[Gimp-web] GIMP 2.8.6 on www.komputerswiat.plHello,

My name is Aleksandra Górska and I am the Marketing Manager of
www.komputerswiat.pl, one of the biggest Polish technology websites.

I'm writing today to send you the URL with GIMP download:
http://download.komputerswiat.pl/grafika-i-fotografia/edytory-graficzne/gimp

I saw at your website that you have already published information from
other sites where you can download GIMP.

Would it be possible for you to do the same with URL which I wrote
above? To make it complete, I'm attaching you our graphics.

What's more, I would like to offer you software hosting on
www.download.komputerswiat.pl.
Would you be interested?


Please, let me know about your decision.

Have a great day!
Aleksandra
-- 
Pozdrawiam serdecznie
Aleksandra Górska | Marketing Manager

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 52 | 02-672 Warszawa
aleksandra gorska ringieraxelspringer pl
direct +48 22 232 06 25 | +48 660 671 554
fax + 48 22 232 55 39
www.komputerswiat.pl
www.facebook.com/Komputerswiat
www.students.pl
www.facebook.com/studentspl
www.gamezilla.pl
www.facebook.com/GamezillaPL
www.ringieraxelspringer.pl
__________________________________Ringier Axel Springer Media AG jest wiodącą korporacją multimedialną
działającą w Polsce, Czechach, Serbii i na Słowacji. Firma, której
siedziba znajduje się w Zurychu, wydaje czasopisma i gazety codzienne,
prowadzi serwisy internetowe i mobilne platformy, posiada także własne
drukarnie. Ringier Axel Springer Media AG jest spółką joint venture
powołaną przez Ringier AG i Axel Springer AG.
______________________________________
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000108017 z kapitałem zakładowym
34.760.000 złotych.Pomyśl o środowisku przed wydrukowaniem tej wiadomości.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]