Re: =?ISO-8859-1?Q?Nov=FD?= =?ISO-8859-1?Q?_c=EDl=3A?= =?ISO-8859-1?Q?_Akceler=E1tory?= na =?UTF-8?Q?=C4=8Desk=C3=BDch?= =?ISO-8859-1?Q?_p=EDsmenech?=Podle Kamilova fígle jsem zkontroloval Ekigu (vzpomínám si ale, že jsem
se při překladu českým akcelerátorům vyhýbal) a výsledek je, že Ekiga
tyto akcelerátory neobsahuje.

Hezký víkend,
Michal Pěnka

On Sat, 2008-04-19 at 20:25 +0200, Petr Kovar wrote:
> Pavel Šefránek <ps pjoul cz>, Sat, 19 Apr 2008 18:08:42 +0200:
> 
> > Zdravím konferenci,
> > 
> > po vzoru našich kolegů z GNOME jsem si dovolil vytvořit obdobu
> > GnomeGoals (http://live.gnome.org/GnomeGoals) a konkrétně prvním našim
> > cílem (gólem) jsou akcelerátory na českých písmenech (původní bug -
> > http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=517967)
> > 
> > Stránka je klasická "tabulka", kterou důvěrně známe z CoPrekladat, takže
> > směle do toho: http://live.gnome.org/Czech/Cile/Akceleratory
> > 
> > Neváhejte se připojit a pomoci dodělat tento netěžký úkol.
> 
> Předně ti děkuji, že jsi se tohoto problému zhostil. Ten seznam
> postižených programů v tabulce vychází z Kamilova seznamu v
> příslušném hlášení chyby č. 517967, je to tak? Některé z těch
> překladů programů byly mezi tím aktualizovány a já při kontrole překladů
> používám automatizovanou kontrolu (jmenovitě Translate Toolkit), která mě
> na špatně zadané akcelerátory upozorní. Je možné, že jsem něco přehlédl,
> ale i tak by měly být překlady odlišné, a některé postižené řetězce se už
> tím pádem nemusí v daném programu vyskytovat.
> 
> Navíc Kamil v hlášení napsal: "Pokud bude v budoucnu třeba, hledání
> jsem prováděl na daných .po souborech příkazem
> $ grep -l "_[áéíóúůýčďěňřšťžÁÉÍÓÚŮÝČĎĚŇŘŠŤŽ]" *
> (ve skutečnosti jsem zapomněl na ý/Ý, ale to už je asi celkem jedno)"
> 
> Dále u některých programů (resp. modulů) v tabulce zůstává otázkou, zda je
> užitečné se jimi vůbec zabývat, např. takový pan (nikoliv pan2) už
> pravděpodobně nikdy žádnou novou verzi nevydá a je víceméně i oficiálně
> mrtvý. Takže bychom mohli zvážit určité filtrování toho, na co se opravdu
> chceme v rámci úkolu zaměřit.
> 
> Řekl bych, že tabulka odrážející aktuální situaci by měla být mnohem
> zelenější. Doufám. :-)
> 
> S pozdravem
> Petr Kovář
> _______________________________________________
> Gnome-cs-list mailing list
> Gnome-cs-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]