Go - =?ISO-8859-2?Q?p=F8ej=EDt?= nebo =?ISO-8859-2?Q?j=EDt?=Vážení,

další termín, u kterého bychom se mohli pokusit o jednotný překlad, je
"go". V zásadě se vyskytují dva překlady, "jít" a "přejít". Přiblížení
nedobré situace poskytuje open-tran.eu:

http://cs.open-tran.eu/compare/go

Navrhuji jako jednotný překlad "přejít", oproti "jít" má dle mého názoru
následující výhody: při použití např. v hlavních nabídkách aplikací
díky své větší délce působí estetičtěji a umožňuje větší výběr při volbě
akcelerátorů (u "jít" je k dispozici pouze "j" a "t", což nemusí stačit),
dále se zdá, že "přejít" převažuje v komerčních lokalizacích, na které jsou
uživatelé zvyklí. "Přejít" také lépe vystihuje skutečnost, že se uživatel
(v nabídkách apod.) přesunuje, či přechází, nikoliv jen, že jde, či se hýbe.

Vaše komentáře?

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]