Re: [gnome-cy] y "Translation Project"On Fri, Jan 02, 2004 at 09:19:04PM +0000 or thereabouts, Kevin Donnelly wrote:
> On Friday 02 January 2004 8:33 am, Dafydd Harries wrote:
> > Dwi'n meddwl cychwyn tîm Cymraeg ar gyfer y "Translation Project" --
> > prosiect sy'n trefnu cyfieithu meddalwedd rhydd. Mae'n nifer fawr o
> > ddarnau o feddalwedd yn defnyddio'r TP, yn cynnwys pecynnau sy'n
> > elfennau sylfaenol o systemau GNU (libc, fileutils, coreutils, bash,
> > gcc) a ffeiliau pwysig ô'r prosiect FreeDesktop.
> 
> Y TP Debian yw hwn, neu be?  

http://www2.iro.umontreal.ca/~gnutra/po/HTML/ dw i'n credu. 

Telsa


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]