Re: [gnome-cy] Sut mae pethauAr Wed, Nov 12, 2003 at 01:35:06PM +0000, ysgrifennodd Keith Willoughby:
> Dafydd Harries wrote:
> 
> >Ydi pobl o hyd yn fyw?
> >
> >Beth yw "resting on your laurels" yn Gymraeg? Gawn ni beidio gwneud
> >hynny?
> 
> As oes wedi bod cynnydd gyda'r cyfieithiadau galeon, pan, gnomeradio, 
> a.y.y,b, fe wnes i?

Na, mae'n flin gen i, dydw I ddim wedi edrych drostyn nhw eto. Diolch am
fy atgoffa i, fodd bynnag. Dydw i ddim wedi eu colli nhw -- ceisia i
wneud rhywbeth gyda nhw cyn hir. Onest!

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]