Re: [gnome-cy] Sut mae pethauAr Wed, Nov 12, 2003 at 02:43:39PM +0000, ysgrifennodd Kevin Donnelly:
> On Wednesday 12 November 2003 12:43 pm, Dafydd Harries wrote:
> > Ydi pobl o hyd yn fyw?
> 
> Dwi yma o hyd, fel oedd rhywun yn dweud.  Syniad da crynhoi lle rydym ar 
> bethau o safbwynt Gnome.  Dwi'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar KDE (rhewi 22 
> Tachwedd am 3.2), ond efallai ar ?l hynny gawn ni wneud rhyw fath o gynllun 
> am y camau nesaf.  Er enghraifft, pryd bydd hi'n bosibl ychwanegu pethau fel 
> Monster-Masher, Monkey-Bubble, Filelight, etc i CymruArLinux?  :-)

Dyw Monkey-Bubble heb gael ei gyfieithu eto - awgrymu mai syniad fyddai
i rhywun ei gyfieithu e oeddwn i. Rydw i wedi gwneud cyhoeddiad ynghylch
Gossip, Filelight, Monster Masher a Rhythmbox ar y dudalen flaen.

Dwi newydd edrych ar Cymru ar Linux yn Internet Explorer a mae'n edrych
yn hyll dros ben. Dydw i ddim yn siwr mod i eisiau trafferthu ceisio
gwella pethau.

Mae Bryn Salisbury wedi hawlio Nautilus, a Rhys Jones wedi hawlio Gail.
Dwi'n falch i weld y peiriant cysglyd gnome-cy yn deffro ychydig!

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]