Re: [team-gnome-gr] Προτάσεις και ερωτήσεις για τις μετα φράσεις του Gnome - UbuntuΈμεινα πίσω στις απαντήσεις. Απαντώ τώρα ;-).

2008/7/3 Καινουργιάκης Γιώργος <kaingeo yahoo gr>:
1.Αυτές είναι οι προτάσεις μου για την ονοματολογία του μενού της επιφάνειας
του GNOME στο Ubuntu.
Είναι πολύ σημαντικό κατά την γνώμη μου να σταθεροποιήσουμε τα ονόματα των
μενού και των
μεταφράσεων των εφαρμογών, ώστε να είναι δυνατή η μετάφραση της τεκμηρίωσης.
Επίσης παρατηρείστε ότι χρησιμοποιώ πχ Επεξεργασία εικόνας και όχι
Επεξεργαστής εικόνας.
Αυτό γίνεται για να αποδοθούν λέξεις όπως Αναπαραγωγή μουσικής και όχι
Αναπαραγωγέας μουσικής.

Γραφείο > Evolution Mail and Calendar (Evolution Αλληλογραφία και
ημερολόγιο)
Γραφείο > OpenOffice.org Database (OpenOffice.org Βάσεις δεδομένων)
Γραφείο > OpenOffice.org Presentation (OpenOffice.org Παρουσιάσεις)
Γραφείο > OpenOffice.org Spreadsheet (OpenOffice.org Λογιστικά φύλλα)
Γραφείο > OpenOffice.org Word Processor (OpenOffice.org Επεξεργασία
κειμένου)

Γραφικά > F-Spot Photo Manager (F-Spot Διαχείριση φωτογραφιών)
Γραφικά > GIMP Image Editor (GIMP Επεξεργασία εικόνας)
Γραφικά > OpenOffice.org Drawing (OpenOffice.org Εφαρμογή σχεδίασης)
Γραφικά > Xsane Image Snanner (Xsane Σάρωση εικόνων)

Διαδίκτυο > Evolution Mail (Evolution Αλληλογραφία)
Διαδίκτυο > Firefox Web Browser (Firefox Περιηγητής ιστού)
Διαδίκτυο > Transmission BitTorrent Client (Transmission Πελάτης bittorrent)
Διαδίκτυο > Αποστολέας μηνυμάτων διαδικτύου Pidgin (Pidgin Αποστολέας
μηνυμάτων διαδικτύου)
Διαδίκτυο > Πελάτης τερματικού εξυπηρετητή (Πελάτης τερματικού εξυπηρετητή)
Διαδίκτυο > Τηλεφωνία με λογισμικό Ekiga (Ekiga Τηλεφωνία με λογισμικό)

Ήχος και Βίντεο > Rhythmbox Music Player (Rhythmbox Αναπαραγωγή μουσικής)
Ήχος και Βίντεο > Audio CD Extractor (Εξαγωγή μουσικών CD)
Ήχος και Βίντεο > Brasero Disk Burning (Brasero Εγγραφή δίσκων CD/DVD)
Ήχος και Βίντεο > Totem-Αναπαραγωγή Ταινιών (Totem Αναπαραγωγή πολυμέσων)
Ήχος και Βίντεο > Εγγραφέας Ήχου

Σύστημα > Διαχείριση συστήματος > Synaptic Pakage manager (Synaptic
Διαχείριση πακέτων)

Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να έχουμε τη μορφή π.χ.

Γραφικά > Διαχείριση φωτογραφιών
Γραφικά > Επεξεργασία εικόνας
Γραφικά > Εφαρμογή σχεδίασης
Γραφικά > Σάρωση εικόνων

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα για τις φωτογραφίες ονομάζεται f-spot
είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το δει ο χρήστης, τουλάχιστον άμεσα.
Μπορεί να το δει στο Βοήθεια/Περί, αλλά στο μενού είναι πλεονασμός.
Για τους τελικούς χρήστες όπως δημόσιο/σχολεία, αυτό που ενδιαφέρει
είναι κάτι για Διαχείριση φωτογραφίων.

