Re: [gnome-cy] Windows in Welsh, but not at public expenseSgrifennodd Kevin Donnelly:
> Bwrdd yr Iaith [...] and MS have been co-operating on providing Welsh
> interfaces to WinXP and MSOffice, to be released some time in 2004.
> [...] MS itself has financed the translation.
>
> Good news for Welsh but, as I noted earlier, it means that one
> selling point for free software is no longer unique.

Dwi ddim yn siwr bod hi'n "newyddion da" i'r Iaith.  Os bydd pobl yn
cael eu cloi i mewn i MS Office / Windows gan fformatiau caeedig, ac os
na fydd Microsoft yn ryddhau fersiynau newydd yn Gymraeg wedyn, gallai
pobl orfod defnyddio meddalwedd Saesneg Microsoft yn y dyfodol.  Felly
gallai bod pwysau mawr ar Bwrdd yr Iaith i ariannu'r fersiyn Cymraeg
nesaf.

Dwi'n falch nad ydy'r Gwladwriaeth yn talu, ond heb sicrwydd bydd
Microsoft yn talu yn y dyfodol, dwi'n poeni rhag ofn i hyn fod fel y
"free hit" mae dy deliwr cyffuriau yn gynnig y tro cyntaf :-(

-- 
David

intY has scanned this email for all known viruses (www.inty.com)


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]