Re: [gnome-cy] Dumping POsOn Fri, 9 May 2003, Kevin Donnelly wrote:

> On Friday 09 May 2003 4:40 pm, Chris M. Jackson wrote:
> > Byddai'n bosib rhywbryd yn fuan i gael `dump' o ffeiliau PO fel y maent
> > yng {Nk|Ng}yfieithu?  I'u gweithio arnynt ar beiriannau di-Internet :)
> 
> Ydych eisiau'r ffeiliau Gnome yn unig, neu KDE hefyd?  Ac ydych eisiau pob un 
> sydd yna, neu 'mond y rhai sydd ddim wedi eu gorffen?

Dim ond GNOME, ac yr holl set o nhw o.g.y.dd.  Galla i ddim gweithio drwy
?yfieithu os dwi'n methu cysylltu i'r Rhyngrwyd o'r beiriannau sy' gen i
yn fy 'stafell.

-- 
|/  Chris M. Jackson
C>  Be seeing you!
H_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]