Re: =?ISO-8859-1?Q?Nov=FD?= =?ISO-8859-1?Q?_c=EDl=3A?= =?ISO-8859-1?Q?_Akceler=E1tory?= na =?UTF-8?Q?=C4=8Desk=C3=BDch?= =?ISO-8859-1?Q?_p=EDsmenech?=Petr Kovar píše v So 19. 04. 2008 v 20:25 +0200:
> Předně ti děkuji, že jsi se tohoto problému zhostil. Ten seznam
> postižených programů v tabulce vychází z Kamilova seznamu v
> příslušném hlášení chyby č. 517967, je to tak? 

Ano

> Některé z těch
> překladů programů byly mezi tím aktualizovány a já při kontrole překladů
> používám automatizovanou kontrolu (jmenovitě Translate Toolkit), která mě
> na špatně zadané akcelerátory upozorní. Je možné, že jsem něco přehlédl,
> ale i tak by měly být překlady odlišné, a některé postižené řetězce se už
> tím pádem nemusí v daném programu vyskytovat.

V tom případě by to měl někdo zkontrolovat znova :-)

> 
> Navíc Kamil v hlášení napsal: "Pokud bude v budoucnu třeba, hledání
> jsem prováděl na daných .po souborech příkazem
> $ grep -l "_[áéíóúůýčďěňřšťžÁÉÍÓÚŮÝČĎĚŇŘŠŤŽ]" *
> (ve skutečnosti jsem zapomněl na ý/Ý, ale to už je asi celkem jedno)"

Nutno zohlednit při nové kontrole...

> 
> Dále u některých programů (resp. modulů) v tabulce zůstává otázkou, zda je
> užitečné se jimi vůbec zabývat, např. takový pan (nikoliv pan2) už
> pravděpodobně nikdy žádnou novou verzi nevydá a je víceméně i oficiálně
> mrtvý. Takže bychom mohli zvážit určité filtrování toho, na co se opravdu
> chceme v rámci úkolu zaměřit.

Dobře, klidně vyházej, co nepotřebujeme...

> 
> Řekl bych, že tabulka odrážející aktuální situaci by měla být mnohem
> zelenější. Doufám. :-)

Taky :-)

> 
> S pozdravem
> Petr Kovář
> _______________________________________________
> Gnome-cs-list mailing list
> Gnome-cs-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]