Re: ellipsizingJiří Eischmann <jiri eischmann cz>, Sat, 13 Sep 2008 18:36:08 +0200:

> Zdravím ostatní překladatele,
> při překladech jsem narazil na výraz "ellipsizing", konkrétně ve větě:
> Disable or enable ellipsizing of folder names in folder tree
> Slovník nepomohl, Open-tran to taky nezná a z výsledků v Googlu také
> nejsem moc moudrý. Proto bych se rád zeptal, jestli někdo neví, o co se
> jedná a jak to přeložit.

Podle všeho se jedná o slangový výraz znamenající zkrácení názvu za pomoci
výpustky, angl. ellipsis, tj. znak "…", podobný třem tečkám.

Např.:

velmi dlouhý název složky
velmi dlouhý náz…

Je otázka, zda je vhodné v angl. originále slang používat, tedy zda
nenahlásit chybu požadující změnu formulace. Americká angličtina sice snese
více než britská, ale i ona má své meze. O jaký software konkrétně běží?

S pozdravem
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]