=?ISO-8859-1?Q?N=E1vrhy?= =?UTF-8?Q?_ohledn=C4=9B?= koordinace =?UTF-8?Q?p=C5=99ekladu?=Zdravím všechny gnomácké duše!

Měl bych několik návrhů týkajících se koordinace překladu a rád bych
znal vaše názory na ně.

Zaujalo mě několik faktů:

 1. jako překladatelé modulů jsou evidováni i lidé, kteří sice o modul
nestojí, ale v minulosti se ujali jeho překladu, neboť to neudělal nikdo
jiný
 2. existují i moduly, které jsou spolu nějakým způsobem spolu spjaté,
ale každý překládá někdo jiný

Mé návrhy jsou tedy následující:

***

1. Mělo by se definovat, v jakém vztahu je překladatel k modulu: jestli
o něj má opravdový zájem, nebo jestli ho překládá jen do doby, než se
toho chopí někdo jiný.

Můj ideál (a nejspíš i váš ideál) je, že každý překladatel by měl
nějakou množinu modulů, o kterou by se dlouhodobě staral. Jinými slovy:
chtěl bych eliminovat situaci, kdy všichni překládají všechno. Benefity
jsou následující: lepší možnosti držení se jednotného stylu překladu a
menší „náklady“ na režii (před každým vydáním GNOME se nemusí shánět
osoba, která se modulu ujme).

(Samozřejmě je to jen ideál a jeho realizace závisí především na
množství dostupných lidí.)

Pokud by se v seznamu překladatelů definovalo, v jakém je překladatel
vztahu k modulu, mohlo by to pomoci při shánění nových lokalizátorů.
Kdyby někdo např. viděl, že překladatel ABC překládá modul DEF jen
dočasně, mohl by se na převzetí překladu domluvit rovnou s ním (jinak by
ani nevěděl, že dočasný překladatel nemá o modul opravdový zájem).

***

2. Mohli bychom také ke každému modulu vyznačit, že je spjatý s jiným
modulem (např. moduly gconf a gconf-editor).

Benefitem by byla lepší možnost dosažení jednotnosti překladů.

Kdyby např. nějaké spjaté moduly nikdo nepřekládal a přišel by někdo se
zájmem jeden z nich přeložit, měl by vědět, že je velmi vhodné si vzít
na starost i související modul.

***

S pozdravem,
Martin Picek

-- 
Martin PICEK
 * el. pošta: picek martin gnome-cesko cz
 * veřejný OpenPGP klíč: http://picek.gnome-cesko.cz/martinpicek-openpgp.asc[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]