, kui kasutatakse 3D efekte. "
-"Laienduse keelamine lubab vinol töötada, kuid renderdamine on mõnevõrra "
-"aeglasem."
-
-msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
-msgstr "Kui märgitud, siis antakse teada kasutaja ühendumisest süsteemiga."
-
-msgid ""
-"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
-"vino in the router."
-msgstr ""
-"Kui tõene, kasutatakse UPNP protokolli vino kasutatava pordi automaatseks "
-"edasisuunamiseks ruuterist."
-
-msgid "Listen on an alternative port"
-msgstr "Alternatiivse pordi kuulamine"
-
+msgid "Allowed authentication methods"
+msgstr "Lubatud autentimismeetodid"
+
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Lists the authentication methods with which remote users may access the "
-"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
-"remote user to be prompted for a password (the password is specified by the "
-"vnc-password key) before connecting and \"none\" which allows any remote "
-"user to connect."
+"desktop.\n"
+"\n"
+"There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the remote "
+"user to be prompted for a password (the password is specified by the vnc-"
+"password key) before connecting and \"none\" which allows any remote user to "
+"connect."
 msgstr ""
 "Nimekiri autentimismeetoditest, mille abil kaugtöölaua kasutajad saavad "
 "juurdepääsu töölauale. On kaks võimalikku autentimismeetodit; \"vnc\" küsib "
@@ -161,44 +156,45 @@
 "võtmega \"vnc_password\") ja \"none\", mis lubab igal kaugtöölaua kasutajal "
 "ühenduse luua."
 
-msgid "Lock the screen when last user disconnect"
-msgstr "Ekraani lukustamine pärast viimase kasutaja lahtiühendamist"
-
-msgid "Network interface for listening"
-msgstr "Võrguliides, mida kuulatakse"
-
-msgid "Notify on connect"
-msgstr "Teade ühendumisel"
-
-msgid "Only allow remote users to view the desktop"
-msgstr "Kaugkasutajatel lubatakse töölauda ainult vaadata"
-
 msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
 msgstr "\"vnc\" autentimiseks on vaja salasõna"
 
-msgid "Prompt the user before completing a connection"
-msgstr "Kasutajalt kinnituse küsimine enne ühendamise lõpuleviimist"
-
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Krüptimise nõudmine"
-
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
 "authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
-"encoded. The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means "
-"that the password is stored in the GNOME keyring."
+"encoded.\n"
+"\n"
+"The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means that the "
+"password is stored in the GNOME keyring."
 msgstr ""
 "\"vnc\" autentimismeetodi korral kaugtöölaua kasutajailt küsitav salasõna. "
 "Võtme poolt määratud salasõna on kodeeritud base64 algoritmiga. Eriväärtus "
 "'keyring' (mis ei ole ka korrektne base64) tähendab, et parool on "
 "salvestatud GNOME võtmerõngasse."
 
-msgid ""
-"The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
-"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
-msgstr ""
-"Port, mida kuulatakse, kui võti \"use_alternative_port\" on märgitud. "
-"Võimalikud väärtused on vahemikus 5000 kuni 50000."
+msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
+msgstr "E-posti aadress, millele võrgutöölaua URL tuleks saata"
+
+msgid ""
+"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
+"be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences "
+"dialog."
+msgstr ""
+"See võti määrab e-posti aadressi, millele kaugtöölaua juurdepääsuaadress "
+"saadetakse, juhul kui kasutaja klõpsab töölaua jagamise eelistuste dialoogis "
+"oleval URL-il."
+
+msgid "Lock the screen when last user disconnect"
+msgstr "Ekraani lukustamine pärast viimase kasutaja lahtiühendamist"
+
+msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis pärast viimase kaugkliendi lahtiühendamist ekraan "
+"lukustatakse."
+
+msgid "When the status icon should be shown"
+msgstr "Kas olekuikooni tuleb näidata"
 
 msgid ""
 "This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
@@ -211,74 +207,86 @@
 "juhul, kui keegi on ühendatud, see on ka vaikimisi väärtus; \"never\" - "
 "ikooni ei kvuata mitte kunagi."
 
-msgid ""
-"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
-"be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences "
-"dialog."
-msgstr ""
-"See võti määrab e-posti aadressi, millele kaugtöölaua juurdepääsuaadress "
-"saadetakse, juhul kui kasutaja klõpsab töölaua jagamise eelistuste dialoogis "
-"oleval URL-il."
-
-msgid "When the status icon should be shown"
-msgstr "Kas olekuikooni tuleb näidata"
-
 msgid "When true, disable the background on receive valid session"
 msgstr "Kui tõene, keelatakse sissetuleva õige ühenduse korral taustapilt"
 
+msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
+msgstr "UPNP kasutamine ruuterist pordi edasisuunamiseks"
+
+msgid ""
+"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
+"vino in the router."
+msgstr ""
+"Kui tõene, kasutatakse UPNP protokolli vino kasutatava pordi automaatseks "
+"edasisuunamiseks ruuterist."
+
 msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
 msgstr "Kas X.org'i XDamage laiendus on keelatud või mitte"
 
-msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
-msgstr "UPNP kasutamine ruuterist pordi edasisuunamiseks"
+msgid ""
+"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
+"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
+"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
+"effect."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis X.org'i XDamage laiendust ei kasutata. See laiendus ei "
+"tööta mõnede videodraiveritega korrektselt, kui kasutatakse 3D efekte. "
+"Laienduse keelamine lubab vinol töötada, kuid renderdamine on mõnevõrra "
+"aeglasem."
+
+msgid "Notify on connect"
+msgstr "Teade ühendumisel"
+
+msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
+msgstr "Kui märgitud, siis antakse teada kasutaja ühendumisest süsteemiga."
+
+msgid "Desktop Sharing Preferences"
+msgstr "Töölaua jagamise eelistused"
+
+msgid "Sharing"
+msgstr "Ühiskasutus"
+
+msgid "Some of these preferences are locked down"
+msgstr "Mõned nendest eelistustest on lukustatud"
+
+msgid "Allow other users to _view your desktop"
+msgstr "Teistel kasutajatel on lubatud _vaadata Sinu töölauda"
+
+msgid "Your desktop will be shared"
+msgstr "Sinu töölaud jagatakse ühiskasutuseks välja"
+
+msgid "_Allow other users to control your desktop"
+msgstr "_Teistel kasutajatel lubatakse juhtida Sinu töölauda"
+
+msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
+msgstr "Kaugkasutajatel on lubatud sinu hiirt ja klaviatuuri juhtida"
+
+msgid "Security"
+msgstr "Turvalisus"
+
+msgid "_You must confirm each access to this machine"
+msgstr "_Iga pöördumist sellesse masinasse peab kasutaja kinnitama"
+
+msgid "_Require the user to enter this password:"
+msgstr "Nõutakse kasutajalt pa_rooli sisestamist:"
+
+msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
+msgstr "UPnP ruuteris portite automaatne avamine ja suunamine"
+
+msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
+msgstr "Ruuteris peab UPnP võimalus olema lubatud"
+
+msgid "Show Notification Area Icon"
+msgstr "Teateala ikooni näitamine"
 
 msgid "Al_ways"
 msgstr "_Alati"
 
-msgid "Allow other users to _view your desktop"
-msgstr "Teistel kasutajatel on lubatud _vaadata Sinu töölauda"
-
-msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
-msgstr "UPnP ruuteris portite automaatne avamine ja suunamine"
-
-msgid "Desktop Sharing Preferences"
-msgstr "Töölaua jagamise eelistused"
-
-msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
-msgstr "Kaugkasutajatel on lubatud sinu hiirt ja klaviatuuri juhtida"
-
-msgid "Security"
-msgstr "Turvalisus"
-
-msgid "Sharing"
-msgstr "Ühiskasutus"
-
-msgid "Show Notification Area Icon"
-msgstr "Teateala ikooni näitamine"
-
-msgid "Some of these preferences are locked down"
-msgstr "Mõned nendest eelistustest on lukustatud"
-
-msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
-msgstr "Ruuteris peab UPnP võimalus olema lubatud"
-
-msgid "Your desktop will be shared"
-msgstr "Sinu töölaud jagatakse ühiskasutuseks välja"
-
-msgid "_Allow other users to control your desktop"
-msgstr "_Teistel kasutajatel lubatakse juhtida Sinu töölauda"
+msgid "_Only when someone is connected"
+msgstr "_Ainult, kui keegi on ühendatud"
 
 msgid "_Never"
 msgstr "_Mitte kunagi"
-
-msgid "_Only when someone is connected"
-msgstr "_Ainult, kui keegi on ühendatud"
-
-msgid "_Require the user to enter this password:"
-msgstr "Nõutakse kasutajalt pa_rooli sisestamist:"
-
-msgid "_You must confirm each access to this machine"
-msgstr "_Iga pöördumist sellesse masinasse peab kasutaja kinnitama"
 
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -341,6 +349,9 @@
 msgstr ""
 "Sinu XServer ei toeta XTest laiendust - võrgus asuv töölaud on ligipääsetav "
 "ainult vaatamiseks\n"
+
+msgid "Start in tube mode, for the ‘Share my Desktop’ feature"
+msgstr ""
 
 msgid "- VNC Server for GNOME"
 msgstr "- VNC server GNOME jaoks"
@@ -388,6 +399,12 @@
 msgstr ""
 "Kasutaja arvutist '%s' proovib üle võrgu vaadata või kasutada Sinu töölauda."
 
+msgid "Question"
+msgstr "Küsimus"
+
+msgid "Another user is trying to view your desktop."
+msgstr "Üks kasutaja proovib vaadata sinu töölauda."
+
 msgid ""
 "A user on another computer is trying to remotely view or control your "
 "desktop."
@@ -395,20 +412,14 @@
 "Kasutaja teisest arvutist proovib üle võrgu vaadata või kasutada Sinu "
 "töölauda."
 
-msgid "Another user is trying to view your desktop."
-msgstr "Üks kasutaja proovib vaadata sinu töölauda."
-
 msgid "Do you want to allow them to do so?"
 msgstr "Kas sa lubad tal seda teha?"
 
-msgid "Question"
-msgstr "Küsimus"
+msgid "_Refuse"
+msgstr "_Keela"
 
 msgid "_Allow"
 msgstr "_Luba"
-
-msgid "_Refuse"
-msgstr "_Keela"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]