Re: [gnome-cy] Windows in Welsh, at public expense?



Ar Fri, Nov 21, 2003 at 08:34:40AM +0000, ysgrifennodd Rhoslyn Prys:
> 
> *Dafydd, sut mae newid localhost.? Doh!*

Os ydi pethau ar Mandrake yn gweithio fel ar Debian, rhaid newid y
ffeiliau /etc/hostname a /etc/hosts. Yn /etc/hostname, un ai rhywbeth
fel "un.dau.tri", neu jyst "un" os nad yw'r cyfrifiadur a enw DNS
allanol. Yn /etc/hosts, dylid cael llinell megis y canlynol:

127.0.0.1	un un.dau.tri localhost

Eto, gellir gadael "un.dau.tri" allan, ond dylid gadael "localhost" i
fewn.

Wrth gwrs, efallai fod gan Mandrake ffordd haws o wneud hyn, ond dwn i
ddim ynglyn a hynny. Gobeitho fod hyn o gymorth!

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]