Re: seahorse - HEADMartin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, Wed, 18 Mar 2009 23:47:27 +0100:

> Pavel Špirhanzl píše v Po 16. 03. 2009 v 15:49 +0100:
> > Ahoj všem,
> > 
> > mám příspěvek k otázce 'Budou se klice "mazat" nebo "odstranovat"?'
> > 
> > V jednom (microsoftím) vývojovém prostředí rozlišují Delete (což chápu
> > jako smazat) a Remove (chápu jako odstranit). *Odstraňují* se odkazy na
> > soubory v projektu a *mažou* se soubory na disku (samozřejmě i s odkazy
> > v projektu).
> > Má to jistou logiku, šlo by to použít i v tomto případě?
> > 
> > Zdravím
> > 
> > P. Špirhanzl
> 
> Zdravím,
> 
> já to v praxi dělám úplně stejně. Otevřete si Rhythmbox, je to tam
> vidět. V každém případě:
> 
> Smazat = odstranit nějaká data z nějakého média při přímé práci se
> soubory, například ve správci souborů.
> 
> Odstranit = v rámci nějaké kolekce čehosi odebrat jednu nebo více
> položek. Nemusí se jednat o její nebo jejich fyzickou likvidaci, jen už
> nejsou součástí té kolekce. Odstranit je možné třeba osobu ze seznamu
> kontaktů, zprávu elektronické pošty atp.

Ale v jednom českém filmu přeci zaznělo: "Bejku, mažu tě!" A Klaus napsal
Langerovi: "Mažu si vás z mobilu." Tak jak to tedy je? :-)

Na serioznější notu: osoba provádějící lokalizaci by neměla být zatěžována
tím, zda "remove" nebo "delete". To je spíše otázkou pro tvůrce kódu a
dokumentace, kteří se zabývají terminologií ve výchozím jazyce. Pro českého
překladatele by ve většině případů mělo být dostačující spolehnout se na
to, co bylo rozhodnuto a použito v anglickém originále. Samozřejmě i
tady platí důvěřuj, ale prověřuj, zvláště, jedná-li se v originále o
zjevnou chybu, kterou je pak nutné nejen opravit ve vlastním překladu, ale
také nahlásit vývojářům.

Zajímavou otázkou v češtině může být, zda Bejka s Langerem nedokonavě
mažeme, dokonavě smažeme nebo dokonale vymažeme...

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]