Re: [gnome-cy] y "Translation Project"Ar 03/01/2004 am 15:14, ysgrifennodd Kevin Donnelly:
> On Saturday 03 January 2004 12:47 pm, Dewi Jones wrote:
> > Bwriad rhestr e-Gymraeg yw i drafod a rhannu gwybodaeth ynghylch
> > ddatlbygiadau meddalwedd o pob fath (h.y. agored/rhydd, caedig, penodol) yn
> > y Gymraeg ymysg aelodau o'r sectorau preifat, cyhoeddus ac addysg. Dwi'm yn
> > credu ei bod o'n le addas i drafod gwaith o fewn unrhyw brosiect.
> 
> Iawn - nes i gofio hynnys ar ôl hysbysu.  Buasai'n well wedyn i Dafydd gychwyn 
> rhestr newydd, YFMO.

Os ydym ni eisiau cychwyn rhestr newydd sy'n cynnwys popeth i ymwneud
efo cyfieithu meddalwedd rhydd i'r Gymraeg - GNOME, KDE, OOo, TP,
Mozilla, beth bynnag - byth ddylwn ni ei alw? "Rhydd a Chymraeg"?
"Cyfieithu"? Syniadau?

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]