Re: [gnome-cy] termau> "Clipboard" -- mae dau gyfieithiad yn bodoli: "clipfwrdd" a "gludfwrdd".
> Mae'r Termiadur yn dweud "clipfwrdd", ond nid yw'n dweud unrhywbeth
> ynghylch defnydd y term gyda cyfrifiaduron.

> "Dialog" -- "dialog", "deialog" neu "ymgom". Meddai Geiriadur yr Academi
> "dialog". Meddai'r Termiadur "deialog".

Dwi'n credu fod y Termiadur yn iawn ar y ddau.

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]