Re: Ble ydych chi?Iestyn, 
Diolch yn fawr iawn am dy e-bost.  Bydda i'n parhau cyfieithu rywbryd yn
ystod yr wythnos nesa.  Gobeithio, bydda i'n eu anfon nhw atat ti ac
byddan nhw'n iawn i commit.

Hwyl am y tro,
Chris.

Ar Maw, 2010-08-24 am 22:46 +0100, ysgrifennodd Iestyn Pryce:
> Chris
> 
> Diolch am yr ebost. Mae ddrwg gen i fy mod wedi cymeryd amser i ymateb,
> yn anfoddus dydw i heb cael llawer o amser i wneud gwaith cyfieithu ar
> gyfer GNOME yn y 6 mis diwethaf (arholiadau gradd ayyb).
> 
> Os hoffe chi gyfieithu GNOME i'r Gymraeg danfona'r ffeiliau PO ataf a
> nai ei darllen a'i wthio git os maent yn gywir.
> 
> Gad i mi wybod os oes angen mwy o wybodaeth/help yn cyfieithu GNOME.
> 
> Iestyn
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]