Re: Ble ydych chi?Chris

Diolch am yr ebost. Mae ddrwg gen i fy mod wedi cymeryd amser i ymateb,
yn anfoddus dydw i heb cael llawer o amser i wneud gwaith cyfieithu ar
gyfer GNOME yn y 6 mis diwethaf (arholiadau gradd ayyb).

Os hoffe chi gyfieithu GNOME i'r Gymraeg danfona'r ffeiliau PO ataf a
nai ei darllen a'i wthio git os maent yn gywir.

Gad i mi wybod os oes angen mwy o wybodaeth/help yn cyfieithu GNOME.

Iestyn

Attachment: signature.asc
Description: Mae hwn yn rhan neges wedi'i lofnodi'n ddigidol[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]