2007-October Archive by Author

Athanasios Lefteris

Chris Mpountalis

costas d

Dimitris Glezos

Evolution (bugzilla.gnome.org)

Kostas Papadimas

l10n (bugzilla.gnome.org)

Nikos Charonitakis

Simos Xenitellis


Mail converted by MHonArc