Μερικές φορές είναι καλό να υπάρχει μια αναφορά στην εφαρμογή, όπως
π.χ. στο όνομα OpenOffice.org. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να βάλουμε
το όνομα της εφαρμογής στο τέλος του μηνύματος, π.χ.

Γραφικά > Διαχείριση φωτογραφιών F-spot
Γραφικά > Επεξεργασία εικόνας Gimp

Προσωπικά είμαι υπέρ στο να βγουν τα κωδικά ονόματα των εφαρμογών, που
θα μπορούσαν να μπουν και στο λεγόμενο tooltip του πεδίου του μενού
(δηλαδή, το κειμενάκι που εμφανίζεται όταν κρατήσεις το ποντίκη στο
πεδίο για >1s.

Όταν προσθέτεις μια νέα εφαρμογή στο Ubuntu έχει πολλές φορές μόνο το όνομα
της
πχ Kolorpaint χωρίς περιγραφή, για να είναι ωραίο στο μάτι σε όλες τις
περιγραφές
δίνεται πρώτα το αγγλικό όνομα και μετά η περιγραφή στα ελληνικά. Το ίδιο
συμβαίνει
και στο KDE.

Σε ένα βαθμό υπάρχουν σφάλματα στις εφαρμογές που δεν έχουν το όνομα
σε μεταφράσιμη μορφή.
Ή, πρέπει να ψάξουμε πολύ για να το εντοπίσουμε και να το μεταφράσουμε.
Για το 8.04 αφιέρωσα χρόνο στο να εντοπίσω και να διορθώσω τέτοια πολύ
φανερά σημεία. Νομίζω σε σχέση με το 7.10, τώρα ~5 πεδία ακόμα στο
μενού είναι στα ελληνικά.
Όταν είναι η επόμενη έκδοση μπέτα του Ubuntu, είναι το σημείο που
κάνουμε τον ποιοτικό έλεγχο και εντοπίζουμε τέτοια μηνύματα που μας
έχουν ξεφύγει.

2. Είναι επίσης πολύ άσχημο οπτικά, τα μενού που έχουν δύο λέξεις πχ. Οδηγοί
Υλικού, την
μία να γράφονται Οδηγοί Υλικού και την άλλη Οδηγοί υλικού. Δηλαδή το πρώτο
γράμμα της
δεύτερης λέξης νομίζω ότι πρέπει να γίνει πεζό σε όλα τα μενού και όχι
κεφαλαίο.

Εδώ είναι μεταφραστικό πρόβλημα και θέλει διόρθωση. Το άλλο πρόβλημα
εδώ είναι ότι το μήνυμα λέει Οδηγοί υλικού ενώ εννοεί Κλειστοί οδηγοί
υλικού. Έχουμε χρήστες που πάνε εκεί και δε βλέπουν κάτι και
αναρωτιούνται γιατί (ενώ είναι καλό να έχεις υπολογιστή που να μην
χρειάζεται κλειστούς οδηγούς).
Έγινε μια αναφορά σφάλματος από κάποιον από εδώ και νομίζω ότι κάναμε
Subscribe τη λίστα μας, για να παρακολουθούμε την πορεία. Συμπληρώστε
με αν παρέλειψα κάτι.

3. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός των πακέτων που μεταφράζονται από το
Launchpad, των πακέτων
που μεταφράζονται από το Gnome και των πακέτων που μεταφράζονται upstream.
Υπάρχει μια λίστα
με τα πακέτα που μεταφράζονται από το Launchpad :
http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Translation/UbuntuDownStreamPackages
Στο gnome φαίνονται όλα τα πακέτα για μετάφραση. Μπορούμε να κάνουμε μια
τέτοια λίστα για
όλα τα upstream έργα που μεταφράζονται από κάποιο site?

Η βασική ιδέα είναι ότι από τη Rosetta μεταφράζουμε μόνο τα προγράμματα από το
http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Translation/UbuntuDownStreamPackages
Για άλλα πακέτα, η μετάφραση γίνεται αλλού. Όταν υπάρχει ασάφεια,
ρωτάμε τη λίστα.
Έχω δει φορές που γίνεται μετάφραση προγραμμάτων του GNOME από τη
Rosseta, κάτι που είναι λάθος.

