Re: [gnome-cy] Sut mae pethauDafydd Harries wrote:

Ydi pobl o hyd yn fyw?

Beth yw "resting on your laurels" yn Gymraeg? Gawn ni beidio gwneud
hynny?

As oes wedi bod cynnydd gyda'r cyfieithiadau galeon, pan, gnomeradio, a.y.y,b, fe wnes i?
_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]