Re: =?UTF-8?B?Tm92w70gY8OtbDogQWtjZWxlcsOhdG9yeQ==?= na =?UTF-8?B?xI1lc2vDvWNoIHDDrXNtZW5lY2g=?=Pavel Šefránek <ps pjoul cz>, Sat, 19 Apr 2008 18:08:42 +0200:

> Zdravím konferenci,
> 
> po vzoru našich kolegů z GNOME jsem si dovolil vytvořit obdobu
> GnomeGoals (http://live.gnome.org/GnomeGoals) a konkrétně prvním našim
> cílem (gólem) jsou akcelerátory na českých písmenech (původní bug -
> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=517967)
> 
> Stránka je klasická "tabulka", kterou důvěrně známe z CoPrekladat, takže
> směle do toho: http://live.gnome.org/Czech/Cile/Akceleratory
> 
> Neváhejte se připojit a pomoci dodělat tento netěžký úkol.

Předně ti děkuji, že jsi se tohoto problému zhostil. Ten seznam
postižených programů v tabulce vychází z Kamilova seznamu v
příslušném hlášení chyby č. 517967, je to tak? Některé z těch
překladů programů byly mezi tím aktualizovány a já při kontrole překladů
používám automatizovanou kontrolu (jmenovitě Translate Toolkit), která mě
na špatně zadané akcelerátory upozorní. Je možné, že jsem něco přehlédl,
ale i tak by měly být překlady odlišné, a některé postižené řetězce se už
tím pádem nemusí v daném programu vyskytovat.

Navíc Kamil v hlášení napsal: "Pokud bude v budoucnu třeba, hledání
jsem prováděl na daných .po souborech příkazem
$ grep -l "_[áéíóúůýčďěňřšťžÁÉÍÓÚŮÝČĎĚŇŘŠŤŽ]" *
(ve skutečnosti jsem zapomněl na ý/Ý, ale to už je asi celkem jedno)"

Dále u některých programů (resp. modulů) v tabulce zůstává otázkou, zda je
užitečné se jimi vůbec zabývat, např. takový pan (nikoliv pan2) už
pravděpodobně nikdy žádnou novou verzi nevydá a je víceméně i oficiálně
mrtvý. Takže bychom mohli zvážit určité filtrování toho, na co se opravdu
chceme v rámci úkolu zaměřit.

Řekl bych, že tabulka odrážející aktuální situaci by měla být mnohem
zelenější. Doufám. :-)

S pozdravem
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]