Τώρα, αν έχετε λογαριασμό στη Rosetta και είστε στην ομάδα Ubuntu
Greek Translators, το σύστημα σας ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε την
άδεια διάθεσης της μετάφρασης, από την ειδική άδεια κάθε έργου (π.χ.
GPL) σε BSD. Ο λόγος που το ρωτάνε είναι ότι από την Canonical να
κάνουν γενικότερη επεξεργασία. Με άδεια BSD, οι μεταφράσεις μπορούν να
συνδυαστούν με διάφορους τρόπους, και να τις πάρει κάποιος και για
κλειστά έργα.

Εδώ, για τα έργα που καταγράφονται στο
http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Translation/UbuntuDownStreamPackages
είναι εντάξει να τους αλλάξουμε τη μετάφραση σε BSD, διότι είναι
πακέτα ειδικά για το Ubuntu.
Για τα πακέτα του GNOME δεν αλλάζουμε την άδεια, και πρέπει να
σκεφτούμε τι θα κάνουμε στην εναλλακτική λύση...

4. Εφόσον υπάρχουν πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιεί το GNOME από το KDE και
αντίστροφα. Πρέπει
ένα mail σαν και αυτό να μην αποστέλλεται σε 10 διαφορετικές λίστες αλλά σε
μία. Προσπαθεί να
κάνει ο κάθε ένας το δικό του μαγαζί με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνεννόηση
σε κανένα τομέα.
Θα γίνει ενεργή η λίστα των μεταφραστών η θα μείνουμε στην ασυνεννοησία;

Πιστεύω ότι οι λίστες μεταφραστών είναι λιγότερες από 10, και όπως
είναι τώρα, θα διατηρηθούν.
Πιστεύω ότι είναι εντάξει το cross-posting. Στο μέλλον η κατάσταση
μπορεί να αλλάξει φυσικά.

5. Η προσπάθεια που γίνεται για τον πλήρη εξελληνισμό των εφαρμογών, του
Ubuntu, του Gnome, του
KDE από την μεριά μου, είναι για να μπορεί το Ubuntu να μοιραστεί στα
σχολεία πλήρως εξελληνισμένο
με μερικές εκπαιδευτικές εφαρμογές σε ένα DVD από το υπουργείο παιδείας. Θα
κατεβάσουμε πρόταση στο
υπουργείο όταν είναι έτοιμη η τεκμηρίωση και το Wubi για την διανομή αυτού
του DVD. Ζητούμε την
βοήθεια σας στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης το θέμα του Edubuntu Server ή
Ubuntu LTSP Server ή
Thin Clients προχωρά γρήγορα και σε λίγο καιρό υπάρχει πιθανότητα να είναι η
κύρια επιλογή
για τον εξοπλισμό των νέων εργαστηρίων.

Αυτός είναι ο κοινός στόχος όλων μας και έχουμε κάθε διάθεση να τον
ολοκληρώσουμε.

Η βασική εκρεμμότητα είναι στη μετάφραση των πακέτων που είναι ειδικά
για το Ubuntu,
http://wiki.ubuntu-gr.org/Wiki/Translation/UbuntuDownStreamPackages
Στους επόμενους μήνες όταν θα βγουν τα νεώτερα alfa και beta του 8.10,
μπορούμε να δοκιμάζουμε τα LiveCD και να κάνουμε ποιοτικό έλεγχο των
μεταφράσεων.

Για το έργο GNOME, εκεί που υπάρχει ανάγκη είναι στη μετάφραση της τεκμηρίωσης,
http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-2-24
Η τεκμηρίωση δεν αλλάζει συχνά, οπότε μπορεί να γίνει δουλειά και τώρα.

Για το OpenOffice.org, η μετάφραση συντονίζεται στο
http://www.opengr.net/ και αυτές τις μέρες υπάρχει το deadline για την
νέα έκδοση OpenOffice.org 3.0.

Σίμος


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]