Re: [gnome-cy] Dumping POsOn Friday 09 May 2003 4:40 pm, Chris M. Jackson wrote:
> Byddai'n bosib rhywbryd yn fuan i gael `dump' o ffeiliau PO fel y maent
> yng {Nk|Ng}yfieithu?  I'u gweithio arnynt ar beiriannau di-Internet :)

Ydych eisiau'r ffeiliau Gnome yn unig, neu KDE hefyd?  Ac ydych eisiau pob un 
sydd yna, neu 'mond y rhai sydd ddim wedi eu gorffen?

Pob hwyl

Kevin


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]